Katechezy przedślubne

I termin: Poniedziałki po 15 lutego, godz. 20:00 – 10 spotkań.
II termin: Poniedziałki po 15 września, godz. 20:00 – 10 spotkań.Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:
Aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu.
Dowody osobiste.
Ostatnie świadectwo katechizacji.
Świadectwo bierzmowania.
Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
Katechezy przedchrzcielne
W każdą 3 niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12:45 w Aulii Jana Pawła II

Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:

Akt urodzenia dziecka (odpis).
Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska).
Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Prowadzący:

Ireneusz i Małgorzata Koźbiał – geolog i lekarz. W 1995r. ukończyli Studium Życia Rodzinnego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Uzyskali dyplomy Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny według Metody prof. dr med. J.Roetzera. Od 1995r. prowadzą kursy przedmałżeńskie przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce. Mają trójkę dzieci, mieszkają w Zielonce.

Dokumenty Kościoła:

  • Encyklika papieża Pawła VI Humanae Vitae.
  • Sobór Watykański II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
  • Kongres Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae.
  • Encyklika papieża Jana Pawła II Veritatis Splendor.
  • Encyklika papieża Jana Pawła II Evangelium Vitae.
  • Jan Paweł II – List do Rodzin.
  • Jan Paweł II – List do dzieci.
  • Katechizm Kościoła Katolickiego.