Poradnia rodzinna

Marta i Robert Marciniak
tel. 500 752 008

Spotkania przedmałżeńskie i formacja małżeństw.

Czwartek 18:00-19:00 Kancelaria parafialna

Marta i Robert Marciniak w 1993 r. połączyli serca węzłem dozgonnym, zawierając sakramentalny związek małżeński i tym samym rozpoczynając wspólną drogę życia. Owocem ich miłości jest dwójka dorosłych już dzieci.

Doświadczenie Boga żywego, Jego miłości i obecności w ich życiu nie pozwoliło im zatrzymać tego doświadczenia tylko dla siebie. Dobro wymaga dzielenia, ono che być pomnażane. Życie tą prawdą ukierunkowało ich na dzielenie się z drugim człowiekiem, z drugą rodziną, z potrzebującym miłości, zauważenia, troski, z człowiekiem spragnionym Boga.

Fascynacja życia z Panem Bogiem, otworzyła ich na dar nowego powołania w kościele, powołania które dojrzewało, które kształtowało się w ramach formacji jaką przechodzili w ramach odnowy w Duchu Świętym, by ostatecznie przybrać kształt zaangażowania w posługę na rzecz rodzin.

Razem ukończyli Studium Pastoralne prowadzone przez Arcybiskupa Henryka Hosera w ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz kurs umiejętności wychowawczych, komunikacji bez przemocy, ale też formowali się indywidualnie. Robert ukończył Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Marta zaś podyplomowe studia duchowości chrześcijańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Marta podjęła dalszą naukę na studiach podyplomowych Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jan Paweł II powiedział: „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma; tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.” Przyjęli te słowa do swego życia na serio, silę czerpią z miłości, miłości, którą jest Bóg.