Wypominki

WYPOMINKI  ROCZNE 2020 – 2021

 

1.              

+ z r. Niedziałków, Dłużniaków, Kwiecińskich, Grochowskich, Daniela Wójcika, Dominikę Żuk – Prokopiuk, Janusza Niedziałka, Michalinę i Mariusza Bagińskich, Tadeusza Baryckiego, Czesławę i Pawła Nogalów, Sławomira Chmielarza, Szymona Danielewicza, z r. Kołodziejów

2.              

+ Jadwigę Chaberską, Mariannę, Władysława, Rozalię i Jana, z r. Kędzierskich, Stanisławę, z r. Przyborowskich i Kurdejów, Mariusza, Alinę, Sylwestra i Leszka Jastrzębskich; + Romana i Roberta Kazimierczuków, z . Lasockich i Kazimierczuków

3.              

+ Eugeniusza i Annę Tadeusiaków, Zygmunta i Marię Cieślaków, Walerię i Edwarda Tomaszewskich, Zbigniewa, Witolda oraz Mieczysławę Wrana, Janinę, Eugeniusza i Krzysztofa Fiszerów, Stanisława Kokoszkę, Wiesławę Smuragę

4.              

+ Stanisławę i Szczepana Zglińskich, Stanisława Zarębę i rodzinę, Zbigniewa, Janinę, Stanisława Moczulskich, Mariannę i Stanisława Janczewskich, z r. Gołaszewskich, za dusze w cz. c. + Wojciecha i Zygmunta, z c.r. Iwanowskich, Feliksa, Aleksandrę, Stanisława, Annę, Barbarę, Henryka Krysińskich+

5.              

+ Jadwigę, Józefa, Franciszka, Stanisławę, Eugeniusza, Zbigniewa Wyszomierskich, Aleksandrę, Stefana, Jana, Mariannę, Mariannę, Jana, Teresę, Józefa Gocal, z r. Wyszomierskich, Zawadzkich, Pogorzelskich, Godlewskich+

6.              

+ Marię i Mikołaja, Katarzynę i z c.r. Stojanowyczów i Patków + Stanisławę i Stanisława, z cr. Żukowskich i Żebrowskich + Czesławę Siekierko, z r. Siekierków, Olszewskich, Grabowskich, Żyłowskich+ + Bożenę Osińską, Wandę, Józefa i ks. Jana Szulborskich, ks. Rocha Modzelewskiego

7.              

+ Józefę i Stefana Kuźniarskich, Zofię i Stanisława Rodaków, Annę, Józefa Bechtów, Salomeę, Stanisława Danaków, Mariuszka, Apolonię Cieślińskich, Franię Węclewicz, Mariannę Szczepkowską, Arkadiusza Olichwierczuka

8.              

+ Zofię, Ryszarda, Anielę, Wacławę, Halinę, Jana, Wacława Zalewskich, Kornelię, Zygmunta, Józefa Popowskich, Pelagię, Jerzego, Bolesława, Franciszka Dolnych, Eufrozynę, Jana Topichów, przodków, wsz. dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

9.              

+ Eugeniusza, Franciszkę, Annę, Janinę, Walentego, z cr. Ołowskich, Zofię, Jana, Stanisława, Krystynę Wrzosków, Krystynę i Tadeusza Cymbalaków, Ewę Krasnodębską, Katarzynę Muszyńską, Elżbietę Fonberg, . Z całej rodziny, z pracy i za dusze w czyśćcu cierpiące

10.          

+ Rozalię, Jana, Kazimierza, Marię Wiśniewskich, Jadwigę Skalską, Stanisławę Rąblewską, Zofię, Stanisława, Józefa, Stanisławę Orzechowiczów, Aleksandra Kobusa, Natalię, Józefa Rozumów, Andrzeja Mikołajczaka + Jana, Juliannę i Jana Więchów

11.          

+ Annę i Stanisława Nagrabów+ Renatę, Eleonorę i Józefa Piotowskich, Janinę i Henryka Skórków, Jadwigę i Edwarda Faconów, Natalię Skorupską, z r. Piotrowskich, Skórków, Faconów i Skorupskich

12.          

+ Wiesława, Stanisława i Genowefę, Władysławę i Stanisława, ks. Ludwika, Mariannę, Stanisława, z r. Winiarków, Cochów, Rosłańców, Szklarzów, ks. Kazimierza Kurackiego, Krystynę i Stefana Lesińskich, Mariana Bijocha, Witolda Główkę, ks. Eugeniusza Matyskę

13.          

+ Zofię, Jóżefa Tryniszewskich, Alicję i Jacka Błaszkiewiczów, Helenę i Aleksandra Średnickich, Janinę, jana i Tomasza Godlewskich, Leontynę i Tadeusza Skłodowskich, Jana Sitarskiego, Stefanię Laprus

14.          

+ Mariana Śledzińskiego, z r. Śledzińskich, Tokarskich, Saciłowskich, Mikuckich, Maliszewskich, Koców, Szeflerów, Szczepaniaków, Boczkowskich, Trzasków, dusze w cz. c. + Remigiusza i c.r. Prusakiewiczów i Kałudzińskich, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny.

15.          

+ Rozalię, Jana, Bolesława i c.r. Książków, Groszyków, Bubrowieckich, Maksiaków i Olków oraz wszystkich w czyśćcu + Stanisława, Halinę, Lucynę, Mariana, Kazimierza, Mariannę, Helenę c.r. Grądzkich, Wyszomirskich, Berezów, Mowlów i wszystkich w czyśćcu

16.          

+Mariana i Genowefę Tota, Leona, Annę, Andrzeja Fliśnik, Annę, Jana, Mariana Hojda, Zofię Paluch, cm cr Totów, Hojdów i Fliśników oraz Wragów. +Marię Elżbietę, Alfreda, Krzysztofa, Stanisława Rzeczyckich, Zdzisława Głuchowskiego,  cr Domaszczyńskich, Janinę Piłczyńską,  cr Miszczaków i Truszczyńskich.

17.          

+Katarzynę, Kazimierza, Tadeusza, Palucha, Halinę, Jana, Cuppa, Halinę, Kazimierza, Henryka Łuniewskich, Adelajdę, Franciszka, Andrzeja Krukiel, Jadwigę, Władysława Krukiel, Hannę, Krystynę, Zdzisława Sulewskich, Helenę Sierocką, Halinę Grądzką, Annę Romanowicz, Stanisława i Stanisławę Rybackich, Władysławę i Eugeniusza Olczak.

 

 

18.          

+Stanisława, Bogusława, Franciszka, Piotra Łapińskich, Zofię, Józefa, Mieczysława Borowik. +Rachubów, Wajdów, Pieńkosów, Kieliszków. + Mariannę Markiewicz, Stanisława i Janinę Dobrowolskich; + Braci i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych + z r. Kalatów, Kachniarzów;

19.          

+Józefa, Barbarę, Zbigniewa Tylińskich, Bonneville -(Bonwil) Georg – (Żorosz) Luba, +Stanisława Ratyńskiego  cr Ratyńskich, Aleksandrę, Władysława i Franciszka Krysik  cr Krysików, Stanisławę i Władysława Domanieckich  cr Domanieckich.

20.          

+Stanisława Siejko  cr Siejków, Świderskich, Sińczuków, Sąsiadów, Pańków, Uziębłych, Kuźmów, ks Zenona Tomczaka, wszystkich kapłanów oraz DwCĆ. + cr Falkowskich, Gryglewskich, Kacpurów, Kłusków, Czesława Brodeckiego. +  cr Frankowskich, Górskich, Rożko.

21.          

+ks Jana Decyka, Stefanię, Władysława i Stefanię Decyk, Kamilę i Stanisława Przewoźnych, Barbarę, Piotra i Andrzeja Przewoźnych, Czesławę i Aleksandra Zyśk, Henrykę i Stanisława Mróz, Anastazję i Jana Wiechowskich, Aleksandrę Zawistowską.

22.          

+Joannę, Mariana, Reginę, Leona, Marciniaków, Franciszka, Marię, Janusza, Tomasza Sztajerwald, Zofię Pazio, Leokadię, Janusza Tabor, Modestę Stobnicką, Danielę Szczerską. + Szczepana, Zdzisława, Eugeniusza, Stefanię Nienałtowskich,  cr Nienałtowskich, Pachołek, Soliwodzkich, Marię Hruszczowiec, Marię Witkowską.

23.          

+Irenę, Stanisława i Grzegorza Wąsowskich, Jana, Adama, Wiesława, Jadwigę  i Zygmunta Rydzewskich, Stanisława i Jerzego Gałązków. +Mariannę, Wacława Laseckich  cr Laseckich, Zofię, Franciszka Sulewskich  cr ks Czesława Żebrowskiego, Jana, Mieczysława Kołakowskich.

24.          

+Mariannę i Wacława Żurawskich  cr Żórawskich, Miturów, Cichoszów, Jadwigę Krużel,  cr Krużelów. +Jana Laszczkowskiego,  cr Laszczkowskich, Kaszubów, Białowąsów, Gibasów, Witkowskich, Grzegorczyków.

25.          

+ cr Sładkowskich, Zielonków, Michalaków, Bochenków, +Ludwika, Leokadię, Czesława, Bolesława Golców, Henrykę, Władysława, Zdzisława Rusjan, Mariana, Stanisława, Stanisławę Miąsko, o. Alojzego Dłużniewskiego, bp Johna

26.          

+Kazimierza, Stanisławę, Eugenię, Antoninę, Jana,  cr Niemyjskich, Jana, Halinę  cr Boguszewskich,  cr Koców i Borzymów. +Waldemara  cr Laro, Teodozję,  cr Walenciuków, Macieja i Krystynę Gąsiewskich, Ryszarda, Dominika, Henrykę Rybak.

 

27.          

+Krystynę, Alfreda Ochman, Zofię i Juliana Kondraciuk,  cr Ochmanów, Kondraciuków, Małeckich, Grzybowskich, Bazylczuków, Tarkowskich, Krasnodębskich, Siemieniaków, Polaków, Błachniów, Brzozowskich, Teresę i Zenona Komender.

28.          

+ Zofię, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Felicję i Kazimierza Koców; Helenę, Eugeniusza, Saturninę i Jana Rytlów; Mariannę, Dominika, Mariana i Józefa Prokopiaków; Henrykę i Stanisława Lewczuków.

29.          

+Józefę, Adama, Helenę, Eugeniusza, Włodzimierza i Andrzeja Krasnodębskich; Kazimierę, Stefana i Barbarę Turków. + Zofię, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Felicję i Kazimierza Koców; Tadeusza Bronisława, Aleksandra, Mariannę i Walentynę Konopków oraz wszystkich w czyśćcu.

30.          

+ Stanisławę, Antoniego, Tadeusza i Hilarego Waszczyków; Stanisława, Artura, Józefa i Mariannę Zarębów; Sławomira Narożnego.  + Jadwigę, Wacława i Sławomira i c.r. Kościuszków; Teresę i Józefa i c.r. Gocalów; Henryka Lewczuka i c.r. Kurów i Wyszomirskich.

31.          

+Jadwigę, Franciszka i Leokadię Gęsinów; Stefanię Wyszomierską, Franciszka Sawickiego, Edmunda Uszyńskiego, Eugenię i Zenona Skarżyńskich, Kazimierza i Mariannę Banaszuków, Barbarę i Stanisława Świniarskich, Stanisława Tryniszewskiego, Czesława, Barbarę, Halinę, Władysławę, Stanisławę, Franciszka, Roberta, dziadków Gęsinów, Banaszuków, Sawickich, Kotowskich, Kustro i Kowalczyków.

32.          

+ Helenę, Jana i Józefa Satorów; Teodora, Wacława, Jana, Stanisława, Józefa i Andrzeja Sarnowskich; Danutę Piskorowską, Helenę Papis, Bogdana Woźniaka. + Jakuba, Jadwigę i Ryszarda Aniszewskich, Segieja, Olgę i c.r. Szworaków i Karpowych.

33.          

+ Krystynę Jastrzębską, Łukasza Szymońskiego, Renatę Wiktorowską, Annę Rokicką, Zygmunta, Franciszka i Mieczysława; Jana Irenę, Wiesława, Jadwigę, Jana, Antoninę, Adama, Karolinę, Halinę, Franciszkę, Marię, Anatola, Ryszarda, Alicję, Zbigniewa i Helenę. Annę, Tadeusza, Zenobię, Henryka, Zofię i Krzysztofa Raczyńskich; Władysława, Annę, Danutę i Alinę Braneckich, Stanisławę Sabałę.

34.          

+ Czesława, Edwarda, Pelagię i c.r. widłaków; Stanisławę, Kazimierza i c.r. Nowoszewskich, S. Florydę i c.r. Kuligów, Danutę, Antoniego i c.r. Danielów; Kazimierza i c.r. Tomaszewskich; Janinę i c.r. Dobrzyńskich, Wiesławę, Leszka i c.r. Parnowskich; Kazimierę, Ignacego i c.r. Liszewskich; Zygmunta i c.r. Sawickich; Zbigniewa i c.r. Bednarczyków; Renatę, Halinę i c.r. Ciborów.

 

35.          

+ C.r. Olejarczyków, Szydłowskich, Gawrysiów, Mańków, Pogorzelskich, Śniadałów, Walędzików, Kalbarczyków i Szestowickich; Annę Świderkównę, O. Alojzego Dłużniewskiego, Ks. Piotra Pawlukiewicza i wszystkich w czyśćcu.

36.          

+ Krzysztofa, Jana i leonardę kolenda; Mariana i Danutę Korzeniewskich, dziadków Korzeniewskich i Kołaczów. + Irenę, Mikołaja i Pawła Konaszyńskich, Janinę, Stanisława, Józefa, Nadzieję, Jadwigę, Wiesława i Teresę oraz wszystkich w czyśćcu.

37.          

+ Aleksandra i Zofię oraz Jana i Jadwigę Królów; Małgorzatę Góran; Apolonię i Zygmunta oraz Roberta Baranowskich; Mariannę i Leszka Ciachów; Mirosława Milewskiego; Annę i Jana Szczuczyńskich.

38.          

+ Jana, Elę, Reginę, Franciszka i c.r. Pecurów, Reginę, Tadeusza i c.r. Malców, Weronikę, Pawła i c.r.  Konferowiczów, Jerzego Mierzejewskiego, Józefę i Tadeusza Nowocinów; Janinę Chrapowicką, Władysławę Nogal, c.r. Szulborskich, Wagnerów, Brzostków i Zabielskich; znajomych, sąsiadów, koleżanki i kolegów ze szk. Nr2 i wszystkich w czyśćcu.

39.          

+ Józefę, Józefa, Wacława, Jana, Stefana, Eugenię, Felicję i c.r. Rutkowskich; Jana, Gabrielę, Tadeusza, Jerzego i c.r. Pietryków; Teresę i Henryka Czajków; Mariannę i Henryka Cherubińskich i c.r. Flontów i Moreniów.

40.          

+ Wacława i Marię oraz Zbigniewa Zgorzelskich; Jakuba i Zofię Brudzińskich; Henryka i Marię oraz Dominika Walterów, Marię Falińską; Annę i Grzegorza Karpińskich.

41.          

+ Henryka, Michalinę i c.r. Dużyńskich, Jana, Helenę i c.r. Wiśniewskich; Jerzego, Hannę i c.r. Sobolewskich; Juliana, Janinę i c.r. Ciechomskich; Stanisława, Stanisławę i c.r. Jasińskich; Michała, Janinę i c.r. Włochów.

42.          

+ Małgorzatę Bąk, Grażynę Muszyńską, Mariannę Jakubowską, Sławomira Rokitę i Mariannę Wyporkiewicz. + Kazimierę i Kazimierza Wojtkowskich; Lucjana, Stefana, Józefę, Stanisławę, Celinę, Halinę, Irenę, Zofię i Sabinę.

43.          

+ Zofię i Stanisława Karcarczyków, Annę Gut, brata Stanisława, Leszka Blachę. + Stefanię, Leonarda, Michała, Annę i c.r. Szustakiewiczów; Zygmunta i c.r. Wielgo; Jadwigę, Stanisława i Jerzego Muczyńskich; Hannę Adasiak; c.r. Milewskich i Rogalów.

 

 

 

 

44.          

+ Jacka, Zdzisława, Józefa i Janinę Kurów; Stanisławę, Franciszka, Tdeusza i Janinę Kieryłów; c.r. Augustyniaków, Krysiaków, Bernacików, Góźdź i Petrilla. + Stanisławę, Franciszka, Franciszkę, Stanisława i Henryka Poławskich; Mieczysława i Jerzego Tryc; Mariana Winnickiego; Genowefę, Jana i Eugeniusza Piotrowskich.

45.          

+ Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta i c.r. Maliszewskich. + Iwonkę Groszek, Mariana, Helenę, Jana, Piotra, Konstantego, Włodzimierza, Antoninę, Alicję i Franciszka Zarębów; Jana Baprawskiego.

46.          

+ Krystynę, Wacława i c.r. Krawieckichj, Zofię Grzymała i c.r. Zielińskich. + C.r. Piotrowskich, Łukasiuków, Stokowskich i Fabijańczuków.

+ Zbigniewa i Stanisława Tyminskich; Anielę i Henryka Skłodowskich.

47.          

+ Marię, Irenę, Feliksa, Stefanię i Stanisława Iwanowskich; Bronisławę, Stanisława, Jadwigę, Wacława i Jarosława Wrzosek; Eugenię, Władysława, Jana, Marka, Stanisława, Anastazję, Rajmunda i Franciszka mi c.r. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków i wszystkich w czyśćcu.

48.          

+ Jana i Mariannę Pyrdek; Jadwigę, Henryka i Janusza Kryńskich. + Celinę, Kazimierza i c.r. Rybaków; Zofię, Andrzeja i c.r. Prywatów; Weronikę i Leonarda Golla; Irenę i Jana Kacarskich. + Teodora, Zofię i Adolfa Dąbkowskich; Wincentę i Jana Trepkowskich; Salwina i Andrzeja Godlewskich.

49.          

+ Jerzego i Kazimierę, Weronikę i Teofila oraz Ryszarda Mańków; Adama, Lucynę i Czesława Frąckiewiczów; Franciszkę i Walentego Wiśniewskich; Apolonię Sobczak i wszystkich w czyśćcu. + Cr. Dąbrowskich, Kalinowskich, Poruczników.

50.          

+ Jana, Irenę, Stefana, Władysławę i c.r. Tryniszewskich i Zawistowskich; Feliksa i c.r. Gut i Borysów; Zofię i Aleksandra Gajewskich i wszystkich w Czyśćcu. + Barbarę, Henryka i c.r. Królów; Jadwigę, Krzysztofa i c.r. Pytlów oraz Piechotków.

51.          

+ Helenę, Jana Antoninę i Antoniego Parcianych; c.r. Rzeszutków, Kowalskich, Misztalów, Szulców, Gillernów i Ranków. Teresę, Marzenę, Jolę, Andrzeja, Artura, Krzysztofa, Wojciecha i Marię Krystynowiczów.

52.          

+ Marię, Irenę, Feliksa, Stefanię i Stanisława Iwanowskich; Bronisławę, Stanisława, Jadwigę, Wacława i Jarosława Wrzosków; Eugenię i Władysława Żochowskich; Jana Uszyńskiego, Stanisława, marka Anastazję, Rajmunda, Franciszka i c.r. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków i wszystkich w czyśćcu.

53.          

+ C.r. Włodarczaków, Kosińskich, Werelichów, Gostyńskich, Paluszkiewiczów, Wrzosków, Kamińskich, Bartczaków, Arbaszewskich, kuzynów, przyjaciół i poległych w obronie Ojczyzny.

54.          

+ Zofię, Kazimierza i c.r. Czapskich, Kodymów, Kaniewskich i Miodków; Marię, Jana i c.r. Fursów, Lisów, Jeziorów i Ozonów; Annę Bielecką, Włodzimierza Wieczorka, Marka Fałdzińskiego, Julię Manfredini, nauczycieli, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny, i wszystkich w czyśćcu.

55.          

+ Jana Szczepana i Jadwigę Modzelewskich; Stanisława i Janinę Nienałtowskich. + Reginę, Kazimierza i Jerzego Walter; Annę i Witolda Czerwińskich; Mariana i Grażynę Frelek. + Janinę, Józefa, Zygmunta, Franciszka, Stanisława Cr. Korytkowskich, Killisiów, Dawidczyków.

56.          

+ Jerzego, Kazimierę i Franciszka Starczewskich, Księży Juliana i Saturnina oraz c.r. Rostkowskich; Janinę, Wojciecha, Stefanię, Zofię, Krystynę i Konstantego.+ Andrzeja Słojewskiego, Barbarę i Aleksandra Porczyńskich. 

57.          

+ Hieronima i Eugenię Piekarniak, Stanisława i Kazimierę Borczyńskich.

+ Józefa, Aleksandra, Aleksandrę, Michała, Danutę, Zdzisława, Józefę, Stanisława, Antoninę, alicję i Andrzeja. C.r. Michałowskich, Karwackich i Pietrzaków.

58.          

+ Stanisława i Władysławę Łąkowskich; Tomasza i Kazimierę Chudków.

\+ Stanisława Siejko i c.r. Siejków, Świderskich, Sińczuków, Uziębłych, Pańków, Mazurów, Kwaśniców, Okońskich, Kukawskich i Jezierskich.

59.          

+ Adelę i Jana Jagłów; Franciszka i Zofię Pietruczuków; Henryka Lichosika; Danutę Olek; Małgorzatę Olszewską; ks. Piotra Urbanowskiego; ks. Kazimierza Obryckiego; ks. Mirosława Deca; ks. Adama Szkópa; ks. Piotra Pawlukiewicza;

60.          

+ Zofię, Bronisława, Annę, Andrzeja, Jadwigę, Wincentego, Zofię, Barbarę, Wojciecha, Krzysztofa, Wacława Cr. Garczyńskich, Olszewskich, Rostkowskich, Laskowskich; + Mariana, Zofię i Andrzeja Cr. Pałków, Leokadię, Bolesława cr.  Kozłowskich, Jana i Zofię Cr. Sędków;

61.          

+ Mirosławę, Stanisławę, Krystynę, Mariana, Józefa Cr. Lachów; Paulinę i Piotra Cr. Szelągów. + Andrzeja i Adama Mańków. + Jadwigę, Eugeniusza Zalewskich; Marię Mieczysława Jóźwickich; Cr. Roszkowskich, Nowaków, Zalewskich i Jóźwickich.

62.          

+ Sabinę, Czesława Cr. Andrzejewskich i Woźniaków; Józefa, Bogdana, Michała Cr. Wojtkowskich, Dołęgowskich, Kempistych, Feliksa, Annę Cr. Jaroszewiczów, Moczulskich; Eugeniusza i Zofię Cr. Olchawskich, Mików, Irenę Cr. Domka, Ewę Kubin, Marylę Zembrzuską, Cecylię Czartoryską;

 

 

 

63.          

+ Józefa, Teresę i Honoratę Gocalów, Eugeniusza, Stanisława, Zbigniewa Wyszomirskich, Henryka, Stanisławę, Stanisławę Lewczuków. + Jana, Mariannę, Antoniego, Stanisława, Józefa, Mariannę Czarkowskich, Stanisława, Stanisławę, Halinę, Józefa, Władysławę Koców, Wacława, Stanisławę Maksymiuków, Józefa Janinę Czesułów.

64.          

+ Marka, Janinę, Stanisława Florczuków; Halinę, Stanisława Zarębów; Władysławę i Józefa Poruczników. + Wandę, Jerzego, Wojciecha, Wandę Rabczyńskich; Wiesławę i Jerzego Nałęczów. + Zofię, Jana, Jerzego Skłodowskich; Zofię, Jana Stanisławę Zygmunta Rytlów. + Jana Kanię, Janinę i Ludwika Steciów.

65.          

+ Zdzisława, Bronisławę Zielińskich; Stanisławę Bania; Tadeusza Niewiarowskiego; Katarzynę Witczak; Stefana Wolfa. + Edwarda, Wiktorię, Wojciecha, Andrzeja, Mariana i Michała Wiśniewskich; Aleksandra, Janinę, Aleksandra Kopczyńskich; Tadeusza, Barbarę, Wiolettę Barzenc, Zofię Kicler. 

66.          

+ Danielę, Alfonsa, Pelagię, Bronisława, Emilię, Franciszka, Zofię Isię, Franciszka, Tadeusza, Henryka, Kostka, Marię, Józefa, Mariannę, Walentego Kuźmińskich; Jadwigę, Jana, Helenę, Ignacego Dankowskich; Weronikę i Józefa, Stanisławę, Jerzego, Sabinę, Stanisława, Ewę, Kazimierza, Antonię, Mali, Leszka, Norberta, Marię, Bożenę, Zygmunta Dąbrowskich; Cecylię, Leona, Helenę, Ignacego Perkowskich, Irenę Benedykta, Macieja Rymackich; Bogdana Urbańskiego, Mariannę i Jana Wochniak, Urszulę i Mieczysława Dziedziców, Jadwigę, Benedykta, Jana Górniaków, Wandę Kwiatkowską, Hennriettę i Tadeusza Żurawskich; Monikę i Stefana Grabowskich, Andrzeja Erdmana, Marię i Józefa, Henryka Górskich; Janusza Krocza, Helenę i Stanisława, Janinę Oginskich, Józefa Cudziłło.

67.          

+ Genowefę, Stanisława, Mariannę, Józefa Wąsowskich; Karolinę, Stanisława Żaczków; Feliksę i Feliksa Iwińskich; Witolda, Teklę, Jana Jarząbków; Zofię i Stanisława Gawrysiuków; Ewelinę Sapieję.
+ Kazimierza i Kazimierę Cr. Wojtkowskich

68.          

+ Danutę, Krzysztofa, Anitę, Janinę, Leonarda, Jana, Hannę, Józefa, Kazimierę Borowskich. + Teresę, Jana Wasiłowskich, Irenę i Mieczysława, Andrzeja Męczkowskich; Cr. Tarachów, Męczkowskich, Przestrzelskich, Siemińskich, Chodorowskich.

69.          

+ Jadwigę, Henryka, Franciszkę, Pawła Jóźwiaków; Zofię, Jana Krysiaków; Czesława Mazura; Stanisława Denisiuka; Jana Gawrysiuka; Ingę, Katarzynę, Jana, Leona Bojarów; Huberta Kurłamiuka; Feliksa, Bolesława, Tadeusza Mazurów; Marka Florczuka.

70.          

+ Zofię, Irenę, Stanisława, Tadeusza, Pieczarowskich; Helenę, Kazimierza, Stanisława Ramusów; Janinę, Stanisława, Kazimierza, Zdzisława Paciorków; Mariannę, Antoniego, Władysława, Jana, Stanisława Szymańskich; Cr. Pieczarowskich i Ramusów.

71.          

+ Mirosława, Stefanię, Władysława, Reginę, Bogdana, Stanisława, Janinę, Annę, Antoniego, Kazimierza, Franciszka Koców; Jadwigę Surówkę.
+ Jana, Zofię, Mieczysława Pawlaków; Aleksandra i Dorotę Sobczak, Kazimierza Sypuła.

72.          

+ Henryka Błońskiego, Józefę i Józefa Waśniewskich; Janinę i Krzystofa Nabiałkowskich; Jana Niszczotę; Cr. Szymańskich, Waśniewskich, Błońskich, Nabiałkowkich, Roman i Niszczotów. + Helenę Sobieską.

+ Józefa, Stanisława, Zofię Ruszczyków; Antoninę, Józefa i Czesławę Drzezgułów.

73.          

+ Bronisławę Siedlik, Józefa Kowalczyka, Zofię i Józefa Golonka, Stanisławę, Tadeusza, Bronisławę, i Józefa Siedlików; Władysława Pekala; Cr. Kowalczyków, Wysockich, Szymczyków, Rudzików, Pypków, Jelonków, Pardo, Szczepańskich. DwC.

74.          

+ Leonarda, Elżbietę, Cr. Wawrzonkiewiczów; Eugenię Ostalską, Waldemara Głodowskiego, Reginę Rychter, Edwarda Szewca, Cr. Sławińskich i Zawistowskich. + Janinę, Julię, Adama, Hieronima Wojtkowskich; Eugenię i Aleksandra Bagińskich. + Ks. Tadeusza Białego Cr. Białych.

75.          

+ Janinę i Kazimierza Skłodowskich Stanisława i Stanisławę Olędzkich; Annę, Bolesława, Jana, Eleonorę, Jana, Stefanię, Zofię Cr. Skłodowskich, Olędzkich, Moczulskich i Murawskich.

76.          

+ Wandę, Przemysława, Ewę, Bożenę Jembrzyckich; Stanisławę, Bolesława, Andrzeja, Zdzisława Boruców; Stefanię i Mariana Odzeniaków. +Jadwigę i Ryszarda, Rozalię i Wacława Krzyckich, Leona i Marcelego, Franciszkę i Aleksandra Freundlich; Marię i Jana, Marię i Augustyna, Ewę i Macieja Nowaków; Lucynę i Antoniego, Karolinę, Kazimierza i Józefa Zalewskich; Piotra i Marię Kosno; Antoniego Kulczyckiego; Emilię i Annę Arłamowskie, Klementynę Drucker, Eugeniusza Omieciucha, Wandę Terech; Mirosławę Kozakiewicz.

 

 

 

 

 

77.          

+ Annę i Mikołaja, Helenę i Eugeniusza, Piotra i Gertrudę, Zofię, Emilię Hrynkiewiczów; Katarzynę i Jana Perzynów; Zofię i Michała Krzemińskich; Stanisławę i Bronisława, Leszka, Anielę, Zofię Perzynów. Lotników Polskich poległych w obronie Ojczyzny. Henryka i Apolonię, Bożenę Smoderków. Wacława i Leokadię Grabowskich. Marię Nowicką, Aleksandra i Rozalię Godlewskich; Janinę i Ludwika Górków.

78.          

+ Mariannę i Czesława, Jana, Edwarda, Jacka Kobusów, Władysława, Krystynę Milerskich; Bolesława Szamotulskiego; Helenę Dacę-Deger; Czesława; Janinę i Zbigniewa Lisickich. DwC; + Cr. Gryńczuków

79.          

+ Mariana, ks. Wacława, Zofię, Józefa Maciejów. Helenę Bolesława Cr. Boratyńskich, Skowerów, Matanowskich, Borkowskich. + Reginę Mieczysław Szulęckich Cr.Borowych i Szulęckich. + Annę i Leona Stępniów, Helenę i Ignacego Klimczkaów.

80.          

. + Czesławę i Józefa Szulborskich, Leokadię, Józefa Dąbrowskich, Annę Włodzimierza Roarynów. DwC. + Leokadię, Polikarpa, s. Genowefę, ks. Mariana i Barbarę Rytel-Tyburczy. Cr Rytel-Tyburczy, Ołtarzewskich; Jadwigę, Mieczysłwa, Elżbietę Kozakowskich. Cr. Kozakowskich i Olędzkich.

81.          

+ Michała, Józefa, Piotra, Kazimierza, Jana, Stefanię, Janinię Ćwieków; Andrzeja, Stanisława, Jana, Zenona, Teresę, Juliannę, Wasążników; Michała, Janusza, Magdalenę, Harasiuków; Józefa Fariona;  księży i siostry z naszej parafii. DwC. + Tadeusza, Kazimierza i Reginę Moczulskich Antoniego i Franciszkę Zyśków.

82.          

+ Jadwigę, Stefana, Józefę Kamińskich; Pelagię i Aleksandra Jagodzińskich; Zofię i Mariana Sotków. + Ignacego Gumowskiego, Halinę, Józefa Pietraników +  Józefa Gontarczuka; Cr. Dąbrowskich; + Annę i Ireneusza Olędzkich, Cr. Olędzkich i Rzempołuchów.

83.          

+ Stefana, Jana, Władysławę Krawczyków. Eugenię, Bolesława, Kazimierza Włodarczyków. + Jana i Czesławę Biernatów, Jana, Mariana, Eugeniusza i Lucynę Biernatów, Czesława i Czesławę Szulimów; Aleksandrę i Stefana Kulbickich.

84.          

+ Cr Nesków, Waligórskich, Szpikowskich. Joannę Stasiak, Jerzego Skubniewskiego. + Cr. Sawickich, Dulewiczów, Stępniewskich, Astramowiczów, Wandę i Józefa Dymarskich, Kazimierza Bodaszewskiego.

 

 

 

 

85.          

+ Stanisława, Józefę, Ignacego, Stefana, Irenę, Alicję, Alinę Kamińskich; Stanisława, Kazimierę Borkowskich; Józefa i Franciszkę Maciosów. + ks. Stanisława Jaczewskiego, Janusza, Łukasza, Annę, Zofię, Wacława, Anielę, Konstantego, Aleksandra Jana, Cr. Jaczewskich, Cioków, Lasków i Śliwów. DwC.

86.          

+ Józefa Krawczyka. + Marię Antoniego Pieniaków; Jadwigę, Piotra Perlejewskich, Mariannę i Władysława Kobojków; Genowefę i Syanisława Wołoszków; Juliannę i Aleksandra Pieniaków; Stanisława i Stanisławę Pruskich; Kazimierza Frączyka; Tadeusza Perlejewskiego.

87.          

+ Wojciecha, Jana, Katarzynę, Michała, Antoniego, Marię, Anielę, Michała, Antoniego, Cr. Machów. Jana, Katarzynę, Weronikę, Stanisława, Franciszka, Albinę, Józefa, Władysława, Cr. Kulpów. Bronisława, Anielę, Genowefę Marię, Julię, Henryka, Jana Cr. Puciów. Dwc.

88.          

+Antoninę, Pawła, Kazimierza, Eugenię, Stanisława, Helenę, Jana, Henryka Żuków; Halinę, Józefa, Annę, Romana, Władysława Neciów; Franciszka, Marię, Franciszka Rogowskich; Józefa, Katarzynę, Władysława Paluchów; Antoninę, Stanisława Husarów; Władysława, Janinę Marciniaków; Józefa, Stanisławę Wawrzusiszynów; Antoniego, Mariannę Piturów, Zofię Kurczab; Feliksa Krzemiendaka; Jana Parowicza; Jakoba i Dorli Schmid; Alberta, Ritę Ziegler; Innocentego Sapoka; Stanisława Sidora DwC

89.          

+ Grzegorza, Eugenię, Józefa, Wojciecha, Janusza, Piotra, Helenę Dąbkowskich; Henrykę, Józefa, Konstantego, Mariannę i Helenę Jakubików; Mariannę i Barbarę Żerańskie. + Waldemara Sowińskiego, Jolantę Sowińską-Karaś Cr. Sowińskich, Kamelów, Wolińskich, Bichtów, Krzysztofa Krawczyka, Adelę, Antoniego, Jana Kamelów.

90.          

+ Czesławę, Adelę, Stanisława Koc; Jana, Józefa, Józefę, Felicję, Kazimierza, Ignacego, Feliksa Niemyjskich; Marię Janinę, Jana Cr. Koców, Niemyjskich i Żero. + Zofię, Stanisława Janusza Choromańskich; Ludwikę, Ignacego Rzepków; Jana, Janinę, Janinę, Marię, Piotra Cholewów; Kryspina, Stanisława, Dominika Mirowskich Cr. Rzepków i Cholewów.

91.          

+ Stanisława, Zofię, Piotra Narojczyków; Mariannę, Aleksandra Bielickich; Gabrielę, Bogusława, Juliannę, Romana Brzozowskich; + Kazimierza, Jadwigę, Wacława Niegowskich; Janinę Romana Szymaników Cr. Niegowskich i Szymaników.

 

 

92.          

+ Jana, Jana, Mariannę, Stanisława, Władysława, Józefa, Annę, Stefana, Mariannę, Czesława Rojków; Józefę, Stanisława Iwańczyków; Mariannę, Tadeusza Grzegorczyków; Józefę i Wawrzyńca Piechurskich; Olgierda Zielenkiewicza; Cr Rojków, Piechurskich Sułków; Zofię Stanisława, Blankę, Mieczysława Cr. Biernackich. Cr.. Biernackich; Skupiów; Błońskich, Przywózkich, Wierzbickich, Paprockich; Henrykę Miles, Roberta Góreckiego, Danutę, Kukowską, Henryka Skupia; Księży: Tadeusza Dajczera, Stefana Kornasa o. Alojzego Dłużniewskiego DwC

93.          

+ Piotra, Krystynę, Franciszka, Agatę, Pawła, Małgorzatę, Józefa, Pawła, Teodora Kołbuk, Piotra, Teofilę, Zofię, Aleksandra, Mieczysława Kołbuk, Szymona, Elżbietę Pisarskich, Mariannę, Władysława, Mariana, Szczepana-Waldemara Żakowskich, Stanisława, Danutę, Kazimierza, Mariana, Halinę Kołbuk, Helenę i Jana Mańk, Mieczysława Głodowicza, Józefa, Henryka, Kazimierza, Helenę Sułkowskich,

94.          

+ Janusza, Bożenę Grzybowskich, Matyldę, Szczepana Jezierskich, Czesławę Paciorek, ks. Mariana Anioła, ks. Piotra Urbanowskiego, ks. Adama Szkópa, o. Alojzego Dłużniewskiego, Marzenę Bielik, Tomasza Garbarczyka, Mariannę Kozłowską, Mieczysława Stokłosę, Paulinę Sosnowską, Zbigniewa Ceredysa, Stanisława Tworka, Barbarę i Jana Szymańskich.

95.          

+ Jadwigę, Czesława, Stanisława Siwek, Czesławę Edwarda, Jana Skoniecznych, Marka  cr Jankowskich. +Zdzisława, Stefanię, Różę Cr. Baranów i Trofimów. + Jarosława Bartkova, z r. Bartkov, Bajdackich, Matvijenko, Dżulińskich + Tadeusza Krajewskiego

96.          

+ Władysławę Strzałkowską, Marię Dymowską, Jerzy Twardowski, Ewę Chojnacką, Zbigniewa, Barbarę, Grzegorza Gumowskich, Krzysztofa Pytla. + Alinę Samoń, Helenę, Stanisława, Marka Pawełczyk, Danutę, Genowefę, Stefana Samoń.

97.          

+ Tadeusza i Krystynę Janiak, Ignacego i Józefę Roszkowskich,  cr Skibniewskich, Bolesława, Michalinę, Annę, Stanisława Szablistego, Eugenię Matyasiak. + Iwonę Jędrzejewską, Mariana, Leokadię i Antoniego Bloch, Czesława, Mariana i Mariannę Bojar, Eugenię i Bronisława Kwiek.

98.          

+ Annę Bolesława, Rafała, Annę, Genowefę Lipowieckich  cr Lipowieckich, Ryszarda, Bolesława, Krystynę, Felicję Zbiciak  cr Zbiciaków. + Feliksa Suchcickiego, Julię, Czesławę, Stanisława,  cr Suchcickich i Choromańskich.

 

 

99.          

+Elżbietę, Celinę Sudryn, Stanisława, Teresę Sudryn, Annę i Szczepana Skłodowskich. + Zygmunta, Helenę, Wacława Wielego, Genowefę, Jana, Halinę i Marię Rogala. + Zofię, Czesława  cr Bieńkowskich, Jan  cr Borczon, Stanisława  cr Rzewnickich, Zofię Michalską.

100.     

+ Czesławę, Kazimierza, Jerzego Wypych, Marię, Tadeusza, Wojciecha Górskich. + Marka, Janinę Najbauer, Mieczysława i Helenę Śliżewskich, Fabiana i Krystynę Poźniak, Andrzeja i Krystynę Bieńkowskich, Weronikę Adamczyk.

101.     

+ Wacława Bielickiego, Stanisławę i Aleksandra Kuligowskich  cr Kuligowskich, Franciszkę i Stanisława Bielickich  cr Bielickich, Jadwigę i Romana Olszewskich  cr Olszewskich. + z r. Mazolewskich, Kropiewnickich, Gardeckich, Jankunów

102.     

 + Barbarę, Reginę, Stefana i Stanisława Żerańskich, Tadeusza Żerańskiego, Eugenię, Józefa, Wojciecha i Janusza Dąbkowskich, Jadwigę Strok  cr Żerańskich i Dąbkowskich. + Cr. Jurczaków, Zachajów, Berezów, Winiarskich, Sosnowskich.

103.     

+ Mariusza Bistułę i jego rodziców, Józefa Gadomskiego  rodziców i  z cr, Jana, Janinę Marka Fydrych, Janinę, Mariana, Ryszarda Flakiewicz, Franciszka, Trafisza  z cr,  cr Stańczyków, Kowalewskich,  znajomych, przyjaciół i sąsiadów.

104.     

+Józefę, Piotra, Ludwika Kołodziejów,  cr Kołodziejów, Banaszków, Wojdów, Wiktorię i Jerzego Perzynę, Alicję Goławską, Danutę Rączkę, Teresę i Janusza Szulich,  z bl. 5 z ul. Wolności, Irenę, Helenę, Zofię i Tomasza.

105.     

+ Mariannę, Józefa  cr Wancerz, Katarzynę i Wojciecha. + Adama, Ewę, Helenę i Szymona, Krystynę i Tadeusza Stachowicz, Zbigniewa, Krzysztofa  cr, Mariannę i Mikołaja Wikalińskich, Tadeusza, Stefanię i Tadeusza Skrzypczyk, Michała, Różę i Klemensa Sroka, Mieczysławę i Władysława Kępka Cecylię i Leszka Lewickich, Zygmunta Branickiego, Władysława Zalewskiego, Jerzego Szczerbę.

106.     

+Jana, Walerię, Janinę Włodzimierza, Adama, Ryszarda Gajewskich  z cr. Janinę, Henryka Ryszarda, Andrzeja, Jadwigę, Krzysztofa Salwin,  z cr,  z cr Fuglewiczów, Fijałkowskich, Maciejowskich, Junów, Ogonowskich, Mullerów, Kryszkiewiczów, Rakowskich, Pączkowskich, Sadochów, Wiktorię i Jerzego Perzyna, Iwonę Dziubak, Mirosława i Stefanię Kacprzak, Stefana i Zofię Kołodziejczyk, Wandę Kasprzak, Marię Żak,
o. Alojzego Dłużniewskiego, ks. Szczepana, ks. Wardęgę  z bl. 14 os Wolności,  pracowników i pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w W-wie,  ze wspólnot Neokatechumenalnych.

107.     

+Leokadię, Ludwika Półtorak, Ryszarda, Ludwikę, Kazimierza Czerwińskich, Marię Łaszkiewicz, Zdzisława Markiewicza, Krystynę Markowską, Annę Spała. +  cr Żero, Józefę Edwarda, Marynę,  cr Moczulskich, Jana, Lucjana  cr Kryńskich, Edmunda, Stefanię, Ludwika, Eugenię,  cr Jasztołt.

108.     

+ Janinę, Józefa, Zbigniewa, Zofię, Ignacego, Franciszka Łempickich, Stefanię, Aleksandra Leśniewskich, Wandę, Stefana Małek, Sławomira, Józefa Niewęgłowskich, Mariana Guzek.

109.     

+ Adelę, Józefa, Tadeusza, Franciszka, Wincentego, Edwarda  cr Próchenków, Adelę, Jana,  cr Kujawiaków, Mariannę, Teresę,  Celinę, Bolesława, Wiesława  cr Grabskich, Ksawerego, Aleksandrę i Józefa  cr Libudów, Annę, Jana, Stanisława  cr Łukasiuków, Jadwigę, Witolda  cr Skowrońskich, Janinę, Grzegorza i Szymona  cr Bielawskich DwCĆ.

110.     

+ Irenę, Edwarda Tomczyk, Krystynę, Leszka Sawickich, Teresę Zyśk-Tomczyk, Piotra, Helenę Romualo, Genowefę Wysocką, Scholastykę i Donata Szemil, Stanisława i Franciszkę Janowskich, Wiesław Malczuk, Andrzeja Kucharka.

111.     

+ Alicję Szynakę, Jana,  Lubę i Tadeusza Baranowskich, Mariana Olszewskiego, Celinę Wierenczuk, Janusza Wyszyniaka. + Leokadię, Stanisława, Franciszkę, Bronisława Wysockich, Mariannę i Józefa Chmielewskich,  cr Wysockich i Chmielewskich.

112.     

+ Marię, Zygmunta, Helenę, Tomasza, Michała, Winicjusza Wosiura, Janinę, Stanisława Niżniowskich, Annę Książkiewicz. + Jana Zarembę, Leokadię, Wiesława, Władysława Parys, Barbarę, Witolda Tryc,  cr Drużbów, Grażynę i Marka Powierża.

113.     

+ Zofię, Stanisława, Henrykę, Zdzisława, Franciszka, Eugeniusza  cr Smolików, Wiktorię, Stanisława, Halinę, Zygmunta, Romana,  cr Janiszewskich. + Jana i Alicję Puścion.

114.     

+Ksawerego, Sabinę, Czesława, Hannę, Mieczysława Księżopolskich, Czesławę, Franciszka, Hannę  cr Bujalskich, Teresę i Mariana Pieńkowskich,  cr Dmowskich. + Lucynę, Aleksandra, Witolda Tomczuk, Bogusława Kierskiego.

115.     

+ cr Zawistowskich, Walczuków, Jastrzębskich, Dębków, Żochowskich, Tokażewiczów, Siennickich, Bakere, Bochenków, Rytelów, o. Alojzego Dłużniewskiego, ks. Tadeusza Wołoszyna za DwCĆ.

116.     

+ Wiesławę, Stanisława, Feliksa Tarapatów,  cr Tarapatów, Józefa Adamczyka,  cr Adamczyków, Suchońskich, Omieciuchów, Karendysów, Tomczuków, Ołowskich, Sobiermanów, Odmanów, Stysiów.

 

117.     

+ Tadeusza Jaźwińskiego, Leokadię Wojtkowską. + Annę, Witolda, Henryka, Janinę, Antoniego Tołwińskich. Lucynę, Wandę, Aleksandra, Franciszka Kostro; Władysławę, Aleksandra, Tomasza Lubowickich; Jana i Jadwigę Szczepańskich.

118.     

+ Sławomira, Zdzisława,  cr Lewandowskich, Zofię, Teofila  cr Jarnickich, Andrzeja Wociala, ks. Józefa Jarnickiego, o. Alojzego Dłużniewskiego.
+ Halinę i Mariana Binkiewiczów

119.     

+ Józefa, Józefę, Jana, Katarzynę, Łukasza, Tomasza, Zofię, Annę Bogatek, Mateusza, Ewę, Piotra, Witolda, Zofię Worach, Mikołaja, Aleksandrę Buców, Edytę, Ryszarda i z . Bogatków, Worachów, Buców

120.     

+  cr Zawistowskich, Żochowskich, Mickiewiczów, ks. Stanisława Wojno, ks. Stanisława Andruszkiewicza, ks. Edwarda Łapińskiego, o. Alojzego Dłużniewskiego; + Tomasza, Czesława, Janinę Sewerynek, Czesława i Anielę Brandmiller, Łukasza Jaczewskiego, Stanisława i Zofię Laskowskich.

121.     

+ z r. Kazimczuków, Bazylczuków, Polaków, Siemieniaków, Kondraciuków, Ochmanów, Kozłowskich, Zielińskich, Zawadów, Rozbickich, Józefackich, Szelugów, Rosłonów;