Wypominki

ROCZNE 2022 – 2023

1.               Jana, Juliannę Jana Więch, Annę, Stanisława Nagraba, Tadeusza Karczmarczyka, Mariannę Podgórską, Sebastiana Koroś, Jana Wileńskiego, Bogdana Pieczyraka, r. Karczmarczyków, r. Finkelsztajn, Kryńskich, Osińskich, Siekierko, Huberta Michałowskiego, Wandę, Tadeusza, Zbigniewa Kublik, r. Druszczów, Boruszewiczów, Muczyńskich, Helenę, Eugeniusza, Saturninę, Jana, Mariusza, Juliana, Zofię Rytel i wszystkich w czyśćcu cierpiących
2.               Zofię, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Felicję, Kazimierza Koc, Mariannę, Dominika, Józefa, Mariana Prokopiak, Józefa, Marię, Stanisława, Jana, Henryka, Bolesława, Józefę Olędzkich, Henryka, Stanisława Lewczuków, ks. Jana Decyka, rodziców, Stefanię Decyk, Janinę, Czesława Rostków, Jadwigę, Jana, Reginę, Tadeusza Rostków, r. Balcerak, Peas, Falenta, Gawryjołek i wszystkich w czyśćcu cierpiących
3.               Mieczysławę, Teofila Trzeciak, Mariannę, Walentyna Trzeciak, Zenobię, Tadeusza Krajewskich, Reginę, Mieczysława Szulęckich, Andrzeja Wicherskiego, r. Szulęckich, Borowych, Władysława, Stanisławę, Henryka, Stanisława, Jadwigę, Genowefę, Halinę, Barbarę Gałązków, Bogdana Kopczeńskiego, Czesławy, Stefana Kopczeńskich, r. Sochackich, Białeckich, Olimpię, Stanisława, Zygmunta Cendrowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
4.               Annę, Michała Plachy, Jana Białka, r. Gołębiewskich, Krystynę, Władysława, Tadeusza, Antoniego Sieradz, Mariannę, Kazimierza Chacińskich, Józefa Najdek, Ludwika, Eugenię Mazur, Franciszka, Marię, Annę Czuryków, Halinę, Mariana Bińkiewicz, Jana, Leontynę, Franciszka Terlikowskich, Józefę, Franciszka Tymińskich, Zofię, Ferdynanda, Halinę Truszkowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
5.               r. Terlikowskich, Tymińskich, Truszkowskich, ks. Jana Decyka, Stefanię, Władysława, Stefanię Decyk, Kamilę, Stanisława Przewoźnych, Zenona, Henrykę, Stanisława Mróz, Anastazję, Jana Wiechowskich, Aleksandrę Zawistowską, Cecylię, Stefana Stefaniak, Marcjannę, Andrzeja Bulik, r. Opalińskich, Edwarda Krzykowskiego, r. Mazolewskich, Kropiewnickich, Gardeckich, Jankunów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
6.               Barbarę, Stanisława Rudaś, Leokadię, Władysława Szumowskich, Mariannę Chmiel, Mieczysława Chmielewskiego, Barbarę Dąbrowską, Halinę, Jerzego Kamienieckich, Janinę, Teresę, Jadwigę Alitojć, Józefę, Edwarda Babulewiczów, Łukasza Glinkę, Johna Stocks`a, Wincentego, Józefę, Jerzego, Kazimierza, Anielę, Andrzeja Babulewiczów, Stanisławę, Stanisława Sokalskich, Zofię Dubej,Dusze w czyśćcu cierpiące

 

7.                Mariannę, Piotra, Mieczysława, Marię, Zofię Papisów, r. Fronców, Trusiaków, Błąkałów, Młodzianowskich, Cieśluków, Mariannę, Tadeusza, Wojciecha, Aleksandrę Panas, Kazimierę, Stanisława Szulborsckich, Stanisława Paszkiewicza, Jadwigę, Marka, Bogdana Woronowicz, Helenę Uściłowską, Weronikę, Kazimierza Perpińskich, Zofię, Zdzisława Jakubczyków i wszystkich w czyśćcu cierpiących
8.               Zofię, Andrzeja Piekarusiów, Feliksę, Apolonię, Stanisława Pietruszków, Jana, Teresę, Romana, Zofię Niciów, Jana, Jadwigę Mitkiewicz, Wawrzyńca, Leopoldy Drewnik, Feliksę, Bolesława, Pawła Dobrzyckich, Mariannę, Władysława, Urszulę Piotrowskich, Mariana Woźniaka, Mieczysława, Krystynę, Tadeusza Cymbalaków, Eugeniusza, Franciszkę, Annę, Janinę, Walentego Ołowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
9.               Zofię, Jana, Stanisława, Danutę, Krystynę, Wrzosków, Ewę Krasnodębską, Katarzynę, Muszyńską, Elżbietę Fonberg, za dusze w czyśćcu cierpiące, Helenę, Mariana Gąsiorków, Jacka, Hannę Wydrzyńskich, Stefanię Dabrowską, r. Gerejów, Orpelów, Ratyńskich, Miszczaków, Czesławę, Tadeusza Słowika, Józefa Karpińskiego, Igmara, Janinę Hanson, Joanny Miller i wszystkich w czyśćcu cierpiących
10.           Zbigniewa, Jadwigę, Ireneusza Łopieńskich, Tadeusza, Alinę Czapa, Andrzeja, Elżbietę Szelągowskich, Hannę, Stanisława, Bronisławę Misztal, Krystynę Kołek, Henryka Oleś, r. Stanisławskich, Szulc, Podbielskich, Wojtkowskich, r. Szulc, Prusak, Barankiewicz, Swędrowskich, Taros, Krzysztofa, Jerzego Borzęckich, r. Borzęckich, Zofii Staneta i wszystkich w czyśćcu cierpiących
11.           r. Stanetów, r. Frankowskich, Górskich, Roszko, r. Tarapatów, Pogorzelskich, Lipków, Jolanty Sikorskiej, Jana, Józefę, Zygmunta, Ryszarda, Krystynę Cebanów, Janinę, Franciszka Trol, Helenę Nusiewicz, Edwarda Górskiego, Czesława, Honoratę Jezierskich, Wandę, Lecha Barańskich, Zofię, Jerzego Zawisza, Danutę Brzostek, Zenona, Edwarda Zalewskich, Zdzisława Koniecznego i wszystkich w czyśćcu cierpiących
12.           Martę, Mieczysława Zaborowskich, Edwarda, Zofię, Franciszka Niegockich, Krzysztofa, Józefa Brzezińskich, Marka Andruszko, r. Rawa. Apolinarego Piotrowskiego, r. Piotrowskich, Madziarów, Gniadów, Sadochów, Tomasza Wyczółkowskiego, Annę, Leonarda Wyczółkowskich, Stefanię, Stanisława Bliźniak, Stanisława Lipowskiego i wszystkich w czyśćcu cierpiących

 

 

 

 

13.           Stanisławę, Ryszarda Krajczyńskich, Ewę Błońskiej, Wiolettę Barzęc, Stanisławy, Romana Nowickich, Annę, Czesława Prędota, Anielę, Jana Michałowskich, r. Michałowskich, Lecha Panuchno, Urszulę, Piotra, Krzysztofa Madejak, Zofię, Józefa Kościn, r. Kościnów, Andrzeja Korzeniewskiego, Jadwigę, Czesława, Anielę, Michała, r. Miklów, Tarapatów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
14.           Helenę, Kazimierza Łukasiewiczów, Jadwigę, Zygmunta, Tadeusza, Aleksandrę, Dariusza Parys, Elżbietę, r. Jasionków, Kamińskich, Witarowskich, Jacka Woldona, Janinę, Włodzimierza Paluchów, Michalinę, Hieronima Woldonów, Danutę Bieńkowską, Gabrielę, Edwarda Sałacińskich, Barbarę, Mariana Przybylskich, Elżbietę Grabowską i wszystkich w czyśćcu cierpiących
15.           r. Szumowskich, Paluchów, Woldonów, Mackiewiczów, Nowacińskich, Jankowskich, Gorzyczków, Wołkowiczów, zm. sąsiadów z os. Wolności 2 bl. 14, ks. Stanisława Jaczewskiego, Janusza, Łukasza, Annę, Zofię, Wacława, Anielę, Konstantego, Aleksandrę, Danutę, Janinę, Janka, r. Jaczewskich, Cioków, Lasków, Śliwów, Tryfon, Jadwigę, Pawła, Zofię, Henryka, Andrzeja Słomkowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
16.           Rozalię, Tadeusza, Jana, Tadeusza, Zdzisława Jakobschy, r. Sadzyńskich, Gorzelniaskich, Walczaków, Wacholów, Myślińskich, Mariannę, Waldemara Dąbrowskich, Ryszarda, Agnieszkę Kowalskich, Jana, Stanisława, Hieronima Pogonowskich, Mariannę, Franciszka Kur, Adelę, Jana, Kazimierza, Genowefę, Franciszka Bawół, Jana Króla, Marię Kur, Jana, Alicję Puścion i wszystkich w czyśćcu cierpiących
17.           Antoniego Walczewskiego, Wacławę, Edwarda, Stanisława, Tymińskich, Stanisławę, Czesława, Mariusza Kazanowskich, Henryka Błońskiego, Józefę, Józefa, Jurka Waśniewskich, Annę, Wiesława Roman, Jana Niszczoty, Janinę, Krzysztofa Nabiałkowskich, r. Szymańskich, Waśniewskich, Błońskich, Roman, Niszczota, Nabiałkowskich, Teresę, Wiesława Mroczkowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
18.           Stanisławę Derewońko, Konstancję, Stanisława, Zdzisławę, Marię Józefczyk, r. Józefczyków, Maculaków, Janinę, Józefa, Zygmunta, Franciszkę, Stanisława, r. Korytkowskich, Kilisiów, Dawidczyków, Leokadię, Jerzego, Barbarę, Apolonię, Stanisława, Jana, Macieja, Franciszkę, r. Niedźwieckich, Annę, Bronisława, Mariana, Janinę, Stanisławę, Witolda, Stanisława, Franciszkę, Józefa, r. Bobranów i wszystkich w czyśćcu cierpiących

 

 

 

 

19.           r. Olszewskich, Chmielewskich, Węclewiczów, Józefa Karczewskiego, Helenę, Kazimierza, Tadeusza Dąbrowskich, Józefa Gontarczuka, Bolesława, Stanisława, Helenę, Leokadię, Mariannę, Feliksa, Eugeniusza Książek, Piotra, Zofię Sobieskich, Mariannę, Helenę Niedźwieckich, Piotra Kędrę, Henrykę, Apolonię, Jerzego Książak, Trojanek Annę, Tadeusza i wszystkich w czyśćcu cierpiących
20.           r. Sasinów, Bąków, r. Gibczyńskich, Wysockich, Potockich, Rzyszkiewiczów, Bagińskich, Gąseckich, Wytrykowskich, Mariusza Dymowskiego, Henryka, Alicję, Mariana Biernackiego, Piotra Roleckiego, r. Kostrzewów, Zygmunta Wiśniewskiego, r. Królaków, Wójcickich, Jakuba, Jadwigę, Ryszarda Aniszewskich, Siergieja, Olgę, Annę, Mikołaja Szworak i wszystkich w czyśćcu cierpiących
21.           r. Szworak, r. Dąbrowskich, Kalinowskich, Porucznik, Kołków, r. Truchel, Maciejewskich, Ziętek, Remiszewskich, Jana, Czesławę, Sławomira Mikołajczuk, Stanisława, Genowefę, Jacka Korejwo, r. Asztelów, Dziaków, Giszczyńskich, Godlewskich, Andrzejczaków, Komorowskich, Małkiewiczów, Kocyków, Ambroziaków, Zenowskich, Cylińskich, Bronikowskich, Halikowskich, Gietków, Kopciów, Gosików, Sylwię, nieznanego dawcę organów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
22.           Stanisławę, Romana Rowickich, Mariannę Tadeusza, Zdzisława Żach, c.r. Kalupów, Żachów, Leokadię Figat, Celinę, Stanisława Rytel, Krystynę, Władysława Kacprzak, Jana, Stanisławę, Wiesławę, Karola Wojtrów, Ryszarda Chabierę, Irenę, Mieczysława Ołdak, Tadeusza, Krzysztofa Ludwiniaków, Stefana Rytla, Halinę, Stanisława, Jerzego, Elżbietę Perlejewskich, Danutę, Ryszarda Kwiatkowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
23.           Czesławę, Stanisława Niemyjskich, Elżbietę, Leona Wójcik, Janinę, Kazimierza Bułyha, Andrzeja Zadrożnego, Henrykę, Antoniego, Leszka Drutkowskich, Genowefę Kucharską, Genowefę, Kazimierza Szpikowskich, Andrzeja, Macieja Wrzesień, Zofię, Zygmunt Wrzesień, Marię, Zdzisława Pobłockich, Antoninę, Wacława, Władysława Szołajskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
24.           Helenę, Piotra, Genowefę, Romualda Wysockich, Scholastykę, Donata Szemil, Wiasława Małczuk, Andrzeja Kucharek, Andrzeja Tonkiel, Wiktorię, Jerzego Perzyna, Władysława Baj, Antoniego, Zofię Baj, Stefana, Władysława Bęc, Ninę Malec, Zofię, Krystynę, Bolesława, Zbigniewa Tymińskich, Annę, Eugeniusza, Leopolda Boguckich, Krystynę Domalewską i wszystkich w czyśćcu cierpiących
25.           Zdzisławę Sławińską, Jadwigę, Mariana, Fabiańczyków, Marcela Sito, Sławomira Frąckiewicza, Ewelinę Głomską, Barbarę, Tadeusza Kubiaków, Zalewskich, Leokadię, Stanisława Stęplewskich, Mariannę, Andrzeja Czekalskich, z r. Wojtczaków, Szematowicz, Urbańczyków, Dworczaków, Kubiaków,

 

26.           Stanisława Bocianowskiego, Tadeusza Godlewskiego, Danutę Godlewską, Sławomira Lipskiego, Marka Dębskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Janusza Woźniaka, Józefę, Stefana Kuźniarskich, Zofię, Stanisława Rodak, Apolonię Cieślińską, Jacka Karbowniczka, Jana, Annę Szczuczyńskich, Janinę Jędrzejewską, Jana, Jadwigę, Aleksandra, Zofię Król, Teresę Chorchos, Małgorzatę Góran i wszystkich w czyśćcu cierpiących
27.           Mirosława Milewskiego, Zygmunta, Apolonię, Roberta Baranowskich, Mariannę, Leszka Ciach, Jadwigę, Zdzisława, Zofię, Ludwika, Halinę Orłowskich, Helenę, Teresę, Alinę, Aleksandra, Zdzisława, Stanisława, Kryspina Chełstowskich, Bolesławę, Konstantego, Leontynę, Józefa, Wacława, Eugeniusza Podleś, Szczepana, Zdzisława, Eugeniusza, Stefanię Nienałtowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
28.           r. Nienałtowskich, Pachołek, Soliwodzkich, Marię Hruszczowiec, Kazinierza Michalika, Wacława, Mariannę Bąkowskich, Krystynę Grądziel, Stefanię, Wojciecha Tomala, Janinę, Władysława Bogońskich, Józefę, Agnieszkę, Jana, józefa, Józefę, Jana, Włodzimierza, Janusza, Władysławę, r. Wołyńców, Kraśniewskich, Stanisławy, Stanisława Żukowskich, Zofię, Franciszka Niemyjskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
29.           r. Żukowskich, Żebrowskich, Niemyjskich, Zdzisława, Jacka, Janinę, Józefa Kur, r. Kierył, Petrylla, Góźć, Augustyniak, Krysiak, Jadwigę, Eugeniusza Zalewskich, Marię, Mieczysława Jóźwickich, r. Zalewskich, Jóźwickich, Nowaków, Roszkowskich, Amelię, Stefana Zawiślak, Stefanię Grodzką, Józefa Grodzkiego, Krystynę, Joannę, Jana Lisius, Krzysztofa, Jana, Sabinę Pokorskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
30.           Mieczysławę, Antoninę, Henryka Datman, Stanisława, Mariannę Skłodowskich, Piotra Mazurczaka, Czesława Orackiego, Mariannę, Stanisława Jabłońskich, Grzegorza, Hannę, Ireneusza Olędzkich, Czesławę, Bronisława Krupa, Kazimeirza, Henrykę Szulich, r. Nowickich, Korzebów, Kochańskich, Fidurów, Leszczyńskich, Stefanię, Wincentego Kowalczyków, Jadwigę, Zygmunta Wojtkowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
31.           Henryka, Marianne Krasuskich, Adelę, Józefa Krasuskich, Jana, Janinę Nyszko, Irenę, Zdzisława Puchacz, Bronisława, Zygmunta, Pelagię Raciborskich, Mariannę, Wacława Puchacz, Genowefę, Felicję, Andrzeja Niewińskich, Genowefę, Henryka Lipowskich, Bogdana Zajdęc, Barbarę Bąk, Józefa Pisarskiego, Wandę, Jana Lorfing, r. Wojciechowskich, Zuzankiewicz, Sabinę, Jana Wojnowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących

 

 

32.            Feliksę Brzezińską, Annę Ryglewicz, Elżbietę, Mieczysława Gotowiec, Jadwigę, Stanisława Turek, Józefę, Czesława Śledziewskich, Władysławę, Jana Gotowiec, Edwarda Anusiewicza, Bolesławę, Franciszka Anusiewiczów, r. Sobków, Lebedyńskich, Kurianowiczów, Lucjana, Stanisława Zaręba, r. Pastewków, Berowskich, Walczaków, Janinę, Waldemara Szmit, Antoninę, Aleksandra Kostrzewa i wszystkich w czyśćcu cierpiących
33.           r. Stolarskich, Henryka, Mariannę Suskich, Krystynę Suską, Wiesławę Ługowską, Irenę, Mariana Marchewkę, Jana Skłodowskiego, Stefanię Biała, r. Skłodowskich, Zofię, IrenęStanisława, Tadeusza Pieczarowskich, Helenę, Kazimierza, Stanisława Ramus, Janinę, Stanisława, Kazimierza, Zdzisława paciorek, Mariannę, Antoniego, Władysława, Jana, Stanisława Szymańskich, r. Ramus i wszystkich w czyśćcu cierpiących
34.           Wacława Bielickiego, r. Bielickich, Stanisławę, Aleksandra Kuligowskich, r. Kuligowskich, Celinę, Kazimierza Rybak, Zofię, Andrzeja Prywata, Wiktorię, Józefa Rybak, Weronikę, Leonarda Golla, Jana Dudę, Irenę, Jana Kaczmarskich, Tadeusza, Wacława Prywata, Waldemara, Krzysztofa Jarczyńskich, Marię, Antoniego, Wojciecha Rabczyńskich, Elżbietę, Marka Traczyk, Ariela de Mur i wszystkich w czyśćcu cierpiących
35.           Nojszewska Henrykę, Władysława, Henryka Gumiennego, Ryszarda, Józefa, Kazimierza Czerwińskich, Ludwika, Leokadię, Stanisława Półtorak, Tomasza Kunickiego, Reginę Ilczuk, Marię Łaszkiewicz, Tadeusza Radziszewskiego, Marię, Aleksandra Twarowskich, Sławomira, Jadwigę, Romualda Lipskich, r. Gawrysiaków, Twarowskich, Barbarę, Józefa Baran, Wojciecha Suskiego i wszystkich w czyśćcu cierpiących
36.           Stanisława Kędzierskiego, r. Bogońskich, Celiny, Sabiny, Józefa, Rafała Dąbkowskich, Bogdana Falkowskiego, r. Falkowskich, Wacławę, Eugeniusza Kłusek, Izabelę, Jerzego Gryglewskich, Zofię Dudkiewicz, Sabinę Nawrocką, Czasława Brodeckiego, Tadeusza Paciorek, Danutę, Eugeniusza Tomczak, Kazimierę, Zdzisława, Helenę, Jana Godlewskich, Natalię Wasilewską, Bożenę Łagoda i wszystkich w czyśćcu cierpiących
37.           Bożenę Rzodkiewicz, Andrzeja, Michała, Annę Słojewskich, Barbarę, Aleksandra Poczyńskich, Barbarę Gąska, Jana Kurowskiego, Hannę Kurowską, Aleksandra, Henrykę Szwejkowskich, Stanisława, Mariannę Kur, Janusza Filipczak, r. Szwejkowskich, Rybaków, Suchenków, Kurów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
38.           Marka, Janinę Najbauer, Helenę, Mieczysława Śliżewskich, Krystynę, Fabiana Poźniak, Krystynę, Andrzeja Bieńkowskich, Weronikę Adamczyk, Stefana, Mariannę Łopata, Stefana, Stanisławę Izdebskich, Alicję, Mieczysława, Eugenię, Mieczysława Sałanowskich, Jerzego Okonia i wszystkich w czyśćcu cierpiących
39.           Alicję, Janusza Niedziałek, Michalinę, Władysława Bagińskich, Annę, Michała Józefkiewiczów, Hannę Kmiecińską, Tadeusza Baryckiego, Mariusza Bagińskiego, Daniela Wójcika, Dominikę Żuk, Paulinę Ołdak, Sławomira Chmielarza, Stanisława Kołodzieja, Czesławę, Pawła Nogali, Kazimierza Grochowskiego, r. Grochowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
40.           Branickich, Baranów, Józefkiewiczów, Kwiecińskich, Niedziałków, Łagowskich, Bagińskich, Nogali, Baryckich, Praisów, Kołodziejów, Romejków, Wróbli, Genowefę, Stanisława, Mariannę, Józefa, Eugeniusza, Mariannę, r. Wąsowskich, Feliksę, Feliksa Iwińskich, Karolinę, Stanisława, Jana, Krzysztofa Żaczek, Zofię, Stanisława Gawrysiuków i wszystkich w czyśćcu cierpiących
41.           Witolda, Teklę, Jana Jarząbek, zmarłych, r. Jarząbków, Gawrysiuków, Łachów, Mariannę Bocian, Ewelinę Sapieję, Iwonę Dełęgowską, Zenobię, Henryka, Tadeusza, Annę, Krzysztofa Raczyńskich, Marię, Władysława, Danutę, Alinę Braneckich, Jolantę Sowińską-Karaś, Waldemara Sowińskiego, r. Sowińskich, Adelę, Antoniego i wszystkich w czyśćcu cierpiących
42.           Jana Kamelów, r. Kamelów, Wolińskich, Bichtów, Krzysztofa Krawczyka, Kazimierę Iwanicką, r. Krawczyków, Iwanickich, Emilię, Stanisława, Kazimierza, Piotra Kosińskich, Genowefę, Bronisławę, Stanisława, Zygmunta, Antoniego Pruszyńskich, Rozalię, Szczepana, Hannę, Stanisława Grzesiak, Jadwigę Karwat, Anastazję, Wacława i wszystkich w czyśćcu cierpiących
43.           Zofię, Stanisława, Henryka, Ryszarda, Zofię, Franciszka, Jerzego Nielipińskich, Halinę, Zygmunta Dropia, Zofię, Antoniego, Józefa Warzyńskich, Reginę, Jana Wyder, Krystynę Lipińską, Halinę, Adama Wodzickich, r. Kwiatkowskich, Terlikowskich, Kaczmarczyków, Krasowskich, Pacek, Łyżwińskich, Gąsowskich, Markowskich, Zarembów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
44.           Czesława, Stanisława, Stanisławę Malinowskich, Jana, Czesławę, Stanisława, Krzysztofa, Czesława, Marię, Jana, r. Burdaków, Mariana, Zofię, Józefa, Ks. Wacława, r. Maciejów, Helenę, Bolesława, r. Boratyńskich, Skowerów, Matanowskich, Borkowskich, Dąbrowskich, Bronisławę, Mariana, Tomasza, Andrzeja, r. Dymiter i wszystkich w czyśćcu cierpiących
45.           Stefana Godlewskiego, Helenę, Aleksandra, Stanisława, Czesława Samulak, Teresę Nasiłowską, Anielę, Czesława Dziewulskich, Michała, Irenę Wrońskich, Teresę Kądziela, Stefanię, Tadeusza, Mieczysława Tytman, Wacławę, Zdzisława Kądziela, Szymona, Weronikę Mazurek, Józefa, Juliannę Oniśk, Mariannę, Bronisława Kądziela i wszystkich w czyśćcu cierpiących

 

 

 

46.           Piotra, Katarzynę Wnorowskich, Jana, Zofię Tytman, Józefa, Genowefę Syta, Marię ojciWechowską, Eugieniusza Dmoch, Alinę Dmoch, Pelagię, Edmunda Lubańskich, Hannę Sawicką, Jarosława Kołpaczyńskiego, Joannę, Mariana Marciniaków, Leona, Reginę Marciniaków, Franciszka, Marię, Tomasza, Janusza Sztajerwald, Zofię Pazio i wszystkich w czyśćcu cierpiących
47.           Leokadię, Janusza Tabor, Modestę Stobnicką, Danielę Szczerską, r. Dzięciołów, Dubielaków, Mariannę, Jana, Janinę, Antoniego, Stanisława, r. Czarkowskich, Halinę, Stanisława, Stanisławę, r. Koców, Reginę, Mariana, r. Kamzol, Józefa, Janinę, r. Czesułów, Jana Wielgosza, za dusze w czyśćcu cierpiące., Janinę, Kazimierza i wszystkich w czyśćcu cierpiących
48.           Grażynę, Bogdana Natkowskich oraz Jadwigę Anklewicz, Franciszkę, Franciszka, Antoniego, Stanisławę, Bożenę Korniluków, Ignacego, Józefa, Mariannę, Janusza Bednarskich, Jana Piskorza, Lucjana Hryć, Annę, Mariana, Mieczysława Boguckich, Leokadię, Władysława Kokoszko, Józefę Zochowską, Mariana Pałkę i wszystkich w czyśćcu cierpiących
49.           Zofię, Andrzeja, Leokadię Kozłowską, Bolesława, r. Adaszewskich, Górskich, Plewińskich, Kowalczyków, Zofię, Jana Sendek, Stanisława. Stanisława Dydek., Jadwigę, Henryka, Franciszkę, Pawła Wawrzyniec, Mariannę zd. Jóźwiak, Zofię, Jana zd. Krysiak, Feliksę, Bolesława, Czesława, Tadeusza zd. Mazur, Jana, Ingę zd. Bojar i wszystkich w czyśćcu cierpiących
50.           Huberta Kurianiuka, Marka Florczuka, Jana Gawrysiuka, Stanisława Denisiuka, za wszystkie dusze czyśćcu cierpiące, Sabinę, Wacława, Bolesławę, Krystynę, Mariannę, Danutę, r. Żukowskich, Stanisława, Annę, r. Zawłockich, Wiesławę, Jerzego Nałęcz, Wandę, Jerzego Rabczyńskich, Wojciecha, Wandę, ich rodziców i wszystkich w czyśćcu cierpiących
51.           Stefanię, Stanisława Słońskich, Za rodziców Rozalię, Jana, Bolesława, r. Książków, Groszyków, Bubrowieckich, Maksiaków, Dymerskich, Olków, sąsiadów, znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, Witolda, Feliksę, Stanisława Augustyniak, Kazimierę, Stanisława Błaszczyk i wszystkich w czyśćcu cierpiących
52.           Ewę Wojciechowską, Zofię, Stanisława, Ewę, Feliksa, Janinę, Zdzisława, Albina, Teresę Szymańskich, Aleksandrę, Władysława Wocial, Alicję, Czesława Daleczyńskich, r. Bartkovych, Bajdackich, Dżulinskich, Matviienko, Jerzego, Kazimierza, Czesławę Wypych, Wojciecha Górskiego, Stanisławę, Szczepana Zglińskich, Zbigniewa Moczulskiego, r. Moczulskich Dusze w czyśćcu cierpiące
53.           Mariannę, Stanisława Janczewskich, Stanisława Zarębę, Stanisława Sierotę, Mariannę, Józefa Sudoł, Wiktorię, Annę, Zofię Gołaszewskie, Wiesława Szaguna, Teresę, Stanisława Gniado, Jana Ożarowskiego, Władysława Ożarowskiego, Leokadię Walejewską, Józefa, Józefę, Wacława, Stefana, Jana, Eugenię, Felicję i wszystkich w czyśćcu cierpiących
54.           r. Rutkowskich, Jana, Gabrielę, Tadeusza, Kazimierę, Jerzego, r. Pietryków, Teresę, Henryka Czajków, Mariannę, Henryka Cherubińskich. Tadeusza, Barbarę, Dariusza Borken-Hagen, Józefa Adamczyka, Feliksę Tarapatę, Stanisława, Wiesławę Tarapatów, całą, r. Tarapatów, Adamczyków, Postków, Ołowskich, Tomczuków, Stysiów, Wycechów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
55.           Stefanię, Leona, Andrzeja Piórkowskich, Walerię, Mariannę, Eugieniusza Gosów, Stefanię, Jadwigę, Władysława, Franciszka Bankiewiczów, Cecylię, Czesława, Tadeusza Kałuskich, Kazimierę, Leona, Andrzeja Piotrowskich, Jadwigę, Jana Bargielów, Antoniego Świderskiego, Annę Nawrot, Jerzego Tyszkiewicza i wszystkich w czyśćcu cierpiących
56.           Mariana Cudnego, r. Cudnych oraz Mariannę Fabiszewską, Ksawerego, Aleksandrę, Józefa Libódów, Annę, Jana, Stanisława Łukasiuków, Janinę, Grzegorza, Szymona Bielawskich, Franciszkę, Zygmunta, Tadeusza Mateusiaków, Jadwigę, Witolda Skowrońskich, Zofię, Wacława, Zygmunta Pietraniuk i wszystkich w czyśćcu cierpiących
57.           Kornelię, Zygmunta, Janinę, Józefa Popowskich, Sabinę, Adama, r. Krawczyków, Zofię, Ryszarda Zalewskich, Tadeusza Wykowskiego, Stanisława Narojczyka, Bertę, Józefa Śmigasiewiczów, Eugeniusza Jelińskiego, Władysławę Końską, Danielę, Alfonsa, Małgorzatę, Pelagię, Bronisława, Emilię, Franciszka, Zofię, Isię, Franciszka, Tadeusza, Henryka, Kostka, Marię, Józefa, Mariannę, Walentego Kuźmińskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
58.           Helenę, Stanisława, Janinę Ogińskich, Jadwigę, Jana, Helenę, Ignacego Dankowskich, Weronikę, Józefa, Stanisława, Jerzego, Sabinę, Stanisława, Ewę, Kazimierza, Antosię, Malę, Leszka, Norberta, Marysię, Bożenę, Zygmunta Dąbrowskich, Cecylię, Lena, Helenę, Ignacego Pekowskich, Irenę, Benedykta, Macieja Rymackich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
59.           Bogdana Urbańskiego, Mariannę, Jana, Jerzego Wochniak, Urszulę, Mieczysława Dziedzic, Jadwigę, Benedykta, Jana Górniak, Henriettę, Tadeusza Żurawskich, Monikę, Stefana, Tadeusza Grabowskich, Marię, Józefa, Henryka Górskich, Józefa Cudziłło, Andrzeja Erdmana, Janusza Krocza, Wandę Kwiatkowską, Alinę Fordon i wszystkich w czyśćcu cierpiących
60.           Wandę, Przemysława, Ewę, Bożenę Jębrzyckich, Mariana, Stefanię Odzeniak, Stanisławę, Bolesława Boruc, Marię, Mikołaja Stojanowyczów, Katarzynę, Jana Patko, Stanisławę, Stanisława Żukowskich, r. Stojanowyczów, Patko, Żukowskich, Żebrowskich, Tadeusza, Jadwigę, Józefa, Franciszka, Stanisława, Eugeniusza i wszystkich w czyśćcu cierpiących
61.           Zbigniewa Wyszomierskich, Mariannę, Jana, Aleksandrę, Stefana Pogorzelskich, Teresę, Józefa Gocal, r. Wyszomierskich, Zawadzkich, Ołowskich, Godlewskich, Piotra, Annę, Aleksandra, Zdzisława Walenciuków. Waldemara, Janinę, Władysława Lato, Krystynę, Macieja Gąsiewskich, Henryka Rybaka, Ryszarda, Dominika, Jana Białek i wszystkich w czyśćcu cierpiących
62.           Andrzeja, Józefę Filipiak, Urszulę Filipiak, Wiesława Gromulskiego, Tomasza Gajowczyka, Elżbietę, Andrzeja Szelągowskich, Eugenię, Marię, Lecha Tomaszewskich, Marię, Mieczysława, Tomasza Plecak, Czesławę, Zbigniewa Wołłowicz, Janinę, Henryka, Andrzeja Wołłowicz, r. Wołłowicz, Stefanię, Henryka Sroczyńskich, Zofię i wszystkich w czyśćcu cierpiących
63.           Władysława Filipowicz. Mariannę, Tadeusza, Franciszka, Halinę Waszczuk, Irenę, Mieczysława, Andrzeja Męczkowskich, Teresę, Jana Wasiłowskich, r. Tarachów, Wasiłowskich, Chodorowskich, Przestrzelskich, Męczkowskich, Siemińskich, Annę, Witolda, Zdzisława, Janinę, Antoniego, Henryka Tołwińskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
64.           Lucynę, Aleksandra, Wandę, Franciszka Kostro, r. Kalickich, Szczepańskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących, Czesławę, Józefa Szulborskich, Leokadię, Józefa Dąbrowskich, Annę, Włodzimierza Rozmaryn i wszystkich w czyśćcu cierpiących, Irenę, Edwarda Tomczyk, Krystynę, Leszka Sawickich, Teresę Zysk, Jana Modzelewskiego i wszystkich w czyśćcu cierpiących
65.           Janinę, Stanisława Nienałtowskich, Jadwigę, Szczepana Modzelewskich, Jana, Walerię, Janinę, Włodzimierza, Adama, Ryszarda Gajewskich oraz zmarłych z tej rodziny. Janinę, Henryka, Ryszarda, Andrzeja, Krzysztofa, Jadwigę Salwin, r. Salwinów, Fuglewiczów, Fijałowskich, Zagórkich, Woźniaczków, Maciejowskich, Junów, Ogonowskich, Müllerów, Kryszkiewiczów, Rakowskich, Pączkowskich, Sadochów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
66.           Wiktorię, Jerzego Perzyna, Alicję, Jana Puścion, Stanisława Szymańskiego, Iwonę Dziuban, Wiesławę Pecura, Mirosława, Stefanię Kacprzak, Stefana, Zofię Kołodziejczyk, Wandę Kasprzak, Teresę Romatowską, Jerzego Kalinowskiego, Ks. Wardęgę, Ks. Alojzego Dłużniewskiego, Ks. Szczepana i wszystkich w czyśćcu cierpiących
67.           braci, siostry ze wspólnot Neokatechumenalnych, mieszkańców bl. 14 z oś. Wolności oraz pracowników, pacjentów inst. Matki, Dziecka w Warszawie, Kazimierza, Antoninę, Stanisława Skłodowskich, Eleonorę, Huberta Gębickich, Irenę Roman, Czesławę, Kazimierza, Andrzeja Koszełowicz, Iwonę Kwiatkowską i wszystkich w czyśćcu cierpiących
68.           r. Gębickich, Czupryńskich, Lindów, Mariannę Zapaśnik, Helenę, Kamilę, Kazimierza Sobieskich. Janinę, Jana, Józefa Kujawa, Juliana, Stanisławę, Jerzego, Władysława, Józefa Niemyjskich, r. Powroźników, Mariannę, Juliana Derkacz, Stanisławę, Józefa Dobrogowskich, Janinę, Stanisława Czarkowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
69.           Tadeusza Olendzkiego, jego rodziców. Romana, Franciszka, Hanię Olendzckich, Felicję, Kazimierza Koc, r. Koców, Wojciecha, Zygmunta Iwanowskich, zmarłych, r. Iwanowskich, Krysińskich, Feliksa, Aleksandrę, Stanisława, Annę, Barbarę, Henryka, Józefa, Jadwigę Chaberską, Alinę, Mariusza, Sylwestrę Jastrzębskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
70.            Mariannę, Władysława, Jana, Rozalię Kędzierskich, Stanisławę, Uliannę, Stanisława Przyborowskich, Adama, Krzysztofa Golędzinowskich oraz wszystkie dusze, r. Kędzierskich, Przyborowskich, Kurdejów, Michałka, Józefa, Piotra, Jana, Kazimierza, Stefanię, Janinę, r. Ćwiek, Andrzeja, Zenona, Stanisława, Mariana, Juliannę, Teresę, r. Wasążnik i wszystkich w czyśćcu cierpiących
71.           Michała, Janusza, Magdalenę Harasiuk, Józefa Farion, zmarłych pradziadków obojga stron, dusze zmarłych księży, sióstr zakonnych z naszej parafii, poległych za wiarę, ojczyznę, Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta Maliszewskich, r. Maliszewskich, Huberta, Feliksa, Irenę, Eugeniusza, Jana, Otylię, Krystynę, Imeldę, Elżbietę, Wiesława, Franciszkę Stankiewicz i wszystkich w czyśćcu cierpiących
72.           Malinę, Franciszka Matczak, Marię, Anatola, Zofię, Jadwigę, Stanisława, Biskupa Zbigniewa, Helenę, Jana, Irenę, Alicję, Ryszarda, Sławomira, Adama, Karolinę Sadkowskich, Jana, Antoninę, Mieczysława Kłys i wszystkich w czyśćcu cierpiących
73.           Jadwigę, Adelę, Marka, Janinę, Stanisława, Bronisława Florczuk, Halinę, Stanisława Zarębów, Władysława, Józefa Porucznik, Czesława Mazur, Remigiusza Prusakiewicza, zmarłych, r. Kałudzińskich, Prusakiewiczów, poległych, pomordowanych w obronie Ojczyzny i wszystkich w czyśćcu cierpiących
74.           Ks. Roberta Skrzypka, Marka Obukowicza, Lucjana, Helenę, Jadwigę, Weronikę, Longinę, Halinę, Tadeusza, Roberta Wrzaszczyk, Zbigniewa Czekiel, Teodorę, Władysława, Bolesława, Leokadię, Józefa, Leokadię, Jana Golińskich, Franciszka Charasa, Władysława, Anielę, Stefanię, Mieczysława Sapińskich, Annę Gajzler i wszystkich w czyśćcu cierpiących
75.           r. Szałatów, Grabowskich, Bełkotów, Rodaków, Pniaków, Eugeniusza, Annę, Wandę Tadeusiak, Zygmunta, Marię Cieślak, Walerię, Edwarda Tomaszewskich, Zbigniewa, Witolda, Mieczysława Warna, Janinę, Eugeniusza, Krzysztofa Fiszerów, Stanisława Kokoszkę, Wiesławę Smugę, Piotra Kowalskiego, Renatę, Eleonorę, Józefa, Piotrowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
76.           Jadwigę, Edwarda Facon, Janinę, Henryka Skurka, Mariannę, Edwarda Wojciechowskich, Zofię Biadun, Czesławę Siekierko, zm. z r. Siekierków, Michalików, Olszewskich, Żyłowskich, Teresę, Filipa oraz Józefę, Adama Seta, Rocha, Józefa Matylewicz, Jadwigę Markowicz, R-ców Raciborskich, Górzyńskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
77.           Teresę Nasiłowską, księży: Józefa Abramowicza, Józefa Łazickiego, Zygmunta Żelaźnickiego, Jerzego Dubczyka, Jadwigę, Franciszka, Leokadię Gęsina, Stefanię Wyszomierską, Franciszka, Eugenię, Aleksandra Sawickich, Edmunda Uszyńskiego, Eugenię, Zenona Skarżyńskich, Kazimierza, Mariannę Banaszuk i wszystkich w czyśćcu cierpiących

 

78.           Czesława Michalika, Stanisławę, Franciszka, Halinę, Władysława, Adama, Aleksandrę, Reginę, Aleksandra, Teresę, Edwarda, Elżbietę, Henryka, Roberta, Barbarę, Stanisława, Paulinę, Barbarę, Stanisława, Mariannę, Stanisława, Krzysztofa, Leonardę, Jana Kolendów, Danutę, Mariana Korzeniewskich, r. Jabłonowskich, Faszczewskich, Płaskocińskich, Wróblewskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
79.           Stanisława Tryniszewskiego, Marię, Piotra Sobiło, Jana, Mariannę, Jana, Stanisława, Władysława, Józefa, Annę, Stefana, Mariannę oraz Czesława Rojków, Józefę, Stanisława Iwańczyków, Mariannę, Tadeusza Grzegorczyków, Józefę, Wawrzyńca Piechurskich, Olgierda Zienkiewicza, Macieja Błasiaka i wszystkich w czyśćcu cierpiących
80.           r. Rojków, Piechurskich, Sułków, Zofię, Stanisława, dziadków, pradziadków oraz Blankę, Mieczysława, r. Biernackich, r. Błońskich, Przywózkich, Wierzbickich, Paprockich, rodziców chrzestnych, Henrykę Miles, Roberta Góreckiego, Danutę Kukowską, Henryka, c r. Skupiów, księży: Tadeusza Dajczera, Stefana Kornasa, Ojca Alojzego Dłużniewskiego i wszystkich w czyśćcu cierpiących
81.           Ksawerego, Sabinę, Czesława, Hannę, Mieczysława, Antoninę, Eugeniusza księżopolskich, Czesławę, Franciszka Bujalskich, Hannę Kosińską, Teresę, Mariana Pieńkowskich, r. Dmowskich, krewnych, sąsiadów, Kazimierę, Józefa Klukowskich, Alicję Daszkiewicz, Kazimierza, Kazimierę Wojtkowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
82.           Czesława, Zygmunta, Kazimierza, Janusza, Wiesławę, Kazimierę, Renatę, Zbigniewa, Eugenię, Mirosławę, Stanisławę, Krystynę, Mariana, Józefa, Paulinę, Piotra, Stanisławę, s. Florydę, Danutę, r. Kuligów, r. Danielów, Widłaków, Nowoszewskich, Sawickich, Tomaszewskich, Dobrzyńskich, Parnowskich, Liszewskich, Ciborów, Bednarczyków, Szelągów, Lachów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
83.           Zygmunta Sabaka, Stanisława Siejko, ks. Zenona Tomczaka, Ks. Abramskiego, ks. Tkacza, Ojca Alojzego, r. Siejków, Świderskich, Sińczuków, Mazurów, Uziębłych, Pańków, Kwaśniców, Okońskich, Krasnodębskich, Borysów, Tkaczów, Kuźmów, Kukawskich, Jezierskich, Sikorskich, Sobków, Zofię, Stanisława, Henrykę, Franciszka, Zdzisława, Eugeniusza, r. Smolików i wszystkich w czyśćcu cierpiących
84.           Wiktorię, Stanisława, Janinę, Halinę, Romana, Zygmunta, Wandę, r. Janiszewskich, Jana, Jadwigę, Grzegorza, Andrzeja Ślepowrońskich, Mieczysława Kiełka, Lidię Rożej, r. Walczuków, Zawistowskich, Jastrzebskich, Dębków, Rytlów, Siennickich, Bochenków, Tokarzewiczów, Ojca Alojzego, Ks. Tadeusza Wołoszyna i wszystkich w czyśćcu cierpiących

 

 

 

85.           Bolesławę, Antoninę, Eleonorę, Stanisława, Stanisława Kulisiów, Stanisławę, Mariannę, Wiktora Gabryluków, Zofię, Władysława Kosudów, Wiesławę Dawid, Annę, Czesława kowalczyków, Aleksandrę, Czesława Szurnickich, ks., Adolfa Pogorzelskiego, Irenę, Stanisława Tarwackich, Annę, Szczepana Pachulskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
86.            Mieczysława Fita, Józefa, Jana, Emilię, Annę, Zofię, Józefa, Anastazję, Wacława, Józefa, Krystynę, Antoniego Niemyjskich, Władysława, Czesława, Paulinę Moczulskich, Mieczysława, Karolinę, Czesława, r. Kiełków, Zyśków, Stefanię, Wacława, Wandę, Zdzisława, r. Mazurków, Gałązków i wszystkich w czyśćcu cierpiących
87.           Helenę, Zdzisława, Józefa, Bronisława, r. Kiełków, Rekusów, Aleksandrę, Czesława, r. Kamińskich, Wiechowskich, Sudaków oraz bliskich, sąsiadów, Barbarę, Józefa, r. Jurczaków, Podporów, Halinę, Zdzisława, r. Borysów, Anusiewiczów, Teresę Gurtowską, r. Zaleskich, Dorotę, Zygmunta Dunio, Krystynę Ochman i wszystkich w czyśćcu cierpiących
88.           Janusza Orzeszka, r. Majów, Orylów, Barbarę, w czyśćcu cierpiących, r. Kaniewskich, Rogulskich, Czapskich, Fursów, Miodków, Paderewskich, Przygodów, Roguskich, Dąbrowskich, Gołębiewskich, Nauczycieli, pracowników, uczniów szkół w Zielonce, poległych, pomordowanych  podczas II wojny światowej, rządów komunistycznych w Polsce i wszystkich w czyśćcu cierpiących
89.           Zofię, Kazimierza oraz Annę, Józefa, Zofię, Karola, Genowefę, Ks Stanisława, Ks. Leonarda Czapskich, Marię, Jana Fursów, Halinę, Marka, Zbigniewa, Annę, Grzegorza, Bożenę Miodków, Edwarda, Barbarę, Ewę, Dorotę, Emilię, Józefa, Andrzeja, Władysława, Bronisławę, Mariannę Kaniewskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
90.           r. Paderewskich, Roguskich, Przygodów, Dąbrowskich, Rogulskich, Gołębieskich, O. Alojzego Dłużniewskiego, Janinę Wozińską, Julię Manfredini, Włodzimierza Wieczorka, Marka Fałdzińskiego oraz Nauczycieli, pracowników, uczniów szkół w Zielonce, Mariannę, Józefa, Katarzynę, Wojciecha i wszystkich w czyśćcu cierpiących
91.           r. Wancerzów, Ewę, Adama, Helenę, Szymona, Krystynę, Tadeusza, Zbigniewa, Krzysztofa, r. Stachowiczów, Romana, Michała, Różę, Klemensa, r. Sroków, Mieczysławę, Władysława Kępków, Mariannę, Mikołaja, r. Wikalińskich, Tadeusza, Stefanię, Tadeusza, r. Skrzypczyków, Celinę, Leszka Lewickich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
92.           Zygmunta Branickiego, Władysława Zalewskiego, Jerzego Szczerbę, Waldemara oraz Anastazję, Piotra Wiśniewskich, Elżbietę, Mieczysława oraz Jadwigę, Kazimierza Wielgat, Mariannę, Wawrzyńca oraz Ignacego, Izabelę, Tadeusza, Teresę, Mariusza, Władysława, Franciszkę, Aleksandra, Barbarę, Bogdana, Magdalenę, Mieczysława, Arkadiusza, Stanisława, Danutę Tęczów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
93.           Antoniego, Zofię, Jana, Edwarda, Kazimierza, Mirosławę Goś, Kazimierę, Władysława Waszczuków, Natalię, Stanisława Zawrotniaków, Janinę, Leopolda Rutkowskich, r. Sędków, Dąbrowskich, Spodniewskich, Włodarczyków, Szyszków, Krysików, Ryszawych, Burzyńskich, Malinowskich, Tadeusza Jaźwińskiego, Sabinę Wojtkowską, Liliannę Stromecką i wszystkich w czyśćcu cierpiących
94.           Czesława, Stanisławę, s. Florydę, Danutę, Zygmunta, Kazimierza, Janusza, Annę, Wiesławę, Kazimierę, Renatę, Zbigniewa, Eugenię, r. Widłaków, r. Nowoszewskich, r. Kuligów, r. Danielów, r. Sawickich, r. Tomaszewskich, r. Dobrzyńskich, r. Brannych, r. Parnowskich, r. Liszewskich, r. Ciborów, r. Bednarzcyków, r. Kołaków i wszystkich w czyśćcu cierpiących
95.           Krystynę, Tadeusza Janiaków, Józefę, Ignacego Roszkowskich, Annę, Stanisława, Michalinę, Bolesława Szablistych, Lucynę, Lucjana, Danutę Skibniewskich, Mariannę, Antoniego, Waldemara, Józefę, Wiesława Czarneckich, Teofilę, Zofię, Irenę, Aleksandra, Jana Świerczów, Danutę, Andzrzeja Grabowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
96.           Wiktora, Adelę, Janinę, Stanisława, Wojtka, Krzysztofa, Waldemara, Marka, Maćka, Sławomira Majewskich, Genowefę, Władysława, Tadeusza, Józefa, Halinę, Elżbietę, Zdzisława, Mieczysławę, Wiesława, Helenę Miłoszów, Henryka, Janinę, Marka, Jacka, Bożenę Domańskich, Franciszkę, Bogdana Kożuchowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
97.           Mariannę Wnorowską, Celinę, Marka, Krzysztofa  Dudków, Stanisławę, Waldka, Maćka  Kuderów, Krystynę, Stanisława Smorawińskich, Ewę, Wilhelma Chodasiewiczów, Halinę, Mirosława Ludzińskich, Zbigniewa Karandysza, Ryszarda Błażewicza, Stanisławę, Edmunda Śniadowskich i wszystkich w czyśćcu cierpiących
98.           Mariana, Sławę Lewandowskich, Barbarę, Stanisława Tomaków, Gertrudę Bella, Michała Motyckiego, Zbigniewa Jakubczyka, Lecha Tomaszewskiego, Jerzego Jarnuszkiewicza, Bohdana Cmielewskiego, Tadeusza, Stanisława, Leokadię, Bolesława, Teresę, r. Olejarczyków, Szydłowskich, Śniadałów, Gawrysiów, Mańków i wszystkich w czyśćcu cierpiących
99.           Aleksandrę, Jozefa, Józefę, Karolinę, Kazimierza, Kazimierza, Ryszarda, Annę Świderkówną, O. Alojzego Dłużniewskiego, Ks. Piotra Pawlukiewicza, r. Walędzików, Kalbarczyków, Szestowickich, Stanisława, Halinę, Juliana, Ryszarda Ratyńskich, Aleksandrę, Władysława, Bolesława, Franciszka, Zofię Krysików i wszystkich w czyśćcu cierpiących
100.      Stanisława, Józefa, Pawła, Mieczysława, Stanisława, Barbarę Tryniszewskich, Józefa, Lucynę Szelest, Zdzisława Pakułę, Halinę Ptaszyńska, Jana, Waldemara Naszewskich, Leona, Roberta Twardziaków, Jerzego Łuchacza, Henryka Grzybaka, Jerzego Gregorka, Zdzisława Okołotowicza, Jana, Irenę Harędziaków i wszystkich w czyśćcu cierpiących
101.      Reginę, Marka Ziółkowskich, r. Dytkowskich, Gonstawów, Pakułów, Alicję Krawczyk, Władysława, Stanisławę, Zenona Domańskich, Stanisława, Krzysztofa Klochów, Irenę, Stanisława Małetko, r. Dybkowskich, Józefę, Piotra, Ludwika, r. Kołodziejów, Banaszków, Ryszarda, r. Wojdów, zm. z bl. nr 5 na Osiedlu Wolności i wszystkich w czyśćcu cierpiących
102.      Wiktorię, Jerzego Perzynów, Alicję Goławską, Zdzisława, r. Kamińskich, Mirosława, Stefanię, Władysława, Reginę, Bogdana, Stanisława, Janinę, Lucjana, r. Koców, Jadwigę, Stanisława Surówko, Zbigniewa, Eugeniusza, Stanisławę, Tadeusza Wyszomirskich, Mariana, Jolantę, r. Grzymałów, Andrzeja, Tadeusza Ołowskich,
103.       Teresę, Józefa Gocal, r. Zawadzkich, Pogorzelskich, R. Kaszubów, Laszczkowskich, Gibasów, Białowąsów, Grzegorczyków, Gajdów, Iwonkę Groszek, Jana Baprawskiego, Jana, Helenę, Konstantego, Piotra, Włodzimierza, Antoninę, Mariana, Alicję, Franciszka, Waleriana Zarembów i wszystkich w czyśćcu cierpiących
104.      Andrzeja, Zofię Franciszka, Władysława, Felicję, Kazimierza Koców, Tadeusza, Romana, Mariannę, Aleksandra, Walentynę Konopków, Ignacego, Stanisława, Józefę, Stefana, Irenę, Alicję, Alinę, Franciszka Kamińskich, Kazimierę, Stanisława Borkowskich, Józefę, Franciszka Maciosów, zm z I-szej Wspólnoty Neokatechumenalnej w Zielonce, Edwarda Nilipińskiego i wszystkich w czyśćcu cierpiących
105.      Kazimierza Gocała, r. Żebrowskich, Gocałów, Majewskich, Bednarczyków, Genowefę, Antoninę, Czesława Michałowskich, Reginę, Henryka Stańczuk, Czesławę Jasińską, Antoniego Stefańskiego, Zofię, Franciszka, Henryka Michałowskich, r. Dulewiczów, Astramowiczów, Sawickich, Stępniewskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
106.      Danutę, Kazimierza Badaszewskich, Wandę, Józefa Dymarskich, Grażynę Kaczmarczyk, r. Stokowskich, Złotkowskich, Sterio, Wojnów, Helenę, Jana, Antoniego, Antoninę, Mieczysław Rajmund Kazimierz Kazimiera, Mikołaja Mieleńca; Józefę, Stefana Borowskich, Lucjana Hrycia, Stanisławę, Antoniego Korniluków; Tomasza, Lucynę Bonisławskich; Bronisławę, Edwarda Nowaków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
107.      r, Teresa Marzena Jola Andrzej Artur Krzysztof Wojciech Maria Krystynowicz, Zofię Eugenia Bronisław r, Tomasz Rafał r. Parcianych, Szulc, Gillern, Kumuć, Bogusława Zawadzkiego, Felicję Wawrzyniec-Gajda i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
108.      r. Gajdów, Zawadzkich, Łykowskich, Szczepańskich, Wiesia Janek Walendzik, zm. w obozach w czasie wojny, zm. Braci, Kazimierza Truchel, r. Truchel, Maciejewskich, r. Kazimczuków, Bazylczuków, Polaków, Siemieniaków, Kondraciuków, Mochmanów, Kozłowskich, Zielińskich, Rozbickich, Zawadów, Tułowieckich, Juzefackich, Szelugów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
109.      Krystynę, Alfreda Ochmanów, Zofię Juliana Andrzeja Kondraciuków, Marię Jurczak, Jacka Korejwo, c. r, znajomych, sąsiadów, Agnieszkę Kanik, Sławomira Jadwigę Antoniego Tuszyńskich, r. Tuszyńskich, Kurowskich, Wolkowskich, Kurów, r. Wycechów, Korosiów, Radzkich, Rudników i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
110.      Jerzego Starczewskiego, Wojciech Janinę Stefanię Zofię Krystynę Konstantego Rostkowskich, Księdza Juliana, Księdza Saturmina Rostkowskich, r. Niegowskich, Jezierskich, Niciszewskich, Klajnickich, Głuszek, Tyliński Edmund, Figielskich, Mariana Zofię Pawła Jana, Koziatek i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
111.      Leszka Władysława Janinę, Kamińskich, Władysława Władysławę Mariana, Franciszkę, Jadwigę, Wojciecha, Jolantę Ostruszka, Józefa, Helenę Staniszewskich, Stanisławę Kiesłowską, Elżbietę Kurkowską, Wacława, Marię, Stanisława, Barbarę Majewskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
112.      Halinę, Jerzego Staniszewskich, Stanisławę, Józefa, Stanisławę, Romana Nowickich, Zofię, Władysława Sieradzan, Władysławę Wacława, Eugeniusza Suchockich, Czesławę, Czesława, Antoniego Zyśk, Wiesławę, Zygmunta Sikorskich, Irenę, Kazimierza i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
113.      Jerzego Eliminowicz, Janinę Bułycha, Andrzeja, Krystynę, Jana Demianowskich, Annę Demianowską-Kunysz, Mariannę, Zbigniewa Lasikowskich, Elżbieta Kostrzewa, Zofię Rokita, r. Skórków, Repetowiczów, Ufalów, Mieszków, Stanisławę, Katarzynę, Mariana, Bronisławę, Juliana, Ryszarda, Irenę, Księdza Józefa Blocha i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
114.      Jadwigę Wszołkowską, Marię Irenę Feliksa Stefanię Stanisława Iwanowskich, Bronisławę Stanisława Jadwigę Wacławą Wiesławą Jarosławą Wrzosków, Eugenię Władysława Żochowskich, Jana Uszyńskiego, Stanisława Waszczuka, r. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
115.      Anastazję March, Romualda Franciszka, Danutę Józefa Aleksandrę Szymona Annę, Zygmunta Pieniak, Teresę, Mieczysława Michałowskich, Genowefę, Zygmunta Ojdana, Helenę Jana Halinę Adama Piszcz, Genowefę Władysława Jerzego Jana Zofię Machnowskich, r. Szugiera, Nałęczów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
116.      Zofię Stanisława Janusza Choromańskich, Ludwikę Ignacego Rzepka, Jana Janinę Cholewa, Marię Czesława Piotra Joniuk, Kryspinę Stanisława Dominika Mirowskich, Czesławę Stanisława Adelę Stanisława Koców, Jana, Józefa, Felicję Kazimierza Ignacego Feliksa Niemyjskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
117.      r. Rzepka, Cholewa, Koc, Żero, Niemyjskich, Mirosława Janusza Zofię Tadeusza Jadwigę Stefana Katarzynę Michała Mariana Eugeniusza Romanę, r. Kurkowskich, Boguckich, Klimkiewicz, Komiażyk, Prengel, Pękalskich, Graf, Cybulskich, Mikosza, Pyterek, Sikorskich, Borowskich, Wodzińskich, Tomaszewskich, Sarna, Kowalskich, Poźniak, Lipińskich, Kosk, Kolędów, Poryckich, Jedral, Koprowskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
118.      r. Gortatów, Gawkowskich, Figórskich, Ewę Jana Wojciecha Izydora Zofię r. Grabowskich, Anielę Roman, Zofię Rozińską, Marzenę Mendza,Waldemara Lewandowskiego, Waldemara Głodowskiego, Grzegorza Matuszewskiego, Jadwigę Matuszewską, Księdza Romaszkana i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
119.      Henryka Zbigniewa Wiktorię Henryka Joannę Konstancję Stanisława Krzyżanowskich, Marię Pawła Jana Tadeusza Czarkowskich, Elżbietę Stępkowską, Henryka Marię Tadeusza Stanisława Konstancję Piotra Niewiarowskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
120.      Hieronimę Stanisławę Mieczysława Danutę Zofię Stanisława r. Błockich, Marię Stanisława Jana Stanisławę Kazimierza Reginę Ks. Tomasza r. Miłkowskich, Annę, Wiesława Grodzińscy, Zygmunta Murawski, Zofię, Bolesława Tymińskich, Julię, Henryka Murawskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
121.      Czesława, Władysława Godlewskich, Leonarda, Elżbietę r. Wawrzonkiewiczów, Franciszka,Leokadię r. Sławińskich, Eugenię Ostalską, Reginę Rychter, Reginę Józefa Janusza Anielę Michała Danutę Zdzisława Józefę Stanisława Aleksandra Aleksandrę i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
122.      r. Michałowskich, Pietrzaków, Karwackich, Żochowskich, Rytelów, Kalinowskich, Walików, Zagórowskich, Chodyrów, Opałczyków, Bożenę Marię Teresę, Teodora Feliksę Kazimierę Wojciecha Joannę Mikołaja Zimnowskich, Zofię Apolonię Niezabitowskie i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
123.      Martę Jana Okoniów, Jana Gąsowskiego, Wincentego Mariannę Józefa,Rozalię, Halinę Grądzkę, Annę Franciszka Romanowicz, r. Bubrżyków, Stanisławę, Zofię Wyszomirskie, r. Jurczaków, Lucynę, Marię Grądzkie, Czesławę, Krystynę Oskólskie, Henryka Janczewskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
124.      Stanisława, Stefana Romanowicza, Teresę, Annę Juzepczuk, Jana Jadwigę Gierak, Antoniego Reginę Masztalerz, Leopolda Hannę Bogusława Gonstawów, Jadwigę Wacława Sławomira Kościuszko, Teresę Józefa Gocal, r. Kosciuszków, Kurów, Gocalów, Wyszomirskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
125.      Weronikę Wacława Annę Grzegorza Zofię Jerzego r. Turkiewiczów, Juliannę, Jana Świderskich, Stanisławę, Józefa Nowickich, Jana Książak, Ojca Alojzego Dłużniewskiego, Kazimierza Kazimierę Halinę Zofię Edwarda Celinę Ignacego Krzysztofa Niemyjskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
126.      Stefana Józefę Żukowskich, Irenę Janusza Kowalewskich, Zofię Józefa Tryniszewskich, Alicję Jacka Błaszkiewicz, Helenę Aleksandra Średnickich, Jana Janinę Tomasza Godlewskich, Janinę Dąbrowską, Leontynę Tadeusza Skłodowskich, Jana Sitarskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
127.      Janinę, Aleksandra Kopczyńskich; Wojciech, Andrzeja, Marian, Marcina, Irenę, Marcina, Edwarda, Wiktorię Wiśniewskich, Zofię Kicler, Barbarę, Tadeusza Barzenc, Tadeusza, Ryszarda Dąbrowskich

 

128.      Annę Zalewskę, Stefanię Leonarda Michała, Annę Szustakiewicz, Zygmunta Lucynę Helenę, Wacława Wielgo, Jadwigę, Stanisława, Jerzego Muszyńskich, Hannę Adasiak, r. Milewskich, Szustakiewiczów, Wielgo, Rogala, Zofię, Czesława Bieńkowskich, Henrykę Juliana Stanisława Rzewnickich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
129.      Zofię Michalską, Grażynę Dziergiewicz, Aleksandrę Jastrzębską, Halinę Zaczek, Izabelę Wojtkowską, Witolda Makowskiego, r. Krysiaków, Wojtkowskich, Jaskłowskich, Janinę, Kazimierza Skłodowskich, Stanisławę, Stanisława Olędzkich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
130.      r. Skłodowskich, Murawskich, Moczulskich, Olędzkich, Adama Józefę Helenę Eugeniusza Andrzeja Krasnodebskich, Kazimierę Stefana Barbarę Turek, Bronisława Zygmunta Józefa Rostkowskich, Krystynę Rafalik, Jerzego Twardowskiego, Marię Dymowską i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
131.      Władysławę Strzałkowską, Ewę Chojnacka, Zbigniewa Barbarę Grzegorza Gumowskich, Krzysztofa Nyptel, Kazimierza Eugenię Stanisławę Antoninę Jana Stanisława, Mirosławę Niemyjskich, Jana Halinę Marcina, r. Boguszewskich, Stanisława, r.Koców, Grażynę Pasztaleniec i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
132.      Stanisławę, Leona Wysockich, Halinę Kwiatkowską, Agatę Stawieraj, Janusza, r. Kryńskich, r. Maciejewskich, Mariannę Stanisława Agnieszkę Tomasza Władysława Eugenię, r. Bandyrów, Józefa Helenę Janinę, r. Sobieściak, Henrykę Stanisława Żero i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
133.      Czesławę Kazimierza Zbigniewa Barbarę Zygmunta Paulinę Józefa Mariana, Teofila Sobieskich, Eugenię Józefa Henryka Czarnockich, r. Czarnockich, Weronikę Feliksa Stanisława Smuniewskich, Konstancję Piotra Sobiewskich, Janinę Józefa Wesołowskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
134.      Rozalię Kazimierza Tadeusza Wiktora Żółkowskich, Zdzisława Jana Bronisławę Zielińskich, Stanisława, Stanisławę Bania, Stefana Wolf, Katarzynę Witczak, Tadeusza Niewiarowskiego, Barbarę, Henryka Król, Jadwiga, Krzysztof Pytel, Marcela, Wacława, Władysława Pietruczak i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
135.      r. Król, Pytel, Pietruczak, Płechotka, Barbara Gliszka, Teresę Józefa Stanisława Franciszka Józefaciuk, Helenę Franciszkę Władysława Franciszka Mowel, Mariannę, Władysława Waszczuk, Anastazję Waszczuk, Stanisławę Czesława, Mariusza Kazanowskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
136.      Czesława Janinę Tomasza Sewerynek, Czesława, Anielę Brandmiller, Stanisława, Zofię Laskowskich, Łukasza Jaczewskiego, Jadwigę, Ryszarda Krzyckich, Leona, Marcelego Freundlich, Franciszkę, Aleksandra Freundlich, Marię, Jana Nowaków, Rozalię, Antoniego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
137.      Wacława Krzyckich, Lucynę, Antoniego Zalewskich, Karolinę Kazimierza Józefa Zalewskich, Piotra, Marię Kosno, Antoniego Kulczyckiego, Emilię, Annę, Macieja Nowaków, Andrzeja Nowak, Klementynę Drucker, Eugeniusza Omieciucha, Wandę Terech, Mirosławę Kozakiewicz i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
138.      Wacława Jamroniak, r. Czapczuków, Bronisława, Stanisława r. Oksiutów, Franciszka, Władysława, Antoniego, Zofię Grzymała, Krystynę, Wacława Krawieckich, r. Krawieckich, Zielińskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
139.      Daniela Marcina Wiśniewskiego, Jadwigę Wincentego Zofię Barbarę Wojciecha Krzysztofa Zofię Bronisława Annę Andrzeja Stanisława, r. Garczyńskich, Olszewskich, Franciszka, Antoniego Zyśk, Tadeusz Moczulski, Kazimierz, Regina Moczulscy, Jadwiga, Marian Porzezińscy i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
140.      Bronisławę Stefana Irenę Stanisława Izabelę Stanisława Marcina Mariannę Henryka Jerzego Aleksandra, Stanisława Annę, r.Zarembów, Tosików, Szałkowskich, Miharabinów, Helenę Lidię Kazimierza Kiełbasów, Jadwigę Stanisława Wojciecha Bernhardt i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
141.      Apolonię Michała Kołaczewskich, Emilię, Piotra Strzeleckich, r. Jurczaków, Zachajów, Sosnowskich, Berezów, Winiarskich, r. Walendów, Jabłońskich, Szewczyków, Gugałów, Zdzisławę Sabinę Wawrzyńca Pstrzochów, Romana Wiśniewskiego, Annę Leona Stępień i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
142.      Helenę Ignacego Klimczak, Krystynę Kazimierza Polińskich, Irenę Stanisława Grzegorza Wąsowskich, Jadwigę Zygmunta Jana Wiesława Adama, r. Rydzewskich, Stanisława Jerzego Gałązka, Rozalię Jana Kazimierza Marię Wiśniewskich, Jadwigę Skalską i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
143.      Stanisławę Rąblewską, Zofię Stanisława Józefa Stanisławę Kubusów, Natalię Józefa Rozumów, Andrzeja Mikołajczaka, Józefa Janinę Zbigniewa, r. Zarychta, Józefa Helenę Władysława Adama Jana Stanisława Kazimierza, r. Wójcików, Stefanię Szwed, Wandę Zwanitaj i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
144.      Aleksandra Tadeusza Krawczyków, Annę Stanisława Stefana Władysławę Zofię Zdzisława, r. Gromuskich, Czesławę Jana Helenę Franciszka Grzębkowskich, Alicję Sułkowską, Andrzeja Wasiaka, Agatę Wójcik, Stefana Mariannę Burzyńskich, Krystynę Skowrońską i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
145.      Irenę, Jana Tryniszewskich,, Feliksa Gut, Zofię, Aleksandra Gajewskich, r. Tryniszewskich, Zawistowskich, Borys, Jadwigę Józefa Bogdana Michała Wojtkowskich, r. Wojtkowskich, Dołęgowskich, Kempistych, Sabinę Czesława Andrzejewscy i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
146.      r. Andrzejewskich, Woźniaków, Eugeniusza Olchawskiego, r. Olchawskich, Mików, Annę, Feliksa Jaroszewicz, r. Jaroszewiczów, Moczulskich, Ewę Kubin, Marylę Zembrzycką, Cecylia, Andrzej Czartoryskich, Irenę Domka, Zmarli z c. r, Tadeusza Wojtkowskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
147.      Jana, Bronisławę Cholewickich, Czesława, Wandę Wojtkowskich, Władysława Boguckiego, r. Cholewickich, Lipińskich, Wojtkowskich, Siennickich, Ołowskich, Murawskich, Godlewskich, o. Alojzego Dłużniewskiego, Krzysztofa Borowskiego, Danutę, Anitę Borowskie i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

148.      Kazimierę, Józefa, Jana, Hannę Żero, Mariannę Stanisława Ireneusza Niedźwieckich, Weronikę Wacława Romana Ławryk, Marka Nojbałer, Mirosławę Widłas, Henryka Konarzewskiego, Kazimierę Stanisława Teodora Kamińskich, Józefę, Bronisława Zygmunta Józefa Rostkowskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
149.      Sławomira, Zdzisława, Stanisława, Tadeusza, Franciszkę, Krystynę, Teofila, Stanisława, Zofię, Janinę, Andrzeja, Jerzego, Tadeusza, r. Lewandowskich, Jarnickich, r. Żuków, Antoninę, Pawła, Kazimierza, Eugenię, Stanisława, Helenę, Jana, Henryka, r. Neciów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
150.      Halinę, Józefa, Annę, Romana, Władysława, Rogowskich, Franciszka, Marię, Franciszka, r. Paluchów, Józefa, Katarzynę, Władysława, Krzysztofa, r. Huzarów, Antoninę, Stanisława, r. Marciniaków, Władysława, Janinę, r. Wawrzusiszynów, Józefa, Stanisławę r. Piturów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
151.      Antoniego, Mariannę, Zofię Kurczab, r. Krzemiendaków, Janinę, Feliksa, r. Parowiczów, Anielę, Jana, Jakoba, r. Sidorów, Ryszardę, Stanisława, Dariusza Sawickiego, Dorli Schmid, Alberta, Ritę Ziegler, Innocentego Sapoka i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
152.      Wacława, Florentynę, Tadeusz, Józefa, Helenę Brzostowskich, Saturninę, Henrykę, Teresę, Weronikę, Jadwigę, Marcina, Stanisławę, Helenę, Artura, Teresę, Ryszarda. Janinę, Henryka i Jarosława Wasielczuk, cr. Święckich i Wasielczuk, Hieronima, Janinę i Józefa Kozłowskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
153.      Annę i Mikołaja, Helenę i Eugeniusza, Piotra i Gertrudę, Zofię, Emilię Hrynkiewicz; Katarzynę i Jana, Stanisławę i Bronisława, Leszka, Anielę, Zofię Perzynów; Zofię i Michała Krzemińskich; Henryka i Apolonię, Bożenę Smoderek; Wacława i Leokadię Grabowskich; Marię Nowicką; Aleksandra i Rozalię Godlewskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
154.      Krystynę Sieradz; Janinę i Ludwika Górka; Jacka Urlicha; Małgorzatę Sitarz, Sebastiana Ryhorowicza; Lotników polskich poległych w obronie Ojczyzny, Bogusława Krukowskiego, Kazimierę, Kazimierza, Jana, Adama, Leokadię Steć, Czesławę, Stefana Padewskich, Tomasza Nowik, Aleksandra i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
155.      Roberta, Henryka Kurowskich, Eugeniusza, Karolinę, Zygmunta, Mariana, Władysława Kołodziejów; Barbarę, Józefa Wałach; Stanisława, Helenę Wócików; Jerzego Zloda; Bolesława, Zuzannę Ciołków; z r. Sytów, Lalaków, Wawrów, Atlińskich, Sołdajów, Kęsików; Werner; Staneta; Nagraba i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 

156.      Jadwigę, Władysława Opłockich, Mariannę, Michała Kopanieckich, r. Brodackich i Kopanieckich, Władysławę, Genowefę i Bolesława Moczydłowskich Jerzego, Kazimierę, Ryszarda, Barbarę, Weronikę, Teofila Mańk, Adama, Lucynę, Czesława Frąckiewicz, Franciszkę, Walentego Waśniewskich, Apolonię Sobczak i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
157.      Marka, Kazimierza, Jolantę, Waldemara, cr. Mików, Karasiów, Kołodziejków, Sowińskich, Lisów, Zająców, Kowalczyków, Strzelczyków, Bytniewskich, Wasylów, ks. Alojzego Dłużniewskiego, Edwarda Bodaszewskiego, Ryszarda Sałanowskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
158.      Stanisława, Janinę Dudzik, Jana, Janinę Żejmo, Stanisławę, Stanisława Roguskich, Jadwigę, Edmunda, Annę, Józefa Gorzelanych, Jana, Annę Miładowskich, z r. Miładowskich, Gorzelanych, Juliusza, Irenę Atamaników, Władysławę, Kazimierza Malinowskich, Annę, Kazimierza Sosnowskich, z r. Malinowskich, Sosnowskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
159.      Eugenię Czesława, r. Białków, Czesława, Jana, Mariannę, Antoniego Więch, r. Markowskich. Genowefa i Wacław Brzostek, Regina, Franciszek i Stanisław Pecura, Irena i Stefan Michałowscy, Barbara i Józef Tymińscy, Julia Frenz, Józef Sieradzki, Tadeusz Kultys, r. Gryńczuków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
160.      Ks. Rocha Modzelewskiego, Ks. Jana, Józefa, Wandę, Janusza, Bolesława, Stefana Szulborskich, r. Szulborskich, Bożenę Osińską, Annę, Bolesława, Rafała, Annę, Genowefę, Marię, Annę, Jana Lipowieckich, Ryszarda, Bolesława, Mieczysława, Krystynę, Felicję, Józefa, Józefę Zbiciak, r. Lipowieckich, Zbiciak i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
161.      Hipolita, Szymona, Alfonsa-Józefa, Eugenię, Władysława, Marię, Eugeniusza, Wacława, Wandę, Bolesława, Leontynę, Stanisława, Czesławę Bądzyńskich,

Joannę, Wacława, Sylwestra Trembińskich; Konstantego, Marię, Juliana, Karola, Wandę Dworzyńskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

162.      Władysławę Turską, Janinę, Józefa, Wojciecha Grabowskich; Zofię, Janusza Masłowskich, Jana, Helenę Kapaon Jana, Helenę, Józefa, Krystynę, Marię oraz Teofila i Józefę Szotarskich; Marię i Pawła Baran; Michalinę Landwójtowicz; Stefanię Kałucką; Annę i Józefa Bus i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
163.      Tadeusza Hajzera, Reginę Chrulską, Józefa Muchę, Bolesławę Sidorowicz, Pelagię Nowaczyk, Jadwigę Kownacką, Jadwigę Heinze, Helenę i Ryszarda Kamińskich. Jerzego, Janinę, Krystynę i Antoniego Kierulis; Janinę Jabłonkę, Stefanię i Antoniego Szemis, Edwarda i Irenę Bogdankiewicz i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
164.      Eugeniusza, Halinę i Stefana Kozłowskich; Jana Markowskiego, Leszka Kicior, Mirosława Makowskiego, Romana Woźniewskiego, Ewę, Jerzego, Martę, Józefa, Marię i Jadwigę Marszelewskich; Marię, Józefa i Stanisławę Wesołowskich; Helenę i Piotra Neuman; Helenę i Władysława Kamińskich, Elżbietę, Zofię i Bogdana Romańskich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
165.      Leokadię, Polikarpa, s. Genowefę, ks. Mariana, Barbarę Rytel-Tyburczych, Jadwigę, Mieczysława, Elżbietę Kozakowskich, Benedykta, Agnieszkę Siwek, Jana Jurkowskiego, Bożenę Kulbicką, z r. Ołtarzewskich, Rytel-Tyburczych, Kozakowskich, Olędzkich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
166.       
167.