Wypominki

WYPOMINKI ROCZNE 2021 – 2022

1.                Ignacego, Czesławę Michalskich, Jerzego Liberę, Waldemara Dombrowskiego, Teresę Konecką, Mieczysławę, Teofila Trzeciak, Tadeusza Matuszczak, Zofię, Leokadię, Józefa Domdiowiczów, Antoninę, Henryka (m), Mieczysława (m), Datman, Mariannę, Stanisława Skłodowskich, Ewę, Stanisława Piotrowskich,
2.                Helenę, Eugeniusza, Juliana, Zofię, Saturnina, Jana, Mariusza, z r. Rytel; Zofię, Franciszka, Władysława, Felicję, Kazimierza, Andrzeja, z r. Koc; Marianna, Dominika, Józefa, Marianna, z r. Prokopiak; Henryka, Stanisława z r. Lewczuk, Bogdana Pieczyraka, Jana Wieleńskiego, z r. Kaczmarczyków, Podgórskich,
3.                Ks. Jana Dycyka, zmarłych rodziców, Stefanię, z r. Decyków; Janię, Czesława Rostek, Jadwigę, Reginę, Tadeusza z r. Rostek, Wiesławę Ługowską z r. Ługowskich, Irenę Marchewkę, Annę, Kazimierza, Krzysztofa, Danielka, Marię, Jana, Stefanię, Tadeusza, Jerzego z r. Fronców, Trusiaków, Błąkałów, Młodzianowskich, Jana Szczęsnego, z r. Szczęsnych,
4.                Elżbietę, Mieczysława Gotowiec, Jadwigę, Stanisława Turek, Józefa, Czesław Śledziewscy, Władysława, Jana Gotowiec, Edwarda, Stefanię Gmitrzuk, Eugenie, Czesława (m), Janine, z r. Białków, Czesława (m), Jana, Mariannę, Antoniego z r. Więchów, Markowskich, Suchenków, Szczęsnych, Zofię Sroczyńską,
5.                Leokadię, Władysława Szumowskich, z r. Szumowskich, Mariannę Chmiel, Mieczysława Chmielewskiego, Barbarę Dąbrowską, Halinę, Jerzego Kamienieckich, Janię, Teresę, Jadwigę Alitoić, Józefę, Edwarda Babulewiczów, Stanisławę, Łukasza Glinkę, Johna Stocks`a, Wincentego, Józefę, Jerzego, Kazimierza, Anielę, Andrzeja Babuleiwczów, Stanisławę, Stanisława Sokalskich, Zofię Dubej, Mariannę, Piotra, Mieczysława, Marię, Zofię Papisów,
6.                Stanisławę, Romana Nowickich, Józefa Nowickiego, Józefa, Janinę Kaczmarskich, Franciszka, Jarosława Pieczyskich, Jana, Czesławę, Józefa, Stefana, z r. Jankowskich, z r. Kalinowskich, Dąbrowskich, Porucznik, z r. Frankowskich, Górskich, Rożko, Janusza Wyczółkowskiego Zofię, Józefa Sałata, zmarłych z rodzinnych Sałata,
7.                Henryka, Mariana, Aleksandra, Jadwigę z Trębickich, Józefa, Zofię, Helenę, Tadeusza, Wiesława z Sałatów, Kazimierza, Edwarda, Kazimierza, Czesława, Janinę, Mariannę z r. Kulczakiewiczów, Kazimierza Kulczakiewicza, Janusza Wyczółkowskiego, Jolantę Sapieżyńską, Halinę Binkiewicz, Mariana Binkiewcza
8.                Patryka Konopkę, Kazimierza, Antoninę, Stanisława Skłodowskich, Eleonorę, Huberta Gębickich, Czesława, Andrzeja Koszełowiczów, Mariannę Zapaśnik,

Teresę, Wiesława Mroczkowskich Aleksandrę, Adolfa, Ryszarda Perlejewskich Anielę, Franciszka, Wiesława, Helenę z r. Odzeniaków, Jóźwiaków, Jerzego Bieniasa, z r. Grochowskich, Marciniaków, Karpińskich Jana, Sabinę, Franciszka Wojnowskich, Ewę Kniażewską, Piotra Kędrę

9.                Jadwigę, Eugeniusza Zalewskich, Marię, Mieczysława Jóźwickich, z r. Jóźwickich, Zalewskich, Nowaków, Roszkowskich Kazimierza, Genowefę, Mariana, Mieczysława Buców Marka, Janinę Najbauer, Mieczysława, Helenę, Henryka Śliżewskich, Fabiana, Krystynę Poźniak, Andrzeja, Krystynę Bieńkowskich, Weronikę Adamczyk
10.            Jacka Woldona, Janinę, Włodzimierza Paluch, Michalinę, Hieronima Woldonów, Danutę Bieńkowską, Gabrielę, Edwarda Sałacińskich, Barbarę, Mariana Przybylskich, Elżbietę Grabowską, z r. Paluchów, Woldonów, Mackiewiczów, Nowacińskich, Gorzyczków, Wołkowiczów, Jankowskich, zmarłych z bloku 14 przy ul. Wolności 2
11.            Z r. Szulc, Stanisławskich, Chabrzyńskich, Wojtkowskich, Podbielskich, Kalinowskich, Hasnych, Jarząbków, dusze w czyśćcu, Zdzisława Mordakę Waldemara, Mariannę Dąbrowskich, Ryszarda, Agnieszkę Kowalskich, Ryszarda Płonkę, Jerzego, Władysławę Durskich, z r. Dołęgowskich
12.            Krystynę, Władysława Zalewskich, dziadków Modzelewskich, Alinę, Antoniego Bagińskich, dziadków Szwedów, Bagińskich, Włodzimierza Zalewskiego, Annę, Mieczysława, Krzysztofa Jurgielów Wincentę, Juliana, Jerzego Tymińskich Dariusza Penza Irenę, Władysława Szygowskich
13.            Józefa, Stanisława, Zofię Ruszczyk, z r. Dymarczyków, Trzcińskich Mieczysława, Janinę Malesa Z r. Hessów, Lachowskich Wacławę, Edwarda, Stanisława Tymińskich, Stanisławę, Czesława, Mariusza Kazanowskich Z r. Suskich, Kostrzewa, Stolarskich, Janinę Szmit, jej syna Waldemara
14.            Jadwigę, Henryka, Pawła, Franciszkę z d, Jóźwiak, Czesława, Feliksę, Bolesława, Tadeusza z d, Mazur, Jana, Zofię z d, Krysiak, Jana, Ingę Bojar, Huberta Kurianiuka, Jana Gawrysiuka, Marka Florczuka, Stanisława Denisiuka, Henryka, Wandę Słowik
15.            Halinę, Zofię, Ferdynanda Truszkowskich, Halinę Borys, Krystynę, Asię, Pawła, Roberta Zaleskich, z r. Lebedyńskich, Kurianowiczów, Józefę, Franciszka Tymińskich, Edwarda, Bolesława, Franciszka Anusiewiczów, Janinę, Józefa, Zygmunta, Franciszka, Stanisława, z r. Dawidczyków, Koszytkowskich, Kilisiów,
16.            Mieczysława Jóźwika, Marię, Stanisława Anuszkiewicz, z r. Anuszkiewiczów, Jóźwików, Krystynę, Zygmunta, Helenę, Stanisław z r. Bulej, Michał Macyszyn, Annę Mucha, Bronisława, Stefanię, Genowefa, Felicja, Andrzeja z r. Niewińskich, Genowefa, Henryka Lipowskich, Bogdana Zajdenc,
17.            Tadeusza Pawlaka, Jadwigę Włodek, Stanisław Stopka, Henryka Błońskiego; Józefę, Józefa, Jurka Waśniewskich; Janinę, Krzysztofa Nabiałkowskich; z r. Szymańskich, Waśniewskich, Błońskich, Nabiałkowskich, Feliksę (k) Pietruszkę, Zofię Piekaruś, Józefa Piekaruś, Apolonię Pietruszkę, Stanisława (m) Pietruszkę,
18.            Marka, Lucjana, Emilię z r. Balceraków, z r. Peasów, Danutę, Antoniego, Genowefa z r. Falenta,, z r. Gawryjołków, Honoratę, Stefana, Stefanię, Wacława, Stanisław z r. Gochna, Zdzisława (m) Jagaś, z r. Jagaś, Mariannę, Stanisława, Edwarda z r. Pamiętów, Krystynę, Bogdana, Eugeniusza Knyt, Jerzego Kucharskiego, Waldemara Chudzik-Lipko,
19.            Reginę, Janusza, Michała, Alicję, Andrzeja, Józefa, Stanisława, Józefę, Aleksandra, Aleksandrę z r. Michałowskich, Karwackich, Pietrzaków, Żochowskich, Rytelów, Laskowieckich,, wszystkie dusze w czyśćcu, Edwarda, z r. Rawa, rodziców Zofię, Franciszka Niegockich, Józefa, Krzysztofa Brzezinskich, rodziców Wołujewicz, Marka Andruszko, dusze w czyśćcu,
20.            Waldemara, Krzysztofa Jarczyńskich, Marię, Antoniego, Wojciecha Rabczyńskich, Elżbietę, Marka Traczyk, Ariela Demour (czyt. Demur), Wandę, Mieczysława Adamczyk, Jana Przygockiego, Annę, Adama Kardas, Andrzeja, Adama, Marka z r. Mańk,
21.            Anna, Zygmunt Pieniak, Henryka, Czesławę (k), Aleksandra (m) Michalskiego; Stanisławę, Aleksandra (m), Jana, Feliksę, Stanisława (m) z r. Osińskich, Mariannę, Jana Galas, Jana Wardaka, Józefę, Józefa Pieniek, Marka Kurowskiego, Władysławę Michalską, Danutę Wikieł, Antoninę Grabowską, Teresę Rybak,
22.            Albin, Joanna Gromek, z r. Falkowskich, Olszewskich, Mikołajczuków, z r. Graczyków, Tombków, Opalińskich, Czesławę Krzeczkowską, Jadwigę, Zygmunta Wojtkowskich, Stefanię, Wincentego Kowalczyk, Zofię, Krystynę, Bolesława, Zbigniewa z r. Tymińskich; Eugeniusza, Annę, Leopolda z rodzinny Boguckich, Stefanię Godlewską, Barbarę, Stanisława Rudaś, Kazimierza Dobrzenieckiego,
23.            Zdzisława, Kazimierza Rogalskich, Adama, Jana, Stanisława, Romana, Helenę, Halinę, z r. Rogalskich, Barbarę, Romana Mejer, Aleksandrę, Władysława Girsa, Stanisława, Józefę Adamskich, Aleksandrę, Antoniego, Aleksandrę, Ignacego, Tadeusza, z r. Kobusów; Zofię, Andrzeja, Edwarda z r. Paradowskich,
24.            Andrzeja Wicherskiego, Petronelę, Pawła, Piotra, Irenę z r. Bulej, Halinę Gordziejew, Tadeusza Kultys, z r. Gryńczuków Bolesława, Leokadię Książek, Eugeniusza Książek, Stanisława, Helena Książek, Marię, Feliksa Książek, Ryszarda, Kazimierza Książek, Stanisław, Leokadię Niedźwieckich, Mariana, Helenę Niedzickich, Piotra, Zofię Sobieskich,,
25.            Stanisława, Czesława Bolewskich, Jana, Kazimierę Kowalskich, Franciszkę Zalewską, Julicię Kowalską, z r. Kowalskich, Bolewskich, Wawrów, Zalewskich, Wacława Odzeniak, Stanisława, Marka, z r. Odzeniaków, Sobolewskich, Marciniaków, Zychów, Matusiaków,
26.            Mieczysława, z r. Fit, Józefa, Jana, Emilię, Annę, Zofię, Anastazję, Wacława, Józefa, Krystynę, Antoniego, z r. Niemyjskich; Władysława, Czesława, Paulinę, z r. Moczulskich, Kamieńskich, Jana, Zofię, Wiesława Byba, Józefę, Antoniego Gzik, Martę Zaborowską, Genowefę, Wacława Brzostek, Reginę, Franciszka, Stanisława z r. Pecura, Józefa, Barbarę Tymińskich, Irenę, Stefana Michałowskich, Julię Ferenc, Tadeusza Sieradzkiego,
27.            Z r. Nikodymczuk, Kuleszów, Krajewskich, Janickich, Bagińskich, Lecha Panuchno, z r. Panuchno, Anielę, Jana Michałowskich, z r. Michałowskich, Urszulę Madejak, Krzysztofa Madejak, z r. Kościnów,
28.            Mieczysława Zaborowskiego, Zdzisława Jakobszy, Jadwigę, Pawła, Andrzeja, Henryka Słomkowskich, Rozalię, Tadeusza, Jana, Tadeusza Jakobszy, Janinę, Leona Deska, Bogdana Kołka, Marka Karolkowskiego, Mieczysław, Elżbietę Gotowiec, Bronisławę, Antoniego Karolkowskich,
29.            Marię, Mariana Kruk, Barbarę, Witolda Szymaniuk, z r. Kruków, Czubów, Lewandowskich, Genowefę, Stanisława Korejwo, Czesławę, Jana, Sławomira z r. Mikołajczuk, Grażynę Maliszewską, Antoniego, Janinę Laskowskich,
30.            Jadwigę, Edmunda z r. Biały, Krystynę Czarnecką, Zdzisława (m) Dutkiewicza, Lech, Bożena z r. Gerej, Ludwika, Feliksę z r. Godlewskich; Henryka, Albina, Teresę z r. Łuniewskich, Wiesława Woźnickiego, Janusza Sadowskiego, Katarzynę Kondraciuk, Ryszarda Mijewskiego,
31.            Jana Terlikowskiego, Leontynę, Franciszka Terlikowskich z r. Terlikowskich, Józefę, Franciszka Tymińskich, Grzegorza, Aleksandrę Tymińskich, z r. Tymińskich, Mirosława Derkacz, Juliana, Mariana Derkacz, Józefa, Franciszka Tymińskich, z r. Derkaczów, Tymińskich,
32.            Zofię, Kazimierza Czapskich, Marię, Jana Furs, za zmarłych rodziców Kaniewskich, Miodek, Czapskich, Furs, Jezior, Paderewskich, Przygodów, Roguskich, Dąbrowskich, Rogulskich, Tryców; Julię Manfredini, Włodzimierza Wieczorka, Janinę Wozińską, Marka Fałdzińskiego, Karola Czapskiego; za dusze poległych za niepodległość Polski, ks, Andrzeja Dłużniewskiego, ks, Stanisława Czapskiego, ks, Leona Czapskiego
33.            Kazimierza, Lucynę Stenskich, Stefanię, Iwonę Bolesława, Czesława, Mieczysława, Zdzisława z r. Grabowskich, Zmarłych z rodzinny, Chilimoniuków, Chmielewskich, Czapskich, Rolla, Kazimierza Michalik, Krystynę Grądziel, Wacława, Mariannę Bąkowskich,
34.            Apolonię, Jerzego Wolskich, Witolda Siwek, Jadwigę, Edmunda Gorzelany, Józefa, Anne Gorzelany, z r. Miładowskich, Gorzelanych, Władysławę, Kazimierza Malinowskich, z r. Sonsnowskich, Ławrynowiczów, Malinowskich, Henryka, Alicję Kostrzewa; Mariana Biernackiego, Piotra Roleckiego,
35.            Barbara, Leszka Błaszczaków; Eugenię Barbarę, Sylwestra z r. Pękackich, Z r. Mikołajczuków, Kowalczyków, Z r. Bielińskich, Gawrysiów, Waszczuków, Popławskich, za duszę w czyśćcu cierpiące, Bogusława Kierskiego, Lucynę, Aleksandra, Witolda z r. Tomczku,
36.            Z r. Zarębów, Pastewków, Annę, Mariana, Mieczysława z r. Boguckich; Józefę Żochowska, Tadeusza Paciorka, Danutę, Eugenię z r. Tomczak, Kazimierza, Zdzisława; Jana, Helenę Godlewskich, Bożenę Łagoda, Bożenę Rzodkiewicz,
37.            Rozalię, Jana, Kazimierza, Marię z r. Wiśniewskich; Jadwigę Skalską, Stanisławę Rąblewską, Zofię Stanisława, Józefa, Stanisława Orzechowicza, Aleksandra Kubusa; Natalię, Józefa z r. Rozumowicz, Andrzeja Mikołajczyka,
38.            Zygmunta, Krystynę, Jerzego Wrońskich; Stanisława, Janinę, Aleksandrę Stelmaszczyk, Dariusza Wójcika, Z r. Glinka, Kulczyńskich, Nowaków, Sierpowskich, Kluczków, Chińczów, Wacławę Baroniewską, Zbigniewa Baroniewskiego, z r. Somszyńskich, Włodarczyk, Ryszarda, Władysława, Irenę Rogalskich
39.            Janinę, Jarosława Wasielczuków, c r Święckich, Wasielczuków, Hieronima, Janinę, Józefa Kozłowskich, z r. Wysockich, Kalinowskich, Paćkowskich, Turowskich, Bolesława, Feliksę, Pawła Dobrzyckich, Władysława, Urszulę, Piotrowskich, Mariana Woźniaka, z r. Wysockich, Kalinowskich, Paćkowskich, Turowskich
40.            Józefa Barana, Wojciecha Suskiego, z r. Bogońskich, Stanisława Kędzierskiego, Władysławę, Tadeusza Sobków, Wiesława, Rozalie Sobków, Elżbietę Mioduszewską, Józefa, Zofię Rytlów, Karola, Władysława, Mieczysława, Krystynę, Gertrudę, Marię, Marcina, z r. Wasiów
41.            z r. Godlewskich, Jaźwińskich, Dmochowskich, Tryniszewskich, Barbarę, Antoniego, Krzysztofa Dziwulskich, Bronisławę, Józefa Wrońskich, Krystynę Tylk, Piotra Rodziewicza, Stanisławę, Józefa Nagórka, Stanisława, Henrykę, Zenona Sobieściaków, Kazimierza, Czesławę Zbigniewa Zygmuntów, Wacława Osaka,
42.            Halinę, Stanisława Korzeniewskich, Józefa Krysińskiego, Reginę, Witolda Kotów, Kazimierę Leszczyńską, Szczepana, Stefanię, Zdzisława, Eugeniusza Nienałtowskich, z r. Hruszczowiec, Nienałtowskich, Pachołek, Soliwodzkich, Mariannę, Antoniego Capów,,
43.            Helenę, Franciszka, Ewę z r. Kosowskich, Maliszewskich, Józefa z r. Woronowiczów, Klimowiczów, Stanisława, Franciszkę, Stanisława Wojdynów, z r. Wojdynów, Padamczyk, Jana, Janinę Nyszków, Lidię, Krystynę Szwiec, Pawła, Annę, Edwarda Żeleźniccy, Jadwigę Pieńkowską, Jerzego Kuflowskiego, zm, Sąsiadów, Mariannę, Czesława Marszał, dusze w czyścu
44.            Władysławę, Józefa, Krystynę Zaufall, Alinę, Leszka Matlankowskich, z r. Zaufall, Felczyńskich, Chojnackich, Tchorków, Szczytków, Tarnawskich, Matlakowskich, Barańskich, Chrzanowskich, Przeździeckich, Domańskich, Kowalczyk, Sknurzyl, Fabijaniak, Wacława Bielickiego, z r. Bielickich, Stanisławę, Aleksandra Kuligowskich, z r. Kuligowskich
45.            Romana, Stanisławę Nowickich, Mariannę, Tadeusza, Zdzisława Żachów, Leokadię Figat, z r. Kalupów, Żachów, z r. Augustyniaków, Kurowskich, dusze czyścowe, Wandę Sabałę, Józefa Sabałę, Czesławę Witkowską, Andrzej Witkowskiego,
46.            Zofię, Irenę, Stanisława, Tadeusza, Helenę, Kazimierza, Stanisława Ramus, Janinę, Stanisława, Kazimierza, Zdzisława Paciorek, Mariannę, Antoniego, Władysława, Jana, Stanisława, z r. Szymańskich, Pieczarowskich, Ramus,
47.            Józefa Bardadyn, Bogusław Gonstaw, Jan, Jadwiga Gierak, Antoni, Regina Masztalerz, Leopold, Helena Gonstaw, Jadwigę, Romualda, Sławomira, z r. Lipskich, Waszczuków; Marię, Aleksandra, z r. Twarowskich, Gawrysiaków,
48.            Ryszarda Dudek, Teresę Zgierską, Stanisława Zgierskiego, Elżbietę, Mieczysława Wielgat, Jadwigę, Kazimierza Wielgat, Waldemara, Piotra, Anastazję z r. Wiśniewskich, z r. Tęczów, Mariana, Wawrzyńca, Ignacego, Izabelę, Tadeusza, Mariusza, Teresę, Władysława, Franciszka, Aleksandra, Barbarę, Bogdana, Magdalenę, Mieczysława, Janinę, Arkadiusza, Danutę, Stanisława, z r. Rutkowskich,
49.            Janine, Leopolda, z r. Waczuków, Kazimierę, Władysława, z r. Goś, Zofię, Antoniego, Jana, Edwarda, Kazimierza, Mirosławę, z r. Zawrotnikaków, Sędków, Stanisławę Kołodziej, Jerzego Kwietnia, Elżbietę Wielgat, zmarłych znajomych, sąsiadów,
50.            Mariana, Joannę, Leona, Reginę Marciniaków, Franciszka, Marię, Tomasza, Janusza Sztajerwald, Leokadię Janusza Taborów, Danielę Szczerską, Modestę Stobnicką, Z r. Dzięciołów, Dubielaków, Marciniaków, Sztajewaldów, Rodziców Rozalię, Jana, za męża Bolesława, z r. Książków, Groszyków, Bubrowieckich, Maksiaków Dymerskich, Olków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
51.            Krystynę Rafalik, Czesławę, Edwarda, Jana Skoniecznych, Stanisława Siwek, Halinę Zaczek, Izabelę Wojtkowską, Witolda Makowskiego, z r. Krysiaków, Jaskłowskich, Wojtkowskich, z r. Konaszyńskich, Irenę, Mikołaja, Pawła, dusze w czyśćcu
52.            Zygmunta Wójkowskiego, Wandę Bagniuk, Mariana Bagniuk, Jakuba, Jadwigę, Ryszarda z r. Aniszewskich, Olgę Siergiej, z r. Szworak, Karpowa, duszę w czyśćcu cierpiące, Czesławę Krzeczkowską, Henryka, Janię Łukasik,
53.            Zofię, Stanisława, Henrykę, Franciszka, Zdzisława, Eugeniusz r. Smolików, Wiktorię, Stanisława, Halinę, Zygmunta, Wandzię, Romana, z r. Janiszewskich, Annę, Czesława Prędotów, Celinę, Stanisława Rytel, Krystynę, Władysława Kacprzak
54.            Franciszkę, Helenę, Władysława, Franciszka Mowel, Józefę, Teresę, Stanisława, Franciszka Józefaciuk. Mariannę, Władysława, Waszczuk, Stanisławę, Czesława, Mariusza Kazanowskich, Mariana Księdza Wacława, Zofię, Józefa, Władysława, z r. Maciejów, Helenę, Bolesława, z r. Boratyńskich, Halinę, Henryka, Krzysztofa Skowerów, z r. Matanowskich, Borkowskich
55.            Annę, Ignacego, Bolesława Gumowskich, Helenę, Ignacego Micał, Halinę, Józefa Pietranik, Mirosławę, Stanisławę, Krystynę, Mariana, Józefa Lach, z r. Lachów, Paulinę, Piotra Szeląg, z r. Szelągów, Zygmunta Sabak
56.            Zofię, Stanisława Truchel, Jadwigę, Franciszka, z r. Twarowskich, Helenę, Henryka, Zofię, z r. Dobrogowskich, Annę, Józefa Bechta, Salomeę, Stanisława Danak, Mariusza, Apolonię Cieślińskich, Frania Węclewicz, Mariannę Szczepkowską, Arkadiusza Olichwierczuka
57.            Józefa, Józefę, Wacława, Jana, Stefana, Eugenię, Felicję, z r. Rutkowskich, Jana, Gabrielę, Tadeusza, Jerzego, z r. Pietryków, Teresę, Henryka Czajków, Mariannę, Henryka Cherubińskich, z r. Flontów, Moreniów, Tadeusza, Barbarę Borken-Hagen
58.            Jadwigę, Zdzisława, Halinę Zofię, Ludiwka, z r. Orłowskich; Bolesławę, Leontynę, Konstantego, Wacława, Eugeniusza, z r. Podleś; Teresę, Helenę, Aleksandra, Stanisława, Kryspina, Zdzisława, Alinę, z r. Chełstowskich, Jana, Celinę, Kaliksta, Zdzisława, Lucjana z r. Kosyra; Urszula Lemańska, Irena Górecka, Władysława Tomala, Szczepana Jóźwika, Bronisławe, Stefana Cieplińscy, Barbarę Grądek, Elżbietę Konopka, Józefa Jóźwika, Jana, Aleksandrę Magoń, Genowefę Stańczak, z r. Jóźwików, Cieplińskich, Sikorów,,
59.            Barbarę, Henryka Król, z r. Król, Jadwigę, Krzysztofa Pytel, z r. Pytel, Marcelę, Wacława, Władysława Pietruczak, z r. Pietruczak, Jadwigę Plewnicką, Piotra, Helenę, Ludwika Nasiłowskich, Mariannę, Wacława Plewnickich, Filomenę, Kazimierza, Bogusława Ratyńskiego, Jadwigę, Marka Staniewskich
60.            Krystynę, Wacława Krawieckich, Zofię Grzymałę, oraz z r. Krawieckich, Zielińskich, Z r. Natkowskich, Janinę, Kazimierza, Grażynę, Bogdana oraz Jadwigę Anklewicz, Henryka, Michainę Dużyńskich, Jana, Helenę Wiśniewskich, Jerzego, Hannę Sobolewskich, Juliana, Janinę Ciechomskich
61.            Jerzego, Kazimierę, Franciszka Starczewskich, Z r. Rostkowskich Janinę, Wojciecha, Konstantego, Stefanię, Zofię, Krystynę, Juliana, Saturmina, Remigiusza Prusakiewicza, zmarłych z r. Kałudzińskich, Prusakiewiczów za poległych, pomordowanych w obronie Ojczyzny, Kazimierę, Stanisława Błaszczyk
62.            Jana Modzelkewskiego, Janinę, Stanisława Nienałtowskich, Jadwigę, Szczepana Modzelewskich, Mariana Kulbickiego, Aleksandrę, Stefana Kulbickich, Czesławę, Jana Biernat, Zbigniewa, Stanisława Tymińskiego oraz Wacławę, Edwarda, Anielę, Henryka, Jana Skłodowskich, Jana, Janinę, z r. Radziszewskich, Koców, Wyszyńskich, Czesława, Krystynę, Józefę, z r. Jemielitych, Mariannę Żochowską, Zbigniewa Kombor, z r. Branickich, Kiełek, Waldemara Zbrzeżnego, Stanisława Woźniaka
63.            Kazimierza, Janinę Skłodowskich, Stanisława, Stanisławę Olędzkich, Bolesława Annę, Jana Stefanię, Eleonorę, Jana z r. Skłodowskich, Olędzkich, Murawskich, Moczulskich, Czesławę, Kazimierza, Jerzego Wypych, Mariannę, Tadeusza, Wojciecha Górskich, Stanisławę, Stanisława Grudek, Honoratę, Zdzisława Gawrońskich, z r. Olędzkich i Rzempołuch
64.            Mariannę, Stanisława, Ireneusza, Marka Niedźwieckich, Weronikę, Wacława, Romana Ławryk, Marka Neubauer [czyt. Nojbałer], Mirosława Widłasa, Ksawerego, Aleksandra, Józefa z Libudów, Annę, Jana, Stanisława z Łukaszuków, Franciszkę, Zygmunta, Tadeusza z Mateusiak, Jarosława Żukowskiego, Jadwigę, Witolda Skowrońskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
65.            Z r. Próchenków, Józefa, Adelę, Tadeusza, Lucjana, Franciszka, Wincentego, Edwarda, Z r. Grabskich, Bolesława, Marię, Mariannę, Teresę, Cecylię, Z r. Kujawiaków, Jana, Adelę, Czesława, Kazimierza Gocał, z r. Żebrowskich, Gocałów, Stanisława Ratyńskiego, Marię Ryszawy, Aleksandrę, Władysława Krysik, Stanisławę, Władysława Domańskich, Halinę, Antoniego Marczak
66.            Elżbietę, Marię, Krzysztofa, Alfreda, Stanisława Rzeczyckich, Zdzisława Głuchowskiego., Janinę Piłczyńską, Eugenię Truszczyńską, Mieczysława Miszczak, Zmarli z r. Domaszczyńskich, Piłczyńskich, Miszczaków, Annę, Stanisława Gromulskich, Władysława, Stefana, Zdzisława, Zofię Gromulskich, Helenę, Francziszka, Czesława, Jana Grzębkowskich, Andrzeja Wasiak, Ryszarda Kielesińskiego
67.            Eugeniusza, Annę, Wandę Tadeusiak, Zygmunta, Marię Cieślak, Walerię, Edwarda Tomaszewskich, Zbigniewa, Witolda oraz Mieczysławę Wrana, Janinę, Eugeniusza, Krzysztofa Fiszerów, Stanisława Kokoszkę, Wiesławę Smuragę, Piotra Kowalewskiego, Stefana Godlewskiego Helenę, Aleksandra, Stanisława, Czesława Samulak, Anielę, Czesława Dziewulskich, Irenę Wrońską, Michała Wrońskiego, Stanisława Tryniszewskiego,,
68.            Jana, Irenę Sadkowskich, Jana, Antoninę Kłys, Franciszka, Halinę Matczak, Ryszarda, Alicje, Adama, Karolinę Sadkowskich, Wiesława, Franciszkę, Marcelego Stankiewiczów, Krzysztofa, Bogdana, Zenobię, Henryka, Annę, Tadeusza, Krzysztofa Raczyńskich, Zofię, Władysława, Alicję Braneckich, Stanisławę Sabałę, Danutę Branecką, Witolda, Alicję Raczyńskich
69.            Zbigniewa, Anatola, Jana, Marię, Kazimierę, Huberta, Feliksa, Stefana, Krystynę, Stefana, Irenę, Jadwigę, Stanisława, Stanisława, Jadwigę, Czesława Siwek, Janinę Chojnowską, Władysławę, Stanisława Łąkowskich, Kaziemierę, Tomasza Chudków, Zdzisława Pstrzoch, Romana Wiśniewskiego, Sabinę, Wawrzyńca Pstrzoch, Z r. Bartkov, Matvięenko, Bajdackich, Dżulinśkich, za zmarłe dzieci
70.            Michalinę Bagińską, Alicję Niedziałek, Janusza Niedziałka, Annę Józefkiewicz, Michała Józefkiewicza, Kazimierza Grochowskiego, Daniela Wójcika, Magdalenę Czajkę, Dominikę Żuk- Prokopiuk, Sławomira Chmielarza, Irenę Romejko, Tekle Maliszewską, Mikołaja Maliszewskiego, Tadeusza Baryckiego, Mariusza Bagińskiego, Stanisława Kołodzieja, Władysława Bagińskiego, Z r. Grochowskich, Niedziałków, Branickich, Bocheńskich, Kwiecińskich, Kołodziejów, Bagińskich, Nogali, Baryckich, Konopińskich, Romejków, Maliszewskich, Wójcików
71.            Ks. Jana Decyka, Stefanię, Władysława, Stefanię Decyk, Kamilę, Stanisława Przewoźnych, Barbarę, Piotra, Andrzeja Przewoźnych, Czesławę, Aleksandra Zyśk, Zenona, Henrykę, Stanisława Mróz, Anastazję, Jana Wiechowskich, Aleksandrę Zawistowską, Marie, Antoniego Pieniak, Juliannę, Aleksandra Pieniak, Jadwigę, Piotra Perlejewskich, Genowefę, Stanisława Wołoszka, Marianne, Władysława Kobojek, Stanisławę, Stanisława Pruski, Siostrę Kornelię, siostrę Katarzynę, Kazimierza Frączyka
72.            Annę, Witolda, Janinę, Antoniego, Henryka, Walerię, Konstantego Tołwińskich, Lucynę, Wandę, Franciszka, Aleksandra Kostro, Władysławę, Tomasza, Aleksandra Lubowickich, Jadwigę, Jana Szczepańskich, Zenobię, Tadeusza Krajewskich, Jana, Mariannę Pyrdek, Janusza, Jadwigę, Henryka Kryńskich, Danutę, Janinę, Leonarda, Krzysztofa Borowskich, Kazimierę, Jana, Józefa, Hannę Żero, Mariannę, Kazimierza Woińskich
73.            Leokadię, Stanisława, Franciszkę, Bronisława, wszystkich zmarłych z r. Wysockich, Mariannę, Józefa, wszystkich zmarłych z r. Chmielewskich, Jadwigę, Franciszka, Wojciecha, Jolantę Ostruszków, Helenę, Józefa, Elżbietę, Halinę, Jerzego Staniszewskich, Eugeniusza, Franciszkę, Annę, Janinę, Walentego Ołowskich, za zmarłych z rodziny, Zofię, Jana, Stanisława, Krystynę Wrzosków, Tadeusza, Krystynę Cymbalaków, Ewę Krasnodębską, Katarzynę Muszyńską, Elżbietę Fonberg, za dusze w czyśćcu cierpiące,, ,, ,
74.            Za zmarłych z r. Mazolewskich, Kropiewnickich, Jankunów, Gardeckich, Kazimierę, Kazimierza, Sabinę Halinę, Irenę, Zofię, Celinę, Stanisławę, Stefana, Józefa, Halinę, Teresę, Jana, Alicję Puścion, Mariannę, Tadeusza, Wojciecha, Aleksandrę Panas, Stanisławę Paszczkiewicz, Kazimierę, Stanisława Szulborskich, Jadwigę, Bogdana, Marka Woronowicz
75.            Z r. Kosiorków: ks. Henryka, Stefana, Stefanię, Mariana, Irenę, Wacława, Z r. Królikowskich: Franciszka, Aleksandrę, Henryka, Z r. Tkaczyk: Janinę, Stefana, Annę Mariannę, Tadeusza Szałata, Ewę Karczmarczyk, Z r. Szałatów. Bełkotów, Grabowskich, Rodaków, Pniaków, Ciurysków
76.            Jana, Rozalię, Eugeniusza, Jana, Irenę,, z r. Szwajów, Pasiczów, Ładoszów, Tadeusza Wojtkowskiego, Jana, Bronisławę Cholewickich, Czesława, Wandę Wojtkowskich, Władysława Boguckiego, Z r. Cholewickich, Lipińskich, Wojtkowskich, Sienickich, Ołowskich, Murawskich, Lipskich, Godlewskich,
77.            Leokadię, Polikarpa, s. Genowefę, ks. Mariana, Barbarę Rytel-Tyburczych, z r. Rytel-Tyburczych, Ołtarzewskich, Jadwigę, Mieczysława, Elżbietę Kozakowskich, z r. Kozakowskich, Olędzkich, Benedykta, Agnieszkę Siwek, Jana Kurkowskiego
78.            Wandę, Przemysława, Ewę Jębrzyckich, Bożenę Jębrzycką, Stanisławę, Bolesława, Andrzeja, Zdzisława Boruc, Stefanię, Mariana Odzeniak, Waldemara Sowińskiego, Jolantę Sowińską-Karaś, Adelę, Barbarę, Kazimierę Sowińskich, Adelę, Antoniego, Jana Kamelów, Kszysztofa Krawczyka, Kazimierzę Iwanicką, Z r. Sowińskich, Bichtów, Kamelów, Wolińskich, Krawczyków
79.            Celinę Rybak, Kazimierza Rybak,, Zofię, Andrzeja Prywatę, Tadeusza Prywatę, Irenę Kaczmarską, Weronikę, Leonarda Golla, Irenę, Jana Tryniszewskich, z r. Tryniszewskich, z r. Zawistowskich, Feliksa Gut, z r. Borsów,, Za Zofię, Aleksandra Gajewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące, Marcjannę, Andrzeja Bulik, Cecylię, Stefana Stefaniak, Z r. Opalińskich
80.            Halinę, Czesława Wyszomirskich, Tadeusza, Genowefę Czartoszewskich, Reginę, Zdzisława Bućko, Czesławę Galant, Z r. Rostkowskich, Wyszomirskich, Ogrodników, Dąbkowskich, Barbarę Glinkę, Bożenę Osińską, Józefa, Wandę Szulborskich, ks. Jana Szulborskiego, ks. Rocha Modzelewskiego, z r. Szulborskich, Tadeusza Zawistowskiego, Jana, Annę, Alfreda Cybulskich
81.            Leokadię, Jerzego, Barbarę, Stanisława, Apolonię, Jana, Macieja, Franciszka z r. Niedźwieckich, Teresę, Zenona, Romana, Marka, Kazimierza, Antoninę z r. Węclewicz,, Mariana, Janinę, Bronisława, Annę, Stanisława, Witolda, Stanisławę z r. Bobran, Emilię, Stanisława, Kazimierza, Piotra Kosińskich, Genowefę, Stanisława, Zygmunta, Bronisława, Antoniego Pruszyńskich, Rozalię, Szczepana Grzesiak
82.            Józefa, Stanisława Wilczak, Michała, Petroneli Wilczak, Nikodema, Aleksandrę Woźniak, Stanisława, Jadwigę Szydłowskich, Józefa, Stanisławę Szydłowskich, Antoniego, Helenę Zając, Z r. Wilczków, Wożniaków, Borkowskich, Pszczoła, Szydłowskich, Zająców, Królów, Strzelców, Bątruków, dusze cierpiące w czyśćcu
83.            Józefa Czarnockiego, z r. Czarnockich, Weronikę, Feliksa, Stanisława Smuniewskich, Janinę, Józefa Wesołowskich, z r. Żółkowskich, Zbigniewa Olszewskiego, Stefana Godlewskiego, Helenę, Aleksandra, Stanisława, Czesława Samulak, Anielę, Czesława Dziewulskich, Irenę Wrońską, Michała Wrońskiego, Zygmunta Malinowskiego
84.            Jana, Teodorę, Wacława, Stanisława, Andrzeja Sarnowskich, Helenę, Jana Satorów, Poległych, pomordowanych Polaków na Kresach w XX wieku, Sławomira, Zdzisława Lewandowskich, Teofila, Zofię Jarnickich, Andrzeja Wocial, Anielę, Mieczysława Kujawa
85.            Roberta, Hendryka, wszystkich z r. Kurowskich, Eugeniusza, Karolinę, Zygmunta, Mariana, Władysława, Bronisława, Annę, wszystkich z r. Kołodziejów, Barbarę, Józefa Wałach, Stanisława, Helenę, wszystkich z r. Wójcików, Bolesława, Zuzannę Ciołek, Jerzego Zlod, Wszystkich z r. Wawrów, Lataków, Sytów, Atlińskich,
86.            Apolonię, Romualda, Stanisławę Sielskich, z r. Księżyków, Wodzińskich, Piekutów, Jana, Jadwigę, Aleksandra, Zofię Król, Teresę Chorchos, Małgorzatę Góran, Mirosława Milewskiego,, Zygmunta, Apolonię, Roberta Baranowskich, Mariannę, Leszka Ciach, Jana, Annę Szczuczyńskich
87.            Jana, Halinę Łukaszczyk, Golińskich, Leonarda, Elżbietę, z r. Wawrzonkiewiczów, Sławińsich, Zawistowskich, Eugenię Ostalską, Waldemara Głodowskiego, Reginę Rychter, Edwarda Szewca, Mariusza Bistułę, rodziców, Józefa Gadomskiego, rodziców, Czesława, Walerię, z r. Gadomskich, Janinę Flakiewicz, z r., Franciszka Trafisz, z r. Bistułów, Traczyńskich, Kowalewskich
88.            Jana Helenę, Antoniego, Antoninę Parcianych, Mieczysława, Rajmunda, Kazimierę, Kazimierza, Szulc, Zofię, Halinę Ranke, Eugenię, Bronisława, Jerzego, Gillern, Tomasza, Rafała Kumuć, Teresę, Marzenę, Jolę, Andrzeja, Artura, Krzysztofa, Wojciecha, Marię Krystynowicz, Z r. Bołabat, Jancewicz, Htynaszkiewicz, Esterowicz, Żuk, Sierko, Żydzienowskich, Szałanda, zm. Przyjaciół sąsiadów, nieprzyjaciół, ks. Stanisława Rośka, z r. Wieżel
89.            Lucjana, Helenę Wrzaszczyk, Jadwigę Wrzaszczyk, z r. Wrzaszczyk, Władysława, Teodorę Golińskich, z r. Golińskich, Zbigniewa Czekiela, ks. Roberta Skrzypka, Jana, Czesławę, Stanisława, Krzysztofa, Czesława, Jana, z r. Burdaków, Stanisława, Stanisławę, z r. Malinowskich, Tadeusza, Annę Trojanek, Albina, Ryszarda Sasinów, Zdzisława, Bronisławę Zielińskich, Stefana Wolfa, Katarzynę Witczak, Stanisławę Banię, Tadeusza Niewiarowskiego, Zdzisława, Stefania, Róża, z r. Baranów, Trofimow, Sebastiana Rychowicza
90.            Zofię Kurczab, Janinę, Feliksa Krzemiendak, Jana Parowicza, Dorlę, Jakoba Schmid, Alberta, Ritę Ziegler [czyt. Cigler], Stanisława Sidora, Innocentego Sapoka, Wiesława Zarębę, Romana Malewskiego, Stanisława Trąbę, Mariannę, Wacława Żurawskich, Jadwigę, Józefa Krużel, z r. Żurawskich, Krużelów, Miturów, Cichoszów, dusze w czyścu,
91.            Witolda, Teklę, Jana Jarząbków, Genowefę, Mariannę, Stanisława, Józefa Wąsowskich, Karolinę, Stanisława Żaczek, Zofię, Stanisława Gawrysiuków, Ewelinę Sapieja, Iwonę Dełęgowską, Adama, Jana, Wiesława, Jadwigę, Zygmunta, Rydzewskich, Irenę, Stanisława Grzegorza Wąsowskich, z r. Gałązków, Ireneusza Wulfa, z r, Walczuków, Zawistowskich, Żochowskich, Jastrzębskich, Dębków, Rytelów, Bochenków, Sienickich, Oziemskich, Niwińskich, Rukatów, o. Alojzego, ks. Tadeusza Wołoszyna, dusze w czyścu
92.            Annę, Pawła, Kazimierza, Eugenię, Stanisława, Helenę, Jana, Henryka Żuków, Halinę, Józefa, Annę, Romana, Władysława Neciów, Franciszka, Marię, Franciszka, Rogowskich, Józefa, Katarzynę, Władysława, Krzysztofa Paluchów, Antoninę, Stanisława Huzarów, Władysława, Janinę, Marciniaków, Józefa Stanisławę Wawrzusiszynów, Antoniego Mariannę Piturów
93.            Jadwigę, Ryszarda Krzyckich, Leona, Marcelego Freundlich, Franciszkę, Aleksandra Freundlich, Marię, Jana Nowaków, Rozalię, Wacława Krzyckich, Lucynę, Antoniego Zalewskich, Piotra, Marię Kosno, Antoniego Kulczyckiego, Emilię, Annę Arłamowskie, Marię, Augustyna, Ewę, Macieja Nowaków, Klementynę Drucker, Eugeniusza Omieciucha, Wandę Terech, Mirosławę Kozakiewicz, Wacławę Jaromiak, Halinę Rzepniewską
94.            Jerzego, Kazimierę, Ryszarda Mańków, Czesława, Lucynę, Adama Frąckiewiczów, Franciszka, Walentego, Waśniewskich, Weronikę, Teofila Mańków, Apolonię Sobczak, Dusze w czyśćcu, Z r. Walendów, Jabłońskich, Szewczyków, Gugałów, Jana, Juliannę, Jana Więchów, Annę, Stanisława Nagrabów, Bronisławę Siedlik, Józefa Kowalczyk, Krzysztofa Ziębę, z r. Szymczyków, Kowalczyków, Siedlików, Golonków, Kozłów, Pekalów, Łępickich, Szymańskich, Rudzików, Wysockich, s. Angelę, s. Borgię
95.            Jadwigę, Teodora Oparów, Teresę, Tadeusza Rostkowskich, Wandę, Zdzisława, Romana Skórków, Wiesława Bieńka, Alicję Szymańską, Z r. Oparów, Skórków, Rostkowskich, Bieńków, Szymańskich, Janinę, Romana Szymaników, Jadwigę, Wacława Niegowskich, z r. Romaników, Więchów, Niegowskich
96.            Helenę, Lidię, Kazimierza Kiełbasę, Jadwigę, Wojciecha, Stanisława Bernhardt, Emilię, Piotra Strzeleckich, Apolonię, Michała Kołaczkowskich,, Andrzeja, Leona, Stefanię Piórkowskich, Mariannę, Eugeniusza Gosów, Antoniego Świderskiego, Annę Nawrot, Cecylię, Czesława, Tadeusza Kałuskich, Kazimierę, Leona, Andrzeja, Piortowskich, Jadwigę, Jana Bargielów, Stefanię, Franciszka, Jadwigę, Władysława Bankiewiczów, Walerię Gos,, ,,
97.            Jadwigę, Józefa, Bogdana, Michała Wojtkowskich, z r. Wojtkowskich, Dołęgowskich, Kempistych, Sabinę, Czesława Andrzejewskich, z r. Andrzejewskich, Woźniaków, Annę, Feliksa Jaroszewiczów, Moczulskich, Eugeniusza Olchawskiego, z r. Olchawskich, Mików, Irenę Domkę, z r. Domków, Ewę Kubin, Cecylię, Andrzeja, Czartoryskich, Marię Zembrzuską
98.            Józefa, Annę, Krystynę, Zdzisława, Jana, Stanisława, Hannę Powierżów, Stanisława Sasina,, Jana, Władysława Ożarowskich, Leokadię Walejewską,, Mariana, Grażynę Frelek, Annę, Witolda Czerwińskich, Jerzego, Reginę, Kazimierza Walterów, Leokadię, Romana, Mariannę Krystosiaków, Genowefę, Władysława, Irenę, Grzeszczuków, Mariannę, Jana Czarkowskich, Stanisława, Stanisławę Koców
99.            Jana, Mariannę, Antoniego, Janinę, Stanisława, Józefa, z r. Czarkowskich, Halinę, Stanisława, Stanisławę, z r. Koców, Janinę, Józefa, z r. Czesułów, Jana Wielgosza, dusze w czyśćcu, Irenę, Teresę, Edwarda Tomczyków, Krystynę, Leszka Sawickich, Mariannę, Juliana Derkaczów, Stanisławę, Józefa Dobrogowskich, Władysława, Janinę Stańczuków,, Julię, Adama, Hieronima, Wojtkowskich, Janinę Zawadzką, z r. Białych, Bagińskich
100.        Edwarda, Eugenię Świderskich, Reginę, Witolda Kotów, z r. Kotów, Świderskich, Przyborowskich, Artura Żukowskiego, Z r. Wencków, Jakubowskich, Tadeusza, Jadwigę, Józefa, Franciszka, Stanisława, Eugeniusza, Zbigniewa Wyszomierskich, Mariannę, Jana, Aleksandrę, Stefana, Pogorzelskich, Teresę, Józefa Gocal, z r. Wyszomierskich, Zawadzkich, Ołowskich, Godlewskich, Orłów
101.        Irenę, Mikołaja, Pawła, Konaszyńskich, Jadwigę, Wiesława, Romualda, Józefa, Stanisława, Nadzieję, Janinę, Wiesława, dusze w czyśćcu, Zofię, Czesława, z r. Bieńkowskich, Jana, Henrykę, z r. Borczonów, Stanisława z r. Rzewnickich, Zofię Michalską,, Jana Laszczkowskiego, z r. Laszczkowskich, Kaszubów, Białowąs, Gibas, Witkowskich, Grzegorczyków, Bogdana, Stefana, Czesławę, Kopczeńskich, Władysława, Stanisławę, Henryka, Stanisława, Halinę, Jadwigę, Genowefę, Barbarę Gałązków, Krystynę Jędra
102.        Adama, Józefa, Helenę, Eugeniusza, Andrzeja Krasnodębskich, Kazimierę, Stefana, Barbarę Turek, Józefę Bronisława, Zygmunta, Józefa Rostkowskich, Krystynę Rafalik, Z r. Jurczaków, Zachajów, Winiarskich, Sosnowskich, Mastalerczuków, Stanisława, Zofię, Stanisława, Karczmarczyków, Hannę Gut, Sebastiana, Jolantę, Leszka Blachów, Iwonkę Groszek
103.        Mariana Śledzińskiego, z r. Śledzińskich, Saciłowskich, Tokarskich, Trzasków, Szeflerów, Koców, Niegowskich, Porzezińskich, Czerwińskich, Smywińskich, Rzepniewskich, Niemyńskich, Frąckowiaków, Szczepaniaków, Boczkowskich, sąsiadów, dobroczyńców, przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek, dusze, których wybawienie jest bliskie
104.        Józefę, Piotra, Ludwika, z r. Kołodziejów, Banaszków, Zofię, Jana, Ryszarda, z r. Wojdów, Wiktorię, Jerzego Perzynów, ks. Stanisława Zawadzkiego, Zdzisława Peszkowskiego, ks. Alojzego Dłużniewskiego, Alicję Goławską, Irenę Wawrzun, Teresę, Janusza Szulichów, Z r. Gąsowskich, Zarembów, Markowskich, Helenę Czerwińską
105.        Jana ,Walerię Janinę, Włodzimierza, Adama, Ryszarda Gajewskich oraz zmarłych z tej rodziny. Janinę, Henryka, Ryszarda, Andrzeja, Krzysztofa, Jadwigę Salwin, wszystkich zmarłych z rodziny Salwinów, Fuglewiczów, Fijałkowskich ,Maciejowskich, Zagórskich, .Woźniaczków, Junów, Ogonowskich, Millerów, Kryszkiewiczów, Rakowskich, Sadochów, Pączkowskich Wiktorię, Jerzego Perzyna, Alicję, Jana Puścion ,Stanisława Szymańskiego, Iwonę Dziuban, Mirosława, Stefanię Kacprzak, Jerzego Kalinowskiego, Stefana, Zofię Kołodziejczyk, Wandę Kasprzak, Marię Żak, Ks. Szczepana, Ks. Alojzego Dłużniewskiego, Ks. Wardęgę .Zmarłych braci, siostry ze wsp. Neokatechumenalnych, mieszkańców bl.14 os.Wolności, pracowników, pacjentów Instytutu Matki, Dziecka w Warszawie
106.        Marię, Irenę, Feliksa, Stefanię, Stanisława, Iwanowskich, Bronisławę Stanisława, Jadwigę, Wacława, Wiesława, Jarosława Wrzosek, Eugenię, Władysława, Żochowskich, Jana Uszyńskiego, Stanisława, Marka, Rajmunda, Anastazję, z r. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków, wszystkie dusze czyśćcowe, Teresę, Wacławę, Mariannę, Bronisława Kądzielów, Stefanię, Tadeusza, Mieczysława, Jana, Zofię Tytmanów, Szymona, Weronikę Mazurków, Józefa, Juliannę Oniśków, Mariannę, Bronisława Kądzielów, Piotra, Katarzynę Wnorowskich, Józefa, Genowefę Sytów, Marię Wojciechowską, Eugeniusza, Alinę Dmochów, Pelagię, Edmunda Lubańskich, Hannę Sawicką
107.        Czesława, Janinę, Tomasza, Sewerynek, Czesława, Anielę Brandmiller, z r. Laskowskich, Łukasza Jaczewskiego, Wojciecha Ostrowskiego, z r. Tazbirów, Jana, Elżbietę, Reginę, Franciszka, Stanisława Pecurów, Genowefę, Wacława Brzostków, Reginę, Tadeusza Malców, Weronikę, Pawła Konferowiczów, Jerzego Mierzejewskiego, z r. Pecurów, Brzostków, Malców, Konferowiczów, Mierzejewskich, koleżanki, kolegów, ze szkoły nr 2 w Zielonce, sąsiadów z bloku nr 5 na osiedlu Wolności 2
108.        Czesławę, Sylwestra, Wawrzyńca Solińskich, Helenę Topczewską, Annę, Aleksandra Glińskich, Aleksandra Zielińskiego, Daniela, Franciszkę, Czesława, Grzegorza Komosińskich,, Romana, Wandę, Mariannę, Józefa, Kodymów, Mariannę, Antoniego Zyśków
109.        Barbarę, Helenę, Stanisława, Zofię, Czesława, Stanisława, Jerzego, Eugeniusza, Jadwigę, z r. Jurczaków, Irenę, Zofię, Henryka, Tadeusza, z r. Zachajów, Józefa, Kacpra Sosnowskich, Jadwigę, Józefa, Annę, Stanisława, Franciszka, Wacława, Moczydłowskich, Henryka, Kazimierza, Rozalię, Felicję, Tomczuk, z r. Dąbrowskich, Białych, Szpirowskich
110.        Kazimierza Truchela, rodziców, rodzeństwo, krewnych z r. Truchel, Maciejewskich,, Reginę, Mieczysława Szulenckich, z r. Borowik, Szulenckich, Stefana, jana, Władysława, dziadków Krawczyków, Eugenię, Kazimierza, Bolesława, dziadków Włodarczyków, z r. Michalskich, Prędotów, Wiesławę, Jerzego Nałęcz, Wandę, Jerzego Robczyńskich, Wojciecha, Wandę, ich rodziców
111.        Mariana, Jana, Helenę, Konstantego, Piotra, Włodzimierza, Lucynę, Stanisława, Antoninę, Alicję, Franciszka, Waleriana Zarębów, Stefanię, Stanisława Uścińskich, Jana Baprawskiego,, Czesławę Siekierko, z r Siekierków, Michalików, Olszewskich, Żyłowskich, Grabowskich, dusze w czyśćcu,
112.        Stefanię, Władysława Urbańczyków, Józefa, Julitę, Ignacego Wojtczak, Beatkę Kurant, Mirosława Sokalskiego, Kazimierza Dworczaka, Zofię, Bronisławę, Wacława, Adolfa Ajerów, Stefanię Flatt, Jadwigę, Marka, Karolinę, Marek Andrzejczyków, Janinę, Wojciecha Izydorczyków, Zdzisławę Sławińską, Jadwigę, Mariana, Fabiańczyków, Marcela Sito, Sławomira Frąckiewicza, Ewelinę Głomską, Barbarę, Tadeusza Kubiaków, Zalewskich, Leokadię, Stanisława Stęplewskich, Mariannę, Andrzeja Czekalskich, z r. Wojtczaków, Szematowicz, Urbańczyków, Dworczaków, Kubiaków,
113.        Za z r. Gorzelniaskich, Sadzyńskich, Walczaków, Wacholów, Myślińskich, Jana Skłodowskiego, Stefanię Biała, z r. Skłodowskich, Z r. Goratów, Gawkowskich, Figurskich, Z r. Falkowskich, Kłusków, Gryglewskich, Dudkiewiczów, Krać. Brodeckich, Nawrockich, Teresę, Józefa, Honoratę Gocal. Henryka Lewczuka, Stanisławę, Eugeniusza, Tadeusza, Zbigniewa z r. Wyszomierskich.
114.        Józefa, Józefę, Jana, Włodzimierza, Janusza, Władysławę, z r. Kraśniewskich, Wołyńców, Z r. Elertów, Bogusławskich, Choromańskich, Jamiołkowskich, Marka, Jana, Barbarę, z r. Staguna, Szczepana, Bronisława, Mariannę, Mariana Cieślaków, Józefa Maciejewskiego, Jana, Teofila Stodólskich, Stanisława, Jana, Stanisława, Danutę Boguckich, Jana Niszczota, z r. Roman, Nieszczotów.
115.        Zofię, Władysława, Szczepana, Mariana, z r. Lewandowskich, Jana Pyrak; Władysława, Romana, z r. Kołpaczewskich; Ewę, Marianna, Janinę, Józefa, Bolesława, Danutę, Tadeusza, z r. Ratuskich; Jadwigę, Czesława, z r. Zawal, Zbigniewa, Ireneusza, Jadwigę, z r. Łopieńskich, Alinę, Tadeusza Czapa, Elżbietę, AndrzejaSzelągowskich, Ireneusza Kowalczyka, jego rodziców, Bolesława Bielakowskiego, jego rodziców, Janinę Lesak, Franciszka Lesak.
116.        Celinę, Sabinę, Józefa, Rafałka Dąbkowskich, Z r. Grynczuk, Stanisława Orłowskiego, Stanisława Urbańskiego, Józefa Sawickiego, Czesławę, Tadeusza Słowik, Janinę, Igmara Hannson, Józefa Karpińskiego, Z r. Błockich, Hiernionia, Stanisława, Mieczysława, Zofię, Stanisława, Z r. Miłkowskich, Marię, Stanisława, Jana, Stanisława, Kazimierza, ks. Tomasza, Wiesława, Annę, z r. Grodzieńskich.,,
117.        Z r. Krzyżanowskich, Henryka, Wiktora, Zbigniewa, Henryka, Joannę, Konstancję, Stanisława; z r. Czarkowskich, Marię, Pawła, Jana, Tadeusza; Ewę, z r. Stępkowskich; Marię, Tadeusza, Stanisława, Konstancję, Piotra z r. Niewiarowskich, Z r. Kardasów, Władysławę Koncewicz, Piotra Koncewicza, Mieczysława, Kazimierę, Józefa, z r. Piechotka; Zofię, Stanisława Prędotów;
118.        Mariannę, Stefana Burzyńskich, Andrzeja Zadrożnego, Henrykę, Antoniego, Leszka, z r. Drutkowskich, Genowefę Kucharską, Z r. Pułaskich, Halinę Grądzką, Annę, Franciszka Romanowicz, z r. Bubrzyków, Jurczaków; Stanisława, Zofię Wyszomirskich, Stanisława, Stanisławę Rybackich, Teresę Juzepczuk, Annę Juzepczuk.
119.        Mirosława Koca, Stefanię, Władysława, Reginę, Bogdana, Annę, Antoniego, Kazimierę, Franciszka, Stanisława; Jannie Koc; Jadwigę, Stanisława, z r. Surówko, Jana, Mariannę, z r. Koc, Hannę, Wiesława Antolak, Gizelę, Eligiusza Szydłowskich, Tomasza Antolaka, Eugenia, Kazimierz Szmurło; Bolesława, Henryka, Andrzeja, z r. Kosińskich, Z r. Piotrowskich, Łukasików, Stokowskich, Fabijańczyków.
120.        Marianne, Józefa, Katarzynę, Wojciecha z r. Wancerz; Ewę, Adama, Helenę, Szymona, Krystynę, Tadeusza, Zbigniewa, Krzysztofa z r. Stachowicz; Mieczysławę, Władysława Kępka, Zygmunta Branickiego; Mariannę, Mikołaja, z r. Wikalińskich; Tadeusza, Stefanię, Tadeusza z r. Skrzypczaków; Michała, Różę, Klemensa z r. Sroka; Cecylię, Leszka, z r. Lewickich. Władysława Zalewskiego, Jerzego Szczerba.
121.        Teresę, Tadeusza Kałuskich, Honoratę, Stefana Drużba, Leokadię, Piotra Kałuskich, Władysława, Jana Stańczuk, Józefa Gontarczuka, Helenę, Kazimierza, Tadeusza, z r. Dąbrowskich, Antoniego Michałowskiego, Zofię, Edwarda, Hieronima, Tadeusza, z r. Grabowskich, Mieczysława Wygrys, Władysława Bąk, Z r. Stanetów, Skolimowskich, Kowalczyków, Mariana, Antoniego, z r. Grudzińskich, Wiesława Raynera, Lusię, Mieczysława Michalak.
122.        Elżbietę Balińską, Jerzego Pękale, Wiesława Balińskiego, Teresę Rucką, Zbiegniewa Nietubyć, Monikę Adamczyk, Janinę, Piotra, Zygmunta, z r. Godlewskich, Annę, Franciszka, Władysława, Józefa, z r. Wyszyńskich, Helę, Jerzego Rybickich, Janinę, Józefa Zygmunt, Ilonę Pawlicką, Salomę, Edwarda Oszmian, Stanisława Tymińskiego, Barbarę Godlewską, Janinę, Jana, Tomasza, z r. Godlewskich, Kazimierę, Kazimierza Wojtkowskich, Zofię, Edwarda Zawistowskich, Halinę Milczarek, Lucjana Murawskiego, ks. Janusza Murawskiego.
123.        Henryka Kokosza, Władysława, Magdalenę Jachacy, Z r. Wacławskich, Benedykciuk, Eugeniusza, Helnę Krasowskich, Janusza, Henryka Gromka, z r. Gromków, Leokadię Rosłan, z r. Rosłan, Marka Wasiaka, Z r. Skarżyńskich, Z r. Koc, Dawidowskich, Teresę, Henryka Wróblewskich, z r. Wróblewskich, Faszczewskich, Zbrzeźniaków, Duczkowskich.
124.        Weronikę, Bolesława Trojanowskich, Mariannę Trojanowską, Zygmunta Murawskiego, Zofię, Bolesława Tymińskich, Julię, Henryka Murawskich, Czesława Boruckiego, Józefa, z r. Niemyjskich, Czesławę, Paulinę, Władysława, z r. Moczulskich, Mieczysława, z r. Fit, Annę, Wacława, Józefa, Krystynę, Antoniego, Franciszka Koc, zmarłych krewnych, znajomych, sąsiadów, księży, Zbigniewa, Bożenę, Halinę z r. Miodek; Słowik, Chądzyńskich, Milczarków, Marszał, Lachowskich, Jabłonowskich, Rafała Płaskocińskiego.
125.        Wiesława, Zofię Fabjańskich,, Stanisława, Józefa Nowickich; Władysława, Wacława Suchochockich, Zofię, Władysława Sieradzem; Irenę, Kazimierza, Jerzego, z r. Eliminowicz,, Kazimierza, Jana, Franciszka, Teodora, Miezysława, Mirosława, z r. Kossowskich; Jadwigę, Lucjana, z r. Jurczak; Zofię, Franciszka, z r. Rokita; Wacława, Zofię, Zbigniewa, z r. Lasikowskich, Elżbietę Kostrzewa, Feliksa Zielińskiego; Jana, Krystynę, Andrzeja, Annę, z r. Demianowskich.
126.        Marię, Wacława z r. Koców, Alibina, Kazimierę, Franciszka z r. Niemyjskich; Filomenę, Jana z r. Moczulskich, Stanisławę, Józefa, z r. Koców, Józefę, Hiernonim, Jadwigę, Mariannę, Bronisława, Zofię, Ryszarda, Anielę, Wacławę, Halinę, Jana, Wacława z r. Zalewskich; Kornelię, Zygmunta, Józefa z r. Popowskich; Pelagię, Jerzego, Bolesława, Franciszka z r. Dolnych, Eufrozynę, Jana Topichów, Przodków, znajomych, sąsiadów, za dusze w czyśćcu cierpiące.
127.        Jana Kalata, Andrzeja, Władysławę Kachniarz, Jana Pawlaka, rodziców Zofię, Mieczysława Pawlak, Aleksandrę Sobczak, Stanisławę, Józefa Nowickich, Jana Książaka, o. Alojzego Dłużniewskiego, Danutę, Aleksandrę, Józefa, Szymona z r. Pieniak. Helenę, Jana, Adama Piszcz, Genowefę, Zygmunta Ojdanę, Teresę, Mieczysława Michałowskich, z r. Pieniaków, Piszczów.
128.        Z r. Sładkowskich, Zielonków, Michalaków, Bochenków, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, Stanisława, Stanisław Szczypkowscy, Genowefę, Leszka, Zenona, Zygmunta, z r. Kazub, Krystynę, Czesława Rudzińskich, Leokadie, Wojciecha Kuntz, Wacława, Annę, Kazimierza, Franciszka, Paulinę z r. Stańczuków; Wacława, Jadwigę, Franciszka, Antoninę, z r. Juczuków.
129.        Zofię, Edwarda, Hieronima, Halinę, Tedeusza z r. Grobowskich; Ewę, Adama, Józefa, Zofię, Emilię z r. Grabowskich; Janinę, Leokadię, Henryka, Eugenię, Franciszka, Witalisa, z r. Zawistowskich; Mieczysława Wygrys, Władysława, Zofię Bąk; Emilię, Henryka, z r. Dąbrowskich; Piotra, Helenę, Henryka, Mieczysława, Jadwigę z r. Michalowskich; Jadwigę, Janusza z r. Manturzyk; Lucynę, Jadwigę, Czesława, Mirosława, Zofię, Mariana, Stanisława, Janinę, Antoniego z r. Michałowskich, Leona Pawłowskiego; Andrzeja, Tadeusza, Eugenię z r. Skusiewicz,
130.        Tadeusza, Stanisława, Leokadię, Bolesława Olejarczyk, Aleksandrę, Józefa, Józefę z r. Szydłowskich; Karolinę, Kazimierza Śniadała; Kazimierza Gawryś, Annę Świderkówną, o. Alojzego Dłużniewskiego, ks. Piotra Pawlukiewicza; z r. Olejarczyk, Szydłowskich, Gawryś, Mańk, Pogorzelskich, Śniadała, Walędzik, Kalbarczyk, Szestowickich, za dusze w czyśćcu cierpiące.
131.        Mariannę, Wacława Laseckich; Zofię, Franciszka Sulewskich; Elżbietę, Irenę Kołakowską, Annę, Agnieszkę Nowakowską, ks. Czesława Żebrowskiego, Z r. Wycechów, Korosiów, Radzkich, Rudników, Witolda Tomczuka, Marylę, Henryka Kupińskich, Anielę Roman, Zofię Rozińską, Jana, Ewę, Zofię, Izydora, Wojciecha z r. Grabowskich, Jadwigę, Grzegorza, z r. Małuszewskich
132.        Krystynę, Tadeusza Janiak, Józefa, Ignacego, z r. Roszkowskich; Michalinę, Bolesława, Annę, Stanisława, Stefana, Danutę z r. Skibniewskich, Magdalenę Roszkowską, Sławomira, Jadwigę, Antoniego Tuszyńskich, z r. Tuszyńskich, Kurowskich, Walkowskich, Poprotów, Kurów, Jadwigę, Stanisława Dmochowskich, Janinę, Stanisława Bożyk, Zofię, Aleksandra, Jana, Andrzeja z r. Gołota.
133.        Z r. Siekierków, Szleszyńskich, Lubowickich, Angielczyków, Żyłowskich, Chajduków, Tomaszewskich, Zofię, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Felicję, Kazimierza z r. Koców; Tadeusza, Mariannę, Romana, Aleksandra, Walentynę z r. Konopków, za dusze w czyśćcu cierpiące, Z r. Kondraciuków, Bazylczuków, Polaków, Semieniaków, Ochmanów, Kozłowskich, Zielińskich, Rozbickich, Józefackich, Szelugów, Zawadzkich, Krasnodębskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
134.        Barbarę, Józefa Jurczak, Teresę Gurtowską, Halinę, Zdzisława Borys, Krystynę Ochman, Dorotę Dunio, Dorotę Zaleską, Pawła Zalewskiego, Mieczysława Tryniszewskiego, Janinę, Józefa Oleczek, Tadeusza, Annę Maj, Wojciecha Nerczyńskigo z żoną, Anastazję Natanek, Annę Kaczmarczyk, Sylwestra Winiarskiego, Edwarda Anusiewicza, Barbarę, Z r. Jurczaków, Borysów, Podporów, Majów, Wysk, Orzeszek, Ochmanów, Zaleskich, Koców, Kałuskich, Bursztynowiczów, Oryl, Paduch, zmarłych w hospicjum w Wołominie oraz dusze zmarłych kapłanów.
135.        Leokadię, Wacława, Elżbietę, Stanisława, Halinę Kuczyńskich, Krystynę Kryśkiewicz, Genowefę, Józefa, Barbarę Dębków, Zofię, Władysława, Jerzego Borys, Annę, Mieczysława Wójcik, ks. Irenusza Korporowicza, ks. Stanisława Kanię, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Z r. Kosików, Kochańskich, Fidurów, Nowickich, Jana, Józefę, Stanisława, Henryka, Sylwestra, z r. Winiarskich, Alinę, Zygmunta, Jerzego Penkala.
136.        Tadeusza, Ireneusza, Franciszka, Zdzisława, Czesława, Adama, Helenę, Annę, z r. Wyszomirskich, Leokadię Mierzejewską, Krzysztofa Kruśca, Z r. Figielskich, Koziatek, Paciorkowskich, Kan, Kamińskich, Jezierskich, Niciszewskich, Borowskich, Klajnickich, Niegowskich, Kostrzewa,Czajka, Tylińskich, Głuszek, Irenę, Zdzisława Puchacz, Pelagię, Bronisława Raciborskich, Zygmunta Raciborskiego, Marię Bobel, Mariannę, Antoniego Kurłowicz, Barbarę, Zygmunta Ognik, Halinę Krukowską.,
137.        Ryszarda Chabierę, Karola Wojtyrę, Irenę Ołdak, Mieczysława Ołdak, Stefana Rytel, Tadeusza Ludwiniaka; Jana, Stanisławę Wojtyra., Janinę Szpikowską, Janinę, Józefa Neska, Henryka, Janinę Neska, Jolantę Senator, Joannę Stasiak, Jerzego Skubniewskiego, Irenę, Henryka Jankowskich, z r. Pawlaków, Z r. Kosińskich, Zioło, Z r. Dworakowskich, Komońskich, Kiempista, Olszewskich, Świder.,
138.        Piotra, Adelę, Henrykę Szymaniak, Annę, Piotra Szulich, Czesławę, Bronisławę Krupa, Henrykę, Kazimierza Szulich,, Jana, Helenę Borczuk, Władysława, Jana, Piotra, Marię, z r. Lewandowskich, Helenę, Jana, Tadeusza, Czesławę, Leona, z r. Dolatowskich, Henryka, Ryszarda, z r. Glinka, Irenę Glinka-Nowak, Halinę, Kazimierza, Henryk, z r. Łuniewskic, Wacława Godlewskiego, Zofię, Bolesława Tymińskich, Wacława, Tomasza, Bronisława, Tadeusza, z r. Łuniewskich.,
139.        Ryszarda Kozieja, Genowefę, Zdzisława Płudowskich, Z r. Gosików, Kocyków, Gietków, Halikowskich, Dziaków, Kopciów, Paulinę, jej dzieci, za dawcę; Asztelów, Giszczyńskich, Godlewskich, Andrzejczaków, Krzywiznów, Krzewińskich, Małkiewiczów, Janinę, Kazimierza Sikora, Stanisława, Tadeusz Sikora., Teodora, Kazimiery, Feliksy, Wojciecha, z r. Zimnowodzkich, Jana, Helenę Okoń, Apolonię, Zofię, z r. Niezawitowskich.,
140.        Jana i Helenę, Antoniego, Antoninę Parcianych, Mieczysława, Rajmunda, Kazimierę, Kazimierza Szulc, Zofię, Halinę Ranke, Eugenię, Bronisława, Jerzego Gillern, Tomasza, Rafała Kumuć, Teresę, Marzenę, Jolę, Andrzeja, Artura, Krzysztofa, Wojciecha, Marię Krystynowicz, Z r. Bołbat, Jancewicz, Hrynaszkiewicz, Eksterowicz, Żuk, Sierko, Żydzienowskich, Szałanda, zm. przyjaciół sąsiadów, nieprzyjaciół, ks. Stanisława Rośka, z r. Wieżel
141.        Helenę, Mariana Gąsiorek, Jacka, Hannę, Marka Wydrzyńakich, Ewę Szczegodzińską, Piotra, Krystynę Gąsiorek, Mariannę, Stefana Łopata., Dariusza Parys, Helenę, Kazimierza, Jadwigę, Edmunda, Aleksandrę, Tadeusza, Elżbietę, Henryka, Annę, Krystynę, dusze w czyśćcu cierpiące, Kazimierza, Janinę Krajewskich, zm. z ich rodzin, Aleksandra Prowotorowa, Z r. Gajdów, Zawadzkich, Łykowskich, za tych, co zginęli w obozach w czasie wojny
142.        Waldemara, Janinę Władysława Lato, Teodozję, Józefa Musiej, Annę, Piotra, Aleksandra, Zdzisława Walenciuk, Krystynę, Macieja Gąsiewskich, Ryszarda, Dominika, Henrykę Rybak, Jadwigę Chaberską, Mariusza, Alinę, Sylwestra, Leszka Jastrzębskich, Mariannę, Władysława, Jana, Rozalię Kędzierskich, Stanisławę, Uliannę (!), Stanisława Przyborowskich, z r. Kędzierskich, Przyborowskich, Kurdejów oraz Adama, Krzysztofa Gołędzinowskich
143.        Jana, Stanisława Pogonowskich, Mariannę, Franciszka Kur, Jadwigę Jurczak, Jana Króla., Renatę, Eleonorę, Józefa, Paulinę, Jana Piotrowskich, Janinę, Henryka Skurka, Jadwigę, Edwarda Facon, Marainnę, Edwarda Wojciechowskich, Zofię Biadun., Edwarda, Wiktorię Wiśniewskich z synami, Andrzej, Wojciech, Marian, Marcin, Aleksander Kopczyński, Janinę z synem Aleksandrem, Tadeusza, Barbarę Barzenc, Zofię Kicler, Wiolettę Barzenc
144.        Michalinę Latawiec, Otylię Piwońską, Sianię Malawską, Krzysztofa Berbekę, Hankę, Aleksandra, Lidię Barszczewskich, Lonka, Halinę Bielawskich, Adama Durę, Adama Prodana, Józefa, Danutę Kadłubek, Jana Cwodzińskiego, Ignacego, Teresę Pakosz, Kazika Stachurę;
145.        Stanisława, Artura, Mariannę, Józefa Zaręba, Stanisławę, Antoniego, Hilarego, Tadeusza-Zygmunta Waszczyka, Grażynę, Jerzego Sitek, Sławomira Narożnego, dusze w czyśćcu cierpiące., Wiesława Jarosza, Leokadię, Bolesława Sieczkowskich, Katarzynę, Jana Jarosz, Teklę Tałaj, Emilę Boniecką, z r. Jarosz, Sieczkowskich, Tałajów, Alicję Szumską, Bogumiłę Zamrzycką, Annę, Narcyza, Zbigniewa Szumskich, Z r. Strusików, Leokadię, Dorotę Kozieł
146.        Andrzeja Grabowskiego, Adelajdę, Franciszka, Jadwigę, Władysława, Andrzeja Krukiel, Annę, Miłosza Serediuk, Tadeusza, Katarzynę, Kazimierza Paluch, Halinę, Jana Cuppa,, Krystynę Blumę, Krystynę, Zdzisława Sulewskich, Halinę, Kazmierza Łuniewskich, Henryka Łunieskiego,  Annę Romanowicz, Halinę Grądzką, Stanisława, Stanisławę Rybickich, Władysława, Eugeniusza Olczak.
147.        Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta Maliszewskich, z r. Maliszewskich, Helenę, Piotra, Genowefę, Romualda Wysockich, Scholstykę, Donata Szemil, Franciszka, Stanisława Jankowskich, Wiesława Małczuk, Andrzeja Kucharek, Andrzeja Tonkiel, Zofię Karczmarczyk, Annę Gut, Jolantę Pyra, Sebastiana Ryhorowicz, Z r. Piotrowskich, Łukasiuków, Stokowskich, Fabijańczyków, Czesława, Antoninę, Genowefę Michałowską, z r. Michałowskich, Kalatów, Murawskich, Henryka, Reginę Stańczuków, Czesławę Jasińską
148.        Marka, cr. Mików, Jana, Jolantę, cr. Karasiów, Bolesława, Kazimierę Kołodziejków, Waldemara, cr. Sowińskich, cr. Lisów, Zająców, Kowalczyków, Strzelczyków, Gawrysiów, Gruzów, Bożków, Żaków, Kiliszów, dusze w czyśćcu
149.        Hipolita, Szymona, Alfonsa-Józefa, Ewę-Eugenię, Władysława, Marię, Wacława, Wandę, Bolesława, Leontynę, Brunona, Jadwigę, Józefa, Stanisława, Czesławę Bądzyńskich, Joannę, Wacława, Sylwestra, Anielę, Mieczysława Termbińskich,
150.        Krystynę, Jana, Helenę, Marię, Teofila, Józefę, Józefa, Szotarskich, Marię, Pawła Baran, Annę, Józefa Bus, Irenę Trąbik, Aldonę Kos, Konstantego, Marię, Juliana Karola, Wandę Dworzyńskich, Mikołaja, Marię Jadwigę, Walerię Osipowicz, Wandę Krzyżańską, Hannę-Krystynę Wencel.
151.        Jana, i Helenę Kapaon, Władysławę Turską, Zosfię, Janusza Masłowskich, Wandę, Władysława, Jerzego, Stefana-Macieja, Jadwigę Ciszewskich, Janinę, Józefa Wojciecha Grabowskich, Jadwigę Siwek, Teresę Lubańską, Ewę, Jerzego, Martę, Józefa, Marię, Jadwigę, Urszulę Marszelewskich,
152.        Jadwigę Jabłonkę, Jadwigę Krzysiak, Witolda, Wiesławę, Marię Mickiewicz, Bogdana, Zofię Romańskich, Irenę Manek, Walentego, Bronisława, Stefanię Hajdamowicz, Helenę, Wałdysława Kamińskch, Antoniego, Stefanię Szemis, Edwarda, Irenę Bogdankiewicz,
153.        Jerzego, Antoniego, Janinę Janinę Krystynę Kierulis, Eugeniusza, Halinę Kozłowskich, Maksymiliana, Halinę Marianowskich, Grzegorza Busma, Henryka, Katarzynę Jacuńskich, Zygmunta, Marię, Annę, Żylińskich, Stanisława Rytlińskiego, Jana Rydzewskiego, Edmunda Żukowskiego,
154.        Teresę, Jana, Zofię, Romana, Nicia, Jadwigę, Jana, Zdzisława Mitkiewicza, Leopolda Drewnika, Aleksandrę, Stanisława Łachów, rodziców: Leokadię, Witolda oraz dziadków: Leokadię, Witolda Pieńków, Zofię, Ignacego Baranów, Katarzynę, Jerzego Jaroszów; Czesława Kowalskiego, Annę, Jerzego, Krystynę, Henryka, z r. Bogusławskich; Barbarę, Leszka, Radosława Walterów; z r. Pieńków, Baranów, Jaroszów, Bogusławskich, Jana, Annę, Józefa, Henryka Repińskich;  Roberta Gałkowskiego, Annę, Franciszka Furgałów; Janinę, Adama Żelazowskich, z r. Repińskich, Furgałów, Gałkowskich, Żelazowskich; Stefanię Czajak, Martynę, Katarzynę, Małgorzatę, Wiesławę, Magdę.
155.        cr. Bądzyńskich, Trembińskich, Szotarskich, Baranów, Dworzyńskich, Turskich, Ciszewskich, Grabowskich, Marszalewskich, Busów, Landwójtowiczów, Wyrwiaków, Boryczków, Kałuckich, Kapaonów, Osipowiczów, Krzyżańskich, Hajdamowiczów, Kozłowskich, Kamińskich, Szemisów
156.        Stnaisława Grabowskiego, bp Kazmierza Majdańskiego, kard. Ignacego Jeża, ks. Zdzisława Peszkowskiego, Tadeusza Haizer, Reginę Chrulską, Józefa Muchę, Bolesława Sidorowicz, Pelagię Nowaczyk, Jadwigę Konowacką, Irenę, Kazimierza, Tadeusza Kołodziejczyków; Teofilę, Ignacego, Henryka oraz Kazimierza, Zofię Królów; Stefanię, Antoniego Śmiechowskich; Czesławę, Tadeusza Moskalów; Elżbietę, Marka Traczyków; Wiolettę Stefaniak, Wiesławę Wiewiórowską.
157.        Stanisława, Józefę, Ignacego, Stefana, Irenę, Alinę Kamińskich, Kazimierę, Stanisława Borkowskich, Józefa, Franciszkę Maciosów, Braci, Sióstr z pierwszej wspólnoty Neokatechumenalnej, Jolantę, Józefa, Jadwigę, Genowefę, Władysława Jakowskich, Helenę, Henryka Gołębiewskich, Sylwię Nawrocką,
158.        Danielę, Alfonsa, Pelagię, Bronisława, Emilię, Franciszka, Zofię, Isię, Franciszka, Tadeusza, Henryka, Kostka, Marię, Józefa, Mariannę, Walentego Kuźmińskich,, Jadwigę, Jana, Helenę, Ignacego Dankowskich, Helenę, Stanisława, Janinę Ogińskich, Weronikę, Józefa, Stanisławę, Jerzego, Sabinę, Stanisława, Ewę, Kazika, Antosię, Malę, Leszka, Norberta, Marysię, Bożenę, Zygmunta Dąbrowskich, Cecylię, Leona, Helenę, Ignacego Pekowskich, Irenę, Benedykta, Macieja Rymackich, Bogdana Urbańskiego, Mariannę, Jana Wochniaków, Urszulę, Mieczysława Dziedziców, Jadwigę, Benedykta, Jana Górniaków, Wandę Kwiatkowską, Henriettę, Tadeusza Żurawskich, Monikę, Stefana Grabowskich, Andrzeja Erdmana, Marię, Józefa, Henryka Górskich, Janusza Krocza, Józefa Cudziłło, Alinę Fordon, Małgorzatę Kuźmińską,
159.        Krystynę, Joannę, Jana Lisius; Jana, Krzysztofa, Sabinę Pokorskich, Roberta, Zofię, Helenę, Edwarda, Henryka, Bożenę, Sławomira, Zdzisława Werelichów; Stanisława, Kazimierę, Eugeniusza, Kazimierza Klimków; Stanisława, Helenę, Stanisławę, Halinę Gerów.
160.        ks. Bolesława Jagiełłowicza, Ks. Zygmunta Abramskiego, Ks. Alojzego Dłużniewskiego, Stefanię i Bogdana Piwarskich, Elżbietę Kołakowską.

Krystynę Tworek,  Teresę, Adama i Józefę oraz Stanisława Seta, Antoniego i Zofię oraz Rocha Matylewicz, Bronisławę Jagła, Ks. Józefa Abramowicza i Ks. Zygmunta Zelaźnickiego, Jadwigę Markowicz, Wincentego i Krzysztofa Tyszewiczów, Adama i Irenę Regulskich.

161.        Jacka, Zdzisława, Józefa i Janinę Kurów; Stanisławę, Franciszka, Tadeusza i Janinę Kieryłów, z r. Augustyniaków, Krysiaków, Góździów, Bernacików, Petrillów i w czyśćcu cierpiących,

Ks. Stanisława Jaczewskiego, Janusza, Łukasza, Annę, Zofię, Wacława, Anielę, Konstantego, Aleksandra, Janinę, Janka, z r.  Jaczewskich, Cioków, Lasków, Śliwów, Tryfonów.

162.        Józefa Pisarskiego, Jana, Wandę Lorfing, Teofilę, Konstantego Matczaków, Wincentego, Janinę Łaszczyków, Wiesława Wisińskiego, Stefana, Bronisławę, Stanisława Izabelę, Ryszarda, Irenę, Henryka, Jerzego, Helenę, Stanisława, Irenę, Aleksandra, Mariannę, z r. Zarembów, Szałkowskich, Irenę, Mieczysława, Andrzeja Męczkowskich, Teresę, Jana Wasiłowskich, z r. Przestrzelskich, Chodorowskich, Siemińskich, Tarachów, Wasiłowskich, Męczkowskich.
163.        Anielę, Waldemara, Ludwika Kuczyńskich, Weronikę, Władysława, Annę, Grzegorza, Zofię, Jerzego, z r. Turkiewiczów; Juliannę, Jerzego, z r. Świderskich, Zofię, Józefa Tryniszewskich, Helenę, Aleksandra Średnickich; Jana, Janinę, Tomasza Godlewskich; Alicję, Jana Błaszkiewiczów, Jana Sitarskiego, wszystkich w czyśćcu.
164.        Piotra, Krzysztofa Poziemskich, Michała, Józefa, Jana, Piotra, Stefanię Ćwiek; Andrzeja, Zenona, Juliannę, Teresę Wasążnik, Michała, Janusza, Magdalenę Harasiuk; Józefa Fariona; Pradziadków obojga stron, Księży, Siostry z naszej parafii, poległych w obronie Ojczyzny. Iwonę Jędrzejewską, Mariana, Antoniego, Leokadię Bloch; Mariana, Czesławę, Mariannę Bojar; Bronisława, Eugenię Kwiek
165.        Z r. Włodarczaków, Kosińskich, Werelichów, Kamińsklich, Gostyńskich, Wrzosków, Michlewiczów, Bartczaków, Kołaczów, przyjaciół, sąsiadów, poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, wszystkich w czyśćcu.
166.        Władysława Czeredysa, Henryka, Janinę Rutkowskich, Ksawerego Księżopolskiego, rodziców, brata z żoną; Czesławę, Franciszka Bujalskich; Teresę, Mariana Pieńkowskich, Hannę Kosińską, z r. Dmowskich, Józefa, Kazimierę, Alicję, Kazimierza, Kazimierę.
167.        Stefanię, Leonarda, Michała, Annę, z r. Szustakiewiczów; Zygmunta, Lucynę, Helenę, Wacława, z r. Wielgo; Jadwigę, Stanisława, Jerzego Muczyńskich, Hannę Adasiak, z r. Milewskich, Rogalów, Halinę, Romana Bojarów; Józefa, Andrzeja Wąsików.
168.        Marka, Janinę, Stanisława Florczaków, Halinę, Stanisława Zarębów, Władysławę, Józefa Poruczników, Czesławę Mazur, Jadwigę, Leokadię, Franciszka, Paulinę, Stanisława Gęsinów; Stefanię Wyszomirską; Franciszka, Eugenię, Aleksandra Sawickich; Reginę, Aleksandra, Edmunda, Eugenię, Zenona, Aleksandrę, Adama, Czesława, Barbarę, Urszulę, Stanisława, Mariannę, Stanisława, Roberta, Elżbietę, Henryka, Teresę, Edwarda, Kazimierza, Mariannę, Barbarę, Halinę, Władysławę, Stanisławę, Franciszka
169.        Krzysztofa, Jana, Leonardę, Jana Kolendów; Mariana, Danutę Korzeniewskich; Janusza Kęćka, Czesława, Edwarda, Pelagię, z r. Widłaków; Stanisławę, Kazimierza, z r. Nowoszewskich; Danutę, Antoniego, z r. Danielów; Zygmunta, Weronikę, z r. Sawickich; S. Florydę, z r. Kuligów; Kazimierza, z r. Tomaszewskich; Janinę, z r. Dobrzyńskich, Leszka, Wiesławę, z r. Parnowskich; Kazimierę, Ignacego, z r. Liszewskich; Renatę, Halinę, z r. Ciborów; Zbigniewa, z r. Bednarczyków; Franciszka, Janinę, z r. Brannych; Joannę Powierża, Eugenię, z r. Kołaków; Bronisława, z r. Więckowskich.
170.        Lucjana Hryć; Mikołaja Mieleniec, Józefę, Stefana Borowskich, Stanisławę, Antoniego Korniluków.Franciszka, Józefa, Zofię, Helenę Krymów; Ryszarda, Stefanię Jaźwińskich; Czesława, Zdzisława, Władysławę Siudzińskich; Józefę Powierża, Bognę Olszewską, Małgorzatę Niemyjską, Edwarda Krzykowskiego, z r. Jędrasików, Łopatów, Lewandowskich. Józefa, Józefę,
171.        Łukasza, Katarzynę, Ewę, Mateusza, Tomasza, Jana, Mikołaja, Aleksandrę, Edytę, Ryszarda, Annę, z r. Bogatków, Worachów, Buców, Jadwigę, Józefę, Hieronima Koców; Jadwigę, Stanisława Słabych; Stanisławę, Kazimierza, Eugeniusza, Edwarda Olszewskich; Zygmunta Żero.
172.        Ksawerego, Sabinę, Czesława, Mieczysława, Hannę, Księżopolskich; Czesławę, Franciszka Bujalskich; Hannę Kosińską; Teresę, Mariana Pieńkowskich; z r. Dmowskich, Mariannę, Bronisława, Teresę, Wacławę Kądzielów; Stefanię, Tadeusza, Mirosława, Jana, Zofię Tytman; Szymona, Weronikę Mazurek; Józefa, Juliannę Oniśk;  Piotra, Katarzynę Wronowskich; Józefa, Genowefę Syta; Marię Wojciechowską, Eugeniusza, Alinę Dmoch, Pelagię, Edmunda Lubańskich; Hannę Sawicką.
173.        Krystynę, Jana, Stanisława, Stanisławę, Elżbietę, Andrzeja, z r. Druszczów, Boruszewiczów, Muczyńskich, Janinę, Stanisława Czarkowskich; Felicję, Kazimierza Koców; Stefanię, Jana Olendzkich.
174.        Stanisława Siejko, księży: Abramskiego, Tkacza, Tomczaka, Ojca Alojzego, z r. Kwaśniców, Siejków, Świderskich, Sińczuków, Mazurów, Pańków, Uziębłych, Kukawskich, Jezierskich, Sąsiadów, Sikorskich., wszystkich w czyśćcu, Sabinę, Adama Krawczyków; Kornelię, Zygmunta, Józefa, Janinę Popowskich; Zofię, Ryszarda Zalewskich; Konrada Szer; Eugeniusza Jelińskiego; Bertę, Józefa Śmigasiewiczów, Tadeusza Wykowskiego; Agatę, Barbarę, Leszka Bieniów; Krystynę, Sławomira Leśników; Stanisława Narojczyka, Halinę Borys, Władysławę Końską.
175.        Jana, Jadwigę, Grzegorza, Andrzeja Ślepowrońskich, Annę, Bolesława, Rafała, Annę, Genowefę, Mariannę, Annę, Jana Lipowieckich; Ryszarda, Bolesława, Mieczysława, Krystynę, Felicję, Józefa, Józefę Zbiciaków, Dorotę, Tadeusza, Zofię, Jana, Michała, Krzysztofa, Łucję, Henryka, Wiesławę, Kazimierza, Leokadię, Krystynę, Stanisława, Bogdana, Henryka, z r. Wiktorowiczów, Krasnodębskich, Gąsiorków, Trojanowskich, wszystkich w czyśćcu.
176.        Benedyktę, Józefa, Zofię, Czesława, Lucynę, Józefa, Stanisława, Grzegorza, Helenę Tomasza, Władysławę, Stanisława, Helenę, Aleksandra, z r. Kurendów, Łatoczuków, Aleksandrowiczów, Majewskich, Jana, Hannę Kurowskich, Aleksandra, Henrykę Szwejkowskich; Stanisława, Mariannę, Stanisława, Józefę Kurów; Adama, Aleksandrę, Małgorzatę Suchenek; Janusza Filipczaka.
177.        R-ców, braci, siostrę Kowalcze; Genowefę, Kazimierza Żbikowskich; Bogdana, Teściów Kalickich; Tadeusza Mrzewińskiego, Annę, Leona Stępień, Helenę, Ignacego Klimczak, Krystynę, Kazimierza Polińskich, Alicję, Zygmunta, Paulinę, Jana Malinowskich; Stanisławę, Władysława, Adama Stefaniaków; Jadwigę Błaszczyk.
178.        Władysławę, Edwarda, Weronikę, Józefa Jóźwików; Karolinę, Wincentego, Józefa Kobusów. Annę, Andrzeja, Zofię, Stanisława, Zofię, Bronisława, Janinę, Jadwigę, Wincentego, Barbarę, Wojciecha, Krzysztofa, z r. Olszewskich, Garczyńskich, Rostkowskich, Laskowskich
179.        Zofię, Stanisława, Janusza Choromańskich; Ludwikę, Ignacego Rzepka, Jana, Janinę, Janinę Cholewa, Marię, Czesława, Piotra Joniuk; Kryspinę, Stanisława, Dominika Mirowskich; Czesławę, Stanisława, Adelę, Stanisława Koców; Jana, Józefa, Felicję, Kazimierza, Ignacego, Feliksę Niemyjskich; z r. Rzepków, Cholewów, Koców, Niemyjskich, Żero
180.        Mariannę, Wacława, Stanisława, Wiesława, Zofię, Stefanię, Henryka, Kamila Fabiańskich, Stanisława, Mariusza Pietrzaka, Teresę, Jerzego Bocianowskich, Marię, Mikołaja Stojanowyczów, Katarzynę, Jana Patko, z r. Stojanowyczów, Patko, Stanisławę, Stanisława Żukowskich, z r. Żukowskich, Żebrowskich, Igora, dusze w czyśćcu
181.        Helenę, Zdzisława, Józefę, Bronisława, cr. Kiełków i Rekusów, Aleksandrę i Czesława, cr. Kamińskich, Wiechowskich i Sudaków, Stefanię i Wacława, Wandę i Zdzisława, cr. Mazurków i Gałązków, Karolinę i Czesława, cr. Kiełków i Zyśków, za bliskich i sąsiadów
182.        Józefa, Stanisławę i Stanisława Tryniszewskich, Józefa i Lucynę Szelest, Jerzego Łachacz, Halinę Ptaszyńską, Jana, Waldemara Naszewskigo, Leona Twardziak, Jerzego Gregorek, Zdzisława Okałtowicza, Henryka Grzybak, Jana, Irenę, Harędziak, cr. Pakułow, Dytkowskich i Ziółkowskich.
183.        Wojciecha i Zygmunta i c.r. Iwanowskich, Feliksa, Aleksandrę, Stanisława, Annę, Barbarę, Henryka, Józefa Krysińskich; Zm. z rodz. Petrykowskich, Kędzierskich, Przyborowskich, Jadwigę Chaberską, Bogdana Borowińskiego, Mariusza Jastrzębskiego, Sawickich, Astramowiczów, Dulewiczów, Stępniewskich, Wandę i Józefa Dymarskich, Kazimierza Badaszewskiego i Grażynę Kaczmarczyk
184.        Annę, Mikołaja, Helena, Eugeniusza, Piotra, Gertrudę, Zofię, Emilię Hrynkiewiczów; Katarzynę, Jana, Stanisławę, Bronisława, Leszka, Anielę, Zofię Perzynów; Zofia, Michał Krzemińskich; Henryka, Apolonię, Bożenę Smoderek; Wacława, Leokadię Grabowskich; Marię Nowicką; Aleksandra, Rozalię Godlewskich; Janinę, Ludwika Górków; Jacka Urlicha; Małgorzata Sitarz, Sebastian Ryhorowicz; lotników polskich poległych na służbie w obronie Ojczyzny.
185.        Zbigniewa, Eugeniusza, Stanisławę i Tadeusza Wyszomirskich. Mariana, Jolantę i zm z rodz. Grzymałów. Andrzeja i Tadeusza Ołowskich, Teresę i Józefa Gocal i zm z rodz. Zawadzkich i Pogorzelskich. Czesławę i Zbigniewa i zm z rodz Wołłowiczów, Stefanię Sroczyńską, Zofię Filipowicz, Wiesława Gromulskiego, Marię i Lecha i zm z rodz Tomaszewskich.
186.        Wacława, Florętynę, Tadeusza, Helenę, Józefa Brzostowkich, Rozalię, Antoniego Mikuckich, Saturnina Koca, Ryszarda, Henryka Bigda, Teresę, Helenę, Teresę, Teresę, Weronikę Czarnogórską, Jadwigę Bałdygę, Irenę, Henryka, Jadwigę Wojdygów, Stanisławę, Mariana Teda, Janinę Daniluk