Wypominki

Wypominki 2023-2024

 

1                     Księży: Bolesława Jagiełłowicza, Zygmunta Abramskiego, Kazimierza Kalinowskiego, Mariana i Benignę Kulczyckich, Bogdana i Stefanię Piwarskich i wszystkich dobrodziejów naszej parafii.  Filipa i Teresę oraz Adama i Józefę Seta, Antoniego i Zofię Matylewicz. Bronisławę Jagła, Kazimierę Szymańską, Teresę Nasiłowską.  Księży: Józefa Łazickiego, Jerzego Dupczyka, Wiesława Chrząszcza. Wszystkich w czyśćcu cierpiących. Ks
2                     Janinę i Stanisława Czarkowskich, Felicję i Kazimierza Koc, Stefanię Jana, Hannę, Franciszka, Romana oraz Tadeusza Olendzkich. Stanisława, Józefę, Ignacego, Stefana, Franciszka, Irenę, Alicję i Alinę Kamińskich, Józefa i Franciszkę Macios, Stanisława i Kazimierę Borkowskich. Braci i siostry z I wspólnoty neokatechumenatu w Zielonce. Jana, Juliannę i Jana Więch, Annę i Stanisława Nagraba. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.             Ks
3                     Annę, Bolesława, Rafała, Annę, Genowefę, Marię, Annę, Jana, Bogusława i cr. Lipowieckich. Ryszarda, Bolesława, Mieczysława, Krystynę, Felicję, Józefę i Józefa i cr. Zbiciaków. Zdzisława, Sabinę i Wawrzyńca Pstrzochów, Romana Wiśniewskiego. Cr. Jurczaków, Zachajów, Winiarskich, Berezów, Kopycielów, Dąbrowskich, Tomczuków i Białych. Jerzego, Kazimierza i Czesławę Wypych i Wojciecha Górskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.   Ks
4                     Mariusza, Alinę, Sylwestra i Leszka Jastrzębskich. Jadwigę Chaberską, Mariannę, Władysława, Rozalię, Jana i c. r. Kędzierskich. Uliannę i cr. Kurdejów. Stanisławę, Stanisława i cr. Przyborowskich. Adama i Krzysztofa Golędzinowskich. Jerzego Starczewskiego, Janinę, Wojciecha i cr. Rostkowskich, Konstantego, Stefanię, Zofię i Krystynę, księży: Juliana i Saturnina.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                             Ks
5                     Krystynę Radzikowską, Stanisława Uryszka, Mariannę, Wacława, Romana i cr. Stawarskich, Katarzynę i Stanisława i cr. Sawułów, oraz cr. Bodzaków i Goździkowskich. Mikołaja Mieleniec, Lucjana Hrycia, Józefę, Stefana Borowskich, Bronisławę i Edwarda Nowaków, Stanisławę i Antoniego Korniluków, Tomasza i Lucynę Bonisławskich i cr. Bednarskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                           Ks
6                      Jana, Czesławę, Stanisława, Krzysztofa, Czesława, Marię i Jana Burdaków, Czesława, Stanisława i Stanisławę Malinowskich, ks. Stanisława Niewierowskiego. Sabinę i Mariana Biernackich, Henryka i Alicję Kostrzewów, Piotra Roleckiego. Annę i Stanisława, Jana i Tadeusza, Piotra i Tomasza Wujków, Janinę i Czesława Rytlów,  Mariannę i Tadeusza oraz Zdzisława Żachów.        Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                       Ks
7                     Krystynę, Władysława i Włodzimierza Zalewskich, Bolesława i Franciszkę Modzelewskich, Antoniego i Alinę oraz Annę, Krzysztofa, Mieczysława, Lucjana i Michalinę Bagińskich, Stanisławę i Wincentego Szwedów. Genowefę, Antoninę, Czesława oraz Stanisława i Paulinę i cr. Michałowskich, Reginę i Henryka Stańczuków, Czesławę i Antoniego Jasińskich, cr.  Kalatów i Murawskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących. KS
8                     Michałka, Józefa, Jasna, Piotra, Kazimierza, Janinę i Stefanię Ćwiek. Andrzeja, Stanisława, Jana, Zenona, Mariana, Juliannę, Helenę, Teresę Wasążników. Michała, Janusza i Magdalenę Harasiuków. Księży i Siostry zakonne z naszej parafii, poległych w obronie wiary i Ojczyzny. Tadeusza, Walentynę, Romana, Bronisławę, Mariannę i Aleksandra Konopków, Andrzeja, Zofię, Felicję, Franciszka, Władysława i Kazimierza Koców, Józefę i Bolesława Olędzkich.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.   Ks.
9                     Mirosława oraz Reginę o Bogdana i cr. Koców, Stefanię, Annę Władysława, Antoniego, Kazimierę i Franciszka. Cr. Tokarskich i Surówko. Zbigniewa, Eugeniusza, Stanisławę i Tadeusza Wyszomirskich, Janinę, Mariana, Jana i Jolantę i cr. Grzymałów, Andrzeja i Tadeusza Ołowskich, Teresę i Józefa Gocalów i cr. Zawadzkich i Pogorzelskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.  Ks.
10                Janinę, Szczepana, Mariana, Kazimierę, Tomasza, Wacława, Teodora i Feliksa Komudów. Wiesławę Szuman, Annę i Jerzego Haszkiewiczów. Jadwigę, Józefa i Jana Flagów, Marię, Jana, Antoniego i Franciszka Śliwów, Helenę, Władysława, Czesława Franciszka i Franciszkę Mowlów, Józefa i Józefę Czarneckich. Krzysztofa, Jana i Leonarda Kolendów, Mariana i Danutę Korzeniewskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                    Ks.
11                Jadwigę i Franciszka oraz Paulinę i Stanisława Gęsinów, Leokadię i Stefanię Wyszomirskie, Janinę, Franciszka, Eugenię i Aleksandra Sawickich, Edmunda Uszynskiego, Eugenię i Zenona Skarżyńskich, Aleksandrę i Adama oraz Kazimierza i Mariannę Banaszuków, Reginę i Aleksandra Kotowskich, Czesława Michalika, Stanisława i Mariannę Treniszewskich, Halinę, Władysława, Franciszka, Stanisława i Roberta.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących. Ks.
12                Janinę, Józefa, Zbigniewa Zarychtów, Helenę, Józefa, Adama, Stanisława, Józefa i Agnieszkę Wójcików, Władysławę, Stanisława, Tadeusza i Aleksandrę Krawczyków, Stefanię, Czesława i Ryszarda Szwedów, Wandę i Jerzego Zwanitaj, Marię i Feliksa Skórów. Jadwigę, Władysława i cr. Opłockich, Mariannę, Michała i cr. Kopanieckich, zm. z rodz. Brodackich.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                        Ks.
13                Annę, Stanisława, Władysławę, Stefana, Zofię i Zdzisława Gromulskich. Czesławę, Jana, Helenę i Franciszka Grębkowskich, Ryszarda Kieleńskiego, Alicję Sułkowską i Andrzeja Wasiaka. Stanisławę i Czesława Wołczyńskich, Danutę Wójcik, Zm. z DPS w Zielonce Irenę Szymańską i Celinę Sielewicz. Jana, Janinę i Piotra Szczęsnych. Stanisława, Franciszka i Stanisława Wojdynów.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                    Ks.
14                Mariannę, Wacława i cr. Żurawskich, Miturów, Cichoszów, Jadwigę i Józefa i cr. Krużelów, Urbaniaków i Psutów. Genowefę i Władysława. Bolesławę, Antoninę, Eleonorę, Marię, Stanisława, Michała i Teofila Kulisiów. Stanisławę, Mariannę i Wiktora Gabryluków. Zofię i Władysława Kosudów, Wiesławę Dawid, Annę i Czesława Kowalczyków. Aleksandrę i Czesława Szurnickich. Andrzeja Twarowskiego. Księży: Adolfa Pogorzelskiego i Alojzego Dłużniewskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.              Ks.
15                Cr. Gąsowskich, Zarembów i Markowskich. Zofię i Stanisława Karczmarczyków, Alinę i Leszka Blachów, Annę Gut, Marię i Sebastiana Ryhorowicz, Jolantę Pyra. Huberta Michałowskiego, Wandę, Tadeusza, Zbigniewa i Romana Kublików. Elżbietę Irenę Kołakowską, Annę Agnieszkę i Samuela Nowakowskich, cr. Laseckich i Sulewskich.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących. ks
16                /3/Stanisławę, Szczepana Zglińskich, Zbigniewa, Janinę i Stanisława Moczulskich, Wiesławę Tarnówka, Wiktorię, Zofię, Annę, Teresę Gołaszewskie, Bogusława Poniatowskiego, Mariannę, Stanisława Janczewskich, Mariannę, Józefa Sudoł, Weronikę, Bolesława, Stanisława Zaręba, Halinę Rzepniewską;  /2/ Zofię, Stanisława, Hannę Stanisława, Leszka, Alinę i Jerzego;    Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                  JG
17                /1/ Jana Wojtkowskiego, Halinę Zaczek, Izabelę Wojtkowską, Witolda Makowskiego, cr. Wojtkowskich, Krysiaków, Jaskłowskich; /4/Iwonę Jędrzejewską, Mariana, Antoniego, Leokadię Bloch, Mariana, Czesławę, Mariannę Bojar, Eugenię, Bronisława Kwiek. /5/Bożennę, Mariana, Aleksandrę, Stefana Kulbickich. /8/Piotra Szulima, Czesławę, Jana Biernat.    Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                 JG
18                /6/Helenę, Piotra, Genowefę, Romualda Wysockich, Scholastykę, Donata Szemil, Franciszkę, Stanisława Jankowskich, Wiesława Małczuk, Andrzeja Kucharek, Andrzeja Tonkiel; /7/Zdzisława, Witolda, Annę, Janinę, Antoniego, Henryka Tołwińskich, Lucynę, Aleksandra, Wandę, Franciszka Kostro, Jana, Jadwigę Szczepańskich, Witolda, Wandę, Bronisława, Helenę, Mariana Kalickich;  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                              JG
19                /9/Wacława, Teodorę, Jana, Stanisława, Andrzeja, r. Sarnowskich, Jana, Jacka, r. Kuropatwa, Helenę, Jana Satorów, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny przez Niemców i Sowietów; /11/Kazimierza, Kazimierę, Zofię, Edwarda, Halinę, Henryka, Cecylię, Ignacego. /12/Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta Maliszewskich, r. Maliszewskich. /14/Edwarda Nilipińskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                       JG
20                /10/Teresę, Jana Wasiłowskich, Irenę, Mieczysława, Andrzeja, Bogdana Męczkowskich, r. Wasiłowskich, Tarachów, Męczkowskich, Przestrzelskich, Siemińskich Chodorowskich, Górskich; /13/Irenę, Jana Tryniszewskich, r. Tryniszewskich i Zawistowskich, Feliksa Gut, r. Gut i Bors, Zofię, Aleksandra Gajewskich,    Wszystkich w czyśćcu cierpiących                    JG.
21                /15/ Czesławę, Zbigniewa, Janinę, Henryka, Andrzeja, Janinę, Henryka, Izabellę i c. r. Wołłowiczów, Stefanię, Henryka Sroczyńskich, Zofię i Władysława Filipowiczów, Wiesława Gromulskiego, Mariannę, Tadeusza, Franciszka, Halinę i cr. Waszczuków i Chwesiuków, Eugenię, Marię, Lecha Tomaszewskich, Marię, Mieczysława, Tomasza Plecanów. Barbarę Perekitko,   Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                JG
22                /15/Tomasza Gajowczyka, Aleksandrę, Eugeniusza, Stanisława, Antoniego, Lecha i cr. Chudonów, Gabrielę, Wacława i cr. Drulewskich, Elżbietę i Andrzeja Szelągowskich, Rozalię i cr. Krupińskich., Janinę Bronisławę Mioduszewskie, Marię Podbielską. /16/Stanisława, Aleksandra, Bronisławę Łuniewskich, Władysława, Władysławę, Jana, Stanisława, Aleksandra Solińskich, Juliana, Jadwigę Bielskich, Henryka, Reginę, Józefa Pruszyńskich.    Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                      JG
23                Józefę, Stanisława, Franciszkę, Hiacentego i Michalinę Madziarów. Stefanię, Stanisława, Jana i Stanisława Piotrowskich. Władysława, Genowefę, Eugeniusza, Apolinarego, Stefana Felicję, Anielę i Jana Sadochów. Janinę, Józefa, Zygmunta, Franciszkę, Stanisława, Stanisława i cr.Korytkowskich i Dawidczyków. Ireneusza, Władysławę i Czesława Kowalczyków i cr. Lesaków.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                    ks
24                Jacka oraz Michalinę i Hieronima  Woldonów, Janinę i Włodzimierza Paluchów, Stanisława Mackiewicza, Danutę Bieńkowską, Gabrielę i Edwarda Sałacińskich, Barbarę i Mariana Przybylskich, Elżbietę Grabowską, cr. Paluchów, Woldonów, Mackiewiczów, Nowacińskich, Wołkowiczów, Gorzyczków i Jankowskich, zm z bl. 14 przy ul. Wolności. Andrzeja Grabowskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                         ks
25                Irenę i Stanisława Tarwackich. Szczepana i Annę Pachulskich. Rodziców Fronców, cr. Młodzianowskich, Błąkałów, Trusiaków, Cieśluków i Muczyńskich. Marka i Jerzego oraz Alicję i Janinę Kurowskich. Stanisława Siejko i cr. Świderskich, Siejków, Kwaśniców, Okońskich, Kukawskich, Jezierskich, Sińczuków, Mazurów, Sikorskich, Krasnodębskich i ks. Zenona Tomczaka.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                   Ks
26                Marię i Zdzisława Pobłockich. Antoninę i Wacława oraz Wacława Szołajskich. Zofię, Irenę, Stanisława, Tadeusza Pieczarowskich, Helenę, Kazimierza, Stanisława i cr. Ramusów. Janię, Stanisława, Kazimierza i Zdzisława Paciorków, Mariannę Antoniego, Władysława, Jana i Stanisława Szymańskich. Zofię, Leszka i Jana Stanetów. Helenę i Jana Dąbkowskich. Janinę i Henryka Olszewskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących        ks
27                Zbigniewa, Elżbietę i Leona Wójcików. Stanisława i Czesławę Niemyjskich. Janinę i Kazimierza Bułyhów. Jadwigę, Wacława, Sławomira i cr. Kościuszków. Teresę, Józefa i cr.  Gocalów. Cr. Kurów i Wyszomirskich. Cr. Kaszubów, Laszczkowskich, Witkowskich, Gibasów, Białowąsów, Grzegorczyków, Parysków, Miszelów i Totów. Jana Łysiaka, Kazimierza i Eleonorę Greńczuków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących ks
28                Karolinę i Stanisława Żaczków. Genowefę i Stanisława Wąsowskich. Feliksę i Feliksa Iwińskich. Teklę, Jana i Witolda Jarząbków. Zofię i Stanisława Gawrysiuków. Ewelinę Sapieja, Mariana Bociana, Iwonę Dełęgowską. Leokadię. Polikarpa, S. Genowefę, Ks. Mariana, Barbarę i cr.  Rytel-Tyburczych. Jadwigę, Mieczysława, Elżbietę i cr.    Kozakowskich. Bożennę Kulbicką, cr. Ołtarzewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących    ks
29                Mieczysława, Krystynę, Tadeusza Cymbalaków, Franciszkę, Eugeniusza, Annę, Janinę, Walentego i cr. Ołowskich. Zofię, Jana, Krystynę Stanisława i Danutę Wrzosków. Ewę Krasnodębską, Katarzynę Muszyńską, Elżbietę Fonberg. Helenę, Lidię i Kazimierza Kiełbasów, Jadwigę, Stanisława i Wojciecha  Bernhard. Piotra i Emilię Strzeleckich. Barbarę i Stanisława Rudaś. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                ks
30                Anielę, Jana i cr. Michałowskich. Lecha i cr. Panuchno. Krzysztofa oraz Urszulę i Piotra Madejaków, cr. Kościnów i Dębskich. Józefa, Juliannę, Józefa Sadowskich. Stanisława Jabłońskiego. Martę i Mieczysława Zaborowskich. Stefanię Dąbrowską i cr. Gerejów, Orpelów, Miszczaków i Ratyńskich. Edwarda Bojara, Tadeusza Krupowicza, cr. Ołowskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                        Ks
31                Adama, Bożennę i Stefana Bogońskich. Mariana, Zofię i Andrzeja Pałków; Leokadię i Bolesława Kozłowskich, Zofię, Jana i Stanisława Sendków, Stanisława Dydka, cr. Niedziałków, Adaszewskich, Górskich, Plewińskich, Kowalczyków. Walerię i Tadeusza Lachut, Kazimierę Małachowską, Danutę Kosowicz, cr. Lelakowskich, Dziwoniów. Mariana Norberta. Wszystkich w czyśćcu cierpiących ks
32                Halinę Chrom-Barska, Andrzeja Żmudzkiego, Piotra skwarka, Jacka Dylaka, Józefę Porzuczek, Alicję oraz Annę, Narcyza, Zbigniewa i cr.Szumskich, Bogumiłę i cr. Zamrzyckich, cr. Struzików, Elaków i Dubaników. Wiesława oraz Katarzynę i Jana i cr.  Jaroszów, Leokadię i Bolesława Sieczkowskich, cr. Czopów, Sadłów, Popielców, Tałajów i Bonieckich.        Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                            ks
33                Reginę, Witolda, Aleksandra, Aleksandrę, Stanisława Kotów, Kazimierę i Jana Leszczyńskich, Artura Żukowskiego, Eugenię, Edwarda, Annę i Stanisława Świderskich, Stefanię, Czesława i cr. Przyborowskich. Stefana, Jana Władysławę, Józefa i Weronikę Krawczyków, Eugenię, Bolesława, Kazimierza, Ludwika, Bolesławę Włodarczyków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących  ks
34                Jolantę Sowińską-Karaś, Waldemara, Adelę, Barbarę, Tadeusza i cr. Sowińskich. Adelę, Antoniego, Jana i cr. Kamelów, Tomasza, Krzysztofa i cr. Krawczyków, cr. Bichtów, Iwanickich i Wolińskich. Bogdana, Stefana i Czesławę Kopczeńskich, Władysława, Stanisławę, Henryka, Jadwigę, Genowefę, Halinę, Barbarę i Grzegorza Gałązków, Stanisławę Krawczyk, Barbarę i Szczepana Papisów.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących           Ks
35                Władysławę, Edwarda, Weronikę i Józefa Jóźwików, Józefa, Karolinę i Wincentego Kobusów, Alicję, Zygmunta, Paulinę i Jana Malinowskich, Stanisławę, Władysława i Adama Stefaniaków, Jadwigę Błaszczyk. Michalinę i Henryka, Janinę, Piotra, sabinę i Romana Dużyńskich; Helenę i Jana Wiśniewskich, Józefa Słowika, Jana, Krtzysztofa, Jerzego i Hannę Sobolewskich, Leonarda Wieczorka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.    Ks
36                Eugeniusza, Annę, Wandę Tadeusiaków, Zygmunta i Marię Cieślaków, Walerię i Edwarda Tomaszewskich, Zbigniewa, Witolda i Mieczysławę Wranów, Janinę, Eugeniusza i Krzysztofa Fiszerów, Stanisława Kokoszkę, Wiesławę Smuragę, Piotra Kowalewskiego, Krystynę Kryszczuk, Zbigniewa Jarosza. Lucynę, Aleksandra i Witolda Tomczuków, Bogusława Kierskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                        ks
37                Tadeusza, Czesława i Wandę oraz Zygmunta, Jolantę i cr. Wojtkowskich, Jana i Bronisławę oraz Józefa i Bolesławę, Czesława i cr. Cholewickich, Władysława i cr. Boguckich, Zygmunta i cr. Siennickich, Wieslawę Murawską i cr. Lipińskich, Lipskich, Godlewskich, Kosowskich, Kosków, Wojnów i Jurczuków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                            ks
38                Wiesławę Tarnówkę, Teresę Gołaszewską, Haliną Rzepniewską, Leszka Wiśniewskiego, Bogusława Poniatowskiego, Stanisława Sierotę. Zbigniewa, Janinę i Stanisława Moczulskich, Szczepana im Stanisławę Zglińskich, Mariannę i Stanisława Janczewskich, Mariannę i Józefa Sudoł, cr. Zarębów, Gołaszewskich i Kierskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                ks
39                Stanisławę i Józefa oraz Adama i Józefę Malinowskich, Antoninę i Kazimierza oraz Wiktora Koców, Anastazję i Antoniego Wojtkowskich, Kamilę i Józefa oraz Władysławę i Franciszka i Stanisława Żero. Stanisława i Stanisławę, Józefa i Władysławę oraz Halinę Koców, Helenę Radziszewską, Ludwikę i Kazimierza Zdzichowskich, Elżbietę Jurczuk, Zofię i Zbigniewa Furmantowicz, Władysława Wojtkowskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.           Ks
40                Sabinę i Adama Krawczyków, Kornelię, Zygmunta, Janinę i Józefa Popowskich, Zofię i Ryszarda Zalewskich, Eugeniusza Jelińskiego. Kazimierza, Ryszarda, Marię, Helenę, Kazimierza, Bronisławę, Adama, Mariannę, Lucynę, Mariana, Zofię, Antoninę, Magdalenę, Władysława, Halinę, Annę i Stanisława. Cr. Berezów, Mowlów, Kobryńczuków, Grądzkich, Krysiaków, Wyszomirskich i Romanowiczów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących ks
41                Ks. Roberta Skrzypka, Marka Obukowicza, Lucjana, Helenę, Jadwigę, Weronikę, Longinę, Halinę, Tadeusza i Roberta Wrzaszczyk; Zbigniewa Czekiel, Teodorę, Władysława, Bolesława, Leokadię, Józefa, Leokadię, Jana Golińskich; Franciszka Charasa; Władysława, Anielę, Stefanię i Mieczysława Sapińskich; Annę Gajzler, Andrzeja i Justynę Papis, Andrzeja Wilbika, Ryszarda Żarnowskiego, Teresę Skrzat, Urszulę Urban. Wszystkich w czyśćcu RG
42                2/ Cr. Sulków, Michałowskich, Pietruszków, Owsianków, Wrońskich, Wasiorów, Kuleszów, Jabłońskich, Małeckich, Wojtkowskich, Gurnikowskich, Kwiecińskich, Łagodów, Kurów, Buzów. 3/ Cr. Malesów, Getków, Palaczów, Matuszewskich, Walczaków, Cyconiów, Rozbickich, Ślezankiewiczów, Brałułów, Boruckich, Wawrzyńców, Wielgów, Gutowskich, Łanowskich, Paplińskich, Kultysów, Wszystkich w czyśćcu RG
43                1/ Ksawerego Księżopolskiego, rodziców, braci i bratowe, Czesławę i Franciszka Bujalskich, Teresę i Mariana Pieńkowskich, Hannę Kosińską, cr. Dmowskich. 4/ Cr. Jabłonowskich, Faszczewskich, Płaskocińskich, Wróblewskich 5/ Aleksandra, Feliksę, Czesława, Aleksandra, Mariana, Henryka Marcinkiewiczów 6/ cr. Setów, Golińskich, Wojtasów, Hołujów, Stefaniuków, Gawrońskich, Wojtczaków, Dłużniewskich, Wszystkich w czyśćcu cierpiących.       RG
44                7/ Cr. Wierzbickich, Banaszków, Jackiewiczów, Tarczyńskich, Jusińskich, Urzyczynów, Cieślaków, Budyńskich. 8/ Joannę, Mariana, Leona i Reginę Marciniaków; Franciszka, Marię, Tomasza, Janusza Sztajerwald; Leokadię i Janusza Tabor; Zofię Pazio, Modestę Stobnicką, Danielę Szczerską, cr. Dzięciołów, Dubielaków i Sztajerwaldów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
45                9/ Andrzeja Miecznikowskiego, Krystynę Miecznikowską-Wróbel, Teresę i Franciszka i cr. Lipieniów, Aurelię i Władysława Błońskich, Cecylię i Franciszka i cr. Miecznikowskich,  Błońskich i Stopów  10/ Józefę, Adama, Helenę, Eugeniusza, Andrzeja i Włodzimierza Krasnodębskich, Kazimierę, Stefana, Barbarę Turek, Józefę, Bronisława, Zygmunta i Józefa Rostkowskich oraz Krystynę Rafalik.     Wszystkich w czyśćcu cierpiących      RG
46                11/ Henryka, Zofię i Jana Żelazowskich, o. Beniamina, Stanisława, Leokadię i Kazimierza Banaszuków, Halinę Gołotę, Mariannę Wierzbicką, Aleksandra Zastawnego, Marię, Małgorzatę Rodowicz, Krystynę i Stanisława Rodowiczów, Józefę, Tadeusza, Jerzego Szaszewskich, Martę Panczakiewicz i Józefa Piórkowskiego  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                           RG
47                2/ Leokadię i Witolda oraz Leokadię i Witolda iTadeusza i cr. Pieńków, Zofię i Ignacego i cr. Baranów, Katarzynę i Jerzego Jaroszów, Czesława Kowalskiego, Annę i Jerzego, Krystynę i Henryka i cr. Bogusławskich, Barbarę i Leszka, Radosława Waltera, cr. Jaroszów; Jana, Annę i Józefa, Henryka i cr. Repińskich, Roberta i cr. Gałkowskich, Annę i Franciszka i cr. Furgałów, Janinę i Adama i cr.  Żelazowskich, Stefanię Czajak, Elżbietę Peryt, Alicję Panasiuk, Martynę, Katarzynę, Małgorzatę, Wiesławę, Magdę, Bartka. Wszystkich w czyśćcu cierpiący RG
48                13/ Józefę, Piotra, Ludwika, Józefa, Zofię cr. Kołodziej, Wiktorię, Ignacego, cr. Banaszek, Zofię, Jana, Ryszarda, cr. Wojdów, Wiktorię, Jerzego Perzynę, zm. z bl. 5 os. Wolności II, Krystynę, Zdzisława i cr. Kamińskich 14/ Czesława, Janinę, Tomasza i cr. Sewerynków, Czesława, Anielę i cr. Brandmillerów, Łukasza i Janusza Jaczewskich, Stanisława i Zofię i cr. Laskowskich. Cr. Tazbirów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                    RG
49                15/ Krystynę, Czesława i Józefę, cr. Jemielita, Mariannę Żochowską, Zbigniewa Kombor, Irenę i Zbigniewa Bronickich, Rozalię Kiełek, Stanisława Wożnik, Waldemara Zbrzeżny; Jana,  Janinę i cr. Radziszewskich, cr. Koc, Wyszyńskich, Dobrogowskich, Niemyjskich 16/ Martę, Stanisława Jackowskich, Helmuta, Hermana, Elisabeth Lamberty, Ewalda Bryłkę, Cecylię, Jana Jackowskich, Izydora, Agnieszkę Bryłków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących   RG
50                17/ Ewę, Wandę, Bożenę, Przemysława Jębrzyckich, Stanisławę i Bolesława Boruc, Stefanię i Mariana Odzeniak. 18/ Ignacego Gumowskiego, Helenę, Halinę, Józefa Pietranik, Helenę, Ignacego Micał, Annę, Bolesława Gumowskich 19/ Szczepana, Bronisławę, Mariannę i Mariana Cieślaków, Józefa Maciejewskiego, Jana i Teofilę, Janinę Stodólskich, Stanisławę, Jana, Stanisława i Danutę Boguckich, Wszystkich w czyśćcu cierpiących    RG
51                20/ Teresę, Stanisława, Józefę i Franciszka Józefaciuk, Helenę i Władysława i Franciszkę i Franciszka Mowel, Mariannę i Władysława Waszczuk, Stanisława Wojtkowskiego, Stanisławę i Czesławę i Mariusza Kozanowskich. 21/ Marię, Elżbietę, Alfreda, Krzysztofa i Stanisława Rzeczyckich, Zdzisława Głuchowskich, Janinę Piłczyńską, Eugenię Truszczyńską, cr. Domaszczyńskich, Piłczyńskich i Miszczaków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
52                22/ Iwonę Groszek, Jana, Helenę, Konstantego, Piotra, Włodzimierza, Antoninę, Mariana, Alicję,Franciszka, Waleriana, Lucynę, Stanisława Zarębę, Stefanię, Stanisława Uścińskich. Jana Baprawskiego 23/ Zygmunta, Jadwigę, Wiesława, Teresę, Jana i Adama Rydzewskich, Irenę, Stanisława i Grzegorza Wąsowskich. 24/ ks. Stanisława Jaczewskiego, Janusza, Łukasza, Annę, Zofię, Wacława, Anielę, Konstantego, Aleksandra, Danutę, Janinę, Janka, cr. Jaczewskich, Cioków, Lasków, Śliwów, Tryfonów                    RG
53                25/ Witolda, Feliksę, Stanisława Augustyniaka, Kazimierę, Stanisława, Stefanię, Czesława, Stefana Błaszczyków, Józefa, Helenę Zaranek, Jadwigę Gadomską, Stanisławę Mikołajczuk,Mariannę Gryczon, Jacka, Zdzisława Kur, Czesława Skibniewskiego 26/ Modzelewskiego Jana, Janinę i Stanisława Nienałtowskich, Jadwigę i Szczepana Modzelewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiącyc RG
54                27/ Za Mirosławę, Stanisławę, Krystynę, Mariana, Józefa i cr. Lachów, Paulinę, Piotra i cr. Szelągów, Zygmunta Sabaka 28/ Mariana, Zofię, Józefa, ks. Wacława, Władysława, Franciszka, cr. Maciejów, Helenę, Bolesława, cr. Boratyńskich, Skowerów, Matanowskich, Borkowskich, Dąbrowskich 29/ Genowefę i Mariana, Władysława i cr. Totów, Jana i Józefa, Mariana i Annę i cr.  Hojdów, Annę i cr. Wragów, Annę i cr. Fliśników, Zofię Paluch, Andrzeja i Stanisława Fliśnik, Józefa Put, Aleksandra Zgraję, Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
55                30/ Annę i Mikołaja, Helenę i Eugeniusza, Piotra i Gertrudę, Zofię, Emilię Hrynkiewicz; Katarzynę i Jana, Stanisławę i Bronisława, Leszka, Anielę, Zofię Perzynów; Zofię i Michała Krzemińskich; Gulewiczów, Niźnikiewiczów; Henryka i Apolonię, Bożenę Smoderek; Wacława i Leokadię Grabowskich; Marię Nowicką; Aleksandra i Rozalię Godlewskich; Krystynę Sieradz; Janinę i Ludwika Górka; Małgorzatę Sitarz; Jacka Urlicha, Elżbietę i Wacława Majdan, Wiesława Wyrozębskiego; Sebastiana Ryhorowicza; Lotników polskich poległych w obronie Ojczyzny.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących          RG
56                31/ Barbarę, Józefę i Antoniego Chudzik, ks. Feliksa Chudzik; Józefę i Leoncjusza Prytko oraz cr. Prytków 32/ Henryka Błońskiego, Józefę i Józefa Waśniewskich, cr. Szymańskich, Waśniewskich, Błońskich, Pieczarowskich, Paciorek i Ramus 33/ Cr. Walendów – Jabłońskich, Szewczyków – Gugałów 34/ Ryszarda, Bożenę, Bronisławę i Antoniego Czuber, Jana i Teresę Kozakowskich, Emilię i Kazimierza Kursa. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
57                35/ Franciszkę, Franciszka, Antoniego, Stanisławę, Bożenę Korniluk, Jana Piskorz, Ignacego, Mariannę, Józefa, Janusza Bednarskich, Lucjana Hryć, Wiesławę Piatrzyc, Jadwigę, Danutę Marciniak 36/ Franciszka Chmielewskiego, Zofię i Stefana Kujawa 37/ Jadwigę, Teodora Opara, Alicję, Eugeniusza Szymańskich, Teresę, Tadeusza Rostkowskich, cr. Oparów, Szymańskich, Rostkowskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących           RG
58                38/ Eugenię, Czesława, Kazimierza, Janinę, cr. Białek, Czesława, Jana, Mariannę, Antoniego, Więch, cr. Markowskich 39/ Stefanię, Leonarda, Michała i Annę Szustakiewicz, Zygmunta, Lucynę, Helenę i Wacława Wielgo, Hannę Adasiak, Jadwigę, Stanisława i Jerzego Muczyńskich, Rodzinę Milewskich, Szustakiewiczów, Wielgo i Rogala 40/ Remigiusza Prusakiewicza, cr. Kałudzińskich i Prusakiewiczów, za zmarłych pomordowanych w obronie Ojczyzny. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
59                42/ Jadwigę i Ryszarda Krzyckich, Gabrielę, Leona i Marcelego, Franciszkę i Aleksandra Freundlich, Marię i Jana Nowaków, Rozalię i Wacława Krzyckich, Lucynę i Antoniego, Karolinę, Kazimierza, Józefa Zalewskich, Piotra i Marię Kosno, Antoniego Kulczyckiego, Emilię i Annę Arłamowskie, Marię i Augustyna, Ewę i Macieja, Andrzeja Nowak, Klementynę Drucker, Eugeniusza Omieciucha, Wandę Terech, Mirosławę Kozakiewicz, Wacława Jarominiaka, Andrzeja Nowaka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących          RG
60                41/ Mirosława, Stanisława, Władysławę, Franciszka, Bronisławę Łąkowskich Tomasza, Kazimierę Chudków, Helenę, Eugeniusza Kalinowskich 43/ Józefa, Marię, Stanisława Słupek, Zofię, Stanisława, Michała, Mariana Wojewoda, Helenę, Bolesława Dziekiewicz, Stefanię, Jana Mazurek, Natalię, Stanisława Parysiewicz, ks. Tadeusza Bąk 44/ Rozalię, Jana, Bolesława i Mikołaja, cr. Książków, Groszyków, Bubrowieckich, Maksiaków, Dymerskich, Olków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących   RG
61                45/ Mariannę i Juliana Derkacz, Stanisławę i Józefa Dobrogowskich 46/ Józefę i Stefana Kuźniarskich, Zofię i Stanisława Rodaków 47/ Zofię, Stanisława, Henryka, Franciszka, Zdzisława i Eugeniusza i cr. Smolików, Wiktorię, Stanisława, Janinę, Halinę, Zygmunta, Romana i cr. Janiszewskich 48/ Teofilę, Ignacego, Henryka, Zofię, Kazimierza Król, Stefanię, Antoniego Śmiechowskich, Czesławę i Tadeusza Moskal, Elżbietę i Marka Traczyk, Tadeusza i Irenę, Kazimierza Kołodziejczyk, Wiolettę Stefaniak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.      RG
62                49/ Danielę, Alfonsa, Małgorzatę, Pelagię, Bronisława, Emilię, Franciszka, Zofię, Isię, Franciszka, Tadeusza, Henryka, Kostka, Marię, Józefa, Mariannę, Walentego Kuźmińskich, Helenę, Stanisława, Janinę Ogińskich, Jadwigę, Jana, Helenę, Ignacego Dankowskich 50/ Janinę, Kazimierza, Grażynę, Bogdana Natkowskich, Jadwigę Anklewicz 51/ Waldemara, Anielę, Ludwika Kuczyńskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                           RG
63                52/ Władysławę, Józefa, Krystynę i cr. Zaufall, Alinę i Leszka Matlakowskich, cr. Fabijaniak Felczyńskich, Sknurzyl, Chojnackich, Tchorków, Szczytków, Tarnawskich, Domańskich, Kowalczyk, Matlakowskich, Przeździeckich, Tlaga, Barańskich, Chrzanowskich, Howeryng, Rączka 53/ Jadwigę, Jolantę, Józefa, Władysława, Genowefę Jakowskich, Helenę, Henryka Gołębiewskich RG
64                55/ Cr. Tarapata, Pogorzelskich, Lipków, Jolantę Sikorską 56/ Teresę, Zdzisława i Wacławę, Mariannę i Bronisłwa Kądziela, Stefanię, Tadeusza, Mieczysława Tytman, Wacławę, Szymona, Weronikę Mazurek, Józefa, Juliannę Oniśk, Piotra, Katarzynę Wnorowskich, Jana i Zofię Tytman, Józefa, Genowefę Syta, Marię Wojciechowską, Eugieniusza i Alinę Dmoch, Pelagię, Edmunda Lubańskich, Hannę Sawicką, Jarosława Kołpaczyńskiego, Izabellę Appel.  RG
65                54/ Kazimierza, Genowefę, Jerzego Szpikowskich, Zygmunta, Zofię, Andrzeja, Macieja Wrzesień 57/ Honoratę i Czesława Jezierskich, Wandę i Lecha Barańskich, Zofię, Kazimierza, Jerzego Zawisza, Danutę Brzostek, Jadwigę i Zbigniewa Sikorskich 58/ Zenobię i Tadeusza Krajewskich, cr. Kulesza i Krajewskich 59/ Stanisława Nikodymczuka, zmarłych z rodzin: Nikodymczuków i Bagińskich  i wszystkich w czyśćcu cierpiących.     RG
66                60/ Helenę, Eugeniusza Krasowskich i cr. Krasowskich, Janusza, Henryka i cr. Gromków, i cr. Roskanów, Antoniego Wieńckiewicza 61/ Wacława, Marka, Stanisława Odzeniak, Juliannę, Franciszka Marcinkiewicz, Zygmunta Dawidczyk 62/ Stefanię, Aleksandra Leśniewskich, Zofię, Ignacego, Janinę, Józefa, Zbigniewa Łempickich, Wandę, Stefana Małek, Barbarę, Józefa, Sławomira Niewęgłowskich, Mariana Guzek. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
67                63/ Jana, Jadwigę, Aleksandra, Zofię Król, Teresę Chorchos, Małgorzatę i Eugeniusza Góran, Mirosława Milewskiego, Zygmunta, Apolonię, Roberta Baranowskich, Mariannę, Leszka Ciach, Annę i Jana Szczuczyńscy, Janinę Jędrzejewska 64/ Czesławę i Józefa Szulborskich, Leokadię i Józefa Dąbrowskich, Annę i Włodzimierza Rozmaryn 65/ Leokadię i Stanisława, Franciszkę i Bronisława Wysockich, Mariannę i Józefa Chmielewskich, cr. Wysockich i Chmielewskich 67/ Rodzinę Frankowskich, Górskich, Rożko Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                 RG
68                66/ Cr. Turkiewiczów: Annę, Grzegorza, Weronikę, Władysława, Zofię, Jerzego, cr. Świderskich: Juliannę, Jana 68/ Tomasza, Annę, Leonarda Wyczółkowskich, Stefanię, Stanisława Bliźniak 70/ Weronikę, Józefa, Stanisława, Jerzego, Sabinę, Stanisława, Ewę, Kazimierza, Antosię, Malę, Leszka, Norberta, Marysię, Bożenę, Zygmunta Dąbrowskich, Cecylię, Lena, Helenę, Ignacego Pekowskich, Irenę, Benedykta, Macieja Rymackich, Bogdana Urbańskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                        RG
69                69/Jerzego, Klarę i Antoniego Grażulis 71/Adama Smagę, Halinę i Zygmunta Wyczółkowskich 72/ Cr. Wycechów, Korosiów, Radzkich, Rudników 73/ Rodzinę: Kosiorek, Kosior, Filipiak, Rostek, Trojan, Królikowskich, Piekut, Żak, Kurek 74/ Tadeusza Ciszewskiego, Jana i Emilię Ciszewskich, Eugenię i Stanisława Pietrzak, Józefa Skałeckiego 75/ Jana, Janinę, Tomasza Godlewskich, Kazimierza i Kazimierę Wojtkowskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiący RG
70                76/ Cr. Mazolewskich, Gardeckich, Jankun 77/ Krystynę Sieradz, Władysławę Sieradz, Tadeusza Sieradz, Antoniego Sieradz. Mariannę Chacińską, Kazimierza Chacińskiego 78/ Irenę, Kazimierza Wierzbickich, Marię, Szymona, Jerzego Siporskich 79/ Eugenię, Józefa, Henryka, Jadwigę i Piotra Czarnockich, Weronikę, Feliksa, Stanisława Smuniewskich, Konstancję, Piotra Sobiczewskich, Janinę Józefa Wesołowskich, Rozalię Kazimierza Tadeusza Wiktora Żółkowskich, Zbigniewa Olszewskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
71                80/ Stanisławę, Edwarda, Mirosława Lichosik, Mariannę Zdzisława Malinowskich, Zygmunta Podbielskiego 81/ Tadeusza, Andrzeja Rozbickich, Stefanię i Stefana Rolków, cr. Rolków, Krystynę, Jana, Piotra Banaszków i cr Banaszków 82/ Irenę, Teresę, Edwarda Tomczyk, Krystynę, Leszka Sawickich 83/ Tadeusza, Krystynę Młynarczyk, Jana, Genowefę Woźniak, Wiesława, Stanisława Lojtek. Wszystkich w czyśćcu cierpiących          RG
72                84/ Annę, Helenę, Witolda Czerwińskich, Reginę, Jerzego, Kazimierza Walter, Grażynę, Mariana Frelek, Grzegorza Szewczyka 85/ Krzysztofa oraz Danutę, Romana, Anitę Borowskich, Eugenię, Tadeusza Domurat, Sabinę, Tadeusza, Krzysztofa, Edka Domurat, Stefanię, Roberta Kowalik, Mariannę, Kazimierza Kryńskich, Alinę, Jana, Damiana Kryńskich, Reginę, Stanisława Prokopiak, Tadeusza Kryńskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
73                86/ Mieczysława, Mariannę oraz Janinę, Władysława Wróblewskich, Jakuba Młynarczyka Michała, Kazimierę Gutowskich, Pawła Szubę 87/ Zofię, Romana Kosmowskich, Antoniego, Wacławę, Zygmunta Gołębiewskich, Krystynę Skibińską 88/ Elżbietę Derlicką, Jadwigę i Witolda Szybińskich, Halinę i Bonifacego Zembrzuskich, Bartłomieja Gibadło, Tadeusza Włostowskiego, Janusza Kryńskiego, o. Alojzego Dłużniewskiego, Alicję Panasiuk. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                    RG
74                91/ cr. Flisów, Małyszczuków, Maciejewskich 92/ Antoniego i Konrada Warczewskich 93/ Janinę, Henryka i Iwonę, Jarosława i cr. Wasielczuk cr. Święckich, Hieronima, Janinę i Józefa Kozłowskich 94/ Pawła, Stanisława, Janinę Dudzik, Jana, Janinę, Gertrudę, Juliana, Mariannę Żejmo, Julię i Juliana Waszkiewicz, Stanisławę, Stanisława Roguskich, Franciszka i Rozalię Burakowskich, Waldemara Kielak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.           RG
75                89/ Barbarę Glinka 90/ Alicję, Jana Puścion 95/ Eugeniusza, Karolinę, Zygmunta, Mariana, Władysławę, Zygmunta Kołodziejów; Barbarę, Józefa Wałach; Roberta, Henryka Kurowskich; Stanisława, Helenę Wójcików; Jerzego Zloda; Bolesława, Zuzannę Ciołków; cr. Sytów, Lalaków, Wawrów, Atlińskich, Sołdajów, Kęsików 96/ Jana, Annę, Alfredę Cybulskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
76                97a/ Hipolita, Szymona, Alfonsa-Józefa, Ewę-Eugenię, Władysława i Marię, Eugeniusza i Janinę, Wacława i Wandę, Bolesława i Leontynę, Stanisława i Czesławę Bądzyńskich, Joannę, Wacława, Sylwestra Trembińskich; Konstantego, Marię, Juliana, Karola, Wandę Dworzyńskich 97b/ Władysławę Turską, Janinę, Józefa, Wojciecha Grabowskich; Zofię, Janusza Masłowskich, Jana, Helenę Kapaon, Jana, Helenę, Józefa, Krystynę, Marię oraz Teofila i Józefę Szotarskich; Wszystkich w czyśćcu cierpiących   RG
77                Marię i Pawła Baran; Michalinę Landwójtowicz; Stefanię Kałucką; Annę, Józefa i Stanisława Bus. 97c/ Tadeusza Hajzera, Reginę Chrulską, Józefa Muchę, Bolesławę Sidorowicz, Pelagię Nowaczyk, Jadwigę Kownacką, Jadwigę Heinze, Helenę i Ryszarda Kamińskich. Jerzego, Janinę, Krystynę i Antoniego Kierulis; Janinę Jabłonkę, Stefanię i Antoniego Szemis, Edwarda i Irenę Bogdankiewicz. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                       RG
78                97d/ Eugeniusza, Halinę i Stefana Kozłowskich; Jana Markowskiego, Leszka Kicior, Mirosława Makowskiego, Romana Woźniewskiego, Ewę, Jerzego, Martę, Józefa, Marię i Jadwigę Marszelewskich; Marię, Józefa i Stanisławę Wesołowskich; Helenę i Piotra Neuman; Helenę i Władysława Kamińskich, Elżbietę, Zofię i Bogdana Romańskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
79                98/ Jana, Mariannę, Jana, Stanisława, Władysława, Józefa, Annę, Stefana, Mariannę oraz Czesława i cr.  Rojków, Józefę, Stanisława Iwańczyków, Mariannę, Tadeusza Grzegorczyków, Józefę, Wawrzyńca i cr. Piechurskich, Olgierda Zienkiewicza, Macieja Błasiaka, cr. Sułków, Zofię, Stanisława Biernackioch, dziadków, pradziadków oraz Blankę, Mieczysława, cr. Biernackich, Błońskich, Przywózkich, Wierzbickich, Paprockich, r-ców chrzestnych, Henrykę Miles, Roberta Góreckiego, Danutę Kukowską, Henryka, c r. Skupiów, ks. Tadeusza Dajczera, ks. Stefana Kornasa, o. Alojzego Dłużniewskiego Wszystkich w czyśćcu cierpiących             RG
80                99/ Wacławę i Mariana Zawadzkich, Mariannę i Władysława Jabłońskich.100/ Mariannę, Jana, Jerzego Wochniak, Urszulę, Mieczysława Dziedzic, Jadwigę, Benedykta, Jana Górniak, Henriettę, Tadeusza Żurawskich, Monikę, Stefana, Tadeusza Grabowskich, Marię, Józefa, Henryka Górskich, sąsiadów i przyjaciół 101/ Krzysztofa, Stanisławę, Stanisława, Waldemara Sobiczewskich; Julię Dobek, Janina Biel, Wacława Bojanowskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                      RG
81                103/ Leokadię, Władysława Szumowskich, Mariannę Chmiel, Mieczysława Chmielewskiego, Barbarę Dąbrowską, Halinę, Jerzego Kamienieckich, Janinę, Teresę, Jadwigę Alitoić, Józefę, Edwarda Wincentego, Józefę, Jerzego, Kazimierza, Anielę, Andrzeja Babulewiczów, Łukasza Glinkę, Johna Stocksa, Stanisławę, Stanisława Sokalskich, Zofię Dubej, Mariannę, Piotra, Mieczysława, Marię, Zofię Papisów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
82                102/ Marię i Franciszka, Annę Czuryk; Eugenię i Ludwika Mazur 104/ Stanisława i Mariannę, I Wacława Fabjańscy; Teresę i Jerzego Bocianowskich 105/ Leona i Janinę Deska, Marka Karolkowskiego, Bogdana Kołka, Mieczysława i Elżbietę Gotowiec, Mieczysława, Gabrielę Roguskich, Bronisława i Antoni Karalkowski 106/ Antoninę, Aleksandra Kostrzewa; cr. Suskich Stolarskich, Janinę Szmik, Waldemara Piątkowskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących     RG
83                107/ cr. Lau i Koseckich, zm. Rodzeństwo 108/ Jerzego Rożnowskiego 109/ Ignacego i Czesławę Michalskich 110/ Marka, Emilię i Lucjana Balcerak 111/ Jerzego, Piotr, Barbarę, Apolonię, Stanisława, Jana, Macieja, Franciszkę, cr. Niedźwieckich, Annę, Bronisława, Mariana, Janinę, Stanisławę, Witolda, Stanisława, Franciszkę, Józefa, cr. Bobranów, Romana, Zenona, Teresę, Marka i cr. Węclewiczów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                         RG
84                112/ Józefa, Ryszarda Matwiejczuk, Wandę Mańkowską, cr. Mastynów, Stelmachów, Wyszogrodzkich, Cichockich 113/ Andrzeja i Adama Mańk 114/ Barbarę, Antoniego, Krzysztofa Dziwulskich, Bronisławę, Józefa Wrońskich, Krystynę Tylk, Piotra Rodziewicza. 115/ Józefa, Józefę, Jana, Janusza, Stanisława, cr. Kraśniewskich i Wołyńców. Wszystkich w czyśćcu cierpiących  RG
85                116/ Mariannę, Józefa, Katarzynę, Wojciecha, cr. Wancerz, Ewę, Adama, Helenę, Szymona, Krystynę, Tadeusza, Zbigniewa, Krzysztofa, cr. Stachowicz, Mariannę i Mikołaja Wikalińskich, Tadeusza, Stefana, Tadeusza, cr. Skrzypczyków, Romana, Różę, Klemensa, Michała, cr. Srokę, Mieczysława, Władysława Kępkę, Helenę, Zygmunta Branickich, Cecylię, Leszka, Marię, Kazimierza Lewickich, Władysława Zalewskiego, Jerzego Szczerbę, Jolantę, Romana Smolarczyk. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                   RG
86                119/ Janusza i Alicję cr. Niedziałków, Michała i Annę Józefkiewczów, Michalinę, Stanisława, Mariusza Bagińskich, Władysława i cr. Kołodziejów, Kazimierza i cr. Grochowskich, Irenę Romejko, Dominikę Żuk, Sławomira Chmielana, Daniela Wójcika, Tadeusza i cr. Baryckich, Krzysztofa Dąbkowskiego, cr. Kwiecińskich, Rajkiewiczów, Baranów, Dłużników, Bagińskich, Nogali, Praisów, Zdrojewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących RG
87                117/ Tadeusza Gontarczuka 118/ Marię i Czesława Boczkowskich 120/ Stanisława Koca, Tomasza i Mariannę Górskich 121/ Cr. Gorzelniawskich, Walczaków, Sadzyńskich, Wacholów 122/ Zofię, Jana, Wiesława oraz Annę i Józefa Byba. Józefę i Antoniego Gzik 123/ Józefę, Czesława, Henryka Śledziewskich, Jana i Władysławę Gotowiec, Mieć 124/ Tadeusza i Czesławę, Edwarda i Ryszarda Słowik, Joannę Miller, Janinę i Ingemana Hassona, Józefa Karpińskiego, Wszystkich w czyśćcu cierpiących       RG
88                125/ Stanisławę, Józefa Nagórka, cr. Nagórków i Kutesów 126/ Cr. Kardas, Kulawiec 127/Jana Niszczota, cr. Niszczotów i cr. Roman 128/ Cr. Sobiegrajów, Parzuchowskich 129/ Zofię, Krystynę, Zbigniewa, Bolesława Tymińskich, Eugeniusza, Annę i Leopolda, Stanisława Boguckich 130/ Czesławę i Bronisława Krupa, Annę, Piotra, Henryka i Kazimierza Sulich, Henrykę i Piotra Szymaniak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących             RG
89                131/ Wacława, Edwarda, Stanisława Tymińskich, Stanisławę, Czesława Kazanowskich132/Aleksandrę Ignacego, Antoniego, Aleksandrę i Tadeusza i cr. Kobusów. Cr. Angielczyków 133/ Teresę i Mirka Putkowskich 134/ Cecylię i Stefana Stefaniak, Marcjannę i Andrzeja Bulik 135/ Janinę i Krzysztofa Nabiałkowskich 136/ Wiesława i cr. Ufel, Suchockich, Sosnowskich 137/ Cr. Słowików, Marciniaków, Tchórzewskich, Popławskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących   RG
90                138/ Cr. Wiechetek, Szulc, Kasiedczak, Maleszko 139/ Dorotę, Teresę, Czesława, Waśniewskich, Helenę i Wacława Wypych z rodziną, Feliksę i Edwarda Gera z rodziną, Franciszkę i Walentego Waśniewskich z rodziną 141/ Janinę i Józefa Kamińskich, Wincentego i Kajetana Florczuk, Kazimierza i Jana Sowińskich 143/ Henrykę i Władysława Nojszewskich, Henryka Gumiennego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                         RG
91                140/ Antoniego oraz Piotra, Helenę, Jadwigę, Henryka, Mieczysława Michałowskich,  Zofię, Edwarda, Tadeusza, Hieronima, Malinę, Zofię, oraz Ewę, Zofię, Józefę, Emilię Grabowskich, Leokadię, Henryka, Eugenię, Janinę, Franciszka Zawisłowskich, , Jadwigę Manturzyk, Barbarę i Władysława Bąk, Mieczysława Nygrys 142/ Cr. Niewińskiech, Genowefę, Felicję, Andrzeja, cr. Lipowskich, Genowefę i Henryka, Bogdana Zajdenc, Wszystkich w czyśćcu cierpiących   RG
92                144/ Hieronimę, Stanisławę, Mieczysława, Wiesławę, Danutę, Zofię, Stanisława i Cr. Błockich, Marię, Stanisława, Jana, Stanisławę, Kazimierza, ks. Tomasza, Reginę i Cr. Miłkowskich, Wiesława i Annę i cr. Grodzińskich, Henryka, Wiktorię, Zbigniewa, Henryka, Joannę, Konstancję, Stanisława i Cr. Krzyżanowskich, Marię, Pawła, Tadeusza i Cr. Czarkowskich, Stępowską Elżbietę, Marię, Tadeusza, Henryka, Stanisława, Konstancję, Piotra i cr. Niewiarowskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                    RG
93                143/ Henrykę i Władysława Nojszewskich; Henryka Gumiennego 145/ Iwonę i Edwarda, Edwarda i Stefanię Gmitrzuk, Stanisława i Czesław Miller, cr. Żelazowskich 146/ Cr. Staneta, Skolimowskcy, Kowalczyk 147/ Wandę, Kazimierza Malczewskich 148/ Helenę i Franciszka, Ewę i cr. Kosowskich, Maliszewskich, Józefa i cr. Woronowiczów, Klimowiczów Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                              RG
94                149/ Józefa, Bolesława, Czesławę, Halinę Łapków, Mariannę Sosnowską, Józefa, Czesławę Suchockich 150/ Jana, Halinę, Grzegorza Kowalskich, Mariannę Szymańską, Agatę Wójcik 151/ Edwarda, Bolesławę, Franciszka Anusiewiczów, cr. Lebedyńskich, Kurjanowiczów, Sobków, Halinę, Józefa, Franciszka Truszkowskich, cr. Popławskich. 152/ Romana, Stanisława, Józefa Nowickich, Czesława, Annę Prędotów, Janinę, Józefa Kaczmarskich, Danutę Książek. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                      RG
95                155/ Leokadię, Wacława, Elżbietę, Stanisława i Halinę Kuczyńskich, Krystynę Kryśkiewicz, Genowefę, Józefa i Barbarę Dębek, Zofię i Władysława, Jerzego, Ewę i Romana Borys, Annę i Mieczysława Wójcik, ks. Jana Sikorę, Ks. Stanisława Kanię, Ks. Władysława Szymańskiego, ks. Ireneusza Korporowicza, Danutę Racką, Krystynę Żabę, Krystynę Grabską, Krzysztofa Tymińskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                 RG
96                153/ Cr. Zawistowskich, Walczuków, Żochowskich, Dębków, Jastrzębskich, Stańczuków, Rytlów, Bochenków, o. Alojzego, ks. Tadeusza Wołoszyna 154/ Leonarda i Elżbietę, cr. Wawrzonkiewiczów, Franciszka i Leokadię, cr. Sławińskich, Eugenię Ostalską, Reginę Rychter, Waldemara Głodowskiego 156/ Antoniego i Mariannę Cap, cr. Wąsowskich i Capów 157/ Aleksandrę, Stanisława, Janinę Stelmaszcyk, Dariusza Wójcika, Zygmunta, Krystynę Jerzego Wrońskich, Wszystkich w czyśćcu cierpiących                               RG
97                Helenę, Jana Antoninę i Antoniego Parcianych, Jana, Julię, Franciszka, Józefę, Stanisława i Marię Rzeszutków, Marię Krystynowicz, Kazimierza, Kazimierę, Mieczysława i Rajmunda Szulców, Eugenię, Bronisława i Jerzego Gillernów, Zofię, Józefa, Józefę i Leona Ranke.  Teresę, Marzenę, Andrzeja, Artura, Krzysztofa i Wojciecha. Wszystkich w czyśćcu cierpiących          Ks
98                /17/Reginę, Mieczysława i cr.  Szulęckich, Andrzeja Wicherskiego, c. r. Borowych./18/ Zofię, Adama, Andrzeja, Edwarda, Mariana, Artura, r. Paradowskich. /19/ Stefanię, Szczepana, Zdzisława, Eugeniusza Nienałtowskich, r. Nienałtowskich, Pachołek,  Soliwodzkich, Marię Hruszczowiec. /20/c. r. Smoszyńskich i Włodarczyków. /22/ Hannę, Bronisławę, Stanisława Misztal, Henryka Oleś, Mieczysława, Janinę Malesa. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.Jg
99                /21/ Danutę, Józefa, Aleksandrę, Szymona, Zygmunta, Annę Pieniak, Teresę, Mieczysława Michałowskich, Helenę, Jana, Adama, Halinę Piszcz, Zygmunta, Genowefę Ojdana, r. Pieniaków i Piszczów. /23/ Zbigniewa, Anastazję, Józefa Tabęckich, Genowefę, Jana Stańczak /24/Dariusza Parysa, Helenę, Kazimierza Łukasiewicz, Jadwigę, Edmunda Parys, Elżbietę Surdyn, Jadwigę Łukasiewicz oraz Elżbietę. Wszystkich w czyśćcu cierpiących Jg
100            /25/r. Gibczyńskich, Wytrykowskich, Wysockich, Potockich, Bagińskich, Rzyszkiewiczów, Jolantę, Bożenę i Mariusza. /26/ Mariannę, Waldemara Dąbrowskich, Agnieszkę, Ryszarda Kowalskich. /27/Edwarda, r. Rawa, Zofię, Franciszka Niegockich, Marka Andruszko, Krzysztofa, Józefa Brzezińskich, rodziców Wołujewicz, /30/ Zofię, Józefa Piekarus, Feliksę, Apolonie, Stanisława Pietruszka, Wszystkich w czyśćcu cierpiących.    Jg
101            /28/ Zdzisława, r. Jagaś, Krystynę, Eugeniusza, Bogdana Knyt, Mariannę, Edwarda, Stanisława i c. r. Pamiętów, Jerzego Kucharskiego, Wiesławę Skłodowską, Waldemara Chudzik-Lipko. /29/ Wandę, Mieczysława Adamczyk, Annę, Adama Kardas, r. Adamczyk, Świniarskich, Salach, Przygodzkich. /34/ ks. Jana Decyka, rodziców Stefanię i Władysława, Stefanię Decyk, Janinę, Czesława, Jadwigę, Jana, Reginę, Tadeusza Rostków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.  Jg
102            /31/ Genowefę, Wacława Brzostek, Reginę, Franciszka, Stanisława Pecura, Irenę, Stefana Michałowskich, Barbarę, Józefa Tyminskich, Tadeusza Sieradzkiego, Julię Ferenz, Kazimierza, Genowefę, Mariana, Mieczysława, r. Buców./32/Stanisława i Juliannę, Piotra i Zofię, Pawła Zgódka, Stanisława i Józefę, Ryszarda i Alinę Padzik, Tadeusza i Marię, Dariusza, Mirosława Wiechetek, Anatola Czajka, Wacława i Helenę, Ryszarda Rakowskich, Mariana i Irenę Smoter, Kaliksta i Wandę, Wiesławę, Aurelię Rudzińskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących      Jg
103            /33/ Zdzisława, Sabinę, Wawrzyńca Pstrzoch, Stefanię i Aleksandra Gawrońskich, Annę, Czesława, Mariana Kowalików, Stefanię, Aleksandra, Henryka i Mariana Wardaków, Czesławę Lipińską, Kazimierę Antosiewicz, Janinę Kurek, Henryka Matusiaka, r.  Gawrońskich, Kurków, Wardaków, Kowalików i Gawronów. /36/ Krystynę, Zygmunta, Stanisława, Helenę Bulej, Michała Macyszyna, Annę i Pawła Mucha. Wszystkich w czyśćcu cierpiących Jg
104            /35/ Celinę, Kazimierza Rybak, Zofię, Andrzeja Prywata, r. Rybaków, Prywatów, Weronikę, Leonarda Golla, Irenę, Jana Kaczmarskich, Mariana Kucharskiego, Czesława Chabowskiego, Wacława Golla./37/ Teresę, Wiesława Mroczkowskich. /38/ Anielę Winko, Janinę, Mieczysława, Tadeusza Biernackich, Mariannę, Stanisława, Zdzisława Molskich, Stanisławę Lubowicką, Karolinę, Juliana Witeckich,  Wszystkich w czyśćcu cierpiących    Jg
105            /39/ Annę, Antoniego, Teresę, Jerzego, Ryszarda Cholewińskich, Stefanię, Czesława, Bolesława, Stanisława Pankiewicz, Zofię, Bolesława Przygoda. /40/ Mariannę, Henryka, Stefanię, Adelę, Józefa Krasuskich, /41/ Jadwigę, Edwarda Facon, Renatę, Eleonorę, Józefa Piotrowskich, Mariannę, Edwarda Wojciechowskich, Zofię Biadun, Janinę, Henryka Skurka, Stanisławę i Stanisława Rola, Mariannę i Jana Kulik. Wszystkich w czyśćcu cierpiących Jg
106            /42/ R. Paderewskich, Przygodów, Roguskich, Lisów, Furs, Nowakowskich, Rogulskich, Czapskich, Gołębiewskich, Dąbrowskich, Chrupek, Szijer, Tryców, Szewczyk, Marka Fałdzińskiego, Włodzimierza Wieczorka, Julię Monfredini, Zofię Trojanowską, ks. Alojzego Dłużniewskiego, nauczycieli, pracowników, uczniów szkół w Zielonce. /43/ Zdzisława, Jacka, Janinę, Józefa Kur, Stanisławę, Franciszka, Tadeusza, Janinę Kierył, Stanisława, Felicję, Witolda, Zofię, Tadeusza Góźdź, r. Bogowicz, Petrilla, Wszystkich w czyśćcu cierpiących      Jg
107            /44/ Waldemara, r. Jarczyńskich, Marię, Antoniego, r. Rabczyńskich, Elżbietę, Marka Traczyk, Ariela de Mur. /45/ Joannę, Antoniego, Józefa, r. Asztelów, Katarzynę, Marcina, Henryka, Marię, r. Giszczyńskich, r. Kocyków, Godlewskich, Kurowskich, Krzywiznów, Gosik, Andrzejczaków, Szymańskich, Bajerów, Ewę Śliwińską, Jerzego Małkiewicza, Adama Nowaka, zmarłe duchowieństwo, wszystkich cierpiących w czyśćcu     Jg
108            /46/ Barbarę, Tadeusza, Stefana, Reginę, Stanisława, Anastazego, Jana Żerańskich, Jagodę Strok, Eugenię, Józefa, Wojciecha, Janusza, Tadeusza Dąbkowskich. /47/ Tadeusza, Jadwigę, Piotra Perlejewskich, Marię, Antoniego Pieniak, Jadwigę, Jana Dorotkiewicz, Stanisławę i Stanisława Pruskich, Stanisława Barańczuka, zm. Z tych rodzin./54/ Władysława, Janinę        Jg  Koziatek, r. Kurowskich, Augustyniaków, babcie i dziadków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących
109            /48/ Andrzeja oraz rodziców Stefanię, Leona, Piórkowskich, Walerię, Jana, Mariannę, Eugeniusza Gosów, Stefanię, Franciszka, Jadwigę, Władysława, Bankiewiczów, Cecylię, Czesława, Tadeusza Kałuskich, Kazimierę, Leona, Andrzeja Piotrowskich, Jadwigę, Jana Bargielów, Antoniego Świderskiego, Annę Nawrot, Jerzego Tyszkiewicza /49/Andrzeja Zadrożnego, Henrykę, Antoniego, Leszka Drutkowskich, Genowefę Kucharską, Władysława, Jacka Zielińskich, r. Soliwodów, Zielińskich, Ziemaków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących    Jg
110            /50/ Danutę, Ryszarda Kwiatkowskich, Halinę, Stanisława, Jerzego, Elżbietę Perlejewskich, Józefa Pisarskiego, Jana, Wandę Lorfing. /51/Tadeusza, Janinę, Edwarda Burza, Zofię, Józefa Kiljan, Jerzego Twardowskiego, Marię Dymowską, Władysławę Strzałkowską, Ewę Chojnacka, Zbigniewa, Barbarę, Grzegorza Gumowskich, Krzysztofa Pytel, Małgorzatę Kozłowską. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                           Jg
111            /52/ Reginę, Józefa, Janusza, Alicję, Aleksandra, Aleksandrę, Józefę Stanisława, Antoninę, Michała, Danutę, Zdzisława r. Michałowskich, Pietrzaków, Karwackich, Laskowieckich, Rytelów. /53/Stanisława, Irenę, Jana, Zbigniewa, Henryka, Bronisławę, Stefana, Helenę, Aleksandra, Mariannę, Marcina, Annę, r. Zarembów, Szałkowskich, Charabinów, Ostrouchów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                               Jg
112            /55/ Halinę Grądzkę, Annę, Franciszka Romanowicz, r. Bubrzyków, Stanisławę, Zofię Wyszomirskie, r. Jurczaków, Lucynę, Mariana Grądzkich, Teresę, Annę Juzepczuk, Radosława Kuleszę, Jarosława Kamińskiego, Marka Wawrzonkiewicza, Celinę i Stanisława Rytel, Krystynę, Władysława Kacprzak. /56/Jana, Stanisława Pogonowskich, Mariannę, Franciszka Kur, Kazimierza, Jana, Adelę Bawół. Wszystkich w czyśćcu cierpiących         Jg
113            /57/ Annę, Czesława Prędota, Zofię, Stanisława Strzeleckich, Janinę Brewińską, Zdzisława Skoniecznego. /58/Weronikę, Bolesława, Mariannę Trojanowskich, Zofię Jakubowską. /59/Tadeusza Rackiego, Józefa, Janinę Cepowicz. /60/Stefanię, Bolesława, Czesława, Mieczysława, r. Grabowskich, Ryszarda Zycha, Irenę Łukomską, Lucynę, Kazimierza Stenckich, Irenę, Marka Mielniczaków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                            Jg
114            /61/ Tomasza, Alfreda, Eugeniusza Gorczyńskich, Irenę, Jerzego, Adama Sawickich, Stefanię Lipińską, Zofię, Józefa Szczęśniak. /62/Zofię, Stanisława, Józefa Ruszczyk, r. Dymarczyków i Szymczyków. /63/Jadwigę, Jana, Elżbietę Prasowskich, Marię, Mariana Kruk, Barbarę, Witolda Szymaniuk, r. Czubów, Kruków, Lewandowskich, Szymaniuków. /64/Czesławę, Sławomira i Jana Mikołajczyk, Genowefę, Mieczysława Kowalczyk. Wszystkich w czyśćcu cierpiących    Jg
115            /65/ r. Słowików, Miodków, Maciołków, Chądzyńskich. /66/r. Wrońskich, Wałaszków, Rutków, Szewczaków, Ostrowskich. /67/r. Elertów, Bogusławskich, Choromańskich, Jamiołkowskich, Walterów, Jana Kopika. /68/Mariannę-Annę Gut, Wandę Kaniewską, Pawła, Piotra, Mariana Liwińskich, Daniela Gut. /69/ Eugenię, Kazimierza, Ryszarda Szmurło, Bolesława, Henryka, Andrzeja Kosińskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                         Jg
116            /70/ Stanisława, Mariannę Biaduń, Stanisława, Marię, Edmunda, Jadwigę Biały, Zdzisława Dutkiewicza, Lecha, Bożennę Gerej, Ludwika, Feliksa Godlewskich, Henryka, Eustachię, Albinę, Teresę Łuniewskich, Witolda, Zdzisława, Janusza Sadowskich, Wiesława Woźnickiego. /71/r. Dąbrowskich, Kalinowskich, Porucznik. /72/ r. Sawickich, Astramowiczów, Badaszewskich, Stępniewskich, Dulewiczów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                   Jg.
117            /73/ Mieczysława Bagińskiego, Janinę, Julię, Adama, Hieronima Wojkowskich. /74/Stanisławę, Bolesława, Teresę, Jadwigę, Zbigniewa Stępkowskich, Stanisławę, Józefa Jarząbek. /75/Józefa, Andrzeja, Helenę Druszcz. /76/Irenę, Henryka Jankowskich, Agnieszkę, Mariana, Zygmunta Pawlak. /77/ Grażynę, Tadeusza, Helenę, Józefa Wojtczuk, Barbarę, Artura Słowik./79/ Wiesławę Ługowską, Irenę, Mariana Marchewka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących             Jg
118            /78/ Stanisława, Antoninę, Władysława Tryniszewskich, Helenę, Józefa Sawickich./80/ Stefana, Mariannę Burzyńskich, Krystynę Skowrońską, Andrzeja Zadrożnego, Henrykę, Antoniego, Leszka Drutkowskich, Genowefę Kucharską. /82/ Zofię, Stanisława Truchel. /83/Teodora, Kazimierę, Feliksę, Wojciecha Zimnowodzkich, Martę, Jana Okoń, Apolonię, Zofię Niezabitowskie, Teresę, Henryka Wróblewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących           Jg
119            /81/Zofię Kurczab, Eugenię, Kazimierza, Staniosława, Helenę, Barbarę, Henryka, Antoninę, Pawła, Katarzynę, Józefa, Jana, r. Żuk, Halinę, Annę, Józefa, Romana, Władysława r. Neć, Franciszka, Marię, Franciszka r. Rogowskich, Katarzynę, Józefa, Władysława, r. Paluch, Janinę, Feliksa Krzemiendak, Anielę, Jana Parowicz, Jakoba, Dorli Schmid, Ritę, Alberta Ziegler. /86/ Kazimierza, r. Michalików, r. Bąkowskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                       Jg
120            /84/ks. Jana Decyka, Stefanię, Władysława, Stefanię Decyk, Kamilę, Stanisława Przewoźnych, Zenona, Stanisława, Henrykę Mróz, Anastazję, Jana Wiechowskich, Aleksandrę Zawistowską, Antoniego Grzechnika. /85/Zofię, Stanisława Prędota, Kazimierę, Józefa, Mieczysława Piechotka. /87/Kazimierza Dobrzenieckiego, Genowefę, Stefana, Katarzynę, Jana Utkowskich, Bolesława, Jana Aftańskich.Wszystkich w czyśćcu cierpiących JG
121            /88/ Mariannę, Stanisława, Ireneusza, Marka Niedźwieckich, Weronikę, Wacława, Romana Ławryk, Marka Nojbałer, Mirosławę Widłas. /89/Jana, Rozalię, Eugeniusza, Jana, Irenę, r. Szwajów, Pasiczów, Ładaszów, Zawistowskich, Grynczuk./90/ r. Szulc, Stanisławskich, Habrzyńskich, Wojtkowskich, Podbielskich, Kalinowskich, Hasny. /94/ Stanisława Rutkowskiego, Ewę, Marię Szczyrba.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących JG
122            /91/ Stanisława, Aleksandra, Bronisławę Łuniewskich, Władysława, Władysławę, Jana, Stanisława, Aleksandra Solińskich, Juliana, Jadwigę Bielskich, Henryka, Reginę, Józefa Pruszyńskich. /92/Tadeusza, Jadwigę, Józefa, Franciszka, Eugeniusza, Zbigniewa Wyszomierskich, Mariannę, Jana, Aleksandrę, Stefana Pogorzelskich, Teresę, Józefa Gocal, r. Wyszomierskich, Zawadzkich, Ołowskich, Godlewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących JG
123            /93/ Ksawerego, Aleksandrę, Józefa Libudów, Annę, Jana, Stanisława Łukasiuków, Jadwigę, Witolda Skowrońskich, Franciszkę, Zygmunta, Tadeusza Mateusiaków, Jarosława Żukowskiego. /95/ Kazimierza, Janinę Krajewskich i zmarłych z ich rodzin. /96/Emilię, Stanisława, Piotra Kazimierza, Kosińskich, Zygmunta, Genowefę, Stanisława, Bronisławę, Antoniego, Rozalię Pruszyńskich, Szczepana, Hannę, Stanisława Grzesiak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących     Jg
124            /97/ Jana, Władysława Ożarowskich, Leokadię Walejewską, Helenę, Arkadiusza Bożuta, r. Ożarowskich, Olendzkich, Piekutowskich, Rynkowskich. /98/Janinę, Kazimierza Skłodowskich, Stanisławę, Stanisława Olędzkich, Bolesława, Annę, Jana, Stefanię, Eleonorę, Jana, r. Olędzkich Skłodowskich, Murawskich, Moczulskich. /99/Bogusława, Leopolda, Hannę Gonstaw, Jana, Jadwigę Gierak, Antoniego, Reginę Masztalerz. Wszystkich w czyśćcu cierpiących              Jg
125            /100/ Ks. Zbigniewa Kraszewskiego, Anielę, Wincentego Dzinkowskich, r. Jabłońskich, Wierciochów, Szusteckich, Kaczyńskich, Kulmów, Wąsiewiczów, Jędrzejewskich, Dąbrowskich, Jelonków, Popiełuszków, Białobrzeskich, Szulców. /101/Jerzego, Kazimierę, Ryszarda, Weronikę, Teofila Mańk, Adama, Lucynę, Czesława Frąckiewicz, Franciszkę, Walentego, Dorotę Waśniewskich, Apolonię Sobczak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                     Jg
126            /102/ Józefa, Stanisławę, r. Wilczak, Woźniaków, Borkowskich, Stanisława, Jadwigę Szydłowskich, r. Zająców, Szydłowskich, Królów, Strzelców, Bątruków, Żmudzińów. /103/Albinę, Ryszarda Sasin, Annę, Tadeusza Trojanek. /104/Józefa, Krystynę, Zdzisława, Jana, Hannę, Stanisława Powierża, Stanisława Sasina, Stanisławę Szwedek, /109/ Krystynę, Annę, Józefa Uszyńskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                         Jg
127            /105/ Michała, Otylię, Wacława Zbrzeźniak, Jadwigę Szymczak, Juliannę, Maksymiliana Jarząbek, Jolantę, Zdzisława Rozbickich, Stanisława Susoła. /106/Zofię, Józefa Tryniszewskich, Alicję Jacka Błaszkiewicz, Helenę, Aleksandra Średnickich, Jana, Janinę, Tomasza Godlewskich, Janinę Dąbrowską, Leontynę, Tadeusza Skłodowskich, Jana Sitarskiego, Teresę, Jana Milewicz. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                 Jg
128            /107/Henrykę, Leokadię, Władysława Kokoszko, Annę, Mariana Boguckich, Anielę, Józefa Idziak. /108/ Krystynę, Tadeusza Janiaków, Józefę, Ignacego Roszkowskich, Lucynę, Stefana, Danutę Skibniewskich, Annę Bolszakow, Stanisława, Michalinę, Bolesława Szablistych. /111/ r. Bartkov, Bajdeckich, Dżulińskich, Matviienko, Iwonę, Edwarda, r. Gmitrzuków, Millerów, Żelazowskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                     Jg
129            /110/ Zofię, Kazimierza Czapskich, Jana, Marię Furs, Józefa, Władysława, Bronisławę, Edwarda, Barbarę, Ewę, Dorotę, Emilię, r. Kaniewskich, Halinę, Mariana, Zbigniewa, Annę, Grzegorza, Bożenę, r. Miodek, ks. Stanisława, ks. Leonarda, Jadwigę, Marię, Anielę, Genowefę, Annę, Zofię, Józefa, Karola, Genowefę r. Czapskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących       Jg
130            /112/ Stanisławę Brzeźniak, Alicję Sobiesiak, Elżbietę Kołakowską,  Bogumiłę Stankiewicz, ks. Piotra Urbanowskiego, Ks. Zbigniewa Jakubickiego, Ks. Marka Janickiego, ks. Stanisława Kucia, ks. Zbigniewa Wojciechowskiego. /113/Edwarda, Wiktorię, synów: Andrzeja, Mariana, Marcina, Zdzisława Wiśniewskich, Janinę, Aleksandra, syna Aleksandra Kopczyńskich; Tadeusza, Wiolettę Barzenc, Zofię Kicler,  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                   Jg
131            /114/ Jadwigę, Józefa, Bogdana, Michała Wojtkowskich, r. Wojtkowskich, Dołęgowskich, Kempistych, Annę, Feliksa r. Jaroszewiczów, Sabinę, Czesława r. Andrzejewskich, r. Woźniaków, Eugeniusza Olchawskiego, r. Olchawskich, Irenę Domka, Ewę Kubin, Marylę Zembrzycką, Cecylię, Andrzeja Czartoryskich, Jolantę Smereczańską, Małgorzatę Bąk. Marka Wasiaka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                        Jg
132            /115/ Barbarę, Józefa, r. Jurczaków, Teresę Gurtowską, Halinę, Zdzisława, r. Borysów, Podporów, Borysiaków, Duniów, Anusiewiczów, Ochmanów, Hołujów, Wysków, Orzeszków, r. Zaleskich, Michalskich, Cieszkowskich, Orylów, Szczepaniuków, zmarłych sąsiadów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących Jg.
133            1. Wojciecha, Zygmunta i cr. Iwanowskich, Feliksa, Aleksandra, Stanisława, Barbarę, Henryka, Józefa i cr. Krysińskich, 2. Kazimierza i cr. Gocałów, Żebrowskich, Majewskich, Rajdyberdów, Wolińskich. 3. Władysława oraz Mariannę i Piotra Lewandowskich, Helenę i Jana oraz Czesławę Tadeusza Leona Jana Mieczysława Józefa i Czesława  cr. Dolatowskich. 6. Jana, Czesława i Sławomira Mikołajczuków, Stanisława i Jacka Korejwo. Wszystkich w czyśćcu cierpiących  Mw
134            4. Szczepana, Martę i Józefa, c. r. Jóźwików, Stanisławę i Stefana i cr. Cieplińskich, Aleksandrę  i Jana Magoń, cr. Sikorów, Andrzeja Błachnio, Barbarę i Krzysztofa Grądek, 5. Józefa Gontarczuka, Annę, Ireneusza i Grzegorza Olędzkich. 7. Apolonię, Bolesława Niedbała, Tadeusza Duszewskiego , Stanisława i Zenobię Radwan. 9. cr. Siekierków, Lubowickich, Żyłowskich, Szeleszyńskich, Angielczyków, Tomaszów i Hajduków.      Mw
135            8. Krystynę i Alfreda i cr. Ochmanów, cr. Kazimczuków, Bazylczuków, Polaków, Zielińskich Siemieniaków, Kondraciuków, Kozłowskich, Przetackich, Wróblów, Małeckich, Wadów, Tutowieckich, Krasnodębskich 10. Wiesławę Jóźwiak, Anielę Odzeniak, Franciszka Odzeniak oraz Helenę i Franciszka Jóźwiak. 11. Bożenę Stefana Adama Bogońskich, Bolesława Dąbrowskiego. 13. Jana oraz Zofię i Mieczysława Pawlak, Aleksandrę Sobcką    Mw
136            12. Gizelę Eligiusza Szydłowskich, Dariusza i Agatę Cebelińskich, Józefa Szydłowskiego, Ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka, Zofię, Wiesława, Hannę i  Tomasza Antolaków. Wiesława, cr. Bielickich, Aleksandra, Stanisławę Kuligowskich, cr. Kuligowskich. 15. Jolantę Karczewską, Zofię Podgórską, Władysława Koncewicza, Czesławę Swinarską, Piotra Kamińskiego, Iwonę Pacholczyk, Teresę Bartel, Sabinę Jasionek, Jana Jasionek, Piotra Koncewicza Mw
137            16. Tadeusza Stanisława Leokadię Bolesława i Teresę Olejarczyk; Aleksandrę Józefa i Józefę cr. Szydłowskich, Karolinę i Kazimierza Śniadała, Kazimierza Gawrysia, Ryszarda Mańka, Annę Świderkównę, cr. Olejarczyk, Szydłowskich, Gawryś, Mańk, Pogorzelskich, Śniadoła, Walędzik, Kalbarczyk, Szestawickich. 17. Antoniego i Franciszkę Zyśk, Tadeusza Moczulskiego, Kazimierza i Reginę Moczulskich, Mariana i Jadwigę Porzezińskich.                                      Mw
138            18. Czesława Sołtysiak, Zenona Cegiełka, Bronisława i Helenę Lewandowskich. 19. Teresę Sielanko, Teresę Barbarę Zdzisława Mieczysława Bożenę Bielerzewskich Janinę i Zbigniewa Łużnych, Aleksandrę Rogalińską, Elzbietę i Zbigniewa Mazur, Piotra Nagłowskiego, Bogdana Błaszczyka, Andrzeja Lesnick i Mirosława Spela. 20. Tadeusza Kultys , cr. Gryńczuków 21. Jana Gąsowskiego, Wincentego Mariannę Józefa i Różę Angielczyków.                           Mw
139            23. Agnieszkę, Marię i Władysława, Agnieszkę i Pawła, Jana, Janinę oraz Halinę i Tadeusza Obara, Macieja i Lilię Prandotów. Eugeniusza, Władysławę i Wacława oraz Dorotkę Suchockich, Marię i Wacława Skarżyckich, Janinę i Stanisława Gąsiorowskich, Marię Mazur, Mariannę i Jana Chrząszczyk, Krzysztofa Krawczyk, Krzysztofa Klukowskiego, Ireneusza, Marię i Józefa Kopeć, Wiesławę i Zygmunta Sikorskich, Helenę i Mikołaja Bracha,     Mw
140            23 Sabinę Bogdana i Kazimierza Kwiatkowskich, Józefa Bokszwajder, Aleksandrę i Romana Jureczko, Zygmunta Klatkowskiego, Krystynę i Kazimierza Kurek, Sławomira i Stanisławę Prandota, Grażynę Woźniewską, Stanisława Wojtynę, Mariannę i Jana Kwiatkowskich oraz Władysława Baranowskiego. 22. Czesława Godlewskiego, Mariannę  Waldemara i Jana  Borawskich, Mariannę i Henryka Lewczuk, Teresę, Józefa i Honoratę Gocal.MW
141            24. Jadwigę Pawła Andrzeja Zofię i Henryka Słomkowskich, Różę Tadeusza Jana Tadeusza Zdzisława Jakobschy. 25. Mieczysława i Ryszarda Zbiciak, Krystynę Rembelską, Jana Rułkowskiego Bronisławę Bernatowicz, Annę i Bolesława Lipowieckich. 30. Krystynę i Wacława Krawieckich, Zofię Grzymała, Marcina Wiśniewskiego, zmarli cr. Krawieckich i Zielińskich. 28. Witolda, Reginę Kot i c. r. Kotów, Leszczyńskich.                                        Mw
142            26. Elżbietę i Mieczysława, Zofię Aleksandrę, Jadwigę i Kazimierza Wielgat Waldemara, Anastazję Piotra Wiśniewskich, Mariannę Wawrzyńca Ignaca Izabelę Tadeusza Mariusza Teresę Władysława Franciszkę Barbarę Aleksandrę Mieczysława Janinę Danutę Stanisława Bogdana Magdalenę Tęc, Zofię Antoniego Edwarda, Jana, Mirosławę Kazimierza Goś, Stanisławę Kołodziej, Kazimierę Władysława Waszczuk, Janinę Leopolda Rutkowskich, Tadeusza Skarżyńskiego, Jerzego Kwietnia, cr. Sędków, Arkadiusza Tęczę, Natalię Stanisława Wrotniak MW
143            27. Zofię i Ryszarda Zalewskich, Kornelię Zygmunta Józefa Popowskich, Pelagię Eugeniusza Bolesława Dolnych, Eufrazynę Jana Topichów, Anielę Wacława Jana Wacława Halinę Zbyszka Zalewskich, Alę Nowak, Halinę Jana Świętochowskich Jana Prycha, Irenę Klemarewską, Ks. Bpa Jana Wieczorka, c. r. Glochów, Zalewskich, Kaczmarków, dzieci nienarodzone, 31. Mieczysława Stanisławę Kuźmów i Arkadiusza Kozioł                             Mw
144            29. Zofię Stanisława Janusza Choromańskich, Ludwikę Ignacego Rzepka, Jana Janinę , Janinę Cholewa, Marię Czesława Piotra Joniuk Krystynę Stanisława Dominikę Mirowskich, Czesławę Stanisława Adelę Stanisława Koców, Jana Józefa Felicję Kazimierza Ignacego Feliksę Niemyjskich, c. r. Rzepka, Cholewa, Koc, Żero, Niemyjskich. 34. Helenę Dąbrowska, Kazimierza, Tadeusza Dąbrowskich i Józefa Karczewskiego.                 Mw
145            32. Piotra Krzysztofa Poziemskich. 33. Irenę i Ryszarda Stelmaszewskich, Jana i Matyldę Słomskich. 35. cr. Stokowskich, Złotkowskich, Makowieckich, Sterio, Wojno, Niegowskich i Kerc. 36. Edwarda Krzeczkowskiego. 37. Czesławę Kazimierza Krzeczkowskich, Janinę Łukasik, Henryka Łukasik, Aleksandra Stanisławę Krzeczkowskich, Marię Rajmunda Stanisławskich. 38. Sofię Levkevych [Lewkiewicz]             Mw
146            39. Różę Jana Kazimierza Marię Wiśniewskich, Zofię Stanisława, Józefa Stanisława Orzechowiczów, Natalię Józefa Rozumowskich, Jadwigę Skalską, Stanisławę Rąblewską, Aleksandra Kubus i Andrzeja Mikołajczaka. 41. Stanisława Jadwigę Dmochowskich, Janinę Stanisława Bożyk , Andrzeja Jana Zofię Aleksandra Gołota. 42. Tomasza Andryszczyka 43. cr. Koc, Rytel, Prokopiak, Lewczuk, Ilczuk.                                                                    Mw
147            40. Czesława Edwarda Pelagię Widłak Stanisławę Kazimierza Nowoszewskich s. Flarydę Kulig, Danutę Antoniego Daniela Zygmunta Weronikę Sawickich, Kazimierza Tomaszewskiego, Janinę Jerzego Dobrzyńskich, Wiesławę Leszka Parnowskich Kazimierę Ignacego Liszewskich Renatę Halinę Cibor, Zbigniewa Bednarczyk, Franciszka Janinę Annę Joannę Powierża, Eugenię Kołak i Bronisława Więckowskiego. MW
148            44. Annę i Józefa Bechta, Salomeę i Stanisława Durk Apolonię i Mariuszka Cieślińskich. Franię Węclewicz, Mariannę Szczepkowską i Arkadiusza Oliwierczuka. 45. Helenę Ignacego Klimczak, Annę Leona Stępień, Krystynę Kazimierza Polińskich i Władysława Małowiejskiego 46. Zofię Czesława Bieńkowskich, Henrykę Jana i Janusza Borczon Aleksandrę Juliana Stanisława Rzewnickich, Grażynę Dzierzgiewicz, Aleksandrę Jastrzębską. MW
149            47. Czesława Siekierko, cr. Siekierków, Michalików, Olszewskich i Żyłowskich. 48. Jana i Władysławę Grzymałów. Eugeniusza Wiśniewskiego. 49. Józefa Józefę Wacława Stefana Jana Eugenię Felicję Rutkowskich Jana Gabrielę Tadeusza Kazimierę Jerzego Pietryków Teresę Henryka Czajka Mariannę Henryka Cherubińskich Tadeusza Barbarę Darius Borken-Hagen  Mw
150            50. Sabinę Wacława Bolesławę Krystynę Marię i Danutę Żukowskich Antoninę Stefana Annę Włockich. 51. Jadwigę Edmunda Annę Józefa Franciszkę Antoniego Gorzelany, Annę i Jana Miładowskich, Władysławę Kazimierza Stanisława Stanisławę Malinowskich, Annę Kazimierza Sosnowskich, Juliana Irenę Atamanik Marka Graf. 53. Stanisławę Stanisława Żukowskich Zofię Franciszka Niemyjskich, cr. Żukowskich, Niemyjskich, Żebrowskich.       Mw
151            52. Mariannę Jana Pyrdek Jadwigę Henryka Janusza Kryńskich. 54. Annę, Mariannę i Tadeusza Szałatów, cr. Bełkotów, Pniaków, Grabowskich, Rodaków, Ewę Karczmarczyk. 55. Bronisławę Siedlik, Józefa Kowalczyka, Władysławę Pekal, s. Angelę Babiarz i s. Borgię Stala, cr. Szymczyków, Kowalczyków, Siedlików, Golonków, Kozłów, Pekalów, Łępickich, Szymańskich, Rudzików, Pupków, Orzołków, Wysockich. MW
152            56. Jakuba Jadwigę Martę Ryszarda cr. Aniszewskich, Siergieja Olgę, cr. Szworak Annę Mikołaja Iwana Kacpra Horoszko. 57. Franciszka Zofię Jakuba Tadeusza Marię Tobołów, Tadeusza Stanisławę Biel, Henryka Biel, Stanisława Laskę, Emiliana Mariolę Michalskich 58. Jolantę Stanisława Adelę Kazimierza Witkowskich Janinę Stanisława Żabińskich Reginę Mariana Nejfeld Marka Dołkowskiego i Piotra Bolestę.                             Mw
153            59. Sławomira Zdzisława Franciszka Stanisława cr. Lewandowskich Teofila Zofię Joannę Tadeusza Stanisława, cr. Jarnieckich Irenę Andrzeja cr. Wocialów. 60. cr. Koców: Halinę Elżbietę Stanisława Stanisławę cr. Cyrkowskich: Mariannę Jana Stanisława Antoniego Janinę Józefa Mariannę, Janinę i Józefa cr. Czesułów, Reginę Mariannę cr. Kamzol. 62. Zofię Władysława Szymańskich, Annę Andrzeja Pazik Krystynę Władysława Stefaniak.    Mw
154            61. Helenę Zdzisława Józefa Bronisława cr. Kiełków i Rekusów, Aleksandrę Czesława cr. Kamińskich , Wiechowskich , Sudaków, Mieczysława Karolinę Czesława, Stefana Wacława Wandę Zdzisława cr. Mazurków i Gałązków, bliskich sąsiadów. 64. Zofię Stanisława Ewę Feliksa Janinę Stefana Albina Teresę Zdzisława Henryka Wacława cr. Szymańskich, Aleksandrę Władysława cr. Wocialów, Alicję Czesława Danutę cr. Daleczyńskich.

Ewa Wojciechowska MW

155            63. Jadwigę Karwat, Anastazję Wacława Zofię Stanisława Henryka Ryszarda Zofię Franciszka Jerzego Nielipińskich Halinę Antoniego Józefa Warzyńskich Krystynę Lipińską, Reginę Jana Wyder, Halinę Adama Wodzickich cr. Kwiatkowskich Terlikowskich Kaczmarczyków Krasowskich. 66. Marię Mikołaja Stojanowyczów, Katarzynę Jana Patko Stanisławę Stanisława Żukowskich cr. Stojanowyczów, Żukowskich Patko Żebrowskich.                                       Mw
156            65. Jadwigę Karwat, Anastazję Wacława Zofię Stanisława Henryka Ryszarda Zofię Franciszka Jerzego Nielipińskich Halinę Zygmunta Dropia Zofię Antoniego Józefa Warzyńskich Krystynę Lipińską, Reginę Jana Wyder Halinę Adama Wodzickich oraz cr. Kwiatkowskich.  67. Stanisława Zarębe, Kazimierę Gordiejew Szczepana Stanisławę Zglińskich, Zbigniewa Moczulskiego, Janinę Stanisława Wiktorię Stanisława Zofię Teresę Gołaczewskich.              Mw
157            68. Władysławę Jedut, Jana Stanisława Władysława Marię Piechowską, Emilię Ryszarda Marchewka, Sylwestra Tadeusza Sławka Wieśka Leopolda Korzeniowskiego, Sławka Sobicińskiego. 69. Cr. Nowaków, Chińczów, Glinków, Kulczywskich Marię Sikorską 70. Czesławę Wojciecha Jana Kurpik cr. Trześniewskich : Marka Mateusza Jana Helenę. 76. Janinę Muzyka, Janusza i Grażynę Milewskich, Józefę i Stefana Kuźniarskich. MW
158            71. Halinę Kazimierza Henryka Łuniewskich, cr. Wiśniewskich, Postlep, Godlewskich, Tymińskich, Tadeusza Bronisława Jana Tomasza Wacława Stanisałwa Łuniewskich Lucjan Jadwiga Łuniewscy Krystyna Jerzy Nowińscy Irenę Glinka -Nowak Henryka Glinak, Ryszarda Glinkę i Lucynę Wyszomierską. 73. Bogusława Zawadzkiego, cr. Zawadzkich, Gajdów, Łykowskich, Szczepańskich, wszystkich co zginęli w obozach koncentracyjnych.                 Mw
159            72. Jadwigę Wszołkowską, Marię Irenę Feliksa Stefana Stanisława Iwanowskich Bronisława Stanisława Jadwigę Wacława Wiesława Zenona Jarosława Wrzosek Eugenię Władysława Żachowskich Stanisława Waszczuk, Jana Uszyńskiego, Helenę Kubiak, Marka Anastazję Romualda Franciszka cr. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 77. Bożenę Mariana Aleksandra Skarżyńskich.       Mw
160            74. Stanisława Józefa Stanisława Tryniszewskich cr. Tryniszewskich, Józefa Lucynę Szelest Zdzisława Pakuła, Roberta Koczkodaj, Leona Roberta Twardziak Jerzego Łachacz, Halinę Ptaszyńską, Jana Waldemara Naszewskiego, Henryka Grzybak, Józefa Ruder, Jerzego Gregorek Zdzisława Okołotowicza, Jana Irenę Harędziak cr. Ziółkowskich, Pakułów, Dytkowskich, Gonstawów. 79. Władysława i Teodorę Grabowskich, cr. Grabowskich i Perkowskich.        Mw
161            75. cr. Figielskich: Zofię Mariana Pawła Jana Ignacego Stanisława Leszka Janinę Władysława Piotra Koziatek Marię Zenona Jezierskich Marię Ryszarda Jerzego Mirosława Niciszewskich Władysława Mariana Władysławę Kamińskich Stanisławę Edmunda Tylińskich Annę Lucjana Leona Niegowskich Marcina Głuszek , Paciorkowskich, Kan   76. Janinę Muzyka, Janusza Milewskiego, Grażynę Milewską, Józefę Kuźniarską i Stefana Kuźniarskiego.                       Mw
162            78. Janinę Władysława Składowskich, Halinę Michała Bochenek, cr. Zielonków 79. Władysława i Teodorę Grabowskich, cr. Grabowskich i Perkowskich. 80. Władysławę Wacława Szczepanik, Stefana Bogdańskiego, Bogdana Kępka, Mieczysława Pankiewic. 82. Jadwigę Wincentego Rostkowskich Barbarę Tomasza Wojciecha Krzysztofa Laskowskich Annę Andrzeja Stanisława Zofię Bronisława Jerzego, cr. Olszewskich i Gorczyńskich.                Mw
163            81. Urszulę Edwarda Radosława Mariannę Józefa Zuzannę Aleksandra Katarzynę Jakuba Kazimierza Wacława Feliksa Mariannę Bożenę Czesława Zdzisława Janinę Władysława Elżbietę oraz cr. Kamińskich, Gąsior, Bujnik, Bondarzewskich, Doniluk i Mróz. 83. Helenę Kazimierza Tadeusza Dąbrowskich , Józefa Karczewskiego. 84.Marię Kłopotowską, Stanisława Józefę i Jadwigę Lubowickich.                                                                                Mw
164            85. cr. Nowickich, Korzebow, Kochańskich, Fidurów, Wasiluk, Skoniecznych. 86. Mieczysława Kuźma, Stanisława Kuźma i Arkadiusza Kozioł. 87. Krystynę Andrzeja Bieńkowskich, Janinę Najbauer, Weronikę Adamczyk, Marka Najbauer. 88. Janinę Stefana Tkaczyk, Józefa i Józefę Pabian, Janinę Maksymowicz, Władysława Kaźmierczak. 89. Janusza, Eugeniusza Wyczołkowskich, Józefa Zofię Sałata Urszulę Filińską z rodzicami.         Mw
165            90. Sabinę Celinę Józefa Rafała Dąbkowskich. 91. Henryka Kokoszka, Władysława Magdalenę Jachacy. 92. Antoniego Stanisława Hilarego Tadeusza Waszczyk Stanisława Artura Mariannę Józefa Zaręba. 93. Jana Skłodowskiego, Stefanię Białą oraz cr. Skłodowskich. 94. Mariannę Tadeusza Wojciecha Aleksandra Panas Stanisława Kazimierę Szulborskich Stanisława Mazur, Stanisława Paszkiewicz. 97. Henrykę Marzewską, Józefę Osztawską.   Mw
166            95. Jana Hannę Kurowskich, Aleksandra Henryka Szwejkowskich, Stanisława Mariannę Kur Janusza Filipiak, dziadków i babcie z tych rodzin. 96. Lucjana Feliksa i cr. Wyszyńskich i Radziszewskich, Mieczysława i cr. Michalskich Jadwigę Józefa Ewę Alinę Zygmunta Reginę. 98. Jana Józefa Ryszarda Zygmunta Krystynę cr. Cabanów, Ignacego Krystynę cr. Sobotów, Helenę Anusiewicz, Edwarda Górskiego.                                                          Mw
167            99. Irenę Hieronima Stanisława Tadeusza Kazimierza cr. Przestrzelskich. 100. Marię Aleksandra cr. Twardowskich, Gawrysiaków Zofię Janinę Borek, Ryszarda cr. Czerwińskich, Półtorak Marię Cytacką, Sławomira Romualda Jadwigę Lipscy. 101. Wacława Henryka Motel, Mariannę Franciszka Frąckowiak Józefa Adelę cr. Motel, Frąckowiak, Jodźwińskich. 102. cr. Waś. 103. Jana Białek, cr. Białków Gołębiewskich , Gajewskich.                   Mw.
168            104. cr. Podgórskich, Żelazowskich, Pardów, Kluzików. 105. Janinę Kazimierza i Stanisławę Tadeusza Sikorów. 106 Jadwigę Franciszka Władysława i c. r. Twardowskich. Helenę Henryka Zofię Kazimierę Stanisława i cr. Dobrogowskich. 107. Halinę i Mariana Bieńkiewicz 108. Antoninę Henryka Mieczysława Datman Mariannę Stanisława Skłodowskich. 109. Leokadię Wojciecha Kuntz, Krystynę Czesława Rudzińskich.                                        Mw
169            110. Jana Antoninę Franczak, Bronisławę Stefana Zaręba. 111. Janinę, Wenencjusza, Wojciecha Waś, Andrzeja Czyżewskiego. 112. Józefa Henryka Jana Stanisława Sylwestra cr. Winiarskich Jerzego Zygmunta Alinę Pękala. 113. Stanisława Marię Kopeć. 114. Jerzego Tyszkiewicza, Mariana Cudnego, cr. Cudnych. 115. cr. Wyszomirskich, Leokadię Konstantego Mierzejewskich Zofię Zdzisława Gołota.                                                            Mw
170            116. Janinę Piotra Zygmunta Godlewskich Annę Franciszka Władysława Helenę Wyszyńskich Sabinę Edwarda Oszman , Ilonę Pawlicką. 117. Mieczysława Jóźwik, Stanisława Mariannę Halinę Anuszkiewicz , cr. Jóźwiaków i Anuszkiewiczów. 118. Jadwigę Eugeniusza Zalewskich, Marię Mieczysława Jóźwickich, cr. Nowaków, Roszkowskich, Jóźwickich, Zalewskich. 124. Andrzeja Wacława Stanisława Laseccy Jadwigę Pawlak, Leokadię Świerszczkowską.           Mw
171            119. Stanisława Derewońko. 120. Jadwigę Plewnicką, Piotra Nasiłowskiego, Marcina Czarnak, cr. Ratyńskich, Plewnickich, Nasiłowskich, Falkowskich. 121. Jana Stefana Augustyniak, Franciszkę Mariana Pietrzak Czesława Kryśkiewicz i Apolinarego Włodarczyka. 122. Zygmunta Wójkowskiego, Wandę Mariana Bagniuk, Bronisławę Henryka Gawlik, Melanię Karola Latkowskich. 125. Wiesława Zofię Fabijańskich                                            Mw
172            123. Wandę Józefa Zbigniewa Sobała Czesławę Andrzeja Genowefę Tadeusza Witkowskich Henryka Wrzosek, Alberta Wolfa, Genowefę Jana Pergół. 126. Bolesława Leokadię Eugeniusza Książek Jana Zofię Sobiescy Leokadię Niedźwiecką cr. Niedźwieckich, Książków, Lipko, Kowalczyk. 127. Ryszarda koziej, Genowefę Płudowską, Zdzisława Płudowskiego, Grzegorza Gwiazdowskiego. 128. z rodzin Jasionków, Kamińskich, Luchowskich, Witarowskich         Mw
173            129. z rodzin Koc, Dawidowskich. 130. Adelę Grzegorza Krućko. 131. Tadeusza Pawlaka, Jadwigę Włodek. 132. Janinę Stanisława Wacłowskich, cr. Benedykciuk, Wacławskich. 133. Mariana Zofię Zdanowskich, Annę Pogorzelską. 134. Władysława Gnatowskiego, cr. Busmow, Gnatowskich, Sznicińskich. 135. Tadeusza i Stanisława Manowskich, Reginę Mariana Nejfeld. 136. Stanisławę Józefa Nowickich, Jana Książak, o. Alojzego Dłużniewskiego                      Mw
174            137. Ewelinę Głomską, Barbarę, Tadeusza Kubiaków, Zalewskich, Leokadię, Stanisława Stęplewskich, Mariannę, Andrzeja Czekalskich, cr. Wojtczaków, Szematowicz, Urbańczyków, Dworczaków, Kubiaków, 138 Kazimierza, Jadwigę, Wacława cr. Niegowskich, Janinę, Romana cr. Szymaników, Więchów, Kikołów.   Wiesławę i Jerzego Nałęcz, Wandę i Jerzego Rabczyńskich, Wojciecha, Wandę i ich rodziców, Stefanię i Stanisława Słońskich.           Mw
175            139 Marka Mikę. Jolantę Sowińską – Karaś, cr. Mików, Karasiów, Kołodziejków, Sowińskich, Lisów, Zająców, Szczygielskich, Kowalczyków, Gawrysiów, Bytniewskich, Ochmańskich, Strzelczyków, Wesołowskich, Zdzisława Bronisławę Zielińskich, Stanisława, Stanisławę, Bogdana Bania, Stefana Wolfa, Tadeusza Niewiarowskiego, Katarzynę Witczak, dusze w czyśćcu cierpiące
176            164/ Jana, Walerię, Janinę, Włodzimierza, Adama i Ryszarda Grajewskich, zmarłych z rodziny, Janinę, Henryka, Ryszarda, Andrzeja, Krzysztofa, Jadwigę Salwin, cr. Salwinów, Fuglewiczów, Fijałkowskich, Zagórskich, Woźniaczków, Maciejowskich, Junów, Ogonowskich, Muillerów, Kryszkiewiczów, Rakowskich, Pączkowskich, Sadochów, Chanasów, Wiktorię i Jerzego Perzyna, Alicję i Jana Puścion, Stanisława Szymańskiego, Iwonę Dziuban, Wiesławę Pecura RG
177            Mirosława i Stefanię Kacprzak, Stefana i Zofię Kołodziejczyk, Wandę Kasprzak, Teresę Ramotowską, Jerzego Kalinowskiego, ks. Wardęgę, ks Alojzego Dłużniewskiego, Ks. Szczepana, zmarłych braci i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych, mieszkańców bl. 14 z os. Wolności, pracowników i pacjentów Inst. Matki i Dziecka w Warszawie 165/Kazimierę, Stanisława, Jana Kamińskich, Józefę Bronisława, Zygmunta, Józefa Rostkowsckich, Henryka Konarzewskiego  RG
178            158/ Helenę, Henryka, Zofię, Wacława, Henryka, Jana, Marię i Stanisława, cr. Dobrogowskich, Franciszkę i Jadwigę, cr. Twarowskich, Edwarda, Teresę, Józefa i Czesławę, cr. Banaszkiewicz, Stefana i Karolinę Wrocławskich, Mariannę i Władysława Rutkowskich, Walentynę i Edwarda Woźniak, Mirosława, Henrykę i Andrzeja, cr. Kosickich 159/ Bronisława i Stanisławę, cr. Czapczuk, Włądysława i Frnaciszkę, cr. Oksiutów               RG
179            160/ Jadwigę, Józefę i Hieronima Koc, Jadwigę i Stanisława Słaby, Stanisława i Kazimierza Olszewskich, Józefę i Adama Malinowskich 161/ Edytę, Jana Jaroszek, Stanisław i Barbarę Kuźma, Katarzynę Krawiec, Adolfa Milewskiego, Łukasza i Mariannę Lubarskich                 RG
180            161/ Józefa Dekutowskiego, cr. Wołczyńskich, Janinę, Franciszka Wilczyńskich, Czesławę Walicką, Marzenę Mikielską, Władysława Czochara, Kazimierza Parys, Grzegorza Lubowickiego 162/ Tadeusza Jaźwińskiego, Sabiny Wojtkowskiej, Liliany Stromeckiej, Anieli i Henryka Skłodowskich 163/ Ryszarda Czerwińskiego, Marię Łaszkiewicz, Leokadię, Ludwika, Stanisławę, Wandę Półtorak                                                                  RG
181            Teresa, Edward, Stefan, Zofia, Czesława, Józef Banaszkiewicz, Karolina, Stefan Wrocławscy, Edward, Walentyna Woźniak, Marianna, Władysław Rutkowscy, Andrzej, Mirosław, Henryka Kosiccy, Henryk, Helena, Zofia, Wacław, Henryka, Stanisław, Maria Dobrogowscy, Sławomir Wocial, Henrykę, Mirosława i Andrzeja Kosickich.                                    KS?
182            Henryka, Zofię i Jana Żelazowskich, O Beniamina, Stanisława, Leokadię i Kazimierza Banaszuków. Halinę Gołotę, Mariannę Wierzbicką, Aleksandra Zastawnego, Marię Małgorzatę, Krystynę, Stanisława Rodowiczów, Józefę, Tadeusza, Jerzego Szaszewskich, Martę Panczkiewicz, Teresę Bukowską,  Józefa Piórkowskiego   KS
183            Daniela Wojciecha Mroza, Zdzisławę, Kazimierza, Helenę, Adama, Hannę, Romana, Jana, Stanisława Rogalskich, Barbarę, Romana Mejer, Aleksandrę, Władysława Girsa, Józefę, Stanisława Adamskich, Alicję Ładę – Bieńkowską, Ryszarda Dejnek, Barbarę Jogodrzońską, Danute, Mariana Modzelanów, Marka, Krystiana, Zofię Macyszyn, cr. Macyszynów