Wypominki

WYPOMINKI  ROCZNE 2020 – 2021

1.                  

+ z r. Niedziałków, Dłużniaków, Kwiecińskich, Grochowskich, Daniela Wójcika, Dominikę Żuk – Prokopiuk, Janusza Niedziałka, Michalinę i Mariusza Bagińskich, Tadeusza Baryckiego, Czesławę i Pawła Nogalów, Sławomira Chmielarza, Szymona Danielewicza, z r. Kołodziejów

2.                  

+ Jadwigę Chaberską, Mariannę, Władysława, Rozalię i Jana, z r. Kędzierskich, Stanisławę, z r. Przyborowskich i Kurdejów, Mariusza, Alinę, Sylwestra i Leszka Jastrzębskich; + Romana i Roberta Kazimierczuków, z . Lasockich i Kazimierczuków

3.                  

+ Eugeniusza i Annę Tadeusiaków, Zygmunta i Marię Cieślaków, Walerię i Edwarda Tomaszewskich, Zbigniewa, Witolda oraz Mieczysławę Wrana, Janinę, Eugeniusza i Krzysztofa Fiszerów, Stanisława Kokoszkę, Wiesławę Smuragę

4.                  

+ Stanisławę i Szczepana Zglińskich, Stanisława Zarębę i rodzinę, Zbigniewa, Janinę, Stanisława Moczulskich, Mariannę i Stanisława Janczewskich, z r. Gołaszewskich, za dusze w cz. c. + Wojciecha i Zygmunta, z c.r. Iwanowskich, Feliksa, Aleksandrę, Stanisława, Annę, Barbarę, Henryka Krysińskich+

5.                  

+ Jadwigę, Józefa, Franciszka, Stanisławę, Eugeniusza, Zbigniewa Wyszomierskich, Aleksandrę, Stefana, Jana, Mariannę, Mariannę, Jana, Teresę, Józefa Gocal, z r. Wyszomierskich, Zawadzkich, Pogorzelskich, Godlewskich

6.                  

+ Marię i Mikołaja, Katarzynę i z c.r. Stojanowyczów i Patków + Stanisławę i Stanisława, z cr. Żukowskich i Żebrowskich + Czesławę i z r. Siekierków, Olszewskich, Grabowskich, Żyłowskich, Michalików, + Bożenę Osińską, Wandę, Józefa i ks. Jana Szulborskich, ks. Rocha Modzelewskiego

7.                  

+ Józefę i Stefana Kuźniarskich, Zofię i Stanisława Rodaków, Annę, Józefa Bechtów, Salomeę, Stanisława Danaków, Mariuszka, Apolonię Cieślińskich, Franię Węclewicz, Mariannę Szczepkowską, Arkadiusza Olichwierczuka

8.                  

+ Zofię, Ryszarda, Anielę, Wacławę, Halinę, Jana, Wacława Zalewskich, Kornelię, Zygmunta, Józefa Popowskich, Pelagię, Jerzego, Bolesława, Franciszka Dolnych, Eufrozynę, Jana Topichów, przodków, wsz. dusze w czyśćcu cierpiące

9.                  

+ Eugeniusza, Franciszkę, Annę, Janinę, Walentego, z cr. Ołowskich, Zofię, Jana, Stanisława, Krystynę Wrzosków, Krystynę i Tadeusza Cymbalaków, Ewę Krasnodębską, Katarzynę Muszyńską, Elżbietę Fonberg, z całej rodziny, z pracy i za dusze w czyśćcu cierpiące

10.             

+ Rozalię, Jana, Kazimierza, Marię Wiśniewskich, Jadwigę Skalską, Stanisławę Rąblewską, Zofię, Stanisława, Józefa, Stanisławę Orzechowiczów, Aleksandra Kobusa, Natalię, Józefa Rozumów, Andrzeja Mikołajczaka + Jana, Juliannę i Jana Więchów

11.             

+ Annę i Stanisława Nagrabów + Renatę, Eleonorę i Józefa Piotowskich, Janinę i Henryka, Jadwigę i Edwarda, Natalię, z r. Piotrowskich, Skórków, Faconów i Skorupskich; Jana Skłodowskiego, Stefanię Białą oraz rodziców z rodzin Skłodowskich

12.             

+ Wiesława, Stanisława i Genowefę, Władysławę i Stanisława, ks. Ludwika, Mariannę, Stanisława, z r. Winiarków, Czmochów, Rosłańców, Szklarzów, ks. Kazimierza Kurackiego, Krystynę i Stefana Lesińskich, Mariana Bijocha, Witolda Główkę, ks. Eugeniusza Matyskę, Barbarę Sysiak;

13.             

+ Zofię, Józefa Tryniszewskich, Alicję i Jacka Błaszkiewiczów, Helenę i Aleksandra Średnickich, Janinę, Jana i Tomasza Godlewskich, Leontynę i Tadeusza Skłodowskich, Jana Sitarskiego, Stefanię Laprus

14.             

+ Mariana i z r. Śledzińskich, Tokarskich, Saciłowskich, Mikuckich, Maliszewskich, Koców, Szeflerów, Szczepaniaków, Boczkowskich, Trzasków, dusze w cz. c. + Remigiusza i c.r. Prusakiewiczów i Kałudzińskich, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny.

15.             

+ Rozalię, Jana, Bolesława i c.r. Książków, Groszyków, Bubrowieckich, Maksiaków i Olków oraz wszystkich w czyśćcu + Stanisława, Halinę, Lucynę, Mariana, Kazimierza, Mariannę, Helenę c.r. Grądzkich, Wyszomirskich, Berezów, Mowlów i wszystkich w czyśćcu

16.             

+ Mariana i Genowefę, Leona, Annę, Andrzeja, Annę, Jana, Mariana, Zofię Paluch, cm cr Totów, Hojdów i Fliśników oraz Wragów. +Marię Elżbietę, Alfreda, Krzysztofa, Stanisława Rzeczyckich, Zdzisława Głuchowskiego, cr Domaszczyńskich, Janinę Piłczyńską,  cr Miszczaków i Truszczyńskich.

17.             

+ Katarzynę, Kazimierza, Tadeusza, Palucha, Halinę, Jana, Cuppa, Halinę, Kazimierza, Henryka Łuniewskich, Adelajdę, Franciszka, Andrzeja, Jadwigę, Władysława Krukielów, Hannę, Krystynę, Zdzisława Sulewskich, Helenę Sierocką, Halinę Grądzką, Annę Romanowicz, Stanisława i Stanisławę Rybackich, Władysławę i Eugeniusza Olczak.

18.             

+ Stanisława, Bogusławę, Franciszka, Piotra Łapińskich, Zofię, Józefa, Mieczysława Borowików + Rachubów, Wajdów, Pieńkosów, Kieliszków. + Mariannę Markiewicz, Stanisława i Janinę Dobrowolskich; + Braci i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych + z r. Kalatów, Kachniarzów;

19.             

+ Józefa, Barbarę, Zbigniewa Tylińskich, Georges (Żorża) Lubę Bonneville (Bonwil), + Stanisława i cr Ratyńskich, Aleksandrę, Władysława i Franciszka i  cr Krysików, Stanisławę i Władysława i  cr Domanieckich.

20.             

+ Stanisława i  cr Siejków, Świderskich, Sińczuków, Sąsiadów, Pańków, Uziębłych, Kuźmów, ks Zenona Tomczaka, wszystkich kapłanów oraz DwCĆ. + cr Falkowskich, Gryglewskich, Kacpurów, Kłusków, Czesława Brodeckiego. +  cr Frankowskich, Górskich, Rożko.

21.             

+ ks Jana Decyka, Stefanię, Władysława i Stefanię Decyk, Kamilę i Stanisława Przewoźnych, Barbarę, Piotra i Andrzeja Przewoźnych, Czesławę i Aleksandra Zyśków, Henrykę i Stanisława Mrozów, Anastazję i Jana Wiechowskich, Aleksandrę Zawistowską.

22.             

+ Joannę, Mariana, Reginę, Leona, Marciniaków, Franciszka, Marię, Janusza, Tomasza Sztajerwaldów, Zofię Pazio, Leokadię, Janusza Tabor, Modestę Stobnicką, Danielę Szczerską. + Szczepana, Zdzisława, Eugeniusza, Stefanię,  cr Nienałtowskich, Pachołków, Soliwodzkich, Marię Hruszczowiec, Marię Witkowską.

23.             

+ Irenę, Stanisława i Grzegorza Wąsowskich, Jana, Adama, Wiesława, Jadwigę  i Zygmunta Rydzewskich, Stanisława i Jerzego Gałązków. +Mariannę, Wacława i  cr Laseckich, Zofię, Franciszka Sulewskich  cr ks Czesława Żebrowskiego, Jana, Mieczysława Kołakowskich.

 

24.             

+Mariannę i Wacława, Jadwigę,  cr Żórawskich, Miturów, Cichoszów, Krużelów. +Jana, cr Laszczkowskich, Kaszubów, Białowąsów, Gibasów, Witkowskich, Grzegorczyków.

25.             

+ cr Sładkowskich, Zielonków, Michalaków, Bochenków, +Ludwika, Leokadię, Czesława, Bolesława Golców, Henrykę, Władysława, Zdzisława Rusjan, Mariana, Stanisława, Stanisławę Miąsko, o. Alojzego Dłużniewskiego, bp Johna

26.             

+Kazimierza, Stanisławę, Eugenię, Antoninę, Jana,  cr Niemyjskich, Jana, Halinę  cr Boguszewskich,  cr Koców i Borzymów. + Waldemara  cr Laro, Teodozję,  cr Walenciuków, Macieja i Krystynę Gąsiewskich, Ryszarda, Dominika, Henrykę Rybak.

27.             

+Krystynę, Alfreda, Zofię i Juliana,  cr Ochmanów, Kondraciuków, Małeckich, Grzybowskich, Bazylczuków, Tarkowskich, Krasnodębskich, Siemieniaków, Polaków, Błachniów, Brzozowskich, Teresę i Zenona Komender.

28.             

+ Zofię, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Felicję i Kazimierza Koców; Helenę, Eugeniusza, Saturninę i Jana Rytlów; Mariannę, Dominika, Mariana i Józefa Prokopiaków; Henrykę i Stanisława Lewczuków.

29.             

+Józefę, Adama, Helenę, Eugeniusza, Włodzimierza i Andrzeja Krasnodębskich; Kazimierę, Stefana i Barbarę Turków. + Zofię, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Felicję i Kazimierza Koców; Tadeusza Bronisława, Aleksandra, Mariannę i Walentynę Konopków oraz wszystkich w czyśćcu.

30.             

+ Stanisławę, Antoniego, Tadeusza i Hilarego Waszczyków; Stanisława, Artura, Józefa i Mariannę Zarębów; Sławomira Narożnego.  + Jadwigę, Wacława i Sławomira i c.r. Kościuszków; Teresę i Józefa i c.r. Gocalów; Henryka Lewczuka i c.r. Kurów i Wyszomirskich.

31.             

+Jadwigę, Franciszka i Leokadię Gęsinów; Stefanię Wyszomierską, Franciszka Sawickiego, Edmunda Uszyńskiego, Eugenię i Zenona Skarżyńskich, Kazimierza i Mariannę Banaszuków, Barbarę; Stanisława Świniarskiego, Stanisława Tryniszewskiego, Czesława, Barbarę, Halinę, Władysławę, Stanisławę, Franciszka, Roberta, dziadków Gęsinów, Banaszuków, Sawickich, Kotowskich, Kustrów i Kowalczyków.

32.             

+ Helenę, Jana i Józefa Satorów; Teodora, Wacława, Jana, Stanisława, Józefa i Andrzeja Sarnowskich; Danutę Piskorowską, Helenę Papis, Bogdana Woźniaka. + Jakuba, Jadwigę i Ryszarda Aniszewskich, Segieja, Olgę i c.r. Szworaków i Karpowych.

33.             

+ Krystynę Jastrzębską, Łukasza Szymońskiego, Renatę Wiktorowską, Annę Rokicką, Zygmunta, Franciszka i Mieczysława; Jana, Irenę, Wiesława, Jadwigę, Jana, Antoninę, Adama, Karolinę, Halinę, Franciszkę, Marię, Anatola, Ryszarda, Alicję, Zbigniewa i Helenę. Annę, Tadeusza, Zenobię, Henryka, Zofię i Krzysztofa Raczyńskich; Władysława, Annę, Danutę i Alinę Braneckich, Stanisławę Sabałę.

34.             

+ Czesława, Edwarda, Pelagię i c.r. widłaków; Stanisławę, Kazimierza i c.r. Nowoszewskich, S. Florydę i c.r. Kuligów, Danutę, Antoniego i c.r. Danielów; Kazimierza i c.r. Tomaszewskich; Janinę i c.r. Dobrzyńskich, Wiesławę, Leszka i c.r. Parnowskich; Kazimierę, Ignacego i c.r. Liszewskich; Zygmunta i c.r. Sawickich; Zbigniewa i c.r. Bednarczyków; Renatę, Halinę i c.r. Ciborów.

35.             

+ C.r. Olejarczyków, Szydłowskich, Gawrysiów, Mańków, Pogorzelskich, Śniadałów, Walędzików, Kalbarczyków i Szestowickich; Annę Świderkównę, O. Alojzego Dłużniewskiego, Ks. Piotra Pawlukiewicza i wszystkich w czyśćcu.

36.             

+ Krzysztofa, Jana i Leonardę Kolendów; Mariana i Danutę Korzeniewskich, dziadków Korzeniewskich i Kołaczów. + Irenę, Mikołaja i Pawła Konaszyńskich, Janinę, Stanisława, Józefa, Nadzieję, Jadwigę, Wiesława i Teresę oraz wszystkich w czyśćcu.

37.             

+ Aleksandra i Zofię oraz Jana i Jadwigę Królów, Teresę Chorchos; Małgorzatę Góran; Apolonię i Zygmunta oraz Roberta Baranowskich; Mariannę i Leszka Ciachów; Mirosława Milewskiego; Annę i Jana Szczuczyńskich.

38.             

+ Jana, Elę, Reginę, Franciszka i c.r. Pecurów, Reginę, Tadeusza i c.r. Malców, Weronikę, Pawła i c.r. Konferowiczów, Jerzego Mierzejewskiego, Józefę i Tadeusza Nowocinów; Janinę Chrapowicką, Władysławę Nogal, c.r. Szulborskich, Wagnerów, Brzostków i Zabielskich; znajomych, sąsiadów, koleżanki i kolegów ze szk. Nr2 i wszystkich w czyśćcu.

39.             

+ Józefę, Józefa, Wacława, Jana, Stefana, Eugenię, Felicję i c.r. Rutkowskich; Jana, Gabrielę, Tadeusza, Jerzego i c.r. Pietryków; Teresę i Henryka Czajków; Mariannę i Henryka Cherubińskich i c.r. Flontów i Moreniów.

40.             

+ Wacława i Marię oraz Zbigniewa Zgorzelskich; Jakuba i Zofię Brudzińskich; Henryka i Marię oraz Dominika Walterów, Marię Falińską; Annę i Grzegorza Karpińskich.

41.             

+ Henryka, Michalinę i c.r. Dużyńskich, Jana, Helenę i c.r. Wiśniewskich; Jerzego, Hannę i c.r. Sobolewskich; Juliana, Janinę i c.r. Ciechomskich; Stanisława, Stanisławę i c.r. Jasińskich; Michała, Janinę i c.r. Włochów.

42.             

+ Małgorzatę Bąk, Grażynę Muszyńską, Mariannę Jakubowską, Sławomira Rokitę i Mariannę Wyporkiewicz. + Kazimierę i Kazimierza Wojtkowskich; Lucjana, Stefana, Józefę, Stanisławę, Celinę, Halinę, Irenę, Zofię i Sabinę.

43.             

+ Zofię i Stanisława Karcarczyków, Annę Gut, brata Stanisława, Leszka Blachę. + Stefanię, Leonarda, Michała, Annę i c.r. Szustakiewiczów; Zygmunta i c.r. Wielgo; Jadwigę, Stanisława i Jerzego Muczyńskich; Hannę Adasiak; c.r. Milewskich i Rogalów.

44.             

+ Jacka, Zdzisława, Józefa i Janinę Kurów; Stanisławę, Franciszka, Tadeusza i Janinę Kieryłów; c.r. Augustyniaków, Krysiaków, Bernacików, Góźdź i Petrilla. + Stanisławę, Franciszka, Franciszkę, Stanisława i Henryka Poławskich; Mieczysława i Jerzego Tryców; Mariana Winnickiego; Genowefę, Jana i Eugeniusza Piotrowskich.

45.             

+ Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta i c.r. Maliszewskich. + Iwonkę Groszek, Mariana, Helenę, Jana, Piotra, Konstantego, Włodzimierza, Antoninę, Alicję i Franciszka Zarębów; Jana Baprawskiego.

46.             

+ Krystynę, Wacława i c.r. Krawieckichj, Zofię Grzymała i c.r. Zielińskich. + C.r. Piotrowskich, Łukasiuków, Stokowskich i Fabijańczuków. + Zbigniewa i Stanisława Tyminskich; Anielę i Henryka Skłodowskich.

 

 

 

47.             

+ Marię, Irenę, Feliksa, Stefanię i Stanisława Iwanowskich; Bronisławę, Stanisława, Jadwigę, Wacława i Jarosława Wrzosek; Eugenię, Władysława, Jana, Marka, Stanisława, Anastazję, Rajmunda i Franciszka mi c.r. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków i wszystkich w czyśćcu.

48.             

+ Jana i Mariannę Pyrdek; Jadwigę, Henryka i Janusza Kryńskich. + Celinę, Kazimierza i c.r. Rybaków; Zofię, Andrzeja i c.r. Prywatów; Weronikę i Leonarda Gollów; Irenę i Jana Kacarskich. + Teodora, Zofię i Adolfa Dąbkowskich; Wincentę i Jana Trepkowskich; Salwina i Andrzeja Godlewskich.

49.             

+ Jerzego i Kazimierę, Weronikę i Teofila oraz Ryszarda Mańków; Adama, Lucynę i Czesława Frąckiewiczów; Franciszkę i Walentego Waśniewskich; Apolonię Sobczak i wszystkich w czyśćcu. + Cr. Dąbrowskich, Kalinowskich, Poruczników.

50.             

+ Jana, Irenę, Stefana, Władysławę i c.r. Tryniszewskich i Zawistowskich; Feliksa i c.r. Gutów i Borsów; Zofię i Aleksandra Gajewskich i wszystkich w Czyśćcu. + Barbarę, Henryka i c.r. Królów; Jadwigę, Krzysztofa i c.r. Pytlów oraz Piechotków.

51.             

+ Helenę, Jana Antoninę i Antoniego Parcianych; c.r. Rzeszutków, Kowalskich, Misztalów, Szulców, Gillernów i Ranków. Teresę, Marzenę, Jolę, Andrzeja, Artura, Krzysztofa, Wojciecha i Marię Krystynowiczów.

52.             

+ Marię, Irenę, Feliksa, Stefanię i Stanisława Iwanowskich; Bronisławę, Stanisława, Jadwigę, Wacława i Jarosława Wrzosków; Eugenię i Władysława Żochowskich; Jana Uszyńskiego, Stanisława, marka Anastazję, Rajmunda, Franciszka i c.r. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków i wszystkich w czyśćcu.

53.             

+ C.r. Włodarczaków, Kosińskich, Werelichów, Gostyńskich, Paluszkiewiczów, Wrzosków, Kamińskich, Bartczaków, Arbaszewskich, kuzynów, przyjaciół i poległych w obronie Ojczyzny.

54.             

+ Zofię, Kazimierza i c.r. Czapskich, Kodymów, Kaniewskich i Miodków; Marię, Jana i c.r. Fursów, Lisów, Jeziorów i Ozonów; Annę Bielecką, Włodzimierza Wieczorka, Marka Fałdzińskiego, Julię Manfredini, nauczycieli, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny, i wszystkich w czyśćcu.

55.             

+ Jana Szczepana i Jadwigę Modzelewskich; Stanisława i Janinę Nienałtowskich. + Reginę, Kazimierza i Jerzego Walterów; Annę i Witolda Czerwińskich; Mariana i Grażynę Frelków + Janinę, Józefa, Zygmunta, Franciszka, Stanisława Cr. Korytkowskich, Killisiów, Dawidczyków.

56.             

+ Jerzego, Kazimierę i Franciszka Starczewskich, Księży Juliana i Saturnina oraz c.r. Rostkowskich; Janinę, Wojciecha, Stefanię, Zofię, Krystynę i Konstantego.+ Andrzeja Słojewskiego, Barbarę i Aleksandra Porczyńskich. 

57.             

+ Hieronima i Eugenię Piekarniaków, Stanisława i Kazimierę Borczyńskich.

+ Józefa, Aleksandra, Aleksandrę, Michała, Danutę, Zdzisława, Józefę, Stanisława, Antoninę, Alicję i Andrzeja. C.r. Michałowskich, Karwackich i Pietrzaków.

58.             

+ Stanisława i Władysławę Łąkowskich; Tomasza i Kazimierę Chudków.

+ Stanisława Siejko i c.r. Siejków, Świderskich, Sińczuków, Uziębłych, Pańków, Mazurów, Kwaśniców, Okońskich, Kukawskich i Jezierskich.

59.             

+ Adelę i Jana Jagłów; Franciszka i Zofię Pietruczuków; Henryka Lichosika; Danutę Olek; Małgorzatę Olszewską; ks. Piotra Urbanowskiego; ks. Kazimierza Obryckiego; ks. Mirosława Deca; ks. Adama Szkópa; ks. Piotra Pawlukiewicza;

60.             

+ Zofię, Bronisława, Annę, Andrzeja, Jadwigę, Wincentego, Zofię, Barbarę, Wojciecha, Krzysztofa, Wacława Cr. Garczyńskich, Olszewskich, Rostkowskich, Laskowskich; + Mariana, Zofię i Andrzeja Cr. Pałków, Leokadię, Bolesława cr.  Kozłowskich, Jana i Zofię Cr. Sędków;

61.             

+ Mirosławę, Stanisławę, Krystynę, Mariana, Józefa Cr. Lachów; Paulinę i Piotra Cr. Szelągów. + Andrzeja i Adama Mańków. + Jadwigę, Eugeniusza Zalewskich; Marię Mieczysława Jóźwickich; Cr. Roszkowskich, Nowaków, Zalewskich i Jóźwickich.

62.             

+ Sabinę, Czesława Cr. Andrzejewskich i Woźniaków; Józefa, Bogdana, Michała Cr. Wojtkowskich, Dołęgowskich, Kempistych, Feliksa, Annę Cr. Jaroszewiczów, Moczulskich; Eugeniusza i Zofię Cr. Olchawskich, Mików, Irenę Cr. Domka, Ewę Kubin, Marylę Zembrzuską, Cecylię Czartoryską;

63.             

+ Józefa, Teresę i Honoratę Gocalów, Eugeniusza, Stanisława, Zbigniewa Wyszomirskich, Henryka, Stanisławę, Stanisławę Lewczuków. + Jana, Mariannę, Antoniego, Stanisława, Józefa, Mariannę Czarkowskich, Stanisława, Stanisławę, Halinę, Józefa, Władysławę Koców, Wacława, Stanisławę Maksymiuków, Józefa Janinę Czesułów.

64.             

+ Marka, Janinę, Stanisława Florczuków; Halinę, Stanisława Zarębów; Władysławę i Józefa Poruczników. + Wandę, Jerzego, Wojciecha, Wandę Rabczyńskich; Wiesławę i Jerzego Nałęczów. + Zofię, Jana, Jerzego Skłodowskich; Zofię, Jana Stanisławę Zygmunta Rytlów. + Jana Kanię, Janinę i Ludwika Steciów.

65.             

+ Zdzisława, Bronisławę Zielińskich; Stanisławę Bania; Tadeusza Niewiarowskiego; Katarzynę Witczak; Stefana Wolfa. + Edwarda, Wiktorię, Wojciecha, Andrzeja, Mariana i Michała Wiśniewskich; Aleksandra, Janinę, Aleksandra Kopczyńskich; Tadeusza, Barbarę, Wiolettę Barzenc, Zofię Kicler. 

66.             

+ Danielę, Alfonsa, Pelagię, Bronisława, Emilię, Franciszka, Zofię Isię, Franciszka, Tadeusza, Henryka, Kostka, Marię, Józefa, Mariannę, Walentego Kuźmińskich; Jadwigę, Jana, Helenę, Ignacego Dankowskich; Weronikę i Józefa, Stanisławę, Jerzego, Sabinę, Stanisława, Ewę, Kazimierza, Antonię, Mali, Leszka, Norberta, Marię, Bożenę, Zygmunta Dąbrowskich; Cecylię, Leona, Helenę, Ignacego Perkowskich, Irenę Benedykta, Macieja Rymackich; Bogdana Urbańskiego, Mariannę i Jana Wochniaków, Urszulę i Mieczysława Dziedziców, Jadwigę, Benedykta, Jana Górniaków, Wandę Kwiatkowską, Hennriettę i Tadeusza Żurawskich; Monikę i Stefana Grabowskich, Andrzeja Erdmana, Marię i Józefa, Henryka Górskich; Janusza Krocza, Helenę i Stanisława, Janinę Oginskich, Józefa Cudziłło.

67.             

+ Genowefę, Stanisława, Mariannę, Józefa Wąsowskich; Karolinę, Stanisława Żaczków; Feliksę i Feliksa Iwińskich; Witolda, Teklę, Jana Jarząbków; Zofię i Stanisława Gawrysiuków; Ewelinę Sapieję. + Kazimierza i Kazimierę Cr. Wojtkowskich

68.             

+ Danutę, Krzysztofa, Anitę, Janinę, Leonarda, Jana, Hannę, Józefa, Kazimierę Borowskich. + Teresę, Jana Wasiłowskich, Irenę i Mieczysława, Andrzeja Męczkowskich; Cr. Tarachów, Męczkowskich, Przestrzelskich, Siemińskich, Chodorowskich.

 

69.             

+ Jadwigę, Henryka, Franciszkę, Pawła Jóźwiaków; Zofię, Jana Krysiaków; Czesława Mazura; Stanisława Denisiuka; Jana Gawrysiuka; Ingę, Katarzynę, Jana, Leona Bojarów; Huberta Kurłamiuka; Feliksa, Bolesława, Tadeusza Mazurów; Marka Florczuka.

70.             

+ Zofię, Irenę, Stanisława, Tadeusza, Pieczarowskich; Helenę, Kazimierza, Stanisława Ramusów; Janinę, Stanisława, Kazimierza, Zdzisława Paciorków; Mariannę, Antoniego, Władysława, Jana, Stanisława Szymańskich; Cr. Pieczarowskich i Ramusów.

71.             

+ Mirosława, Stefanię, Władysława, Reginę, Bogdana, Stanisława, Janinę, Annę, Antoniego, Kazimierza, Franciszka Koców; Jadwigę Surówkę.
+ Jana, Zofię, Mieczysława Pawlaków; Aleksandra i Dorotę Sobczak, Kazimierza Sypuła.

72.             

+ Henryka Błońskiego, Józefę i Józefa Waśniewskich; Janinę i Krzysztofa Nabiałkowskich; Jana Niszczotę; Cr. Szymańskich, Waśniewskich, Błońskich, Nabiałkowkich, Roman i Niszczotów. + Helenę Sobieską. + Józefa, Stanisława, Zofię Ruszczyków; Antoninę, Józefa i Czesławę Drzezgułów.

73.             

+ Bronisławę Siedlik, Józefa Kowalczyka, Zofię i Józefa Golonka, Stanisławę, Tadeusza, Bronisławę, i Józefa Siedlików; Władysława Pekala; Cr. Kowalczyków, Wysockich, Szymczyków, Rudzików, Pypków, Jelonków, Pardów, Szczepańskich. DwC.

74.             

+ Leonarda, Elżbietę, Cr. Wawrzonkiewiczów; Eugenię Ostalską, Waldemara Głodowskiego, Reginę Rychter, Edwarda Szewca, Cr. Sławińskich i Zawistowskich. + Janinę, Julię, Adama, Hieronima Wojtkowskich; Eugenię i Aleksandra Bagińskich. + Ks. Tadeusza Białego Cr. Białych.

75.             

+ Janinę i Kazimierza Skłodowskich Stanisława i Stanisławę Olędzkich; Annę, Bolesława, Jana, Eleonorę, Jana, Stefanię, Zofię Cr. Skłodowskich, Olędzkich, Moczulskich i Murawskich.

76.             

+ Wandę, Przemysława, Ewę, Bożenę Jembrzyckich; Stanisławę, Bolesława, Andrzeja, Zdzisława Boruców; Stefanię i Mariana Odzeniaków. + Jadwigę i Ryszarda, Rozalię i Wacława Krzyckich, Leona i Marcelego, Franciszkę i Aleksandra Freundlichów; Marię i Jana, Marię i Augustyna, Ewę i Macieja Nowaków; Lucynę i Antoniego, Karolinę, Kazimierza i Józefa Zalewskich; Piotra i Marię Kosnów; Antoniego Kulczyckiego; Emilię i Annę Arłamowskie, Klementynę Drucker, Eugeniusza Omieciucha, Wandę Terech; Mirosławę Kozakiewicz.

77.             

+ Annę i Mikołaja, Helenę i Eugeniusza, Piotra i Gertrudę, Zofię, Emilię Hrynkiewiczów; Katarzynę i Jana Perzynów; Zofię i Michała Krzemińskich; Stanisławę i Bronisława, Leszka, Anielę, Zofię Perzynów. Lotników Polskich poległych w obronie Ojczyzny. Henryka i Apolonię, Bożenę Smoderków. Wacława i Leokadię Grabowskich. Marię Nowicką, Aleksandra i Rozalię Godlewskich; Janinę i Ludwika Górków.

78.             

+ Mariannę i Czesława, Jana, Edwarda, Jacka Kobusów, Władysława, Krystynę Milerskich; Bolesława Szamotulskiego; Helenę Dacę-Deger; Czesława; Janinę i Zbigniewa Lisickich. DwC; + Cr. Gryńczuków

 

79.             

+ Mariana, ks. Wacława, Zofię, Józefa Maciejów. Helenę Bolesława Cr. Boratyńskich, Skowerów, Matanowskich, Borkowskich. + Reginę Mieczysław Szulęckich Cr.Borowych i Szulęckich. + Annę i Leona Stępniów, Helenę i Ignacego Klimczaków, Krystynę i Kazimierza Polińskich;

80.             

+ Czesławę i Józefa Szulborskich, Leokadię, Józefa Dąbrowskich, Annę Włodzimierza Roarynów. DwC. + Leokadię, Polikarpa, s. Genowefę, ks. Mariana i Barbarę Rytel-Tyburczy. Cr Rytel-Tyburczy, Ołtarzewskich; Jadwigę, Mieczysława, Elżbietę Kozakowskich. Cr. Kozakowskich i Olędzkich.

81.             

+ Michała, Józefa, Piotra, Kazimierza, Jana, Stefanię, Janinę Ćwieków; Andrzeja, Stanisława, Jana, Zenona, Teresę, Juliannę, Wasążników; Michała, Janusza, Magdalenę, Harasiuków; Józefa Fariona;  księży i siostry z naszej parafii. DwC. + Tadeusza, Kazimierza i Reginę Moczulskich, Antoniego i Franciszkę Zyśków.

82.             

+ Jadwigę, Stefana, Józefę Kamińskich; Pelagię i Aleksandra Jagodzińskich; Zofię i Mariana Sotków. + Ignacego Gumowskiego, Halinę, Józefa Pietraników + Józefa Gontarczuka; Cr. Dąbrowskich; + Annę i Ireneusza Olędzkich, Cr. Olędzkich i Rzempołuchów.

83.             

+ Stefana, Jana, Władysławę Krawczyków. Eugenię, Bolesława, Kazimierza Włodarczyków. + Jana i Czesławę Biernatów, Jana, Mariana, Eugeniusza i Lucynę Biernatów, Czesława i Czesławę Szulimów; Aleksandrę i Stefana Kulbickich.

84.             

+ Cr Nesków, Waligórskich, Szpikowskich. Joannę Stasiak, Jerzego Skubniewskiego. + Cr. Sawickich, Dulewiczów, Stępniewskich, Astramowiczów, Wandę i Józefa Dymarskich, Kazimierza Bodaszewskiego.

85.             

+ Stanisława, Józefę, Ignacego, Stefana, Irenę, Alicję, Alinę Kamińskich; Stanisława, Kazimierę Borkowskich; Józefa i Franciszkę Maciosów. + ks. Stanisława Jaczewskiego, Janusza, Łukasza, Annę, Zofię, Wacława, Anielę, Konstantego, Aleksandra Jana, Cr. Jaczewskich, Cioków, Lasków i Śliwów. DwC.

86.             

+ Józefa Krawczyka. + Marię Antoniego Pieniaków; Jadwigę, Piotra Perlejewskich, Mariannę i Władysława Kobojków; Genowefę i Stanisława Wołoszków; Juliannę i Aleksandra Pieniaków; Stanisława i Stanisławę Pruskich; Kazimierza Frączyka; Tadeusza Perlejewskiego.

87.             

+ Wojciecha, Jana, Katarzynę, Michała, Antoniego, Marię, Anielę, Michała, Antoniego, Cr. Machów. Jana, Katarzynę, Weronikę, Stanisława, Franciszka, Albinę, Józefa, Władysława, Cr. Kulpów. Bronisława, Anielę, Genowefę Marię, Julię, Henryka, Jana Cr. Puciów. Dwc.

88.             

+Antoninę, Pawła, Kazimierza, Eugenię, Stanisława, Helenę, Jana, Henryka Żuków; Halinę, Józefa, Annę, Romana, Władysława Neciów; Franciszka, Marię, Franciszka Rogowskich; Józefa, Katarzynę, Władysława Paluchów; Antoninę, Stanisława Husarów; Władysława, Janinę Marciniaków; Józefa, Stanisławę Wawrzusiszynów; Antoniego, Mariannę Piturów, Zofię Kurczab; Feliksa Krzemiendaka; Jana Parowicza; Jakoba i Dorli Schmidów; Alberta, Ritę Ziegler; Innocentego Sapoka; Stanisława Sidora DwC

 

 

 

89.             

+ Grzegorza, Eugenię, Józefa, Wojciecha, Janusza, Piotra, Helenę Dąbkowskich; Henrykę, Józefa, Konstantego, Mariannę i Helenę Jakubików; Mariannę i Barbarę Żerańskie. + Waldemara Sowińskiego, Jolantę Sowińską-Karaś Cr. Sowińskich, Kamelów, Wolińskich, Bichtów, Krzysztofa Krawczyka, Adelę, Antoniego, Jana Kamelów.

90.             

+ Czesławę, Adelę, Stanisława Koc; Jana, Józefa, Józefę, Felicję, Kazimierza, Ignacego, Feliksa Niemyjskich; Marię Janinę, Jana Cr. Koców, Niemyjskich i Żerów + Zofię, Stanisława Janusza Choromańskich; Ludwikę, Ignacego Rzepków; Jana, Janinę, Janinę, Marię, Piotra Cholewów; Kryspina, Stanisława, Dominika Mirowskich Cr. Rzepków i Cholewów.

91.             

+ Stanisława, Zofię, Piotra Narojczyków; Mariannę, Aleksandra Bielickich; Gabrielę, Bogusława, Juliannę, Romana Brzozowskich; + Kazimierza, Jadwigę, Wacława Niegowskich; Janinę Romana Szymaników Cr. Niegowskich i Szymaników.

92.             

+ Jana, Jana, Mariannę, Stanisława, Władysława, Józefa, Annę, Stefana, Mariannę, Czesława Rojków; Józefę, Stanisława Iwańczyków; Mariannę, Tadeusza Grzegorczyków; Józefę i Wawrzyńca; Olgierda Zielenkiewicza; Cr Rojków, Piechurskich, Sułków; Zofię Stanisława, Blankę, Mieczysława Cr. Biernackich. Cr.. Biernackich; Skupiów; Błońskich, Przywózkich, Wierzbickich, Paprockich; Henrykę Miles, Roberta Góreckiego, Danutę, Kukowską, Henryka Skupia; Księży: Tadeusza Dajczera, Stefana Kornasa o. Alojzego Dłużniewskiego DwC

93.             

+ Piotra, Krystynę, Franciszka, Agatę, Pawła, Małgorzatę, Józefa, Pawła, Teodora Kołbuk, Piotra, Teofilę, Zofię, Aleksandra, Mieczysława Kołbuk, Szymona, Elżbietę Pisarskich, Mariannę, Władysława, Mariana, Szczepana-Waldemara Żakowskich, Stanisława, Danutę, Kazimierza, Mariana, Halinę Kołbuk, Helenę i Jana Mańk, Mieczysława Głodowicza, Józefa, Henryka, Kazimierza, Helenę Sułkowskich,

94.             

+ Janusza, Bożenę Grzybowskich, Matyldę, Szczepana Jezierskich, Czesławę Paciorek, ks. Mariana Anioła, ks. Piotra Urbanowskiego, ks. Adama Szkópa, o. Alojzego Dłużniewskiego, Marzenę Bielik, Tomasza Garbarczyka, Mariannę Kozłowską, Mieczysława Stokłosę, Paulinę Sosnowską, Zbigniewa Ceredysa, Stanisława Tworka, Barbarę i Jana Szymańskich.

95.             

+ Jadwigę, Czesława, Stanisława Siwek, Czesławę Edwarda, Jana Skoniecznych, Marka,  cr Jankowskich. + Zdzisława, Stefanię, Różę Cr. Baranów i Trofimów. + Jarosława Bartkova, z r. Bartkov, Bajdackich, Matvijenko, Dżulińskich + Tadeusza, Zenobię Krajewskich

96.             

+ Władysławę Strzałkowską, Marię Dymowską, Jerzego Twardowskiego, Ewę Chojnacką, Zbigniewa, Barbarę, Grzegorza Gumowskich, Krzysztofa Pytla. + Alinę Samoń, Helenę, Stanisława, Marka Pawełczyk, Danutę, Genowefę, Stefana Samoń.

97.             

+ Tadeusza i Krystynę Janiak, Ignacego i Józefę Roszkowskich,  cr Skibniewskich, Bolesława, Michalinę, Annę, Stanisława Szablistego, Eugenię Matyasiak. + Iwonę Jędrzejewską, Mariana, Leokadię i Antoniego Bloch, Czesława, Mariana i Mariannę Bojar, Eugenię i Bronisława Kwiek.

98.             

+ Annę Bolesława, Rafała, Annę, Genowefę i  cr Lipowieckich, Ryszarda, Bolesława, Krystynę, Felicję i  cr Zbiciaków. + Feliksa Suchcickiego, Julię, Czesławę, Stanisława,  cr Suchcickich i Choromańskich.

99.             

+Elżbietę, Celinę Sudryn, Stanisława, Teresę Sudryn, Annę i Szczepana Skłodowskich. + Zygmunta, Helenę, Wacława Wielego, Genowefę, Jana, Halinę i Marię Rogala. + Zofię, Czesława,  cr Bieńkowskich, Jan  cr Borczonów, Stanisława  cr Rzewnickich, Zofię Michalską.

100.         

+ Czesławę, Kazimierza, Jerzego Wypych, Marię, Tadeusza, Wojciecha Górskich. + Marka, Janinę Najbauer, Mieczysława i Helenę Śliżewskich, Fabiana i Krystynę Poźniak, Andrzeja i Krystynę Bieńkowskich, Weronikę Adamczyk.

101.         

+ Wacława Bielickiego, Stanisławę i Aleksandra i  cr Kuligowskich, Franciszkę i Stanisława i  cr Bielickich, Jadwigę i Romana i  cr Olszewskich. + z r. Mazolewskich, Kropiewnickich, Gardeckich, Jankunów

102.         

 + Barbarę, Reginę, Stefana i Stanisława, Tadeusza Żerańskich, Eugenię, Józefa, Wojciecha i Janusza Dąbkowskich, Jadwigę Strok  cr Żerańskich i Dąbkowskich. + Cr. Jurczaków, Zachajów, Berezów, Winiarskich, Sosnowskich.

103.         

+ Mariusza Bistułę i jego rodziców, Józefa Gadomskiego  rodziców i  z cr, Jana, Janinę Marka Fydrychów, Janinę, Mariana, Ryszarda Flakiewiczów, Franciszka, Trafisza  z cr,  cr Stańczyków, Kowalewskich,  znajomych, przyjaciół i sąsiadów.

104.         

+Józefę, Piotra, Ludwika i  cr Kołodziejów, Banaszków, Wojdów, Wiktorię i Jerzego Perzynę, Alicję Goławską, Danutę Rączkę, Teresę i Janusza Szulich,  z bl. 5 z ul. Wolności, Irenę, Helenę, Zofię i Tomasza.

105.         

+ Mariannę, Józefa  cr Wancerzów, Katarzynę i Wojciecha. + Adama, Ewę, Helenę i Szymona, Krystynę i Tadeusza Stachowiczów, Zbigniewa, Krzysztofa  cr, Mariannę i Mikołaja Wikalińskich, Tadeusza, Stefanię i Tadeusza Skrzypczyków, Michała, Różę i Klemensa Sroków, Mieczysławę i Władysława Kępków Cecylię i Leszka Lewickich, Zygmunta Branickiego, Władysława Zalewskiego, Jerzego Szczerbę.

106.         

+Jana, Walerię, Janinę Włodzimierza, Adama, Ryszarda Gajewskich  z cr. Janinę, Henryka Ryszarda, Andrzeja, Jadwigę, Krzysztofa Salwin,  z cr,  z cr Fuglewiczów, Fijałkowskich, Maciejowskich, Junów, Ogonowskich, Mullerów, Kryszkiewiczów, Rakowskich, Pączkowskich, Sadochów, Wiktorię i Jerzego Perzynów, Iwonę Dziubak, Mirosława i Stefanię Kacprzaków, Stefana i Zofię Kołodziejczyków, Wandę Kasprzak, Marię Żak, o. Alojzego Dłużniewskiego, ks. Szczepana, ks. Wardęgę  z bl. 14 os Wolności,  pracowników i pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w W-wie,  ze wspólnot Neokatechumenalnych.

107.         

+Leokadię, Ludwika Półtorak, Ryszarda, Ludwikę, Kazimierza Czerwińskich, Marię Łaszkiewicz, Zdzisława Markiewicza, Krystynę Markowską, Annę Spałę. +  cr Żerów, Józefę Edwarda, Marynę,  cr Moczulskich, Jana, Lucjana  cr Kryńskich, Edmunda, Stefanię, Ludwika, Eugenię,  cr Jasztołtów.

108.         

+ Janinę, Józefa, Zbigniewa, Zofię, Ignacego, Franciszka Łempickich, Stefanię, Aleksandra Leśniewskich, Wandę, Stefana Małek, Sławomira, Józefa Niewęgłowskich, Mariana Guzka.

109.         

+ Adelę, Józefa, Tadeusza, Franciszka, Wincentego, Edwarda  cr Próchenków, Adelę, Jana,  cr Kujawiaków, Mariannę, Teresę,  Celinę, Bolesława, Wiesława  cr Grabskich, Ksawerego, Aleksandrę i Józefa  cr Libudów, Annę, Jana, Stanisława  cr Łukasiuków, Jadwigę, Witolda  cr Skowrońskich, Janinę, Grzegorza i Szymona  cr Bielawskich DwCĆ.

110.         

+ Irenę, Edwarda Tomczyków, Krystynę, Leszka Sawickich, Teresę Zyśk-Tomczyk, Piotra, Helenę Romualo, Genowefę Wysocką, Scholastykę i Donata Szemilów, Stanisława i Franciszkę Janowskich, Wiesław Malczuk, Andrzeja Kucharka.

111.         

+ Alicję Szynakę, Jana, Lubę i Tadeusza Baranowskich, Mariana Olszewskiego, Celinę Wierenczuk, Janusza Wyszyniaka. + Leokadię, Stanisława, Franciszkę, Bronisława Wysockich, Mariannę i Józefa Chmielewskich, cr Wysockich i Chmielewskich.

112.         

+ Marię, Zygmunta, Helenę, Tomasza, Michała, Winicjusza Wosiurów, Janinę, Stanisława Niżniowskich, Annę Książkiewicz. + Jana Zarembę, Leokadię, Wiesława, Władysława Parysów, Barbarę, Witolda Tryców,  cr Drużbów, Grażynę i Marka Powierżów.

113.         

+ Zofię, Stanisława, Henrykę, Zdzisława, Franciszka, Eugeniusza  cr Smolików, Wiktorię, Stanisława, Halinę, Zygmunta, Romana,  cr Janiszewskich. + Jana i Alicję Puścionów.

114.         

+ Ksawerego, Sabinę, Czesława, Hannę, Mieczysława Księżopolskich, Czesławę, Franciszka, Hannę  cr Bujalskich, Teresę i Mariana Pieńkowskich,  cr Dmowskich. + Lucynę, Aleksandra, Witolda Tomczuków, Bogusława Kierskiego.

115.         

+ cr Zawistowskich, Walczuków, Jastrzębskich, Dębków, Żochowskich, Tokażewiczów, Siennickich, Bakere, Bochenków, Rytelów, o. Alojzego Dłużniewskiego, ks. Tadeusza Wołoszyna za DwCĆ.

116.         

+ Wiesławę, Stanisława, Feliksa i  cr Tarapatów, Józefa i  cr Adamczyków, Suchońskich, Omieciuchów, Karendysów, Tomczuków, Ołowskich, Sobiermanów, Odmanów, Stysiów.

117.         

+ Tadeusza Jaźwińskiego, Leokadię Wojtkowską. + Annę, Witolda, Henryka, Janinę, Antoniego Tołwińskich. Lucynę, Wandę, Aleksandra, Franciszka Kostrów; Władysławę, Aleksandra, Tomasza Lubowickich; Jana i Jadwigę Szczepańskich.

118.         

+ Sławomira, Zdzisława,  cr Lewandowskich, Zofię, Teofila  cr Jarnickich, Andrzeja Wociala, ks. Józefa Jarnickiego, o. Alojzego Dłużniewskiego.
+ Halinę i Mariana Binkiewiczów

119.         

+ Józefa, Józefę, Jana, Katarzynę, Łukasza, Tomasza, Zofię, Annę, Mateusza, Ewę, Piotra, Witolda, Zofię, Mikołaja, Aleksandrę, Edytę, Ryszarda i z . Bogatków, Worachów, Buców

120.         

+  cr Zawistowskich, Żochowskich, Mickiewiczów, ks. Stanisława Wojno, ks. Stanisława Andruszkiewicza, ks. Edwarda Łapińskiego, o. Alojzego Dłużniewskiego; + Tomasza, Czesława, Janinę Sewerynek, Czesława i Anielę Brandmiller, Łukasza Jaczewskiego, Stanisława i Zofię Laskowskich.

121.         

+ z r. Kazimczuków, Bazylczuków, Polaków, Siemieniaków, Kondraciuków, Ochmanów, Kozłowskich, Zielińskich, Zawadów, Rozbickich, Józefackich, Szelugów, Rosłonów; Romana Wiśniewskiego, Sabinę i Wawrzyńca Pstchochów;

122.         

+ Kazimierza, Antoninę, Stanisława Skłodowskich, Eleonorę i Huberta Gębickich, Czesławę, Kazimierza, Andrzeja Koszełowiczów, z r. Gębickich, Czupryńskich, Lindów, Mariannę Zapaśnik; dusze w czyśćcu cierpiące;

 

 

123.         

+ z r. Jędrasików, Łopatów, Lewandowskich; Annę, Krystynę, Hannę, Zdzisława, Jana, Stanisława, Józefa Powierżów, Stanisława Sasina; Marię i Antoniego Rabczyńskich z rodziną, Waldemara Jarczyńskiego z rodziną, Elżbietę i Marka Traczyków; Patryka Konopkę;

124.         

+ Adama, Józefę, Antoniego, Zygmunta Krawczyków, Kornelię, Zygmunta, Józefa Popowskich, Zofię, Ryszarda Zalewskich, Agatę, Leszka, Barbarę Bieniów, Eugeniusza Jelińskiego, Bertę, Józefa Śmigasiewiczów, Halinę Borys, Tadeusza Wykowskiego, Stanisława Narojczyka, Władysławę Końską;

125.         

+ Andrzeja, Stefanię i Leona Piórkowskich, Antoniego Świderskiego, Annę Nawrot, Mariannę i Eugeniusza Gosów, Kazimierę, Leona i Andrzeja Piotrowskich, Jadwigę i Jana Bargielów, Cecylię, Czesława i Tadeusza Kałuskich; + Cecylię i Stefana Stefaniaków, Marcjannę i Andrzeja Bulików, r. Opalińskich;

126.         

+ z r. Olszewskich i Wyszyńskich; Mieczysława Tryniszewskiego, Annę i Franciszka Miłkowskich, r. Kosińskich; Henryka, c.r. Kostrzewów, Mariana Biernackiego, Piotra Roleckiego;

127.         

+ Edwarda Krzykowskiego; + Teresę i Wiesława Mroczkowskich; + Jana, Janinę, Tomasza Godlewskich; Kazimierza i Kazimierę Wojtkowskich; Edwarda, Zofię, Celinę Zawistowskich; Halinę Milczarek; + Leszka Blachę, Zofię Karczmarczyk, Annę Gut, Jolantę Pyrę.

128.         

+ Antoniego, Joannę, Józefa Asztelów; Katarzynę, Marcina, Henryka, Stanisława Giszczyńskich; cr. Kocyków, Dziczków, Koneow, Getków, Cylińskich, Żyżnowskich, Godlewskich, Kurowskich, Krzywiznów, Milczarków, Marsów, Składanowskich, Andrzejczaków, Góziołków, Szarzyńskich, Szczepańskich; Magdę Gosik i Nieznanego Dawcę.

129.         

+ Zbigniewa, Eugeniusza, Stanisławę Wyszomirskich; Mariannę, Jolantę cr. Grzymałów, Zawadzkich, Pogorzelskich; Andrzeja, Tadeusza Ołowskich, Teresę i Józefa Gocalów; Mieczysława, Kazimierzę, Józefa Piechotków; Zofię, Stanisława, Marka, Czesława Prędotów; Franciszka i Jakuba Michalskich.

130.         

+ Stefanię, Edwarda Gmitrzuków; Bronisławę i Wawrzyńca Ziółkowskich. Antoniego Michałowskiego. Zofie, Edwarda, Tadeusza; Hieronima, Malinę Grabowskich; Mieczysława Wygrysa; Władysława Bąka.

131.         

+ Leokadię i Witolda Pieńków; Leokadię i Witolda Pieńków (dziadkowie). Zofię, Ignacego Baranów; Katarzynę i Jerzego Jaroszów; Czesława Kowalskiego; Annę i Jerzego, Krystynę i Henryka Bogusławskich; Barbarę i Leszka Walterów cr. Pieńków, Bogusławskich, Baranów i Jaroszów; Jana, Annę, Józefa, Henryka Repińskich, Annę i Franciszka Furgałów; Janinę i Adama Żelazowskich; cr. Repińskich, Furgałów; Żelazowskich, Gałkowskich; Stefanię Czajak, Martynę, Katarzynę, Małgorzatę, Wiesławę, Oliego.

132.         

+ Irenę, Kazimierza, Tadeusza Kołodziejczyków; Zofię, Henryka, Kazimierza Królów; Stefanię i Antoniego Śmiechowskich; Czesławę i Tadeusza Moskalów; Elżbietę i Marka Traczyków; Wiolettę Stefaniak; Wiesławę Wiewiórkowską

 

 

 

133.         

Janinę, Kazimierza, Grażynę, Bogdana Natkowskich, Jadwigę Anklewicz; Józefa, Halinę, Andrzeja, Jerzego Kołbuków; Adama, Zofię, Adama Mazurów; Kazimierę Topolską; Danutę Rudnicką; Eugenię, Czesława, Janinę, Czesława, Jana, Mariannę Antoniego cr. Białków, Więchów, Makowskich, Suchenków, Szczęsnych; Zofię Sroczyńską.

134.         

+ Emilię, Stanisława, Kazimierza, Piotra Kosińskich; Zygmunta, Genowefę, Stanisława, Bronisława, Antoniego Pruszyńskich; Rozalię Szczepana, Stanisława, Hannę Grzesiaków; Józefa cr. Czarnorockich; Weronikę, Feliksa, Stanisława Smuniewskich; Janinę i Józefa Wesołowskich; Konstancję i Piotra Sobiczewskich; cr. Żółkowskich.

135.         

+ Helenę, Lidię Kazimierza Kiełbasów; Jadwigę Wojciecha, Stanisława Bernhardtów; Emilię, Piotra Strzeleckich; Apolonię i Michała Kołaczkowskich. Antoniego, Józefa, Helenę Druszcz; + Kazimierza Truchla; 

136.         

. + Janinę i Jarosława Wasielczuk; cr. Święckich i Wasielczuków, Hieronima, Józefa Kozłowskich; Andrzeja Grabowskiego. Grażynę i Jerzego Sitków; Henryka i Janinę Rutkowskich; Władysława Czeredysa. + cr. Guziaków i Czołomiejów.

137.         

+ Marka, Kazimierę, Stanisława, Katarzynę, Józefa, Władysława, Stanisławę Mików; Jolantę, Romana, Mieczysława, Wojciecha, Karolinę, Czesława, Konstancję, Halinę, Jana, Waldemara Karasiów; Bolesława, Kazimierę, Jana, Mariannę, Stanisławę, Stanisława, Henryka, Jadwigę, Tadeusza, Stanisława, Reginę, Krzysztofa, Krystynę Kołodziejków; Stefana, Genowefę, Onufrego, Helenę, Karolinę, Kazimierę, Józefa, Jana, Wiktora, Adolfa Lisów; cr. Zająców, Kowalczyków, Gawrysiów, Sowińskich, Strzelczyków, zm. Księży DwC.

138.         

+ Mariannę, Antoniego, Waldemara, Józefa, Wiesława Czarneckich; Janinę, Wiktora, Wojciecha, Stanisława, Waldemara, Krzysztofa, Sławomira, Marka, Macieja, Adelę Majewskich; Teofilę, Aleksandra, Zofię, Irenę, Jana Świerczów; Genowefę, Władysława, Helenę Tadeusza, Halinę, Józefa, Elżbietę Wiesława Miłoszów;

139.         

+ Danutę Grabowską, Franciszka i Bogdana Kożuchowskich, Celinę, Marka, Krzysztofa Dudków; Mariannę Wnorowską, Jerzego Arciszewskiego; Tadeusza Chłopka; Eugeniusza Sawczyna; Marię Gdowik; Marzenę Czech; Janinę Liberę; Marię Górę; Waldemara i Macieja Kuderów; Bożenę Panabażys; Krystynę i Stanisława Smorawickich; Wacława Świtulskiego; Władysława Klamerusa; Stanisława Bryndala; Annę Cukier; Zbigniewa Karandysza; Ryszarda Błażewicza.

140.         

+ Irenę Prusicką; Ewę i Wilhelma Chodasewiczów; Halinę i Mirosława Ludzińskich; Stanisława i Edmunda Śniadowskich; Jakuba Barańskiego; Mariana i Sławę Lewandowskich; Barbarę i Stanisława Tomaków; Gertrudę Bellę; Michała Motyckiego; Andrzeja Wójcika; Zbigniewa Jakubczyka; Bogdana Chmielewskiego; Jerzego Januszkiewicza; Lecha Tomaszewskiego; Halinę i Jerzego Przygockich; Marię Ślusarską, Barbarę Wieczorek, Zofię Kańską, Zdzisława Krawczaka.

 

 

 

 

141.         

+ Pelagię Głowacką, Teresę Ostrowską Adama Krupowskiego, Teresę Zaźlak; Zofię Kurowską, Eugeniusza Lemańskiego, Jana Smoczyńskiego, Janinę Otto, Danutę Jankowerną, Stanisława Killiańskiego; Mariannę Orman, Jadwigę Wojciechowską; Bronisławę Biernat; Tadeusza Tokarczuka; Krystynę Lisiecką; Tadeusza Cembrowskiego; Mariannę Muszyńską; Marka Śliwowskiego; Józefę Zalewską; Janinę, Henryka Marka Domańskich.

142.         

+ Annę, Tadeusza, Mariannę Szałatów; Ewę Karczmarczyk; Franciszkę Jana Grabowskich; Helenę, Stanisława, Adama, Stefana Rodaków; Jana Andrzeja, Marię Pniaków; Irenę Edwarda Ciurysków; Krystiana, Stanisława Kuchtów; Stanisławę Bełkot.

143.         

+ Roberta Karulewicza, Lucynę Pajeską; Michała Kochanowskiego; Ryszarda Dobkowskiego; Leokadię i Wacława Zredów; Jadwigę i Edwarda Kochanowskich. Marię, Aleksandra Twarowskich Jadwigę, Romualda, Sławomira Lipskich; cr. Twarowskich i Gawrysiaków;

144.         

+ Marię, Stanisława Sypków; Mariannę i Jana Michalaków; Genowefę Ambryszewską; Kazimierę, Tadeusza, Józefa, Wacława, Andrzeja, Henryka, Sylwestra,  DwC Sąsiadów i Znajomych. 

145.         

+ Leokadię, Wacława, Elżbietę, Stanisława i Halinę Kuczyńskich, Krystynę Kryśkiewicz, Genowefę, Józefa i Barbarę Dębków, Władysława, Zofię i Jerzego Borysów, Annę i Mieczysława Wójcików oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

146.         

+ Krzysztofa, Janinę, Władysława, Stanisława i c.r. Kustrów, Marię, Jana i Kazimierza i c.r. Kuśnierzów. Jerzego Jurgę i Krzysztofa Kasprzyka, z rodz. Wardęgów, Sękalskich. Ks. Bpa Kazimierza Ryczana, Ks Alojzego Drożdża, ks. Stanisława Burczyka, Jana, Weronikę, Władysława i c r. Kałów, Wiktorię, Jerzego, Hannę i c.r. Kowalskich i Dudów.

147.         

+ Helenę, Franciszka, Piotra, Leokadię, Ewę i c r. Kosowskich, Maliszewskich i Woronowiczów. Włodzimierza, Marcina i Teodozję Tomalów. Mariannę, Stanisława i Ireneusza Niedżwieckich, Weronikę, Wacława i Romana Ławryków, Marka Nojbałera i Mirosławę Widłas.

148.         

Filipa i Teresę oraz Adama i Józefę Seta, c.r. Matylewiczów, Górzyńskich i Raciborskich. Księży: Bolesława Jagiełłowicza, Zygmunta Abramskiego, Alojzego Dłużniewskiego, Wiesława Chrząszcza.

149.         

+ Mirosława, Janusza, Zofię, Tadeusza, Jadwigę, Stefana, Katarzynę, Michała, Mariana, Eugeniusza, Romana, oraz zmarłych z rodz. Boguckich, Klimkiewiczów, Kurkowskich, Komiażyków, Prengelów, Pękalskich, Grafów, Cybulskich, Mikoszów, Pyterków, Sikorskich, Borowskich, Wodzińskich, Sarnów, Tomaszewskich, Kolędów, Pożniaków, Lipińskich, Kosków, Kowalskich, Poryckich, Jędralów, Koprowskich i w czyśćcu cierpiących.

150.         

+ Michała, Pelagię, Eugeniusza, Stanisława Zenonę, Annę i Jadwigę Miśkiewiczów. Krzysztofa Nowaka, Teresę Dworzycką, Apolonię, Mariana i Jerzego Rozembergów, Ryszarda Ratyńskiego. Zofię Telakowiec.

151.         

+ Bogdana i z r. Kopczyńskich, Władysława, Stanisławę, Henryka, Stanisława, Halinę, Barbarę, Genowefę, Jadwigę Gałązków; Józefa, Stanisławę Tryniszewskich, Józefa, Lucynę Szelestów, Jerzego Łachacza, Leona Twardziaka, z r. Pakułów, Dytkowskich, Waldemara-Jana Naszewskiego, Halinę Ptaszyńską, Jana, Irenę Harędziaków, Jerzego Gregorka, Reginę, Marka Ziółkowskich; Marianna, Jan i Waldemar Borawscy

152.         

+ Bogusława Zawadzkiego, Felicję i Wawrzyńca Gajdów, Sławka, Stefana Głogowskiego, z c.r. Gajdów, Zawadzkich, Łykowskich, Szczepańskich, za tych, którzy zginęli w obozach w czasie wojny i za braci: + Krystynę Przyborowską;

153.         

+ o. Beniamina, Stanisława Banaszuka, Leokadię i Kazimierza Banaszuków, Halinę Gołotę, Zofię i Jana Żelazowskich, Krystynę i Stanisława Rodoniczów, Józefę, Tadeusza i Jerzego Szaszewskich, Aleksandra Zastawnego; + Eugenię, Czesława, Janinę, Czesława, Jana i Antoniego, z c.r. Białków, Więchów, markowskich, Suchenków, Szczęsnych, Zofię Sroczyńską,

154.         

+ Elżbietę, Mieczysława, Jadwigę, Kazimierza, Aleksandra, Zofię Wielgat, z c.r Tęczów, Mariannę, Wawrzyńca, Izabelę, Ignacego, Franciszkę, Władysława, Barbarę, Aleksandra, Bogdana, Magdalenę, Janinę, Mieczysława, Arkadiusza, Danutę, Stanisława, Teresę, Tadeusza, Mariusza, Waldemara, Anastazję i Piotra Wiśniewskich, Stanisława i Natalię Zawrotniaków, Zofię, Antoniego, Jana, Edwarda, Mirosławę i Kazimierza Gosiów, Kazimierę i Władysława Waszczuków, z c.r. Sędków, Janinę i Leopolda Rutkowskich;

155.         

Janinę i Włodzimierza Paluchów; Jacka, Michalinę i Hieronima Woldonów, Danutę Bieńkowską, Gabrielę i Edwarda Sałacińskich, Elżbietę Grabowską, z r. Paluchów, Woldonów, Mackiewiczów, Nowacińskich, Gorzyczków, Wołkowiczów, Jankowskich, zm. z bloku 14 przy ul. Wolności;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany:

Nr 49 – 12 XII

Nr 18,19, 31,147 -21 XII