Wypominki

2019

1. + Stanisława Narojczyka, Mariannę i Aleksandra Bielickich, Gabrielę i Bogusława Brzozowskich, Juliannę i Romana Brzozowskich, Helenę i Henryka Januszów; Janinę i Józefa Zawadzkich, Jarosława i Wiesława Maciejczuków; Kornelię, Zygmunta, Józefa, Adelę Popowskich, Adama, Józefę, Antoniego Krawczyków, Zofię, Ryszarda Zalewskich, Eugeniusza Jelińskiego, Tadeusza Wykowskiego, Halinę Borys, Władysławę Końską, Barbarę Bień, Teresę i Wojciecha Szulców, Krystynę, Sławomira Leśników, Ryszarda Zalewskiego, Stanisława Narojczyka;
2. + Z r. Milczarków, Bąków i Olesiów; Franciszkę, Franciszka, Antoniego, Stanisławę, Bożenę Korniluków, Ignacego, Mariannę, Józefa, Janusza Bednarskich, Jana Piskorza; Zygmunta Malinowskiego; Jana, Juliannę i Jana Więchów, Annę i Stanisława Nagrabów; Zygmunta, Helenę, Wacława Wielgo, Genowefę, Jana, Halinę i Marię Rogalów;
3. + Marię i Stanisława Jasiewiczów; Feliksę Pietruszkę, Zofię i Józefa Piekarusiów, Apolonię i Stanisława Pietruszków; Marię, Elżbietę, Alfreda, Krzysztofa Rzeczyckich, Zdzisława Głuchowskiego, Janinę Piłczyńską, Eugenię Truszczyńską, Mieczysława Miszczaka, z r. Domaszczyńskich, Piłczyńskich i Miszczaków
4. + Katarzynę, Franciszkę, Janinę, Antoninę, Genowefę, Jadwigę, Rocha, Walentego, z r. Kosów, Kazimierza, Józefę, Helenę, Mariannę, Stefana, Mariana, z r. Kołodziejczyków, Michała, Annę, Antoniego, Zygmunta, Józefa, z r. Księżaków, Jana, Józefa, Elżbietę, z r. Pacochów, Mariusza, Zofię, z r. Gorzelnickich;
5. + Alinę, Genowefę, Danutę i Stefana Samoniów, Helenę, Stanisława, Marka Pawełczyków; Eugenię, Józefa, Aleksandrę, Gabrielę, Eugeniusza Bobelów, Zofię, Maksymiliana Piszczałtowskich, Marię, Mariana, Wróblewskich, Stanisławę, Norberta Zołotucho, Władysławę, Stanisława, Stefana Kiesiów, z cr. Łempickich;
6. + Jerzego i Wiesławę Nałęczów, Wandę i Jerzego, Wojciecha i Wandę Rabczyńskich; Czesława i Sabinę Andrzejewskich, z r. Andrzejewskich i Woźniaków, Józefa, Bogdana, Michała Wojtkowskich, z r. Wojtkowskich, Dołęgowskich i Kempistych, Annę i Feliksa Jaroszewiczów, z r. Jaroszewiczów i Moczulskich, Eugeniusza Olchawskiego, z r. Olchawskich i Mików, Irenę Domkę, z r. Domków, Ewę Kubin, Cecylię Czartoryską, Marylę Zembrzuską;
7. + Wiesława, Łukasza, Stanisława i Genowefę, Ryszarda Winiarków, Władysławę i Stanisława, Mariannę, o. Ludwika Czmochów, z r. Winiarków, Czmochów, Szklarzów, Rosłańców, Masnych, Artura Dziaka, Grażynę Kaczorowską, Krystynę i Stefana Lesińskich, ks. Kazimierza Kurackiego, ks. Eugeniusza Matyskę;
8. + Leokadię, Stanisława, Franciszkę, Bronisława Wysockich, Marianne i Józefa Chmielewskich, z cr. Wysockich i Chmielewskich; Jana Kanię; Janinę i Jarosława Wasielczuków, z r. Święckich i Wasielczuków, Hieronima i Józefa Kozłowskich; +Rafaelę i Zygmunta Olków; Rozalię i Jana Graszyków;
9. + Józefę, Stanisława i Bolesława Książków; cr. Bubrowieckich, Maksiaków i Groszyków; +Jana, Mieczysława Polaków + Jadwigę Józefa Franciszka Stanisławę, Eugeniusza, Zbigniewa Wyszomierskich; Jana Stefana Aleksandrę Mariannę Pogorzelskich; Mariannę Jana Zawadzkich; Teresę i Józefa Gocalów; cr. Wyszomierskich, Zawadzkich, Ołowskich, Godlewskich i Orłów

10. + cr. Olszewskich i Wyszyńskich + Helenę Zdzisława Józefę, Bronisława cr. Kiełków i Rekusów; Aleksandrę i Czesława cr. Kamińskich, Wiechowskich, Sudaków; Stefanię, Wacława, Wandę, Zdzisława cr. Mazurków i Gałązków; Karolinę Czesława cr. Kiełków i Zyśków za bliskich i sąsiadów. + Edwarda, Wojciecha, Andrzeja, Mariana i Michała Wiśniewskich; Tadeusza Barbarę Barzenców, Zofię Kicler;
11. + Zbigniewa, Stanisława Tymińskich; Anielę i Henryka Skłodowskich. +Zofię Czesława cr. Bieńkowskich; Jana cr. Borczonów Stanisława cr. Rzewnickich; Zofię cr. Michalskich. +Jana, Walerię, Janinę, Włodzimierza, Adriana, Ryszarda, Janinię Gajewskich; Henryka, Janinę, Ryszarda, Andrzeja, Jadwigę, Krzysztofa Salwinów;
12. + cr. Gajewskich, Salwinów, Fuglewiczów, Fijałkowskich, Zagórskich, Woźniaczków, Maciejowskich, Junów, Ogonowskich, Mullerów, Kryszkiewiczów, Rakowskich, Pączkowskich, Sadochów, Wiktorię i Jerzego Perzynów, Mirosława i Stefanię Kacprzaków, Wandę Kasprzak, Marię Żak, Stefana i Zofię Kołodziejczków, Joannę Janas, Jana Szyszko, Jana Kobuszewskiego, o. Alojzego Dłużniewskiego, ks. Wardęgę, ks. Szczepana zm. z bl. 14 os. Wolności. Zm. pracowników i pacjentów instytutu Matki i Dziecka, zm. ze wspólnot Neokatechumenalnych.
13. +Sławomira, Zdzisława, Andrzeja, Józefa cr. Lewandowskich Jarnieckich. + Stanisława, Józefę, Ignacego, Alinę, Irenę, Stefana, Alicję Kamińskich, Kazimierę, Stanisława, Borkowskich, Franciszka, Józefa Maciasów. + Celinę i Kazimierza Rybaków, Zofię i Andrzeja Prywatów, Weronikę i Leonarda Gollów, Irenę Kaczmarską, cr. Rybaków i Prywatów.
14. + Zdzisława Stefanię cr. Baranów, Różę cr. Trofimow. + Jana i Elżbietę Pecurów; Reginę i Tadeusza Malców; Weronikę i Pawła Konferowiczów; Józefę i Tadeusza Nowocinów; cr. Pecurów, Malców, Konferowiczów, Brzostków, Szulborskich, Siennickich, Wagnerów DwC. + Stefana, Jana, Władysławę Krawczyków; Eugenię, Bolesława, Kazimierza Włodarczyków, Mirosławę, Edwarda Siwków.
15. + Antoninę, Czesława, Franciszka, Zofię Michałowskich, Reginę Henryka Stańczuków, Czesławę, Antoniego Stefańskich, Wandę, Henryka Nagrabów. + Edwarda i Eugenię Szymańskich, Helenę i Stanisława Remerów, Leona i Janinę Wyczółkowskich. + cr. Moczydłowskich, Dąbrowskich, Tomczuków, Białych. + cr Jurczaków, Zachajów, Sosnowskich, Berezów, Winiarskich, Kopycielów.
16. + Kazimierza, Kazimierę Wojtkowskich, Stefana i Józefę Żukowskich, Halinę Milczarek, Celinę Kurmanowską. + Kazimierę i Stanisława Klimków, Helenę i Stanisława Gierów, Józefę, Franciszka, Eugeniusza, Kazimierza, Jana Klimków, Helenę, Edwarda, Zdzisława, Józefa, Helenę Werelichów, Teofilę, Piotra, Franciszkę Kołbuków.
17. + Stanisława Andrzeja, Barbarę, Piotra, Karola, Michalinę Przewoźnych, Czesławę i Aleksandra Zyśków; Anastazję i Jana Wiechowskich; Aleksandrę Zawistowską, Rozalię Sówka, Stanisława Mroza. + cr. Parysów, Łukasiewiczów, Jarzębskich, Kostrzewów, Ossiaków, Gozarkiewiczów, Kołakowskich, Kozłowskich oraz z ul. Granicznej i Mazurskiej.
18. + Annę, Witolda, Janinę, Antoniego, Henryka, Konstantego, Jana Tołwińskich; Lucynę, Aleksandra, Wandę, Franciszka, Władysława Kostro; Jana, Jadwigę, Wojciecha, Teodozję, Elżbietę Malinowskich. + cr. Tarapatów, Adamczyków, Stysiów, Omieciuchów, Ochmanów, Ołowskich, Tomczuków, Suchońskich DwC,

19. +cr. Żuk: Kazimierza, Henryka, Stanisława, Jana, Helenę, Pawła, Antoninę. Cr. Neciów: Halinę, Annę, Józefa, Romana, Władysława. Cr. Paluch: Józefa, Katarzynę, Władysława. Cr. Rogowskich: Franciszka, Marię, Franciszka. Cr. Huzar: Antoninę, Stanisława, Henryka, Teresę. Z rodziny Marciniak: Janinę, Władysława. Cr. Wawrzusiszynów: Stanisławę, Józefa. + Zofię Kurczab. cr. Piturów: Mariannę, Antoniego;
20. + Czesława, Edwarda, Pelagię i cr. Widłaków; Stanisława, Kazimierza cr. Nowoszewskich; Zygmunta, cr. Sawickich, Zofię, cr. Panufników, s. Florydę cr. Kuligów, Danutę, Antoniego, cr. Danielów, Zbigniewa cr. Bednarczyków, Wiesławę, Leszka cr. Rynkowskich; Renatę cr. Ciborów, Janusza i cr Kików.
21. + Jadwigę, Franciszka, Leokadię Gęsina, Stefanię Wyszomierską, Franciszka Eugenię Aleksandra Sawickich, Edmunda Uszyńskiego, Aleksandrę i Adama Banaszuków, Paulinę i Stanisława Gęsina, Reginę i Aleksandra Kotowskich, Eugenię i Zenona Skarżyńskich, Stanisława Tryniszewskiego, Stanisława Świniarskiego, Kazimierza, Czesława Michalików, Halinę Kędzierską, Władysławę, Stanisławę, Franciszka, Roberta, Elżbietę, Henryka, Teresę, Edwarda, Barbarę, Tadeusza.
22. + Alicję, Annę, Narcyza i Zbigniewa Szumskich; Bogumiłę Zamrzycką, cr. Zamrzyckich i Struzików, Wiesławę Jarosz, Leokadię, Bolesława Sieczkowskich, cr. Jaroszów, Tałajów, Sieczkowskich. +Mirosława, Stefanię i Władysława, Reginę i Bogdana, Janinę i Stanisława, Annę Antoniego, Kazimierza, Franciszka Koców; Jadwigę i Stanisława Surówka.
23. + Adama Jana, Wiesława, Zygmunta, Jadwigę Rydzewskich Irenę Grzegorza, Stanisława Wąsowskich. Janinę i Kazimierza, Antoniego i Kazimierę, cr. Łępickich, Julię i Józefa cr. Krasowskich, Władysławę, Stanisława, cr. Tryniszewskich. + Mariana Pałkę, Leokadię i Bolesława Kozłowskich, Andrzeja i Zofię Pałków, cr. Pałków i Kozłowskich, Stanisława Dydka.
24. + Władysławę i Feliksa Strzałkowskich, Ewę Chojnacką, Jerzego Twardowskiego, Maksymiliana i Zofię Dymowskich, Mariannę Szczepkowską, Teresę Arczewską, Janinę Gajda, DwC. + Marcjannę Bulik, Cecylię i Stefana Stefaniaków cr. Opalińskich. + Krystynę i Wacława Krawieckich; Zofię Grzymała, cr. Krawieckich i Zielińskich. + Mariannę, Adama, Stefana Łopatów, Stanisławę, Stefana Izdebskich, Marcjannę i Wacława Łabędziów.
25. + Tadeusza, Annę Ambroziaków, Tadeusza Zdunka, cr. Ambroziaków, Karolkiewiczów, Perekitko. + Weronikę i Władysława, Annę i Grzegorza Turkiewiczów + Andrzeja Dzięcioła. + Jana, Janinę cr. Radziszewskich, Koc, Wyszyńskich, Czesława i Józefę cr. Jemielita, Mariannę Żochowską, Zbigniewa Kambora, Rozalię Kiełek, Irenę i Zbigniewa Branickich, Stanisława Woźnika, Waldemara Zbrzeźnego, Barbarę i Franciszka Filipowskich.
26. + Ludwika Zofię, Andrzeja Karandysów, Jana, Marię Błońskich, Bronisławę Boguta, Jana Filipczuka. + Tadeusza Krajewskiego. + Cr. Mazołewskich, Kropniewnickich, Gardeckich, Janków. + Zygmunta, Krystynę, Stanisława, Helenę Bulejów, Michała Maciszyna, Annę Muchę. + Jacka, Annę, Franciszkę Milerów, Kunegundę i Szymona Budzików. + Janinę, Kazimierza, Grażynę, Bogdana Natkowskich, Jadwigę Anklewicz.

27. + Jadwigę i Zygmunta Wojtkowskich, Stefanię i Wincentego Kowalczyków, Wandę i Jana Marczaków, Janinę i Mieczysława Bagińskich Marylę i Andrzeja Bagińskich + Franciszka Wilczyńskiego, Czesławę Wolicką, Krzysztofa Lisa, Władysława Czacharę, Józefa Dekutowskiego, cr. Wołczyńskich. + Wacława, Florentynę, Tadeusza, Rozalię, Antoniego, Helenę, Józefa, Weronikę Saturków.
28. + Kazimierza, Jadwigę i Wacława Niegowskich, Janinę i Romana Szymaników, cr. Niegowskich i Szymaników. + Mieczysława Włostowskiego, cr. Sasinów, Włostowskich, Skorupów. + Marię, Emanuela, Gertrudę, Jerzego Murasów, Franciszkę, Stefana Pawlaków, cr. Pawlaków, Elżbietę i Jerzego Cegłowskich, cr, Cegłowskich i Pisarskich, Marka Goleniewskiego ;
29. + Jadwigę, Jana, Helenę Ignacego Dankowskich, Mariannę i Jana Woochniak, Urszulę i Mieczysława Dziedziców, Danielę, Alfonsa, Pelagię i Bronisława, Emilię i Franciszka, Mariannę i Walentego, Zofię i Isię, Franciszka Kuźmińskich, Marię i Józefa, Henryka Górskich, Monikę Grabowską, Jadwigę, Benedykta i Jana Górniaków, Helenę i Stanisława, Janinę Ogińskich, Weronikę, Józefa, Stanisławę, Jerzego, Sabinę, Stanisława, Ewę Dąbrowskich, Cecylię i Leona, Helenę i Ignacego Pekowskich, Irenę i Benedykta, Macieja Rymackich, Andrzeja Erdmana, Wandę Kwiatkowską Henriettę i Tadeusza Żurawskich, Józefa Cudziłło, Bogdana Urbańskiego.
30. + Lecha i Eugenie Tomaszewską, cr. Tomaszewskich i Filipiaków, Zbigniewa, Henrykę, Janinę, Andrzeja, Henryka, Janinię Wołłowiczów; Stefanię Sroczyńską, Zofię Filipowicz, Wiesława Gromulskiego, Elżbietę Szelągowską, Barbarę Perekitko, Tadeusza, Mariannę i Franciszka Waszczuków, cr. Waszczuków. + Reginę i Mieczysława Szulęckich, Cr Szulęckich i Borowych; + Cr. Górskich, Roszko, Frankowskich; + Halinę Bibkiewicz, Mariana Binkiewicza;
31. + Zdzisława Jagasia, Cr Jagasiów, Krystynę, Bogdana, Eugeniusza Knyt, Mariannę, Stanisławę, Edwarda, Cr Pamiętów, Jerzego Kucharskiego; + Annę i Czesława Prędota; + Justynkę Nikodymczuk, Stanisława Nikodymczuk, Eugenię, Aleksandra Bagińskich, Romana, Zofię i Lucjana Demidowicz, Tadeusza i Franciszka Fijewskich, Wiktorię Fijewską Rytter, Józefa Rytter;
32. + Bronisławę i Jana Wierdak, Zofię i Stanisława Wojciechowskich, Wacława Wojciechowskiego; + Olgę Buczkowską, Edwarda Buczkowskiego, Leonardę Pawluk, Marię Sikorską; + Wandę Kaniewską i Józefę Antolik; + Zofię i Stanisława Prędotów, Kazimierę, Józefa i Mieczysława Piechotków, Franciszkę i Jakuba Michalskich; + Cr Komońskich, Dworakowski, Kiempista, Olszewskich, Stolarskich;
33. + Jana i Aleksandrę, Józefa Boruszewicz, Józefa i Helenę Druszcz, Janinę Moczyńską; + Joannę, Krystynę i Jana Lisius, Sabinę, Krzysztofa i Jana Pokorskich; + Wacławę, Edwarda, Stanisława Tymińskich, Mariusza i Czesława Kazanowskich; + Władysławę i Jana Grzymałów, Eugeniusza Wiśniewskiego, Cr Wiśniewskich i Grzymałów;
34. + Tadeusza, Wojciecha, Aleksandrę Panas, Dominika Zofię Mazur, Kazimierę i Stanisława Szulborskich, Stanisława Paszkiewicz, Jadwigę, Bogdana, Marka Woronowicza. + Józefa, Józefę, Łukasza, Katarzynę, Tomasza, Jana Bogatków; Mateusza, Ewę, Piotra Zofią Warachów, Mikołaja, Aleksandrę, Karolinę, Andrzeja, Annę Buców.

35. + Stanisławę, Stanisława Balonów, Antoniego Sierżanowskiego, Mariannę Metelską. + Janinę Szpikowską, Stefana Chunowskiego, cr. Nesków, Waligórskich, Joannę Stasiak, Jerzego Skubniewskiego, Jolantę Senator. + Adama Smagę, Halinę i Zygmunta Wyczółkowskich, cr. Wyczółkowskich Sobczyńskich.
36. + Leokadię, Polikarpa, s. Genowefę, ks. Mariana, Barbarę Rytel-Tyburczy, cr. Rytel-Tyburczy, Ołtarzewskich, Jadwigę, Mieczysława, Kozakowskich, cr. Kozakowskich i Olędzkich + Jana, Irenę Tryniszewskich, cr. Tryniszewskich, Zawistowskich, Feliksa Gut, cr. Gutów, Borsów, Zofię Aleksandra Gajewskich DwC.
37. + Mariusza, Irenę, Czesława, Bistułów, Józefa, Tadeusza, Władysławę, cr. Gadomskich, Jana, Janinę, Marka Fydrychów, Teodora, Bronisławę, cr. Kowalewskich, Franciszkę, cr. Trafiszów, Janinę i Ryszarda Flakiewiczów, Jana, Antoninę Stańczyk. + Mariana, Grażynę Frelek, Annę Witolda Czerwińskich, Reginę, Kazimierza, Jerzego Walterów. + Adelę i Jana Jagłów, Zofię i Franciszka Pietruczuków, Henryka Lichosika, Małgorzatę Olszewską, ks. Kazimierza Obryckiego
38. + Barbarę, Jadwigę, Helenę, Czesława, Stanisława, Zofię, Jerzego, Stanisława, Eugeniusza Jurczaków; Tadeusza, Henryka, Irenę, Zofię Zachajów; Józefę Kacpra Sosnowskich; Zofię Bogdana Winiarskich. + Józefa, Jadwigę, Franciszka, Wacława, Annę Stanisława Moczydłowskich; Henryka, Teresę, Kazimierza, Rozalię, Felicję, Tomczuków. Stefanię, Lucjana i Stanisława Białych. + Jana, Elę, Reginę, Franciszka i Stanisława Pecurów;
39. + Reginę i Tadeusza Malców; Weronikę i Pawła Konferowiczów; Genowefę i Wacława Brzostków; Aleksandrę Rzewnicką; Julię Ferens; Józefa Sieradzkiego; Władysławę Nogal; Janinę Chrapowicką; Małgorzatę Bąk DwC. + Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta cr. Maliszewskich. + Józefę i Ignacego Roszkowskich, Michalinę, Bolesława, Annę, Stanisława Szablistych, Krystynę Tadeusza Janiaków, Lucynę i Stefana Skibniewskich.
40. + Barbarę Glinkę. + Celinę i Kazimierza Rybaków, Zofię i Andrzeja Prywatów, Weronikę i Leonarda Gollów, Irenę Kaczmarską, cr. Rybaków i Prywatów. + Zbigniewa, Stanisława Tymińskich. + Edwarda, Wojciecha, Andrzeja, Mariana i Michała Wiśniewskich; Annę i Czesława Prędotę;
41. + Tadeusza Barbarę Barzenców, Zofię Kicler; Aleksandra, Janinę i Aleksandra Kopczyńskich. + Zofię, Adolfa, Teodora Dąbkowskich, Wincentę i Jana Trepkowskich. + Dariusza Parysa. + Zofię i Stanisława Truchlów +Mirosława, Stefanię i Władysława, Reginę i Bogdana, Janinę i Stanisława, Annę Antoniego, Kazimierza, Franciszka Koców; Jadwigę i Stanisława Surówka.
42. + Adama Jana, Wiesława, Zygmunta, Jadwigę Rydzewskich Irenę Grzegorza, Stanisława Wąsowskich. + Irenę, Mikołaja, Pawła Konaszyńskich, Wiesławę, Romualda, Nadzieję, Józefa, Janinę, Stanisława, Wiesława, Jadwigę, Teresę. DwC. + Mariana Pałkę, Leokadię i Bolesława Kozłowskich, Andrzeja i Zofię Pałków, cr. Pałków i Kozłowskich, Stanisława Dydka.
43. + Annę Stanisława, Zofię, Zdzisława, Władysława, Stefana Gromulskich, Helenę, Józefa, Adama, Władysława, Jana, Danutę Wójcików, Zbigniewa, Janinę, Józefa Zarychtów, Aleksandrę, Tadeusza Krawczyków, Wandę Zwanitej, Stefanię Szwed, Andrzeja Wasiaka, Stanisławę, Czesława, Wołczyńskich, Czesławę i Jana Grzębkowskich. + Zofię, Aleksandra, Marka, Antoniego, Zuzannę, Melanię, Stanisławę Mazolewskich, Konstancję, Władysława, Janusza, Kazimierza Kropiewnickich. Antoniego Jankuna.
44. + Zygmunta, Krystynę, Stanisława, Helenę Bulejów, Michała Maciszyna, Annę Muchę. + Jadwigę i Zygmunta Wojtkowskich, Stefanię i Wincentego Kowalczyków, Wandę i Jana Marczaków, Janinę i Mieczysława Bagińskich Marylę i Andrzeja Bagińskich. + Franciszka Wilczyńskiego, Czesławę Wolicką, Krzysztofa Lisa, Władysława Czacharę, Józefa Dekutowskiego, cr. Wołczyńskich.
45. + Kazimierza, Jadwigę i Wacława Niegowskich, Janinę i Romana Szymaników, cr. Niegowskich i Szymaników. + Franciszka, Annę, Jacka Józefa Millerów, Feliksa, Antoniego Jana i Marię Laskowskich, Jana Wiśniewskiego, Jadwigę i Stefana Kołków, Tadeusza, Irenę Janiszewskich, Józefa Nadbalskiego, Stanisława Dorochowicza, Tadeusza Wojcieszka, Adama Zientaka, Henrykę i Helenę Jastrzębskich.
46. + Jacka Millera, Kunegundę, Szymona, Marię, Janinę, Mariannę, Józefa, Tadeusza, Wiesława, Stanisława, Marię cr. Budzików. Tadeusza Wojcieszka, Elżbietę Słonieczyńską, Hankę Gawrońską, Stanisława Stawickiego, Wandę Olendzką, Maryle Puderecką, Kazimierza, Genowefę, Antoniego Trzcińskich, Bronisławę, Józefa Bielińskich. + Stefanię i Józefa Jabłońskich, Janinę i Józefa Rzymowskich, Mariannę i Władysława Jabłońskich, Zdzisława Jabłońskiego;
47. + Zdzisława Jagaś, Cr Jagasiów, Krystynę, Bogdana, Eugeniusza Knyta, Mariannę, Stanisławę, Edwarda, Cr Pamiętów, Jerzego Kucharskiego; + Janinę, Józefa, Zygmunta Franciszkę i Stanisława, Cr Dawidczyków, Korytkowskich i Kilisiów; + Bronisławę i Jana Wierdak, Zofię i Stanisława Wojciechowskich, Wacława Wojciechowskiego; + Wandę i Stanisława Kaniewskich, Józefę Antolik, Krzysztofa Jarczyńskiego;
48. + Zofię i Stanisława Prędotów, Kazimierę, Józefa i Mieczysława Piechotków, Franciszkę i Jakuba Michalskich; + Stanisławę i Andrzeja, Marię i Adama Wierciaków, Ewę i Macieja Słupskich, Cr Wierciaków; Komońskich, Dworakowskich, Kiempista, Olszewskich, Stolarskich; + Zygmunta i Reginę Dobrogowskich, Zygmunta i Salomeę Suchockich;
49. + Stanisława, Mariannę, Wacława, Zofię i Wiesława, Henryka, Stefanię Fabijańskich, Jerzego Bocianowskiego; Eugeniusza, Leokadię i Bolesława Książek; + Edwarda Rawę, Tadeusza Choromańskiego, Zofię, Elżbietę i Juliana Barbachowskich, Romana Rybaka, Leszka Gdulę; + Jadwigę i Benedykta Rodziewicz, Marię i Mariana Płaskocińskich;
50. + Grzegorza Dąbkowskiego, Henrykę i Józefa Jakubik, Wojciecha, Józefa i Eugenię Dąbkowskich, Mariannę Barbarę Żerańską, Helenę Jakubik; + Tadeusza, Wojciecha, Aleksandrę Panas, Dominika Zofię Mazur, Kazimierę i Stanisława Szulborskich, Stanisława Paszkiewicz, Jadwigę, Bogdana, Marka Woronowicza; + ks. Mariana Rytel-Tyburczy, Barbarę Rytel-Tyburczy,
51. + Jana Irenę, Stefana Władysławę Tryniszewskich, Feliksa Gut. +Janusza Barbarę, Stefana, Rozalię, Krystynę, Alojzję i Franciszeka Hołujów; Tadeusza Misia; Marcelego, Marię, Krystynę i Jagę Kubalskich; Renę i Jerzego Latawiec; Bazylego i Bronisławę Iwanuszko; Siostry Niepokalanki: Sylwię i Paulę; Jana Kaczmarka; Zygmunta Wachtl;
52. + cr. Hołujów, Kubalskich, Latawców, Wallnerów, Prodanów, Berbeków, Kreinerów, Pakoszów, Piwońskich, Kisielów, Sieprawskich, Lasoniów, Cwodzińskich, Porębowiczów, Dobrakowskich, Malawskich, Ogonowskich i Fucików; Marię Sieniawską; Annę Świderkównę; +Mikołaja Hilarowskiego i Bronisławę Zagrodzką; Irenę Matykiewicz; Stefana i Wisię Paszkowiak; Aleksandera i Lidię Barszczewskich;

53. + ks. bp Wacława Majewskiego, ks. płk. Floriana Klewiado, ks. Andrzeja Buczela, ks. Edwarda Seferyńskiego, ks. Wiesława Wnorowskiego, Barszcza, ks. Kuleszę, ks. Malinowskiego, ks. Błachnio, ks. Zbigniewa Jakubickiego, ks. Sławomira Wielgolewskiego, ks. Mariusza Królaka, ks. Witolda Kobylińskiego; Agnieszkę z Szypułów, Janinę Duźniakową, Włodzimierza Murzynowskiego, Marysię Gądek, Amelię i Jerzego Ochorowiczów, Dariusza Waligórę; Aleksandra Piekarskiego.
54. + Reginę i Mieczysława Szulęckich, Cr Szulęckich i Borowych; Cr. Górskich, Roszko, Frankowskich; Halinę Bibkiewicz, Mariana Binkiewicza; Edwardę i Cr Rawa, Zofię i Franciszka Niegockich, Marka Amdruszko, Krzysztofa Brzezińskiego i Rodziców Wołujewicz; Zdzisława Jagaś, Cr Jagasiów, Krystynę, Bogdana, Eugeniusza Knyt, Mariannę, Stanisławę, Edwarda, Cr Pamiętów, Jerzego Kucharskiego;
55. + Justynkę Nikodymczuk, Stanisława Nikodymczuk, Eugenię, Aleksandra Bagińskich, Romana, Zofię i Lucjana Demidowicz, Tadeusza i Franciszka Fijewskich, Wiktorię Fijewską Rytter, Józefa Rytter; Janinę, Józefa, Zygmunta Franciszkę i Stanisława, Cr Dawidczyk, Korytkowskich i Kilisiów; Bronisławę i Jana Wierdak, Zofię i Stanisława Wojciechowskich, Wacława Wojciechowskiego;
56. + Olgę i Edwarda Buczkowskich, Leonardę Pawluk, Marię Sikorską; Wandę Kaniewską i Józefę Antolik; Zofię i Stanisława Prędotów, Kazimierę, Józefa i Mieczysława Piechotków, Franciszkę i Jakuba Michalskich; Cr Komońskich, Dworakowski, Kiempistów, Olszewskich, Stolarskich; Nałęczów, Genowefę, Władysława, Jana i Jerzego Machnowskich, Zofię Szugiero;
57. + Henryka Błońskiego, Józefę i Józefa Waśniewskich, Jana Nisztota, Cr Szymańskich, Waśniewskich, Błońskich; Marię, Franciszka i Annę Czuryków; Jana, Czesławę, Sławomira Mikołajczuka, Genowefę i Stanisława Korejwo; Irminę Marcinkowską; Janinę i Krzysztofa Nabiałkowskich; Halinę i Stanisława Korzeniewskich, Józefa Krysińskiego;
58. + Władysława Opłockiego, Mariannę i Michała Kopanieckich, Cr Brodackich i Kopanieckich; Józefa Warana, Stanisława Kędzierskiego, Wojciecha Suskiego, Cr Wogońskich i Zbigniewa Wimmera; Zofię i Tadeusza Matuszczak; Stefanię, Leonarda, Jadwigę, Wincentego Talejko, Janinę i Leona Szydłowskich; Jana Kowalskiego; Antoninę i Jana Franczaków, Stefana i Bronisławę Zaręba;
59. + Waldemara i Mariannę Dąbrowskich, Ryszarda Kowalskiego; Heronimę Błocką i rodzinę; Danutę, Mariannę, Halinę, Jana Majtczak; Stanisławę, Józefa i Ireneusza Choromańskich; Teresę i Czesława Waśniewskich; Grażynę, Jana, Janusza, Stanisławę, Stanisława Parzyszek, Władysławę i Jana Stankiewicz; Janinę i Stefana Tkaczyk, Wacława Kosiorek, Janinę Masymowicz;
60. + Martę Zaborowską, Agatę Danutę Wójcik; Albinę, Ryszarda Sasin, Tadeusza i Annę Trojanek; Tadeusza Kutysa, Cr Gryńczuków; Henryka i Wandę Słowik; Jadwigę i Edmunda, Józefa Gorzelanych, Cr Miładowskich i Gorzelanych, Kazimierza Malinowskiego, Cr Malinowskich i Sosnowskich; Alinę i Romualda Rutkowskich, Zofię i Stanisława Borowskich; Honoratę i Stefana Gohna; Janinę, Władysława Stańczuk, Stanisławę i Kazimierza Ilczuk i Izabelę Kwiatek;

61. + Jana i Alfredę Cybulskich; Cr Grynczuków; Bogusława Kierskiego, Lucynę, Aleksandra i Witolda Tomczuk; Weronikę, Bolesława i Mariannę Trojanowskich; Józefa, Juliannę Sadowskich, Józefa Bogusława Sadowskiego, Stanisława Jabłońskiego; Mariannę, Mariusza i Bogdana Oklesińskich, Jadwigę Piotrowską; Witolda Siwka, Apolonię , Stanisława, Jerzego Wolskich; Witolda Tomczuka, Mariannę i Henryka Kupińskich;
62. + Kazimierę, Franciszka Waszkiewicz, Katarzynę Kondratiuk, Ryszarda Mijewskiego; Zofię, Piotra, Franciszkę i Józefa Dudzik, Aleksandrę i Tadeusza, Zdzisława Mańk; Stefana i Teresę, Zofię i Czesława Grodzkich, Mariannę i Ludwika Sierota, Wiesława i Mirosławę Siwek;
63. + Pawła, Annę i Edwarda Żeleźnickich, Jadwigę Pieńkowską, Jerzego Kuflowskiego, Mariannę i Czesława Marszał; Czesławę, Wojciecha, Jana Kurpik, Jana, Helenę, Mateusza i Marka Trześniewskich, Cr Staszewskich; Stanisława Koca, Tedeusza i Mariannę Górskich, Karola i Mariannę Okarskich; Cr Graczyków, Tombek, Stefaniaków, Rogalskich, Opalińskich; Zofię Grzymała, Krystynę i Wacława Krawieckich, Józefa Łapka, Czesławę i Józefa Suchockich;
64. + Franciszkę i Szczepana Gajewskich, Stanisława Gajewskiego, Tadeusza Czerewkę, Helenę, Aleksandra, Zbigniewa i Wiesława Mróz; Genowefę i Józefa Podolskich; Eugeniusza i Heleną Krasowskich Cr Krasowskich i Rosłan; Elżbietę i Mieczysława, Jana i Władysławę Gotowiec, Jadwigę i Stanisława Turek, Józefę i Czesława Śledziewskich; Tadeusza Bamma;
65. + Krystynę i Alfreda Ochman, Juliana i Zofię Kondraciuk, Cr Bazylczuków, Polaków, Siemieniaków, Kazimierę i Wacława Dominiak; Stanisława Rudasia; Stanisława Rytel, Krystynę i Władysława Kacprzak; Cr Bronisława, Stefanię, Genowefę, Felicję, Andrzeja Niewińskich, Genowefę i Henryka Lipowskich, Bogdana Zajdenc; Oliwię Małkowską;
66. + Kazimierę Mańk zd Jusińską, Aleksandrę i Tadeusza Mańk, Zdzisława, Annę Mańk, Jana i Anastazję Jusińscy; Henryka i Janinę Oleksiak, Mieczysława Zaborowskiego; Jadwigę i Szymona Damętka; Czesławę, Stanisława Niemyjskich, Elżbietę i Leona Wójcik, Janinę i Kazimierza Bułyha; Cr Wiechetków, Szulców i Kasierczaków;
67. + Zdzisławę i Kazimierza, Helenę i Adama Rogalskich, Józefę i Stanisława Adamskich, Romana Jana i Hannę Rogalskich, Romana Meier; Marka Jerzego Kurowskiego, Władysławę Michalską i Antoninę Grabowską; Janusza Pawlaka, Zofię i Mieczysława Pawlak, Aleksandra i Dorotę Sobczak, ks. Alojzego, DWCZĆ; Jana, Józefę, Ryszarda, Zygmunta Cabanów, Franciszka i Janinę Trol, Ignaca Sobotę;
68. + Jana, Jadwigę, Elżbietę Prasowskich; Cr Marcinkiewiczów, Odzeniaków, Marka, Wacława i Stanisława Odzeniaków; Zdzisława Skoniecznego; Stanisława, Henrykę, Zenona Cr Sobieściak, Kazimierza, Czesława, Zbigniewa Zygmunt, Wacława Osaka; Krystynę, Władysława i Włodzimierza Zalewskich, Alinę i Antoniego Bagińskich, Stanisławę i Wincentego Szwed, Annę i Krzysztofa Jurgiel;
69. + Kazimierza Dobrzenieckiego; Mieczysławę, Teofila, Mariannę, Walentego Trzeciak, Jadwigę i Franciszka Kowalskich; Eugeniusza, Bolesława, Leokadię, Stanisława i Helenę ], Mariannę i Feliksa, Kazimierza i Ryszarda Ksiąrzek, Stanisława i Leokadię, Mariana i Helenę, Edwarda Niedźwieckich, Zofię i Piotra, Stefana, Mariana i Leokadię Sobieskich;

70. + Halinę i Bronisławę, Waleriana i Michała Maleszewskich, Walerię i Konstantego Parys; cr Lipowskich, Stefana i Helenę Pawelskich, Stanisławę Rostkowską i Władysławę Nowak; Karola, Władysława, Gertrudę, Krystynę, Mieczysława, Marię Waś; Annę, Franciszka, Józefa, Władysława Wyszyńskich, Janinę, Piotra, Zygmunta Godlewskich, Helenę, Jerzego Rybickich, Janinę, Józefa Zygmuntów, Salomeę i Edwarda Oszmiana;
71. + Zofię i Czesława Marciniak, Czesławę i Tadeusza Słowików; Feliksę, Bolesława i Pawła Dobrzyckich, Urszulę i Władysława Piotrowskich; Henrykę i Antoniego Drutkowskich, Andrzeja Zadrożnego, Genowefę Kucharską; Eugenię, Czesława, Janinę Białek, Czesława, Jana, Mariannę, Antoniego Więch, Cr Białków, Markowskich, Szczęsnych, Zofię Soczyńską; Cr Lachowskich, Hessów;
72. + Zofię i Władysława Szymańskich i sąsiadów; Józefa i Stanisława Ruszczyk, Cr Dymarczyków; Tadeusza, Ireneusza, Franciszka, Zdzisława, Czesława Adama, Helenę i Anię Wyszomirskich, Leokadię Mierzejewską, Zofię Gołota; Cr Kaszubów, Laszczkowskich, Białowąs, Gibas, Witkowskich, Grzegorczyk; Edwarda Twarowskiego, Mariana Niemyjskiego, Kazimierę i Stanisława Czaczkowskich;
73. + Krzysztofa Kolędę i Cr Kolędów; Krzysztofa Orlińskiego, Helenę i Józefa Deptuła, Jana Łaniewskiego; Mariana Śledzińskiego, Cr Śledzińskich, Tokarskich, Maliszewskich, Saciłowskich, Mikuckich, Szeflerów; Jadwigę, Jakuba, Ryszarda Aniszewskich, Olgę Siergiej Szworak, Annę, Mikołaja Karpowych, Paulinę, Tatianę;
74. + Stefana i Mariannę Burzyńskich, Cr Burzyńskich; Zbigniewa, Ireneusza i Jadwigę Łopieńskich; Genowefę i Wacława Brzostek, Reginę i Franciszka Pecura, Stanisława Pecurę, Irenę i Stefana Michałowskich, Barbarę Tymińską, Aleksandrę Rzewicką, Julię Ferenc, Józefa Sieradzkiego; Józefa Sawickiego;
75. + Cr Bogdańskich, Czerwińskich, Kędrów, Wiśniewskich, Bobińskich; Helenę i Stefana Odzeniaków, Leszka Dąbrowskiego, Marię Dąbrowską, Jadwigę i Piotra Karpowicz; Józefa Pisarskiego, Jana Lorfing; Cr Siekierko, Mialinowskich i Lutoborskich; Jacka Wydrzyńskiego, Helenę i Mariana Gąsiorek, Ewę Szczegodzińską, cr Gąsiorków i Łopatów;
76. + Marię, Aleksanda i Krzysztofa Godoń, Janinę Zdzisława i Annę Goduń; Mariannę i Tadeusza Makowskich, Leokadię I Wacława Kuczyńskich, Krystynę Kryśkiewicz; Irenę Puchacz, Bronisława, Pelagię i Zygmunta Raciborskich, Wacława Puchacza, Mariannę i Antoniego Kurłowicz; Joannę, Marcelego I Cyryla Tuńskich;
77. + Bogdana, Stefana, Czesławę Kopczyńskich, Władysława, Stanisławę, Henryka Stanisława, Jadwigę, Halinę, Genowefę, Barbarę Gałązków. Cr. Sochackich i Białeckich, Mirosława Różańskiego; Danutę Ryszarda Kwiatkowskich, Halinę i Stefana Perlejewskich. Danutę i Roberta Walczaków. Władysławę i Stanisława Kosewskich, Kazimierza, Henrykę i Leokadię, Władysławę i Józefa Lau;
78. + Tadeusza, Halinę i Dziadków; Stanisława Żochowskiego, Genowefę i Piotra, Stanisława Królikowskich; Eugeniusza i Jana Wyczółkowskich, Józefa i Zofię Sałatów, Urszulę Filińską z rodzicami; Wacławę, Zbigniewa Baroniewskich; Lucynę, Lucjana, Zygmunta i Jerzego Pękalów, Henrykę, Stanisława, Jana, Józefę Winiarskich. Ryszarda Bogusza, Rozalię i Bronisława Malesów;

79. + Cr. Aniszewskich, DwC; Barbarę i Józefa Jurczak, Teresę Gurtowską, Halinę i Zdzisława Borys, Krystynę Ochman, Dorotę Zaleską, Dorotę Dunio, Annę Karczmarczyk, Cr Jurczaków, Podporów, Borysów, Anusiewiczów, Iwanczuków, Borysiaków, Glinków, Włodarczyków, Chrostków, Karczewskich, Angielczyków, Bursztynowiczów, Ochmanów, Kondraciuków, Barbarę, Zofię, zmarłych z hospicjum w Wołominie, sąsiadów DwC;
80. + Leokadię, Władysława Cr Szumowskich, Mariannę Chmiel, Mieczysława Chmielewskiego, Barbarę Dąbrowską, Halinę i Jerzego Kamienieckich, Janinę, Teresę, Jadwigę Alitoić, Józefę, Edwarda Babulewiczów, Łukasza Glinkę, Johna Stocks, Wincentego, Józefę, Jerzego, Kazimierza, Anielę, Andrzeja Babulewiczów, Stanisławę, Stanisława Sokalskich, Zofię Dubej, Mariannę, Piotra, Mieczysława, Marię, Zofię Papisów;
81. + Tadeusza, Mariannę, Romana, Aleksandra, Walentynę, Zofię, Franciszka, Stefana, Władysława, Andrzeja, Janinę, Stanisława, Felicję, Kazimierza, Józefa, Bolesława, Zofię Eugeniusza; Marię, Andrzeja, Antoniego, Leona Lubińskich, Franciszkę, Walentego, Józefa Najdek, Helenę Kołaczkowską;
82. + Teresę i Mieczysława Michałowskich, Danutę, Aleksandrę i Szymona Pieniak, Helenę, Jana i Adama Piszcz, Genowefę i Zygmunta Ojdanę, Cr Pieniaków i Piszczów; Bogusława Awadzckiego, Felicję, Wawrzyńca Gajdów, Helenę Łykowską, Stefana, Sławka Głogowskich, Cr Gajdów, Zawadzkich, Łykowskich, Szczepańskich, zamarłych w obozach w czasie wojny, zmarłych braci;
83. + Józefa, Henryka Cr Czarnockich, Weronikę, Feliksa, Stanisława Smuniewskich, Janinę i Józefa Wesołowskich, Konstancję i Piotra Sobiczewskich; Wandę i Mieczysława Adamczyk, Annę i Adama Kardas; Felicję i Marka Derwisz, Jana Przygockiego, Franciszka Salach, Cr Adamczyków, Świnarskich; Eugenię i Edwarda Świderskich, Reginę i Witolda Kotów, Cr Świderskich, Przyborowskich, Wencków, Jakubowskich, Kotów, Leszczyńskich, Artura Żukowskiego;
84. + Tadeusza Paciorka, Danutę i Eugeniusza Tomczak, Kazimierę, Zdzisława, Helenę, Jana Godlewskich, Natalię Nasilewską, Bożenę Rzodkiewicz, Bożenę Łagoda; Józefa, Emilię, Jana, Annę, Wacława, Zofię, Anastazję, Krystynę, Antoniego, Cr Niemyjskich, Paulinę, Czesława, Heronimę, Władysława, Cr Moczulskich, Teresę, Edwarda, Cr Banaszkiewicz, Andrzeja Kosickiego;
85. + Janinę, Józefa, Zbigniewa Zofię, Ignacego, Franciszka Łempickich, Stefanię, Aleksandra Leśniewskich, Wandę, Stefana Małek, Sławomira, Józefa Niewęgłowskich, Mariana Guzek; Cr Michalaków- Bochenków, Składowskich- Zielonków, DwC; Jana Franciszka, Leontynę Terlikowskich, Franciszka, Józefę Tymińskich, Ferdynanda i Zofię, Halinę Truszkowskich;
86. + Mirosława, Juliana i Marię Derkaczów, Józefę i Franciszka Tymińskich, Zofię, Halinę i Ferdynanda Truszkowskich, Cr Jaszczuków; Wacława i Zofię Walaśkiewicz, Tadeusza, Ludomirę, Mieczysława, Wiesława Awlaszkiewicz, Halinę, Włądysława Czarneckich, Krzysztofa Cebera;
87. + Halinę Grądzką, Annę i Franciszka Romanowicz, Cr Bubrzyków, Stanisławę i Zofię Wyszomirskich, Cr Jurczaków, Lucynę i Mariana, Pawła i Elżbietę Grądzkich, Cr Delugów, Henryka Sosna, Czesławę i Krystynę Oskulską, Henryka Janczewskiego, Stefana i Stanisława Romanowicz, Edwarda Czyżewskiego, Teresę, Annę Juzepczuk;

88. + Krzysztofa, Władysława i Janinę Gwardzik, Tadeusza Matejko; Cr Mareckich, Kozłowskich, Szymańskich, Mielcarzy; Jadwigę, Eugeniusza i Zygmunta Bolesta; Aleksandra, Stanisławę, Rozalię, Stanisława, Juliana, Bronisławę, Cr Skórków i Ufnalów, Katarzynę, Mariana, Jana, Cr Rebetowiczów, Irenę, Ryszarda, Józefę, Józefa, Mariana, Józefę, Helenę, Cr Mieszków i Wawrów;
89. + Mariana, Dorotę, Alicję i Wiesławę Cudnych, Mariannę Fabiszewską; Czesławę, Kazimierza Pomirskich, Antoniego i cr Krystosiaków, Zdzisława Skoniecznego; Cr Brejnaków, Białowąsów, Kamińskich; Zofię i Jana Tomasiewicz, Aleksandrę i Józefa Zawistowskich; Janinę i Romana Banaszek, Cr Urbanowiczów, Karczarczyków, Jerzego Sapierzyńskiego;
90. + Jerzego Pękalę, Irenę Stolarczyk, Andrzeja Drążewskiego, Reginę Zawistowską; Romana I Stanisławę Nowickich, Mariannę, Tadeusza, Zdzisława Żach, Cr Kalupów i Żachów, Leokadia Figa; Edwarda Gmitrzuka Cr Millerów, Żelazowskich, Gmitrzuków; Jadwigę, Franciszka, Wojciecha, Jolantę Ostruszkę, Helenę, Józefa, Elżbietę Staniszewskich, Wacława, Marię, Stanisława Majewskich;
91. + Jana Jadwigę Gierak, Antoniego, Reginę Masztalerz, Leopolda, Hannę Gonstaw, Elżbietę Rogala; Helenę, Eugeniusza, Saturninę, Jana Rytel, Zofię, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Felicję, Kazimierza Koc, Mariannę, Dominika, Józefa, Mariana Prokopiak, Henryka, Stanisława Lewczuk; Cr Kurowskich, Augustyniaków, Krupińskich, dziadków i babcie, DwC;
92. + Stanisława Rutkowskiego, Ewę Szczerbę i Marię Kowal; Apolonię, Stanisława, Jana, Jerzego, Barbarę Niedźwieckich, Annę, Bronisława, Mariana, Janinę, Stanisławę, Witolda, Stanisława Bobranów, Zenona, Marka, Romana Węclewiczów; Edmunda, Jadwigę Biały, Zdzisława Dutkiewicza, Lecha, Bożenę Gerej, Ludwika, Feliksę Godlewskich, Henryka, Albinę, Teresę Łuniewskich, Wiesława Woźnickiego;
93. + Jerzego Cr Borzęckich, Jana, Leszka i Cr Stanetów; Ryszarda i Irenę Stelmaszewskich, Jana i Matyldę, Józefa Słomskich, Teofilę, Ryszarda, Irenę, Jana; Emilię, Stanisława Kosińskich, Zygmunta, Genowefę, Stanisława, Bronisławę, Antoniego Pruszyńskich, Rozalię i Szczepana Grzesiak;
94. + Zdzisława, Eugeniusza, Szczepana, Stefanię Niedałtowskich, Stanisława i Annę, cr Pachołków, Soliwodzkich, Nienałtowskich, Hrusznowiec, DwC; Stanisławę, Reginę, Stefanię, Józefa, Romana, Stanisława, Mieczysława, Eugeniusza Zdunków; Cr Siekierków, Lubowickich, Żyłowskich, Szleszyńskich, Angielczyków;
95. + Apolonię Bronisława, Jana, Henryka, Danuty, Krzysztofa Wysockich, Jana Stefanię Kalinowskich; Leontynę, Tadeusza, Antoninę i Andrzeja Skłodowskich, Cr Moczulskich, Murawskich, Zofię i Józefa Tryniszewskich; Janinę, Józefa, Zygmunta Franciszkę i Stanisława, Cr Dawidczyk, Korytkowskich i Kilisiów;
96. + Iwonkę Groszek, Mariana, Helenę, Jana, Konstantego, Piotra, Włodzimierza, Alicję, Franciszka Zarębów, Jana Baprawskiego; Franciszka, Amelię Nowaków, Jana, Eugeniusza Gadomskich, Stanisława, Teresę, Władysława i Władysławę, Helenę i Stanisława Gradzików,, Irenę Kocznorowską, Zofię Dunajewską;
97. + Cr Nałęczów, Genowefę, Władysława, Jana i Jerzego Machnowskich, Zofię Szugiero; Stanisława, Mariannę i Wacława Fabijańskich; Aleksandra, Janinę i Aleksandra Kopczyńskich. + + Andrzeja, Zofię, Adama, Mariana, Artura cr. Paradowskich. + Barbarę Glinkę. +Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta cr. Maliszewskich.
98. +Mariannę i Juliana Derkaczów, Stanisławę i Józefa Dobrogowskich; Jadwigę Urbańczyk. Feliksa Krzemiendaka, Jana Parowicza, Jakoba i Dorli Schmid, Alberta i Ritę Ziegler, Wiesława Zarembę, Romana Malewskiego, Stanisława Trąbę, Innocentego Sapoka, Stanisława Sidora. O. Alojzego Dłużniewskiego, ks. Stefana Wrzołka i DwC
99. + Jana, Helenę, Antoniego, Antoninę, cr. Parcianych Rzeszutków, Kowalskich, Misztalów, Szulców, Smiechów, Gillernów, Ranków, Teresę, Marzenę, Jolę, Andrzeja, Artura, Krzysztofa, Wojciecha, Marię, Krystynowicz, Tomasza, Rafała Kumuć. + Kazimierza Truchla cr. Truchlów i Maciejewskich. + Wacławę Kazimierza Chojnowskich, Wandę i Jolantę Rowickie, cr. Częścików.
100. + Władysława, Władysławę, Henrykę, Stanisława, Aleksandra Salińskich, Aleksandra, Bronisławę, Stanisława, Kazimierza i Stanisławę Łuniewskich, Reginę, Henryka i Józefa Pruszyńskich, Jadwigę Juliana Bielskich, Jadwigę Wartęgę. + Jana, Szczepana i Jadwigę Modzelewskich, Stanisława i Jadwigę Nienałtowskich.
101. + Halinę Jana Cuppa, Tadeusza, Katarzynę i Kazimierza Paluchów, Adelajdę, Franciszka, Jadwigę, Władysława Krukielów, Krystynę i Zdzisława Sulewskich, Henryka, Halinę i Kazimierza Łuniewskich, Halinę i Pawła Grądzkich, Annę Romanowicz. + Józefę i Ignacego Roszkowskich, Michalinę, Bolesława, Annę, Stanisława Szablistych, Krystynę Tadeusza Janiaków, Lucynę i Stefana Skibniewskich.
102. + Władysławę i Feliksa Strzałkowskich, Ewę Chojnacką, Jerzego Twardowskiego, Maksymiliana i Zofię Dymowskich, Mariannę Szczepkowską, Teresę Arczewską, Janinę Gajda, DwC., Zofię, Józefa i Ryszarda Sulima, Władysławę i Stanisława Maj, Tomasza Naleckiego; Józefa, Jana, Emilię, Cr Niemyjskich, Władysława, Czesława, Paulinę, Cr Moczulskich i Kamieńskich, Franciszkę Koc;
103. + Janinę i Włodzimierza Paluch, Michalinę i Hieronima Woldon, Gabrielę Sałacińską, Danutę Bieńkowską, Barbarę i Mariana Przybylskich, Cr Paluchów, Woldonów, Mackiewiczów, Nowacińskich, Gorzyczków, Jankowskich, Wołkowiczów, Elżbietę Grabowską;
104. + Halinę Kazimierza i Henryka Łuniewskich, Zofię, Bolesława Tymińskich, Bronisławę, Tadeusza Łuniewskich, Wacławę Tomasza i Stanisława Jana Łuniewskich, Annę Wiśniewską, Czesława Godlewskiego; + ks. Jana Decyka, Stefanię, Władysława i Stefanię Decyków; Cr Angielczyków, Gąsowskich i Półtoraków;
105. + Dariusza Parysa, Helenę, Kazimierza, Jadwigę, Edmunda, Aleksandrę, Tadeusza, Elżbietę, Annę, Krystynę, Marię, Jana, Stanisława, Helenę, Barbarę.; + Zofię i Stanisława Truchlów; + Edwardę i Cr Rawa, Zofię i Franciszka Niegockich, Marka Andruszko, Krzysztofa Brzezińskiego i Rodziców Wołujewicz;
106. + Stefanię i Edwarda Gmitrzuków; + Leona Ordysińskiego. Wojciecha Wojtkowskiego; + Sabinę Krupińską; + Jadwigę i Stefana, Józefę Kamińskich, Pelagię i Aleksandra Jagodzińskich, Urszulę i Antoniego Wit, Lecha Wolskiego, Zofię, Mariana Sotek, Genowefę Włodarczyk, Huberta Trojanowskiego;
107. + cr Tarapatów, Pogorzelskich, Lipków, Jolantę Sikorską, DwC; Annę i Ireneusza Olędzkich, dziadków Rzempołuchów i Olędzkich; + Krzysztofa, Władysława i Janinę Gwardzik, Tadeusza Matejko; + Stanisława Rutkowskiego, Ewę Szczerbę, Marię Kowal.
108. + Marię i Mikołaja Stojanowyczów, Katarzynę Patko, Stanisława i Stanisławę Żukowskich i z r. Stojanowyczów, Patko, Żukowskich i Żebrowskich; Jana. Halinę Kowalskich, Agatę Wójcik, Mariannę Szymańską; Teresę, Jana Zofię i Romana Niciów, Jadwigę, Jana i Zdzisława Mitkiewiczów, Leopoldę Drewnik, Aleksandrę i Stanisława Łachów;
109. + z r. Godlewskich, Jaźwińskich, Dmochowskich i Tryniszewskich; Paulinę, Juliannę, Władysława, Stefana, Teresę, Zdzisława Urbańskich, Michalinę i Józefa Saczuk; +Jana Rozalię, Jana, Irenę, zm cr Szwajów, Ładoszów, Pasiczów. +Zuzannę Honory, Jerzego, Friede, Eugenię, Wiktora, Derej, Jadwigę, Czesława, Mikiel, Stanisława Sapińskiego. +Zofię, Aleksandra, Jana, Andrzeja Gołota, Jadwigę, Stanisława Dmochowskich, Janinę, Stanisława Bożyk.
110. +Zofię, Stanisława Szymańskich zm cr Szymańskich i Wocialów, Alicję i Czesława Daleczyńskich zm cr Daleczyńskich i Grabowskich. +Jerzego, Kazimierę Mańk, Adama, Czesława Fręckiewicz, Franciszkę, Walentego Waśniewskich, Weronikę, Teofila Mańk, Apolonię Sobczak DWCĆ. +Stanisława, Artura, Mariannę Józefa Zaręba, Stanisławę, Antoniego, Hilarego, Tadeusza Waszczyk, Grażnę, Jerzego Sitek, Sławomira Narożnego.
111. +Piotra, Helenę, Romualda, Genowefę Wysockich, Scholastykę, Donata Szemil, Stanisława, Franciszkę Jankowskich, Wiesława Małczuka. +Dariusza Penzę, Wincentynę, Juliana Jerzego Tymińskich. +Franciszka Uszyńskiego, zm cr Uszyńskich, Sienickich, Kowalewskich, Święcickich, Stanisława Matejko zm cr Matejko, Kałuskich, Szumielewiczów.
112. +Zofię, Stanisława, Zdzisława, Małgorzatę, Franciszka, Eugeniusza Smolik, Wiktorię, Stanisława, Zygmunta, Romana, Halinę cr Janiszewskich. +Wiesława, Franciszka, Helenę cr Jóźwiaków, Anielę, Franciszka, cr Odzeniaków, Jerzego Bieniasa. +Jadwigę, Wacława, Sławomira, Kościuszko, Teresę, Józefa, Gocal, Zbigniewa Wyszomierskiego, Henryka Lewczuka, cr Kościuszków, Gocalów, Kurów, Wyszomierskich.
113. +Michałka, Józefa, Piotra, Kazimierza, Jana, Stefanię Ćwiek, Andrzeja, Zenona, Jana, Stanisława, Teresę, Juliannę, Wasążnik, Michała, Janusza, Magdalenę Harasiuk, JózefaFariona, DWCĆ, zm księży i siostry zakonnę z naszej parafii. +ks Stanisława Jaczewskiego, Janusza, Łukasza, Annę, Zofię, Wacława, Anielę, Konstantego, Aleksandra, Janka, cr Jaczewskich, Cioków, Lasków, Śliwów DWCĆ.
114. +Mariusza, Apolonię Cieślińskich, Annę, Józefa Bechta, Salomeę, Stanisława Danak, Arkadiusza Olichwierczuka, Franciszka Węclewicza, Mariannę Szczepkowską. +Wiktorię cr Gołaszewskich, Zbigniewa, Janinę, Stanisława Moczulskich, Stanisława Zarębę, Mariannę, Stanisława Janczewskich, Stanisławę, Szczepana Zglińskich, Kazimierę Gordiejew dusze dziadków.
115. +Henryka, Michalinę Dużyńskich, Jana, Helenę Wiśniewskich, Jerzego, Hannę Sobolewskich, Juliana, Janinę Ciechomscy, Stanisława i Stanisławę Jasińskich cr Dużyńskich, Wiśniewskich, Sobolewskich, Ciechomskich, Jasińskich. +Józefę, Piotra, Ludwika cr Kołodziejów, Banaszków, Wojdów, ks. Stanisława Zawadzkiego, ks. Zdzisława Peszkowskiego, Eugenię, Krystynę, Zdzisława cr Kamińskich, Wiktorię, Jerzego Perzynów, Irenę Wawrzuń, Teresę, Janusza Szulich.
116. +Piotra, Krystynę, Franciszka, Agatę, Pawła, Małgorzatę, Józefa, Pawła, Teodora Kołbuk, Piotra, Teofilę, Zofię, Aleksandra, Mieczysława Kołbuk, Szymona, Elżbietę Pisarskich, Mariannę, Władysława, Mariana, Szczepana-Waldemara Żakowskich, Stanisława, Danutę, Kazimierza, Mariana, Halinę Kołbuk, Jana Mańk, Mieczysława Głodowicza, Józefa, Henryka, Kazimierza, Helenę Sułkowskich, Janusza, Bożenę Grzybowskich, Matyldę, Szczepana Jezierskich, Czesławę Paciorek, ks. Mariana Anioła, o. Alojzego Dłużniewskiego, Marzenę Bielik, Tomasza Garbarczyka, Mariannę Kozłowską, Mieczysława Stokłosę, Paulinę Sosnowską, Zbigniewa Ceredysa, Stanisława Tworka.
117. +Annę, Leona Stępień, Helenę, Ignacego Klimczak, Krystynę Kazimierza Polińskich. +Leszka Blacha, Annę Gut, Jerzego, Klarę Grażulis. +Bronisławę, Stanisława, Janinę, Czesława, Edwarda, Stanisława cr Majkowskich, Irenę, Mieczysława Żebrowskich. +Mirosława, Janusza, Zofię, Tadeusza, Jadwigę, Stefana, cr Wasylow, Boguckich, Klimkiewicz, Komiażyk, Prengel, Pękalskich, Cybulskich, Mikosza, Pyterek, Sikorskich, Borowskich, Wodzińskich, Tomaszewskich, Sarna, Kolędów, Poźniak, Lipińskich, Kosk, DWCĆ.
118. +Julię, Janinę, Adama, Hieronima Wojtkowskich, Eugenię, Aleksandra Bagińskich. +Mariusza, Alicję, Sylwestra Jastrzębskich, Mariannę Władysława, Jana, Rozalię Kędzierskich, Stanisławę Przyborowską zm cr Kędzierskich, Kurdejów, Przyborowskich. +Marka, Janinę Najbauer, Krystynę, Andrzeja Bieńkowskich, Helenę, Mieczysława Śliżewskich, Weronikę Adamczyk.
119. +Kazimierza, Antoninę, Stanisława Skłodowskich, Eleonorę, Huberta Gębickich, Czesławę, Kazimierza, Andrzeja Koszełowicz zm cr Gębickich, Czupryńskich, Lindów, Mariannę Zapaśnik, DWCĆ. +Mariannę, Stanisława, Ireneusza, Marka Niedźwieckich, Weronikę, Wacława, Romana Ławryk, Marka Nojbałer, Mirosławę Widłas.
120. +Jadwigę, Ryszarda, Rozalię Wacława Krzyckich, Leona, Franciszkę, Aleksandra Freundlich, Marię, Jana Nowaków, Lucynę, Antoniego, Józefa Zalewskich, Piotra, Marię Kosmo, Antoniego Kulczyckiego, Emilię, Macieja Nowaków, Klementynę Drucker, Eugeniusza Omieciucha, Wandę Terech, Mirosławę Kozakiewicz.
121. +Jana, Hannę Kurowskich, Aleksandra, Henrykę Szwejkowskich, Stanisława, Mariannę Kur, Janusza Filipczaka zm z rodzin. +Henryka, Sławomira, Michała Kurowskich, Halinę Pyrek, Janinę Filipczak, Jadwigę, Leona Atlińskich, zm cr Kołodziejów, Karolinę, Eugeniusza, Zygmunta, Mariana, Barbarę Wałach, zm cr Lalaków, Wójcików, Stanisława, Helenę, Zuzannę Ciołek, Jerzego Złoto, zm cr Sytów, Wawrów.
122. +Józefa, Halinę, Andrzeja, Jerzego Kołbuk, Adama, Zofię, Adama, Kazimierza Mazur. +Franciszka, Władysławę, Wiesława Pomorskich, Cecylię, Wacława Formela, Artura Ptak, Witolda Wegnerowicza, Marcina Grabarczyka. +Dorotę Bedełek, Tadeusza, Łucję, Wiesława, Józefa, Wiktorowicz, Zofię, Jana, Michała, Krzysztofa Krasnodębskich, Stanisława, Bogdana Gąsiorek DWCĆ.
123. +Jana Rojka, Jana, Marianny Rojków, Stanisława, Władysława, Józefa, Annę, Stefana, Czesława Rojków, Józefę, Stanisława Iwańczyków, Mariannę, Tadeusza Grzegorczyków, Józefę, Wawrzyńca Piechurskich, Olgierda Zienkiewicza zm cr Rojków, Piechurskich, Sułków, Zofię, Stanisława Biernackich, dziadków i pradziadków, Blankę Biernacką, Mieczysława, zm cr Biernackich, Skupiów, Błońskich, Przywózkich, Wierzbickich, Paprockich, rodziców chrzestnych, Henrykę Miles, Roberta Góreckiego, Danutę Kukowską, ks. Tadeusza Dajczera, Henryka Skupia DWCĆ.
124. +Irenę, Zygmunta, Jana, Helenę, Adelę, Krzysztofa, Antoninę, Halinę, Franciszka, Annę, Alicję, Renatę, Jana, Karolinę, Anatola, Jadwigę, Zbigniewa, Tadeusza, Annę, Zenobię, Henryka, Krzysztofa, Zofię, Władysława, Alicję, Danutę. +zm cr Kryńskich, Edmunda, Stefanię, Ludwika, Adolfa, zm cr Żero, Józefę, Edwarda, zm cr Moczulskich, Jana, Lucjana zm misjonarzy i kapłanów.
125. +zm cr Czarkowskich, Jana, Mariannę, Antoniego, Stanisława, Józefa, Mariannę, zm cr Maksymiuków, Wacława, Stanisławę, Antoniego, zm cr Czesułów, Józefa, Janinę, zm cr Koców, Halinę, Romana Krystosiak, Irenę Genowefę, Władysława Grzeszczuk. +Jakuba, Aleksandrę Fabisiak, Wacława, Wandę Bartoszewskich, Pawła, Katarzynę, Józefa, Jana, Stanisława.
126. +Mariannę, Józefa, Katarzynę, Wojciecha zm cr Wancerz, Adama, Ewę Stachowicz, Krystynę, Tadeusza, Zbigniewa, Krzysztofa, Helenę, Szymona, Stachowicz, zm cr Stachowiczów, Mariannę, Mikołaja Wikalińskich, Tadeusza, Stefanię, Tadeusza zm cr Skrzypczyk, Michała, Róże, Klemensa zm cr Sroka, Mieczysławę, Władysława Kępka, Cecylię, Leszka Lewickich, Zygmunta Branickiego, Jerzego Szczerbę, Władysława Zalewskiego
127. +Stanisławę, Aleksandra Pugacz, Mariana Gronert, Władysława Cygana, Bogdana Grabowskiego. + Mariannę, Wacława Laseckiego, Zofię, Franciszka Sulewskich, Jana, Mieczysława Kołakowskiego. +Wincentynę, Juliana, Jerzego Tymińskich, Dariusza Penzę.
128. +Piotra Roleckiego, Mariana Biernackiego, Henryka Kostrzewę, zm cr Kostrzewów. +Jolantę Sowińską-Karaś, Adelę, Antoniego, Jana Kamela, Monikę Bichta, Krzysztofa Krawczyka, Kazimierę Iwanicką zm cr Kamelów, Wolińskich, Bichtów, Sowińskich, Krawczyków.
129. +zm cr Wiśniewskich, Waldemara, Anastazje, Piotra, Wielgatów, Mieczysława Jadwigę, Kazimierza, Aleksandra, Zofię, Tęczów, Mariannę Wawrzyńca, Ignaca, Izabelę, Tadeusza, Teresę, Mariusza, Władysława, Barbarę, Bogdana, Magdalenę, Aleksandra, Franciszkę, Mieczysława, Janinę, Arkadiusza, Stanisława, Danutę zm cr Gosiów, Antoniego, Zofię, Jana, Edwarda, Kazimierza, Mirosławę, Waszczóków, Władysława, Kazimierę Rutkowskich, Leopolda, Janinę Kwietniów, Jerzego Kołodzieja, Stanisławę Zawrotniak, Natalię, Stanisława.
130. +Zofię, Wincentego Rybackich, Józefę, Władysława Działo, Zofię, Mariana
Gnida, Adelę, Stanisława, Piotra Gałeckich, Celinę Paczkowską. +Danutę
Włodarczyk, Weronikę Trojanowską, Stanisławę Franczuk, Mariannę Bąk, Marię Wysocką, Mariannę Suską, Helenę Małkiewicz, Henrykę Węcławek, Wiesława Jóźwiaka, Jadwigę Zarębę, Helenę Kiełek, Jana Kowalskiego, Zofie Sokołowska, Jana Gryczkę.
131. + Helenę Jana Kapaonów; Kazimierę i Józefa Moszczyńskich cr. Kapaonów i Moszczyńskich, Bogdana Zajączkowskiego. +Teresę i Wiesława Mroczkowskich +Krystynę, Jana Karolaków; cr. Karolaków i Petrykowskich
+Teresę Sielanko; Janinę i Zbigniewa Załużnych; Bożenę i Mieczysława Bielerzewskich; Aleksandrę Rogalińską; Macieja Kresa;

132. +Lucynę, Wiesława Prusak, Krystynę i cr Szulc, Jolantę Taros, Marka Barankiewicza; Janinę i Kazimierza, Cr Skłodowskich, Stanisławę i Stanisława, Cr Olędzkich, Moczulskich i Murawskich, DwC; Eugeniusz, Franciszkę, Annę, Janinę, Walentego, Cr Ołowskich, Zofię, Jana, StanisłąwaKrystynę Wrzosek, Tadeusza, Krystynę Cymbalak , Ewę Krasnodębską Katarzynę Muszyńską, Elżbietę Fonberg, DwC;
133. +Halinę, Cr Gibczyńskich, Jadwigę, cr Wysockich, Helenę i Cr Wytrykowskich, Cr Gąseckich, Potockich, Bagińskich, Rzyszkiewiczów; Jerzego Twardowskiego, Władysławę Strzałkowską, Ewę Chojnacką, Zbigniewa, Grzegorza i Barbarę Gumowskich i Krzysztofa Pytla; Cr Ellertow, Choromańskich, sławskichich, Jamiłkowskich
134. +Cr Michałowskich, Panuchno, Kościnów i Madejaków; Cr Guziaków i Czołomiejów; Cr Gryglewskich, Falkowskich, Kłusków, Nawrockich, Dudkiewiczów, Brodeckich; Henryka, Helenę, Henryka, Jadwigę, Teresę, Annę Tymińskich; Lucjana Hryć, Mikołaja Mieleńca, Lucynę, Tomasza i Cr Bronisławskich, Mielców;
135. +Bolesławę i Franciszka, Cr Anusiewiczów, Sobków, Lebedyńskich, Kurianowiczów; Annę i Leonarda Wyczółkowskich, Stefanię i Stanisława Bliźniaków; Stanisława, cr Siejków, Sińczuków, Świderskich, Pańków, Uziębłych, Jezierskich, Sikorskich, Kuźmów, Ufnalów, ks Zenona Tomczaka, ks Zygmunta Abramskiego, ks Stanisława Tkacza;
136. +Tadeusza i Cr Zawadzkich, Andrzeja Małkińskiego, Cr Sikorskich; Cr Sadzyńskich, Gorzelniaskich, Walczaków, Wacholów, Myślińskich; Antoniego Michałowskiego, Zofię, Edwarda, Heronima, Tadeusza Grabowskich; Mieczysława Wygrysa, Władysława Bąka; Annę i Mariana, Cr Michniewiczów, Weronikę, Katarzynę, Cr Laudańskich;
137. +Sabinę, Celinę, Józefa, Rafała Dąbkowskich; Zofię, Szczepana, Marcina, Władysława Lewandowskich, Ewę- Mariannę, Janinę, Józefa, Tadeusza, Bolesława, Danutę Rotuskich, Władysławę i Romana Kołpaczewskich; Władysława Lewandowskiego, Mariannę i Piotra, Helenę, Czesława, Jana, Cr Dolatowskich, Leona, Tadeusza;
138. +Zofię, Antoniego, Jana Mikołajczuk, Annę, Marię, Stanisława Bandysiaków, Romana, Stefanię, Tadeusza Kujawa, ks. Stanisława Kurka; Jadwigę, Mariannę i Wacława Plewnickich, Kazimierza, Filomenę, Bogusława Rotyńskich, Jadwigę i Marka Staniewskich; Władysławę, Wincentego, Zofię Gauze, Władysława, Antoninę, Tadeusza, Jadwigę Trojan;
139. +Cr Jasionków, Kamińskich, Witarowskich; Cr Kardasów, Mirosława, Bronisława, Cr Radoniów, Martę, Czesława i Andrzeja, Cr Włodków, Waleriana Obroślaka, Cr Obroślaków, Genowefę Powałkę, Dawida Puzonia, Szymona Kisiela; Antoninę, Henryka, Mieczysława, Datmana, Mariannę i Stanisława Skłodowskich, Jadwigę, Eugeniusza Zalewskich, Marię, Mieczysława, cr Jóźwickich, Nowaków, Roszkowskich, Zalewskich;
140. +Irenę i Mieczysława Męczkowskich, Teresę i Jana Wasiłowskich, Męczkowskich, Przestrzelskich, Siemińskich; Jadwigę, Wojciecha, Stanisława BERNHARDT; Helenę, Lidię, Kazimierza Kiełbasów, Emilię i Piotra Strzeleckich, Apolonię i Michała Kołaczkowskich;
141. +Janinę i Leona Desków; Jadwigę i Józefa, Czesława i Jadwigę Zgietów; Stanisława i Wiktorię Smorczewskich; Józefa i Wandę Sabałów; Zofię, Jana i Wiesława Bybów; Bolesława Dąbrowskiego, Bożenę, Adama Bogońskich, Jadwigę i Józefa, Cr Wycechów, Korosiów, Radzkich, Rudników;
142. +Cr Totów, Hajdów i Fliśników; Jadwigę, Pawła, Zofię, Andrzeja, , Henryka Słomkowskich; Rozalię Tadeusza, Jana, Zdzisława i Tadeusza Jakobschy; Stanisława i Marię Kopciów, Stanisława Koca, Edwarda Dawidowskiego; Jana i Mariannę Grochowskich, Alinę Czerniawską;
143. +Irenę Marchewkę; Piotra Nasiłowskiego; Teresę i Henryka, cr Wróblewskich, Faszczewskich, Duczkowskich; Zofię, Krystynę, Bolesława i Zbigniewa Tymińskich, Eugeniusza, Annę, Leopolda Boguckich; Józefa I Stanisławę Tryniszewskich, Józefa i Lucynę Szelest, Cr Pachułów, Dytkowskich, Jerzego Łachacza, Halinę Ptaszyńską, Jana i Irenę Harędziak, Waldemara Naszewskiego, Jerzego Gregorka, Leona Twardziaka;
144. +Cr Kondraciuków, Bazylczuków, Polaków, Sienkiewiczów, Ochmanów, Kozłowskich, Zielińskich, Rozbickich, Krystynę Ochman, Zofię Kondraciuk, Antoninę Józefacką- Konarską; Szczepana i Cr Jóźwików, Bronisławę i Stefana Cieplińskich, Cr Sikorow, Olgę i Jana Magoń, DwC;
145. +Cr Wiechetków, Naporów, Trybenków, Chudzińskich, Regułów, Bredów, Zawadzkich; Sylwestra, Konstantego, Franciszkę, Wiktora, Jadwigę, Wacława, Mariannę, Stanisława Majewskich, Mariannę Cudną, Józefa, Antoninę Marczewskich, Józefa, Lucynę Chruściel, Mariannę, Feliksa Szeliga;
146. +Cr Iwanowskich, Wrzosków, Wyszomirskich, Waszczuków, Wszałkowskich, Jabłonków, Murawskich, Pecurów; Cr Ochmanów, Kondraciuków, Bazylczuków, Siemieniaków, Polaków, Józefa i Józefę Krasnodębskich, Cr Tarkowskich, Grzybowskich, Balickich, Małeckich, Błachniów, Sosnowskich, Kaczanowskich;
147. +Janinę, Bronisława, Ryszarda Rudasiów, Zygmunta Szymczaka, Kazimierę, Stanisłąwa Frąców; Rozalię, Franciszka, Jan, Genowefę Stańczaków, Józefę i Józefa Gałązków, Henię, Wandzię, Helenkę, Stanisława, Cr Stańczaków, Józefa I Anastazję, Tadeusza Tabęckich; Cr Chudzików, ks. Feliksa Józefę, Antoniego, Stanisława, Józefę, Aleksandra, Wiktorię, Elżbietę i Ewę Dworkowskich;
148. +Czesławę, Adelę, Stanisława Koców, Ignacego, Feliksa Niemyjskich, Jana, Józefa, Józefę, Felicję, Kazimierę, Marię, Janinę, Jana, Cr Koców, Niemyskich, Żero; Zofię, Stanisława, Janusza Choromańskich, Ludwika, Ignacego Rzepków, Jana, Janinę, Janinę, Marię Cholewa, Czesława Joniuka, Kryspinę, Stanisława, Dominika Mirowskich, Cr Rzepków, Cholewów;
149. +Helenę, Jana, Jarosława Mickiewiczów, Józefa, Zofię, Mieczysława Zawistowskich, Ewę, Tadeusza Ignacego Zochowskich, Stanisława, Wacława Biały, Księdza Alojzego Dłużniewskiego, ks. Edwarda Łapińskiego, ks. Stanisława Wojno i Mirosława, Stanisława Andruszkiewicza, Teodora, Feliksę, Kazimierę, Wojciecha, Mikołaja, Joannę Zimnowodzkich, Jana, Martę, Stanisława, Jerzego Okoń, Apolonię i Zofię Niezabitowskie;
150. +Aleksandrę, Antoniego, Aleksandrę, Ignacego, Tadeusza, Henrykę, Cr Kobusów, Ferdynanda, Cr Kachniarzów; Henrykę i Cr Kulczaków, Celinę i cr Podgórskich; Jana, Janinę i Tomasza Godlewskich, Kazimierza i Kazimierę Wojtkowskich, Celinę Kurmanowską;

151. +Marka, Edwarda, Cr Godlewskich; Zbigniewa lasikowskiego, Elżbietę, Feliksa, Zofię i Wacława, Cr Lasikowskich, Franciszkę i Teodora, Cr Kosowskich; Andrzeje Demianowskiego, Cr Demianowskich, Zofię i Franciszka Rokitków; Cr Świerkowskich, Rutkowskich, Mańk, Sobczak, Gawkowskich; Tadeusza i Aleksandrę Mańk; Kazimierza, Eufemię Zwierzchowskich, Jana i Helenę Borczuch;
152. +Józefa Bartkowiaka, Lecha Bielaka; Annę, Antoniego i Annę Olszewskich, Eugeniusza i Jadwigę Kiersnowskich, Jerzego Gołębiowskiego; Cr Darmetko, Panasiuk, Koc, Toczyskich, Felczak, DwC; Henryka Gajowego; Cr Pietrzaków i Kobusów; Cr Motyków, Pytlewskich, Rozalskich; Ireneusza Wulf;
153. +Barbarę Szymańską, Danutę Konieczną, Tadeusza Szymańskiego; Stanisławę i Aleksandra Klusków, Stanisława i Irenę Tarwackich, Annę Pachulską; Ryszarda, Władysława, Irenę Rogalskich; Janinę, Czesława, Cr Trochimskich, Stanisława Orluka; Wiesława, Tadeusza i Władysławę Sobków, Elżbietę Mioduszewską, Zofię i Józefa Rytel;
154. +Stefanię i Cr Grabowskich, Irenę; Romana i Cr Oskulskich, Danielewiczów; Stanisława, Tadeusza Manowskiego; Ryszarda Kozieja, Genowefę i Zdzisława Płudowskich; Zofię i Piotra, Cr Zgódków, Wiesławę, Cr Rudzińskich, Rakowskich, Wiechetków; Mariannę Markiewicz, Janinę i Stanisława Dobrowolskich;
155. +Barbarę Kopera, Witka Dudzińskiego, Cecylię Puszczyk, Łucję Kamińską; Pawła, Irenę, Mieczysława Bokij; Stanisławę i Stanisława Szczypkowskich, Zenona, Genowefę, Leszka, Zygmunta Kazub; Kazimierza, Genowefę, Mariana, Mieczysława, Cr Buców; Dorotę i Konstantego Gołąszewskich; Lidię Świec; Cr Smoczyńskich i Włodarczyków; Cr Pieńkowskich;
156. +Cr Asztelów, Giszczyńskich, Godlewskich, Krzywiznów, Andrzejczaków; +Zygmunta Ławrynowicza, Mariannę, Adama, Leokadię, Zofię, Izydora, Czesława, Bonifacego, Zofię, Bala, Aleksandra, Franciszka, Zygmunta, Jana, Mariusza, Anne, Franciszka, Mariannę, Marcina, zm cr Balów, Falbów, Oleksiaków.
157. + Cr Szałatów, Bełkotów, Grabowskich, Rodaków, Anię, Mariannę i Tadeusza Szałata, Ewę Karczmarczyk, ofiarodawców Fundacji Polskiej Raoula Follereau (Folero), Andrzeja Majewskiego, Jacka Kuziora, Kamila Kulczyckiego; +Zofię, Alicję, Tadeusza, Krzysztofa, Witolda Narowskich i ich rodziców, Zdzisława, Bronisławę Zielińskich, Stefana Wolfa, Stanisławę i Tadeusza.
158. +Czesławę Siekierko zm cr Siekierków, Michalików, Olszewskich, Grabowskich, Żyłowskich. +Wandę, Przemysława, Ewę, Annę, Bożenę Jębrzyckich, Stanisława, Bolesława, Andrzeja, Zdzisława Boruc, Mariana, Janinę Odzeniak. +Romana, Wandę, Mariannę, Józefa Kadym, Mariannę, Antoniego Zyśk,
159. +Teresę, Józefę, Stanisława, Franciszka Józefaciuk, Helenę, Franciszkę, Władysława, Franciszka Mowel, Mariannę, Anastazje, Władysława Waszczuk, Władysławę, Józefa Czarneckich, Mariusza, Czesława Kazanowskich. +Jacka, Zdzisława, Józefa, Janinę Kur, Stanisławę, Franciszka, Tadeusza, Janinę Kierył, cr Petrilla, Bernacik, Góźdź, Augustyniak, Krysiak, Tuszyńskich. +Barbarę, Szczepana Gronowskich.

160. +Eleonorę, Józefa Piotrowskich, Jadwigę, Edwarda Faconów, cr Skorupskich, Piotrowskich, Warpas, Faconów. +Marka, Zygmunta, Mariannę Wasiak. +Józefa, Annę, Krystynę, Zdzisława, Stanisława, Jana, Hannę, Powierża, Stanisława Sasina. Dziaków, Kocyków, Halikowskich; Helenę, Mieczysława Tomczaków; Natalię i Wincentego Świderskich, Wandę i Jana, Piotra Żochowskich, Kornela Grzybowskiego; Zofię i Władysława Sieradzaków, Władysławę i Władysława Suchockich, Stanisławę Nowicką; Kazimierza, Apolonię Kaczmarską z mężem;
161. +Stefanię, Leonarda, Michała, Annę Szustakiewicz, Hannę Adasiak, Zygmunta Jadwigę Stanisława, Jerzego Muczyńskich zm cr Szustakiewiczów, Milewskich, Wielego, Rogala. +Tadeusza Moczulskiego, Kazimierza, Reginę Moczulskich, Antoniego, Franciszkę Zyśk. + Andrzeja Grabowskiego
162. Jana Króla, Małgorzatę Góran, Apolonię, Zygmunta, Roberta Baranowskich, Teresę Chorchos, Zofię i Aleksandra Krotów, Annę i Jana Szczuczyńskich, Mariannę i Leszka Ciechów; Władysławę Józefa Zaufall, Alinę i Leszka Matlakowskich, Cr Zaufall, Matlakowskich, Felczyńskich, Chojnackich, Tchorków, Szczytków, Tarnowskich, Przeździeckich, Barańskich, Chrzanowskich, Kowalczyk, Domańskich;
163. +Bożenę Osińską, Wandę, Józefa, Szulborskich, ks Jana Szulborskiego, ks Rocha Modzelewskiego.; Cr Prytków, Józefę, Leoncjusza, Aleksandra, Andrzeja, Grażynę, Zofię Maciołków; ; Annę Plachy, Lecha Krysiaka, Marię i Bogusława Jedliczko, Jana i Janinę Plachy; Cr Krzemińskich, Gelerów, Sucheckich, Skowrońskich;
164. + Ksawerego, Aleksandrę, Józefa, Irenę i Mariana Libudów, Annę, Jana i Stanisława Łukasiuków, Zofię i Wacława Pietraniuków, Janinę, Grzegorza i Szymona Bielewskich, Franciszkę, Zygmunta i Tadeusza Mateusiaków, DwC;
Mieczysława Tryniszewskiego, Annę i Franciszka miłkowskich, Cr Kosińskich; Danielę i Lucjusza, Cr Koczkodajów i Szewczyków;
165. +Jadwigę, Stanisława, Czesława Siwek, Jana, Czesławę, Edwarda Skoniecznych. +Ryszarda Czerwińskiego, Leokadię, Ludwika Półtorak, Marię Łaszkiewicz, Tomasza Kunickiego, Stanisława Półtoraka, Irenę Winiarską; + Emilię, Józefa Kaniewskich, Zofię i Kazimierza Czapskich, Marię i Jana Furs, cr Bojanowskich, Kaniewskich, Czapskich, Furs, Jezior, Paderewskich, Przygodów, Roguskich i Rogulskich, Janinę Wozińską, Marka Fałdzińskiego, Julię Manfredini, Włodzimierza Wieczorka, zm cr Nowakowskich.
166. +Zofię, Adolfa, Teodora Dąbkowskich, Wincentę, Jana Trepkowskich.; +zm cr Skoczylasów, Małgorzatę, Józefa, Pawła, zm cr Niemyjskich Bronisławę i Stanisława. +Barbarę, Reginę, Stefana, Stanisława Żerańskich, Eugenię, Józefa, Wojciecha Dąbkowskich, Jadwigę Strok.
167. +Tadeusza, Czesławę Słowik, Janinę, Igmara Hansson, Joannę Miller, Jerzego Karpińskiego. +Teofilę Matczak, Janinę, Wincentego Łaszczyk, Wiesława Wisińskiego.; Elżbietę i Zbigniewa Mazurów; Joannę Sałygę; Annę Malinowską, Mirosława Szapela, Agnieszkę Lewandowską. ks. Kazimierza Lewandowskiego, Bogusława Rolińskiego; kl. Dariusza Kabułę; Natalię Kim; Jarosława Sielanko.
168. + Elżbietę i Mieczysława Gotowców, Józefę i Czesława Śledziewskich, Bogdana Kołka, Bronisławę Antoniego, Marka Karolkowskich; +zm cr Madziarów, Józefę, Stanisława Anielę, Jana, zm cr Piotrowskich Apolinarego, Stanisława i Stanisława, Jana, Genowefę Stefanię zm cr Saksów, Gniadów; Irenę Tarwacką, Stanisława Tymańskiego, Annę, Szczepana Pachulskich;
169. + Jana i Cr Skłodowskich, Stefanię Białą; Alinę Czerniawską; Mariannę i Genowefę Totów; Jana, Annę i Mariana Hojdów i Fliśników; Edwarda Sosnowskiego, Tadeusza Dębowskiego, Natalię Iwińską; Cr Karendysów, Ołowskich, Grudzińskich; Wiesławę Ługowską;
170. + Antoniego, Joannę i Józefa Asztelów, Katarzynę, Marcina, Henryka, Stanisława, Marię, Anielę, Bolesławę Giszczyńskich, Cr Kurowskich, Każnierczaków, Kocyków, Gosików, DwC; Jerzego, Krystynę, Edwarda Dziedziców, Cr Sasinów, Stefańskich, Zawadki; z r. Włodarczaków, Kosińskich, kamińskich, Werelichów, Gostyńskich, Wrzosków, Bartczaków, Arbaszewskich, Paluszkiewiczów, Kucharskich, wsz. przyjaciół, sąsiadów, poległych za wiarę i Ojczyznę;
171. + Irenę, Kazimierza i Tadeusza Kołodziejczyk, Zofię, Henryka, Teofila i Ignacego Królów, Stefanię i Antoniego Śmiechowskich, Czesławę i Tadeusza Moskal, Elżbietę i Marka Traczyk, Wiolettę Stefaniak, Wiesławę Wiewiórkowską. + Mariannę, Kazimierza i Reginę Książek, Janinę, Czesława i Tadeusza Rostków, Władysławę i Stanisława Flurów.
172. +Zofię i Józefa Tryniszewskich, Alicję i Jacka Błaszkiewicz, Helenę i Aleksandra Średnickich, Leontynę i Tadeusza Skłodowskich, Jana, Janinę i Tomasza Godlewskich, Annę Zalewską. + Jerzego, Kazimierza i Czesławę Wypych, Wojciecha Górskiego. + Zbigniewa, Eugeniusza, Stanisławę Wyszomirskich, Mariana, Jolantę Grzymałów i c.r. Grzymałów, Zawadzkich i Pogorzelskich, Andrzeja i Tadeusza Ołowskich, Teresę i Józefa Gocalów.
173. + Franciszka, Zofię i Helenę oraz Józefa Krym, Ryszarda i Stefanię Jaźwińskich, Władysławę i Czesława oraz Zdzisława i Halinę Siudzińskich, Józefę Powierżę. + Rozalię, Jana, Kazimierza i Marię Wiśniewskich, Zofię, Stanisława, Józefa i Stanisława Orzechowiczów, Natalię i Józefa Rozumów, Jadwigę Skalską, Stanisławę Ręblewską, Aleksandra Kobusa, Andrzeja Mikołajczaka
174. + Romana Wiśniewskiego, Sabinę i Wawrzyńca Pstrzochów. + Danutę, Krzysztofa, Anitę, Leonarda i Janinę Borowskich. + C.r. Sępów, Salaków, Stanisława, Henrykę i c.r. Lemańskich, Bronisława i c.r. Wycechów, Beatę i Piotra Moćko oraz krewnych i znajomych. + Zofię, Irenę, Stanisława i c.r. Pieczarowskich, Helenę, Kazimierza i c.r. Ramus, Janinę, Stanisława, Kazimierza i Zdzisława Paciorków, Mariannę, Antoniego, Władysława, Jana, Stanisława Szymańskich.
175. + Stanisława, Stefana, Bronisławę, Izabelę, Stanisława, Mariannę, Marcina, HelenE, Ryszarda, Irenę, Halinę, Annę, Stanisława, Mirosławę, Jana i c.r. Zarembów, Tosików i Szałkowskich. + Stanisławę, Franciszka, Stanisława, Franciszka, i Henryka Poławskich, Mieczysława i Jerzego Tryców, Mariana Winnickiego, Eugenię, Jana i Eugeniusza Piotrowskich.
176. + Janinę, Michała i c.r. Włochów, Mariannę Jakubowską, Grażynę Muszyńską, Małgorzatę Bąk, Sławomira Rokitę. + Leokadię, Wacława, Elżbietę, Stanisława i Halinę Kuczyńskich, Krystynę Kryśkiewicz, Annę i Mieczysława Wójcik, Genowefę i Józefa Dębków, c.r. Borysów. + Mariana, Ks. Wacława, Zofię, Józefa i c.r. Maciejów, Helenę i Bolesława i c.r. Boratyńskich, Skowerów, Matanowskich i Borkowskich.

177. + Joannę Marciniak, Zofię Pazio, Marię, Franciszka, Tomasza i Janusza Sztajerwaldów, Reginę i Leona Marciniaków, Leokadię i Janusza Taborów, c.r. Dubielaków i Dzięciołów, Danielę Szczerską, Modestę Stobnicką, Jerzego Godlewskiego. + Józefa i Stanisławę oraz Michała i Petronelę Wilczak, Nikodema i Aleksandrę Woźniak, stanislawa i Jadwigę oraz Józefa i Stanisławę i c.r. Szydłowskich, Antoniego i Helenę i c. r. Zająców, c.r. Królów i Strzelców.
178. + Wojciecha, Zygmunta i c.r. Iwanowskich, Feliksa, Aleksandrę, Stanisława, Annę, Barbarę i Henryka Krysińskich. + Remigiusza i c.r. Prusakiewiczów, c.r. Kałudzińskich, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny. + C.r. Dulewiczów, Sawickich, Astramowiczów i Stępniewskich.
179. + Bronisławę, Józefa, Tadeusza, Stanisława i Bronię Siedlik, Zofię i Józefa Golonków, Janinę i Mieczysława Kozioł, Alfredę Kowalczyk, Józefa Łępickiego, c.r. Kowalczyków i Szymczyków. + Jana Kanię + Czesława Boczkowskiego i Józefę Maciołek. + Rafaelę i Zygmunta Olków; Józefę, Stanisława i Bolesława Książków; Rozalię i Jana Groszyków; zm z rodz. Bubrowieckich.
180. + C.r. Wawrzonkiewiczów, Sławińskich, Eugenię Ostalską, Waldemara Głodowskiego, Edwarda Szewca.+ Józefę Krawczyk. + Filipa i Teresę oraz Adama i Józefę i c.r. Setów, Antoniego i Zofię i c.r. Matylewiczów, Ks. Zygmunta Zelaźnickiego, Ks. Jerzego Dupczyka, Ks. Edwarda Majchera.
181. + Stanisława Siejko, Ks. Zenona Tomczaka, c.r. Siejków, Świderskich, Kwaśniców, Okońskich, Krsnodębskich, Uziębłych, Pańków, Sińczuków, Mazurów, Jezierskich, Sikorskich i Kukawskich. +Zenona, Apolonię, Mariana Skorupków, Rodziców i chrzestnych, Katarzynę i Szczepana, Michała + Witolda Abramowskiego, Stanisławę Pałdynę, Stanisławę, Jana, Andrzeja, Marka, Hannę Gałązków.
182. + Aleksandra, Bronisławę, Józefa, Józefę i Edmunda Gugała; Edwarda i Franciszkę Kurek; Władysława Jędrysiaka; Mariannę, Bronisława, Andrzeja i Annę Szczęsnych; Wacława, Janinę, Bronisławę i Władysława Cymrów;
+Zofię i Ryszarda Zalewskich, Eugeniusza, Pelagię, Franciszka i Bolesławę Dolnych; Jana i Eufrozynę Topicha; Anielę, Wacława i Jana Zalewskich; Kornelię, Zygmunta i Józefa Popowskich; Jana i Halinę Świętochowskich; DWCC; dzieci nienarodzone;
183. Marię i Antoniego Pieniak; Jadwigę, Piotra i Tadeusza Perlejewskich; Stanisława i Stanisławę Pruskich; Stanisława i Genowefę Wołoszka; Władysława i Mariannę Kobojek; Kazimierza Frączyk; DWCC; +Kazimierę i Tomasza Chudek; Władysławę i Stanisława Łąkowskich; +Stanisława, Halinę, Kazimierza, Marię, Mariana, Lucynę, Helenę, Mariannę, Stanisława, Bronisławę, Zofię, Antoninę, Józefa, Edwarda; Cr Wyszomierskich, Grądzkich, Berezów, Krysiaków, Mowlów, Budnickich.
184. + Helenę i Eugeniusza, Piotra i Gertrudę, Zofię, Emilię Hrynkiewicz,
+ Stanisławę i Bronisława, Leszka, Anielę, Zofię Perzyna. Lotników polskich poległych w obronie Ojczyzny. + Henryka i Apolonię, Bożenę Smoderek, Wacława i Leokadię Grabowskich, Marię Nowicką Aleksandra i Rozalię Godlewskich. + Mariannę, Czesława, Edwarda, Jana cr. Kobusów, Stanisława Królaka, cr. Milewskich, znajomych i sąsiadów.

185. + Barbarę, Antoniego, Józefę, Wincentego i Krzysztofa Dziwulskich, Bronisławę i Józefa Wrońskich, Krystynę Tylk i Piotra Rodziewicza; + Wojciecha i c r. Iwanowskich; Feliksa, Aleksandrę, Stanisława, Annę, Barbarę i Henryka Krysińskich. + Piotra i Krzysztofa Poziemskich. + Ireneusza Wulfa.
+ Józefa Pisarskiego i Jana Lorfinga. + Katarzynę i Szczepana oraz Agnieszkę i Piotra Taborów; Krystynę i Bogdana Lupów; Zofię Sławecką; Jadwigę Rapa; Halinę Okoń.
186. + Józefa, Józefę, Stefana, Wacława, Jana, Eugenię i Feliksę Rutkowskich, zm z rodz. Flontów i Rutkowskich, Barbarę i Tadeusza Borken-Hagen, Magdę, Renatkę i Mariana Kowalczyk; Krzysia Filiksa; Jana, Gabrielę, Tadeusza, Jerzego Pietryków i c.r. Pietryków; Teresę, Henryka, Józefa i Leokadię Czajków; c.r. Moreniów, Gontów, Zielińskich i Czajków; Danutę i Iwonę Rączka; Zofię i Jana Niwińskich; Janusza Adamskiego; Janeczkę i Tomasza Wilant.
187. + Stanisławę, Franciszka, Franciszkę, Stanisława i Henryka Poławskich; Mieczysława i Jerzego Tryc; Mariana Winnickiego; Eugenię i Jana Piotrowskich. + Zm z rodz. Olszewskich i Wyszyńskich. + Eugenię, Józefa i Aleksandrę Bobel; Zofię i Maksymiliana Piszczatowskich; Marię i Mariana Wróblewskich; Stanisławę i Norberta Złotoucho; Władysławę, Stanisława i Stefana Kieś; zm z rodz. Łempickich.
188. + Wacława Bielickiego, Stanisławę i Aleksandra Kuligowskich, Franciszkę i Stani9sława Bielickich, Jadwigę i Romana Olszewskich, z cr. Bielickich, Kuligowskich i Olszewskich; z r. Marchewków i Wolfów, Jerzego, Ryszarda, Franciszka, Zofię, Rozalię i Jana, Bronisława, Stanisławę, Mariannę; z r. Kozanowskich Teresę i Jana; + Halinę i Jana Wójcików, z r. Pierzchałów i Wyszomirskich
189. + Janinę, Wojciecha, ks. Juliana, ks. Saturnina, Konstantego, Stefanię, Zofię,
Helenę, Franciszka i cr. Kosowskich i Maliszewskich; Izabelę Majchrzak, Janinę Zamojską i Adę Kusiak; Zofię, Stanisławę i Franciszka Czapskich, z r. Czapskich, Jaczewskich i Laskowskich; Zofię, Józefa i Mieczysława Zawistowskich, całą rodzinę, Zofie i Ignacego Walczuków i cała rodzinę, z r. Jastrzębskich, Dębeków, Rytelów, Tokażewiczów, Siennickich, Bochenków, ks. Alojzego, ks. Wołoszyna, d. w cz. c.;
190. +Wiktorię i Bronisława Gadawów; Bożenę, Andrzeja Ewę Poziomskich, Marka Chacińskiego, Jerzego, Romualda Lepianko, Natalię Iwińską. + Krzysztofa, Janinę, Władysława, Stanisława Kustrów, Marię, Jana, Kazimierza Kuśnierzów, Jerzego Jurga, Krzysztofa Kasprzyka, cr. Kustrów, Kuśnierzów, Wardęgów, Sękalskich, ks. bp Kazimierza Ryczana; ks. prof. Alojzego Drożdża, ks. prał. Stanisława Burczyka, Jana Kałę, cr. Kałów, Kowalskich Dudów, Weronikę, Władysława Kałów, Wiktorię, Jerzego Kowalskich.
191. + Barbarę i Adama Trzasko; Mariannę i Stanisława Sobierajów. + Marka, Jolantę, Wojciecha, Bolesława, Kazimierę, Genowefę, Stefana, Konstancję, Romana, cr. Mików, Karasiów, Kołodziejczyków, Sowińskich, Lisów, Zająców, Strzelczyków DwC. + cr. Marchewków i Wolfów, Jerzego, Ryszarda, Franciszka, Zofię, Rozalię, Jana, Bronisława, Stanisławę, Mariannę. + Kazimierza i Kazimierę Wojtkowskich, Kazimierę i Józefa Klukowskich. +Józefę, Stefana Kuźniarskich, cr. Cendrowskich, Smugów

192. + Władysławę, Genowefę Bolesława Moczydłowskich. + Patryka Konopkę. +cr. Łachów Szymczaków Józwików. + Czesława, Janinę, Tomasza Sewerynków, Czesława i Anielę Brandmillerów, Łukasza Jaczewskiego, Stanisława Laskowskiego. + Józefa Kosińskiego, Izabelę, Kazimierza Zioło, Jadwigę Wilebord. + Tadeusza, Helenę, Kazimierza, Magdalene Dąbrowskich, Józefa Gontarczuka. + Reginę i Zdzisława Bućko; Józefę i Andrzeja Ogrodników. + Teodozjusza, Zuzannę, Arkadiusza i Teresę oraz c.r. Borkowskich, Gontarzów i Skórków.