Sakramenty

CHRZEST

w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej udzielany jest w II, III i IV niedziele miesiąca podczas Mszy Św. niedzielnej o 10.00, natomiast w I niedziele miesiąca o godz. 11.30.

Potrzebne dokumenty:

– wypis z aktu urodzenia dziecka,

– wyciąg/zaświadczenie o zawarciu ślubu kościelnego rodziców,

– dane rodziców chrzestnych (adres zamieszkania i wiek)

– zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich parafii, że mogą być chrzestnymi

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przed chrzcielnej rodziców i rodziców chrzestnych w naszej parafii (III niedziela każdego miesiąca w auli o 12.45 lub w parafii chrzestnych.

– kartki spowiedzi rodziców i chrzestnych,

– złożyć podpisy w aktach parafialnych przed chrztem w zakrystii (20 min. wcześniej).

Zgłoszenie w kancelarii z dokumentami nie wcześniej niż 2 tygodnie przed planowanym chrztem.

Nie należy zbytnio odkładać chrztu swojego dziecka. W zagrożeniu życia dziecka można je ochrzcić wypowiadając słowa formuły chrzcielnej „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku”; jeśli jej zupełnie nie ma, wypada odłożyć termin chrztu. W tym czasie pomaga się rodzicom wzrastać w wierze, by zapewnić minimum gwarancji katolickiego wychowania dziecka. (Prawo Kanoniczne 868 § 1, 2 ).

Wymagania Prawa Kanonicznego, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

Przyjmujący chrzest powinien mieć zgodnie ze zwyczajem dwóch chrzestnych, w wyjątkowych sytuacjach wystarczy jeden. Mają oni towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
– ukończył szesnaście lat,

– jest katolikiem,

– przyjął sakrament bierzmowania oraz

– prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przyjęcie sakramentu małżeństwa ma być podyktowane żywą wiarą, a nie tylko zwyczajem. Naturalne jest, że ci, którzy o niego proszą, powinni być ludźmi praktykującymi regularnie. Bardzo nieprawidłowe jest, żeby narzeczeni przygotowywali się do małżeństwa żyjąc pod jednym dachem w wolnym związku, a więc w grzechu ciężkim.
Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Tam, na trzy miesiące przed ślubem (nie wcześniej), narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste i wnioski z USC (jeśli jest to ślub tzw. konkordatowy). Wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem możliwe jest jedynie wstępne ustalenie terminu ślubu.

Ślub powinien mieć miejsce w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W innej parafii może się odbyć za zgodą jednego z proboszczów.

Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.
Metryki Chrztu należy złożyć dniu spisania protokołu przedślubnego. Metryka musi nosić świeżą datę wystawienia (nie wcześniejszą niż 3 miesiące do daty ślubu) i posiadać adnotację o stanie wolnym.
Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego.

Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza po zgłoszeniu na zapowiedzi, druga w przeddzień ślubu.

Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu z data nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.

Akt ślubu spisuje się na kilka dni wcześniej w parafii, gdzie ma się odbyć ślub. Do podpisania ksiąg i dokumentów USC narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii 15 minut przed ślubem.

Nad doborem pieśni na ślub czuwa ks. Proboszcz i Pan organista.

Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u Księdza. Życzenia ślubne powinno się przyjmować poza kościołem.

Radość i gratulacje dla nowożeńców rodzina i goście wyrażają w taki sposób, by zostawić po sobie porządek przed kościołem.

Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością – formy zabawy i ilość spożywanego alkoholu dostosowane do treści przeżywanych podczas Mszy Św. ślubnej.