Wspólnoty

Akcja Katolicka
Prezes: Tadeusz Tomczuk
Zastępca:
Spotkania: I-szy poniedziałek miesiąca, godz. 18.30
 
Apostolat Maryjny
Odpowiedzialna: s. Weronika Mendera OP
W naszej parafii istnieje druga w Polsce grupa Apostolatu Maryjnego Dzieci. Uczestnictwo w Apostolacie nie jest absorbujące, wystarczy tylko raz w miesiącu odebrać Kapliczkę od innej rodziny. Kapliczka przechodzi z domu do domu, dokonuje się to w obrębie grupy 31 rodzin. Każda rodzina gości Matkę Najświętszą w znaku Kapliczki przez jeden dzień w miesiącu. Bliższe informacje pod nr tel. 781 00 64.
 
Bielanki
Dziewczęca Służba Liturgiczna (Bielanki)
Służba: I niedzielę miesiąca o godz. 10.00
II niedzielę miesiąca o godz. 11.30
Spotkania formacyjne w klasztorze sióstr dominikanek.
Odpowiedzialna: s. Karola Łukawiecka OP
 
Grupa Modlitwy Ojca Pio
Moderator – ks. Jacek Kolbuk. Msza św. 23 każdego miesiąca godz. 18.00. Po Mszy św. Spotkania modlitewne: oraz w II-gi i IV-ty piątek miesiąca godz. 19.00
 
Koło Przyjaciół Radia Maryja
Opiekun: ks.kan. Mieczysław Stefaniuk Przewodniczący: Waldemar Szczęsny
Spotkania: drugi poniedziałek miesiąca godz. 18.00 Msza św. Po niej spotkanie formacyjne
 
Kościelna Służba Porządkowa
Prezes: Eugeniusz Bądzyński
Spotkania: I-sza niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00
 
Kółka Różańcowe
Spotkania: po Mszy św. w drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.00, opiekun ks. ……
 
Neokatechumenat
Eucharystia: sobota, godz. 19.30
I-sza wspólnota: czwartek godz. 19.30
II-ga wspólnota: środa, godz. 20.00
III-cia wspólnota: środa, godz. 19.30
IV-ta wspólnota: środa, godz. 19.30
V-ta wspólnota: wtorek, godz. 19.30
 
Szkolne Koła Żywego Różańca
Różaniec rodziców ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.
Co uzyskujemy na uczestnictwie w takiej róży:
1. Dajemy naszym dzieciom najpiękniejszy prezent – wszystkie łaski związane z odmawianiem Różańca.
2. Pewność, że zawsze ktoś modli się za moje dzieci.
3. Rozwój osobistej modlitwy.
Szkolne Koła Różańcowe tworzą uczniowie z klas V i VI SP nr 1 im. Bolesława Prusa.
Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców.
 
Rodziny Nazaretańskie
Spotkania: czwartek, godz. 18.00 (Msza św. i spotkanie modlitewne)
 
Ruch Światło-Życie
Opiekun: ks. Paweł Jagła
Odpowiedzialna: Urszula Doda
Spotkania: piątek, godz. 19.00
 
Domowy Kościół
Od 1996 roku do dziś powstało siedem kręgów:
I krąg – opiekun ks.
II krąg – ks. Cezary Winiarek,
III krąg – ks. Jacek Kołbuk,
IV krąg – ks. Paweł Jagła
V krąg – 
VI krąg – ks. Jacek Kołbuk,
VII krąg – ks. Cezary Winiarek,
Spotkania raz w miesiącu odbywają się według ustaleń wewnętrznych.
Więcej informacji: Domowy Kościół Rejon Zielonka
Kontakt: Para Rejonowa rejonu zielonkowskiego : Ela i Sławek Fajdek   fajdek.pararej@gmail.com
 
Służba Liturgiczna (ministranci)
Ks. opiekun – ks. Paweł Jagła, Główny Ceremoniarz- Dariusz Baran. Spotkania: kandydaci -czwartek, godz. 16.00, – animator Ignacy Repiński; szkoła podstawowa kl. 4-6 – czwartek, godz. 17.00, animator- Paweł Ożarowski; kl. 7-1 – wtorek, godz.16.45, animator GCSL; lektorzy – wtorek, godz. 19.00 ks. Paweł.
 
Towarzystwo Przyjaciół KUL-u
Opiekun: ks. Proboszcz
 
Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego Warszawa-Tarchomin
Opiekun: ks. Proboszcz
Odnowa w Duchu Świętym
Opiekun: ks. Proboszcz Kazimierz Seta
Osoba odpowiedzialna: Danuta Kaszuba
Spotkania: wtorek, godz. 19.00
Zespół charytatywny
Odpowiedzialna: s. Róża
Zastępca: Halina Włodarczak
Spotkania: I-szy poniedziałek miesiąca, godz. 17.00
 
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
Spotkania: ostatni piątek miesiąca, godz. 18.00 (Msza św. i spotkanie modlitewne)
 
Środowisko Tradycji Łacińskiej (Msza trydencka)
Opiekun: x. Cezary Winiarek
Msza trydencka w niedziele o 15.00 i I piątki m-ca o 19.30.
Szczegółowe informacje: http://tridentina-zielonka.blogspot.com/
https://www.facebook.com/missa.zielonka/ 
 
Schola Canticum novum
Próby scholi odbywają się w dolnym kościele w środy o godz. 20.00 oraz w niedziele o 12.15 (przed Mszą św.).
Kierownictwo scholi:
Leszek Wincenciak (dyrygent), Maciej Zych (dyrygent), Katarzyna Kozakowska
Więcej informacji oraz kontakt z nami:
http://parafiazielonka.pl/canticum/