Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
Wszystkie Artykuły

Od października 2022 r. zacznie się w naszej parafii biblijna formacja dzieci po I Komunii Świętej. Zapisy poprzez formularz internetowy:

Dzieci zgłoszone przez rodziców do przygotowania do rocznicy I Komunii Świętej w naszej parafii otrzymują książkę “Dobra Nowina dla dzieci”. Są to wypisy z czterech Ewangelii – 38 fragmentów. W niektórych parafiach jest to element przygotowania do Pierwszej Komunii, w innych parafiach pamiątka Pierwszej Komunii. Ta książka w klasie IV staje się podręcznikiem rocznej, biblijnej katechezy dzieci. Poniżej 12 minutowa prezentacja całej książki – wszystkich stron:

Pomocą do katechezy są ćwiczenia “Czytamy Dobrą Nowinę”. Mają one formę skoroszytu do wpinania kart pracy.

Najważniejsza będzie prosta, systematyczna, domowa praca dziecka z tekstem biblijnym. Wychodząc z założenia, że wydania Pisma Świętego “dla dorosłych” przerastają możliwości dziecka (za dużo tekstu, za małe litery, za trudne przypisy), korzystamy z materiałów, które tym możliwościom odpowiadają – mamy wybór fragmentów, duże litery, proste wstępy i wyjaśnienia a także dużo ilustracji. Dziecko otrzymuje skoroszyt ze wstępem zawierającym najważniejsze informacje na temat tej formy katechezy.

Potem, poczynając od inauguracji, w każdą niedzielę, w kościele, odbiera kolejną kartę pracy – kartkę A4 z zadaniami. Kart tych jest 38 – tyle ile jest fragmentów w wypisach. Zadaniami kart pracy są:

  • przeczytanie tekstów,
  • zapisanie sigli biblijnego fragmentu,
  • pisemna (na karcie) odpowiedź na kilka pytań dotyczących fragmentu,
  • podkreślenie niektórych fragmentów,
  • rozwiązanie łamigłówki,
  • przy niektórych fragmentach mamy do zaznaczenia na szkicowej mapce miejscowości i miejsca wydarzeń biblijnych,
  • każda karta pracy kończy się bardziej ogólnym i otwartym pytaniem do osobistego przemyślenia a także (byłoby to piękne) do rodzinnej rozmowy.

Ostatnia karta pracy zostaje wydana w połowie czerwca.

Karty pracy znajdują się w podpisanych koszulkach segregatora, który znajduje się w wyznaczonym miejscu kościoła, i są zabierane samodzielnie. Zadania wykonywane są w domu a prace swoją można samodzielnie ocenić zaglądając na specjalną stronę internetową z wypełnionymi kartami.

Na zakończenie zostaną rozdane pamiątkowe dyplomy ukończenia przygotowania.