Jak w tym roku uzyskać odpust zupełny za zmarłych
Wszystkie Ogłoszenia

W związku z panującą epidemią Penitencjaria Apostolska zmieniła w tym roku warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych związanego z uroczystością Wszystkich Świętych.

Odpust zupełny za osoby zmarłe można uzyskać na dwa sposoby:

Sposób I:
Odpust można uzyskać przez 8 dowolnych dni listopada (nie muszą następować po sobie) nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych oraz spełniając zwykłe warunki odpustu.

Sposób II:
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (od południa) oraz w Dniu Zadusznym, odmawiając tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” i spełniając zwykłe warunki odpustu. UWAGA: taka forma uzyskania odpustu może być też przełożona na dowolny dzień listopada.

Zwykłymi warunkami odpustu są:
– brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego,
– stan łaski uświęcającej, czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna,
– przyjęcie Komunii świętej,
– odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty.