Ogłoszenie specjalne !!!
Wszystkie Ogłoszenia

W najbliższą niedzielę msze odbywają się wg zwykłego grafiku, W wypadku większej ilości ludzi, zostaną odprawione msze św w innych miejscach: Dolny Kościół, i Aula św. JP II. Zgodnie z obowiązującym teraz prawem i dekretem Biskupa, w każdym z tych miejsc może przebywać tylko 50 osób.
Dekretem Biskupa zawieszone zostają publiczne odprawiane nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Różaniec itp.) Zachęcamy do ich prywatnego celebrowania w rodzinach.
w niedzielę z racji na dużą ilość mszy, spowiedź będzie niemożliwa. Zachęcamy do spowiedzi w tygodniu podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. (8-18).
Komunia święta udzielana będzie w sposób tradycyjny oraz „na rękę”. W tym drugim przypadku prosimy zadbać o higienę dłoni oraz wykazać wielką troskę aby na powierzchni dłoni i palcach nie zostały cząsteczki Najświętszego Sakramentu. Trzeba je spożyć. Wszystkich, którzy mają obawy o stan zdrowia zachęcamy do przyjęcia Komunii duchowej: Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem (czy może lepiej: wejście w takie zjednoczenie), jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną.
Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię.
Sam „sposób” przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego. Na przykład:
„Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!” – albo i jeszcze krócej.

Dzieci, osoby starsze, chore, lub niepewne swojego satnu zdrowia prosimy o skorzystanie z dyspensy i uczestniczenie w transmisjach mszy świętych i przyjęcie Komunii duchowej.

Stan w jakim przyszło nam funkcjonować jest nadzwyczajny. Dlatego i działania wykraczają daleko poza normy. W duchu posłuszeństwa z pokorą przyjmijmy zarządzenia władz państwowych i kościelnych, które mają na celu ochronę ludzkiego zdrowia i życia. Wszystkie cierpienia, również duchowe ofiarujmy Miłosiernemu Ojcu.