XVIII N. Zwykła
Wszystkie Ogłoszenia

                             18 Niedziela Zwykła- 4 sierpnia 2019

  1. Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, który w Kościele w Polsce przeżywamy w abstynencji od alkoholu ofiarowanej w intencji trzeźwości naszego narodu.
  2. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na Radio Maryja. Msza za tę rozgłośnię raz za ofiarodawców jest w drugi poniedziałek miesiąca o 18.00
  3. W sierpniu sklepik parafialny będzie nieczynny. Ciągle jest potrzeba osób, które chciałyby posługiwać w sklepiku parafialnym.
  4. Mieczysław zaprasza na pielgrzymki: na Jasną Górę 24 sierpnia oraz do Wilna i Trok od 29.08 do 1. 09. Szczegóły na tablicach ogłoszeń.
  5. Jest również ciekawa pielgrzymka mieszkańców Wołomina i całego powiatu do Wilna śladami Św. Faustyny i Ks. Michała Sopoćki, od 13 do 15 września Program i inne szczegóły na tablicy ogłoszeń.
  6. Siostry Dominikanki z Zielonki zapraszają dziewczęta na rekolekcje. Szczegóły na plakacie.
  7. We wtorek 6.08 Święto Przemienienia Pańskiego.
  8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:    II

Łukasz Grzegorz Orpel, kaw. z par. Św. Izydora w Markach i Aleksandra Bernadette Łuckiewicz, panna z par. tut.

Tomasz Sieczkowski, kaw. i Aleksandra Ziółkowska, panna, oboje z par. tut.

Michał Damian Goleniewski, kaw. z par. Św. Jozafata w W-wie i Paulina Gałązka, panna z par. tut.

Kamil Łukasz Ciosek, kaw. z par. tut. i Katarzyna Agnieszka Kantarska, panna z par. Św. Włodzimierza w Warszawie.

Jan Kidziun, kaw. z par tut. i Weronika Anna Brzezicka-Kamińska, panna z par. Św. Józefa Robotnika w Józefosławiu.

Artur Sasin, kaw. z par. Narodzenia Pańskiego w Jasienicy i Eliza Puchalska, panna z par. tut.

Marcin Brzosko, kaw. i Lidia Aleksandra Rurarz, stanu wolnego, oboje z par. tut.

Piotr Adam Grzymała, kaw. z par. tut. i Magdalena Konarzewska, panna z par. MB Nieustającej Pomocy w Duczkach

                      Zapowiedź I

Marcin Sobiech, kaw. z par. tut. i Anna Żelazko, panna z par. Św. Trójcy w Kobyłce

Dominik Zakrzewski, kaw. z par. tut. i Izabela Siemiątkowska, panna z par. Św. Stanisława Kostki w Siemiątkowie.

Prosimy o modlitwę za tych narzeczonych. Kto zaś wiedziałby o przeszkodach, zobowiązany jest powiadomić o tym w kancelarii parafialnej.

 

Warszawa, 25 lipca 2019 roku

Wielebni Duszpasterze,  Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,                    Umiłowani Diecezjanie,

Okres wakacji to szczególnie czas wytchnienia, odpoczynku, ale dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Z troską spoglądam na potrzeby naszej Wspólnoty diecezjalnej. Diecezja, w której niemal z każdym dniem przybywa mieszkańców, ciągle ma za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego, aby owocnie podejmować zadania ewangelizacyjne. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach.

Zwracam się do Was młodzi, którzy wsłuchujecie się w głos Boga, który kieruje naszymi drogami. Nie lękajcie się odpowiedzieć na Jego wezwanie. Im są trudniejsze czasy, tym potrzeba wierniejszych świadków. Trzeba naprawdę zaufać, że to Bóg prowadzi. Ludzkie słabości są nam wszystkim znane i na wszystkich drogach ludzkiego powołania dają o sobie znać. Jesteśmy Bogu potrzebni z naszym dziecięcym zaufaniem i radością służby.

Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.                              Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski