V Niedziela Wielkanocna
Wszystkie Ogłoszenia

5 Niedziela Wielkanocna – 19 maja 2019
1. Wczoraj 9 alumnów naszego Seminarium otrzymało Sakrament Święceń w stopniu Diakona. Bogu niech będą dzięki. Diakon Sylwester Bryska, który praktykuje w naszej parafii od października, przyjmie święcenia Prezbiteratu w sobotę 1 czerwca. Mszę prymicyjną w naszej parafii odprawi w niedzielę 9 czerwca o 13.00.
2. Dziś o godz.16.00 w Parku Dębinki będzie spotkanie Ewangelizacyjne organizowane przez wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Przez dwie następne niedziele będzie głoszona Ewangelia według wołania Papieży, by wyjść na place i ulice z orędziem Dobrej Nowiny.
3. Katecheza Chrzcielna dla rodziców i chrzestnych będzie dziś o 12.45 w Auli Św. Jana Pawła II. Przypominamy, że formalności związane ze chrztem załatwiamy dopiero po odbyciu katechezy. Rodzice, którzy nie są związani sakramentem małżeństwa, mimo że nie mają przeszkód, zobowiązani są przed chrztem dziecka do udziału w kilku spotkaniach katechetycznych z ks. proboszczem. Należy więc ze znacznym wyprzedzeniem planować chrzest dzieci.
4. Msza Św. o błog. dla mieszkańców ul. Sienkiewicza i Chopina, będzie w piątek 24 maja o 18.00. Jest to intencja rodzin, które przyjęły wędrujący obraz Pana Jezusa Miłosiernego.
5. Rocznica Pierwszej Komunii Św. będzie w trzech grupach. 26 05. godz. 10.00 Szk nr 1 i SAT; 2.06. o godz. 10.00 Szk nr. 4 a o 13.00 Szk nr 2. W związku z tym prosimy o kontakt z osobą, która zamówiła intencję na 2 czerwca na 13.00.
6. Spotkanie rodziców zainteresowanych ustaleniem terminu Komunii Św. w przyszłym roku będzie we wtorek 21 maja o 19.00 w Auli Św. Jana Pawła II.
7. W czwartek dnia 23 maja 2019 r. o godz. 18.00 będzie odprawiona Msza św. oraz uszanowanie św. Ojca Pio w jego relikwiach. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w domu katechetycznym.
8. Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku przygotowań mają spotkanie w poniedziałek 20.05 o 19.00 w Auli św. JP II.
9. Sakrament Bierzmowania będzie udzielony naszej młodzieży dnia 6 czerwca podczas Mszy o 18.00 sprawowanej przez Ks. Biskupa Marka Solarczyka. Spotkanie dla rodziców tej młodzieży będzie w poniedziałek 27 maja o 19.00 w Auli Św. JP II.
10. Dziękujemy za ofiary na nowe konfesjonały od Kółek Różańcowych i od indywidualnych ofiarodawców przekazane osobiście lub wpłacone na konto parafialne.
11. Dziś po Mszy wieczornej będzie koncert orkiestry i chóru prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołomina w cyklu Koncertów wiosennych. Szczegóły w tablicach ogłoszeń.
12. Wdzięczni Panu Bogu za życie i pracę Pana Józefa Gromali, zmarłego w 1995 r. organisty tutejszej Parafii, który był również wychowawcą młodzieży i nauczycielem muzyki, śpiewając przed laty w scholii dziecięcej i zespole młodzieżowym, dziś jako dorośli wychowankowie pragniemy śpiewem uczcić jego pamięć. Zapraszamy do udziału w Mszy św. 26 maja 2019r o godz. 13.00, a po Mszy na krótki koncert.
13. Zapraszamy na Wieczór Wspomnień o Ojcu Alojzym Dłużniewskim w niedzielę 26 maja po Mszy wieczornej do Auli Św. Jana Pawła II
14. Na tablicach ogłoszeń jest komunikat Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej.
15. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Adam Myśliwiec, kaw. z par. Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce i Partycja Gocal, panna z par. tut Zap. II
Piotr Płudowski, kaw. i Agnieszka Małgorzata Balcer, panna, oboje z par. tut. Zap. II
Mateusz Mroczek, kaw. z par Św. Wojciecha i Św. Stanisława w Poświętnem i Joanna Gasik, panna z par. tut. Zap. II
Adam Mateusz Dużyński, kaw. z par. tut. i Karolina Pietruk, panna z par. Św. Klemensa w Klembowie, Zap. II
Maksymilian Maria Kulczycki, kaw. z par. tut. i Magdalena Anna Jamka, panna z par. Opatrzności Bożej w Wesołej. Zap. I
Adrian Tomasz Stępień, kaw i Zuzanna Luiza Przekopiak, panna, oboje z par. tut. Zap. I
Mateusz Marcin Kozanowski, kaw. z par. tut. i Katarzyna Rybak, panna z par. Św. Stanisława w Postoliskach. Zap. I
Łukasz Szczypiński, kaw. i Aleksandra Terenowska, panna, oboje z par. tut. Zap. I
Łukasz Grzegorczyk, kaw. i Agata Sara Mrozik, panna, oboje z par. tut. Zap. I
Adam Gołębiowski i Julia Gołębiowska z d. Kidziun, w związku cywilnym, z par. tut.. Zap. I
Prosimy o modlitwę za tych narzeczonych. Kto zaś wiedziałby o przeszkodach, zobowiązany jest powiadomić o tym w kancelarii parafialnej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej   ANDRZEJ DUDA

                               Komunikat

Szanowni Państwo!

    Z początkiem tego roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie nowelizacja przepisów dotyczących nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

   Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie pomocy prawnika, również osoby o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.

   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody.

   Więcej informacji o miejscach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Duda