Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Wszystkie Ogłoszenia

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 14 kwietnia 2019
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczęła Wielki Tydzień – najważniejszy czas w ciągu roku. Wielki Czwartek. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 10. 00 wszyscy kapłani naszej diecezji gromadzą się w katedrze na Mszy Krzyżma, w czasie której poświęca się oleje służące do namaszczania chorych oraz przy udzielaniu sakramentów a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Łączmy się z nimi duchowo wspomagając ich swoją modlitwą. Na przykład ze wspólnotą Margaretki, która zaprasza na różaniec /4 części / w intencji kapłanów o 16.30 w kościele. W tym dniu tabernakulum jest puste, nie ma adoracji, czekamy na Eucharystię wieczorną. Msza Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 19.00. Po liturgii adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do 22.00
Wieki Piątek. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. Rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa i pościmy /post ścisły – jeden posiłek do syta/.
Jutrznia o 8.00; Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15.00 dla dzieci oraz o 19.00. Podczas adoracji krzyża zbieramy ofiary na Grób Pański w Jerozolimie. Po zakończeniu liturgii jest możliwa całonocna adoracja Pana Jezusa w grobie. Jest to uzależnione od odpowiedniej liczby zadeklarowanych osób na każdą godzinę adoracji nocnej. W zakrystii jest lista, na którą mogą się wpisać osoby lub grupy odpowiedzialne za daną godzinę adoracji.
Wielka Sobota. Jutrznia o 8.00; Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 15.00 co pół godziny lub częściej, jeśli będzie taka potrzeba. Tak planujmy zajęcia, aby w tym dniu poświęcić dłuższy czas na adorację Jezusa przy grobie Pańskim. Będzie również prowadzona przed kościołem Ewangelizacja dająca pewną szansę odnowy religijnej dla osób, najbardziej zaniedbanych duchowo. Wspierajmy to dzieło swoją modlitwą. Kto może poświęcić więcej czasu na adorację przy Grobie Pańskim niech to uczyni ofiarowując modlitwę za najbardziej potrzebujących miłosierdzia. Podczas Triduum Paschalnego spowiedź będzie tylko w sytuacjach szczególnych. Dlatego prosimy o zaplanowanie spowiedzi do środy włącznie. Na przykład we wtorek o 19.00 będzie liturgia pokutna.
Wigilia Paschalna – o godz. 20.00 /przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych/. Rezurekcja w niedzielę o 6.00. Następna Msza o godz. 10.00.
2. Mamy cztery nowe konfesjonały, które powinny ułatwić spowiedź słabiej słyszącym. Jeden z nich jest finansowany przez rodziny przyjmujące wędrujący obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz przez rodziców dzieci przystepujących do pierwszej Komunii Świętej. Pozostałe nie mają sponsorów. Zapraszamy osoby wdzięczne za przebaczenie grzechów do współfinansowania tego zakupu. Przypominamy, że tempo realizacji zamierzonych remontów i zakupów zależy od naszej ofiarności. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumiejąc to, angażują się według możliwości.
3. W Wielkim Tygodniu oraz po świętach Ks. Marcin nie będzie pełnił posługi Egzorcysty, Rozpocznie swoją służbę dopiero po Niedzieli Miłosierdzia.
4. Na Zmartwychwstanie Pańskie pragniemy udekorować naszą świątynię kwiatami tak pięknie, jak w żadnym innym dniu. Zapraszamy chętnych do pracy przy dekoracjach kwiatowych w Wielki Piątek od 9.00. Prosimy chętnych do tej posługi o wpisanie się na listę w zakrystii i dziękujemy tym, którzy się już wpisali.
5. Młodzież oazowa z ruchu Światło-Życie rozprowadza przed kościołem palemki oraz karty świąteczne. Dochód jest przeznaczony na dofinansowanie rekolekcji wakacyjnych młodzieży.
6. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na parafialną Caritas.
7. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania z drugiego roku przygotowań ma spotkanie w poniedziałek 15 kwietnia o 19.00 w Auli Św. JP II.
8. Katecheza Chrzcielna dla rodziców i chrzestnych będzie w kwietniu wyjątkowo dziś

/ ze względu na święta wielkanocne/ o 12.45 w auli św. Jana Pawła II.
9. W sklepiku parafialnym są małe paschały na stół wielkanocny oraz ciekawe książki religijne. Z nowości polecamy poradnik i modlitewnik dla chorych oraz rachunek sumienia.
10. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Jan Jałosiński, kaw z par Narodzenia NMP w Komorowie i Aleksandra Brzezińska, panna z par tut. Zap. II
Daniel Jerzy Sadowski, kaw i Olga Krawczyk, panna, oboje z par. tut. Zap. II
Piotr Gołębiewski, kaw z par. NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa i Kinga Pastewka, panna z par. tut. Zap II
Łukasz Jan Brzeziński, kaw z par Św. Jana i Pawła w warszawie i Magdalena Karpińska, panna z par. Św. Antoniego w Sarnowie. Zap. I
Ernest Henryk Przestrzelski, kaw z par Św. Leona Wielkiego w Gołdapi i Justyna Kozłowska, panna z par. tut. Zap. I
Prosimy o modlitwę za tych narzeczonych. Kto zaś wiedziałby o przeszkodach, zobowiązany jest powiadomić o tym w kancelarii parafialnej.