XVIII N. Zwykła
Wszystkie Ogłoszenia

18 Niedziela Zwykła 5 sierpnia 2018   

  1. Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień. Zachęcamy do trzeźwości w intencji naszej Ojczyzny. Kard. Stefan Wyszyński mówił: Przez abstynencję wielu, do trzeźwości wszystkich.
  2. W poniedziałek obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. o 7.00; 10.00 i 18.00
  3. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar do puszek przed kościołem na Radio Maryja.
  4. Nocna pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa w najbliższą sobotę. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i ulotkach na stolikach z prasą.
  5. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Krzysztof Piwko, kaw z par. tut i Ewa Mrugacz, panna z par. Św. Floriana w Jednorożcu, Zap.II

Michał Wujek, kaw. z par. tut. i Monika Zalewska , panna, z par. NMP Różańcowej w miejscowości Kłopoty Stanisławy. zap. II

Mateusz Kesling, kaw. z par. tut. i Marta Wiśniewska, panna z par. MB Nieustającej Pomocy w Warszawie, Zap. II

Michał Szałata, kaw z par. tut. i Aleksandra Beata Lewandowska, panna z par. MB Zwycięskiej w Warszawie- Rembertowie. Zap. II

Mariusz Prędota, kaw z par. Św. Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie, i Aleksandra Karczmarczyk, panna z par. tut. Zap. II

Prosimy o modlitwę za tych narzeczonych. Kto wiedziałby o przeszkodach zobowiązany jest powiadomić o tym w kancelarii.

 

Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Diecezja nasza, która z każdym rokiem staje się liczebnie większa, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski