Konferencja „Co Bóg złączył…” na UKSW
Wszystkie Ogłoszenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Co Bóg złączył…”

Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014 – 2015

pod patronatem

Pana prof. dra hab. Tadeusza Kamińskiego

Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. prof. dra hab. Mieczysława Ozorowskiego

Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. prof. dra hab. Henryka Stawniaka

Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika

Dziekana Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

14 kwietnia 2015 r. (wtorek)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Aula im. Roberta Schumana bud. Auditorium Maximum

ul. Wóycickiego 1/3

 

Program Konferencji:

09.30    Rejestracja Uczestników  (możliwość pobrania sprzętu do tłumaczenia symultanicznego)

10.00    Otwarcie Konferencji oraz powitanie przybyły Gości

Ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński

10.15    Wprowadzenie w tematykę Konferencji

Prof. dra hab. Tadeusz Kamiński
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Ks. prof. dra hab. Mieczysław Ozorowski
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

Ks. prof. dra hab. Henryk Stawniak
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

 

10.45  Wystąpienie Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

 

11.15 – 11.45    PRZERWA KAWOWA

 

Prof. Roberto de Mattei    Uniwersytet Europejski w Rzymskie

Rodzina chrześcijańska od Soboru Watykańskiego II do Synodu Biskupów w 2015 roku

Ks. prof. Tadeusz Guz     Katolicki Uniwersytet Lubelski          

Powołanie Synodu Biskupów do troski o ocalenie i dalszy rozwój prawdy o małżeństwie i rodzinie –
aspekty filozoficzno-teologiczne

 

13.00 – 13.30 PRZERWA KAWOWA

 

Prof. Grzegorz Kucharczyk    Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Antyrzymski syndrom Kościoła niemieckiego

Mathias von Gersdorff    Institut Européen de Ciencias Sociales – IESS            

Sojusz rewolucji seksualnej i lewicy katolickiej w Niemczech

 

14.45    Dyskusja

 

16.00    Podsumowanie i zamknięcie Konferencji