Ogłoszenia: Wsp. Wsz. Wiernych Zmarłych – 2.11.2014
Wszystkie Ogłoszenia

1. Dziś Dzień Zaduszny, I niedziela m-ca, po Mszy o 10.00 adoracja Najśw. Sakramentu. O 20.00 prowadzona adoracja. O 21.00 Apel Jasnogórski i Msza Święta papieska. Zbiórka na Radio Maryja.
2. Do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza, a dzisiaj również za uczestniczenie we Mszy Św.
3. W czwartek adoracja Najśw. Sakramentu. O 17.00 Godzina święta i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
4. W I piątek okazja do spowiedzi od 6.30 i od 15.30. Msze Św. o 6.30, 7.00, 16.30, 18.00 i 19.30 (Msza łacińska).
5. Chorych odwiedzimy: ks. proboszcz w piątek, a księża wikariusze w sobotę.
6. Przyjmujemy na wypominki i Mszę zbiorową w III niedzielę m-ca.
7. Dziękujemy pracownikom Zakładu kamieniarskiego i wszystkim, którzy przyczynili się do czystości cmentarza, a harcerzom i policji za troskę o bezpieczeństwo na ulicach dojazdowych.
8. Osoby samotne potrzebujące towarzystwa zapraszamy na pierwsze spotkanie 14 listopada do Domu św. Józefa od 9.00 do 15.00.
9. Dywan używany, 2 x 3 m, potrzebny do Domu samotnej matki jako wyposażenie pokoju dla matki i dziecka.
10. Za tydzień taca na budowę świątyni w Wólce Mińskiej i zbiórka na paczki świąteczne dla ubogich z Zielonki.
11. W najbliższym tygodniu Organista wraz z Żoną rozpoczną roznoszenie opłatków. Tradycyjnie zaczną od ulic wokół Kościoła, a następnie w stronę Siwek i ulic Mazurskiej, Warmińskiej i przyległych. Zebrane ofiary w większej części przeznaczone są na ogrzewanie naszego Kościoła.
12. Z prasy katolickiej: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny, Różaniec.