Jerycho Różańcowe 27.07 – 02.08.2014r.
Wszystkie Ogłoszenia

PRZEKAŻ ŚWIATŁO CHRYSTUSA

JERYCHO RÓŻAŃCOWE – NIEUSTANNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA

26.07 – 02.08.2014r.

26.07-30.07.2014    –   w kaplicy Sióstr Dominikanek w Zielonce
30.07-02.08.2014    –  w kościele w parafii św.Jerzego w Zielonce

W INTENCJACH:
·    Tryumfu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na całym świecie.
·    O błogosławieństwo dla Ojca Św. Franciszka i Benedykta XVI.
·    O wypełnienie Woli Bożej przez całe duchowieństwo i wszystkich wiernych w Kościele Katolickim.
·    Dziękczynnej Panu Bogu za dar „Jerych Różańcowych”, z prośbą o dary Ducha Świętego dla Ks. Abp. Henryka Hosera, Bp. Marka Solarczyka i ich współpracowników.
·    O odrodzenie i rozwój Ojczyzny Polski i całego Narodu Polskiego.
·    Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy Narodu Polskiego z prośbą o powstrzymanie błędnych ideologii.
·    O rozwój duchowy i materialny gminy Zielonka i całego powiatu wołomińskiego.

W Kaplicy Sióstr Dominikanek
rozpoczęcie – 26.07.2014 Msza Święta o godz. 17.30,
zakończenie – 30.07.2014 o godz. 15.00

W Kościele św. Jerzego:
rozpoczęcie – 30.07.2014 godz. 15.00,
zakończenie – 02.08.2014 Msza Święta o godz. 18.00

W Kaplicy Sióstr Dominikanek w Zielonce
PROGRAM RAMOWY:
00.00    Różaniec  prowadzony przez Róże Różańcowe i Margaretki
02.00    Różaniec prowadzony przez Apostolat Maryjny
03.00    Nabożeństwo do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Siedziby Bożej Mądrości.
04.00    Różaniec prowadzony przez Apostolat Maryjny
06.20    Jutrznia
0.700     Msza Św.
07.45    Godzinki, Godzina Dnia prowadzone przez Siostry Dominikanki
09.00    Różaniec prowadzony przez Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
10.00    Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej prowadzony przez Grupę Modlitewną Apostolstwa Patronki Dobrej Śmierci
11.00    Cicha adoracja
11.30    Różaniec prowadzony przez Totus Tuus
12.30    Różaniec prowadzony przez Koła Różańcowe
13.30    Cicha adoracja  
14.00    Różaniec i modlitwy za wstawiennictwem Św.Ojca Pio prowadzone przez Grupę Ojca Pio       
15.00   Godzina Miłosierdzia Bożego
16.00   Cicha adoracja  
16.30   Różaniec prowadzony przez Koło Przyjaciół Radia Maryja
17.30   Nieszpory, Różaniec, Godzina Czytań prowadzone przez Siostry Dominikanki
21.00  Różaniec prowadzony przez Domowe Ogniska Miłosierdzia
22.30  Różaniec prowadzony przez Neokatechumenat

Uwaga:     W niedzielę 27.07.2014:

06.20     Cicha adoracja
07.20     Jutrznia
08.00     Msza Święta
09.00     Cicha adoracja  
10.00     Msza Święta

W parafii św. Jerzego w Zielonce
PROGRAM RAMOWY:
00.00    Różaniec prowadzony przez Róże Różańcowe i Margaretki
02.00    Różaniec prowadzony przez Apostolat Maryjny
03.00    Nabożeństwo do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Siedziby Bożej Mądrości.
04.00    Różaniec prowadzony przez Apostolat Maryjny
06.15    Jutrznia prowadzona przez Neokatechumenat
07.00    Msza Święta
08.00     Różaniec prowadzony przez Koła Różańcowe
11.00    Cicha adoracja
12.00    Anioł Pański i cicha adoracja
15.00    Godzina Miłosierdzia
16.00    Różaniec prowadzony przez Koło Różańcowe
17.00    Cicha adoracja
18.00    Msza Św.
19.00    Różaniec
21.00    Apel Jasnogórski
22.00     Różaniec prowadzony przez młodzież