Ogłoszenia: 5 Niedziela zwykła – 09.02.2014
Wszystkie Ogłoszenia

1. Dziś zebranie czcicieli Różańca o godz. 11.00 w auli JPII. Zbiórka na cele charytatywne w naszej parafii.
2. Również dziś o godz. 19.00, w sali widowiskowej Miejskiego Gimnazjum zostanie wyświetlony film „Polacy” w reżyserii Marii Dłużniewskiej. Po projekcji spotkanie z reżyserką i operatorem filmowym.
3. We wtorek 11 lutego wspomnienie NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego. Msza Św. dla chorych z błogosławieństwem Naśw. Sakramentem o godz. 9.00. prosimy o ułatwienie chorym udziału w tym nabożeństwie. Zapoznajmy się z tegorocznym Orędziem do chorych Papieża Franciszka.
4. Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00.
5. W piątek Święto świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy oraz św. Walentego. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Św. osoby poszukujące męża lub żony. W tej intencji zostanie odprawiona Msza wieczorna. Po Mszy spotkanie w Domu św. Józefa.
7. Za tydzień kazania o świętości życia wygłosi pallotyn x. Ryszard Halwa SAC.
8. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Rzymu w dniach 25 – 28 kwietnia, które nie potwierdziły wyjazdu wpłaceniem zaliczki, powinny to zrobić w tym tygodniu.
9. Kurs przedmałżeński rozpocznie się już za tydzień 17 lutego o 20.00.
10. Od soboty 15 lutego TV Trwam będziemy oglądać na multipleksie. W przeddzień odbędzie się modlitewne spotkanie pielgrzymkowe na Jasnej Górze. Wyjazd w piątek o godz. 15.00. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.
11. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie w Sejmie zostanie poddany pod głosowanie projekt zapisania w Konstytucji RP, że lasy są własnością narodu i państwa. Ustanie niepokój, że ktoś może je sprzedawać.
12. Wizyta duszpasterska:
Poniedziałek 10.II: Wolności bl. 14, 15, 16 i 17.
We wtorek odwiedzimy wszystkie rodziny, które zostały pominięte z różnych powodów. Dziś można zgłaszać adresy.
Z prasy katolickiej: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny, Źródło.