2. Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Wszystkie Ogłoszenia

1. Dziś Święto Bożego Miłosierdzia. Święto Caritas.
Spotkanie bielanek po Mszy św. o 11.30.
O 12.30 Konferencja dla rodziców i chrzestnych przed Chrztem dzieci.
Przed kościołem zbiórka na Seminarium i stypendia kleryckie.

O 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Z tym dniem jest związana Obietnica, którą wypowiedział Jezus do S. Faustyny; „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.


2. W czwartek 19 kwietnia przypada 7 rocznica wyboru papieża Benedykta XVI. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Ojca św.

W tym dniu całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

3. Przypominamy o obowiązku przystąpienia do Komunii Świętej wielkanocnej.

4. Zapraszamy na katechezy wg Drogi Neokatechumenalnej dzisiaj o 19.00 i we wtorek o 19.30 w Auli Jana Pawła II.

5. Na Pielgrzymkę śladami św. Pawła i św. Jana Ewangelisty w Turcji z ks. Proboszczem zaprasza Akcja Katolicka. Pielgrzymka planowana jest od 21 do 28 września. Spotkanie informacyjne w niedzielę 29 kwietnia o 11.00.

6. W przyszłą niedzielę będziemy gościć P. Prof. Barbarę Fedyszak-Radziejowską, która o 19.00 w Auli Jana Pawła II wygłosi wykład na temat problemów moralnych jakie przeżywa obecnie naród polski. Zapraszamy.

W przyszłą niedzielę wystąpi chór ze Śródborowa „Ave Maris Stella”.

O 10.00 – Mszą św. w intencji śp. Tomka Godlewskiego rozpoczniemy Akcję „Zielonka Pomaga”.

O 13.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych dzieci klas II przed Uroczystością I-szej Komunii św.

7. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Lublina z ks. Tomaszem, proszone są o osobiste potwierdzenie swojego wyjazdu. Wyjazd 28 kwietnia o 4.30. Ksiądz Tomasz przyjmuje zapisy na letni wyjazd dla dzieci i młodzieży, oraz całych rodzin na Tygrysy. Informacje i zapisy u księdza Tomasza.

8. Z prasy katolickiej: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny, Źródło.