XXXI Niedziela Zwykła
Wszystkie Ogłoszenia

 

31 Niedziela zwykła – 5 listopada 2023

 

 1. Dziękujemy wszystkim organizatorom Balu Wszystkich Świętych. Siostrom Dominikankom oraz Dyrekcji Szkoły nr 4 za gościnę, Katechetom, młodzieży z wolontariatu oraz sponsorom i współprowadzącym bal. Dziękujemy także służbie liturgicznej za organizację Mszy na cmentarzu 1 listopada. Dziękujemy także wspólnotom i Katechetom wraz z uczniami za prowadzanie nabożeństw różańcowych z rozważaniami w kościele. Jednocześnie informujemy, że w naszej parafii funkcjonuje wiele kół różańcowych – stanowych, młodzieżowe, dziecięce oraz rodziców modlących się za dzieci. Kto miałby pragnienie dołączyć do takiej formy modlitwy różańcowej – może się zgłaszać do ks. Rafała.
 2. Przyjmujemy jeszcze na wypominki roczne. Kartki z imionami zmarłych można składać w zakrystii i w kancelarii.
 3. Dziś młodzież i dzieci z Żywego Różańca mają wymianę w domu św. Józefa o 12.00
 4. Zakończyły się zapisy do nowej grupy kandydatów do bierzmowania. Uroczyste rozpoczęcie przygotowania dziś po Mszy wieczornej. Spotkanie z rodzicami kandydatów w Auli o 19.00 i równocześnie spotkanie kandydatów w kościele. Potem wspólna krótka liturgia rozpoczynająca czas przygotowań.
 5. Spotkanie dla studentów odbędzie się w czwartek 9.11 o godz. 19.00 w domu św. Józefa. Tym razem będzie dotyczyć Kościoła w Azji. Jego sytuacja zostanie przybliżona przez kapłana, który tam posługuje i będzie gościł w naszej parafii w tym tygodniu.
 6. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Msze Święte o 7.00; 8.45; 10.00 i 18.00. Msza wieczorna w intencji naszej Ojczyzny. Aby ułatwić wszystkim spotkanie przy pomniku zamordowanych Harcerzy Urząd Miasta zorganizował dowóz autokarem. Odjazd z parkingu przed kościołem o 16.00. Apel przy pomniku „Rota” o 16.30. Powrót do kościoła o 17.30.
 7. 25 listopada odbędzie się diecezjalne spotkanie młodzieży w Legionowie. W programie spotkanie z ks. Jakubem Bartczakiem i koncert zespołu NiemaGOtu. Z naszej parafii będzie się wybierać grupa. Zapisy i informacje u ks. Rafała.
 8. Parafialny ogród jest już ogrodzony. Niestety zdarzają się już sytuacje, w których młodzi ludzie przechodzą przez ogrodzenie. Prosimy o informowanie o takich incydentach, by można było zapobiegać dewastacji nowo postawionego płotu. Regulamin korzystania z ogrodu jest dostępny przy wejściach.
 9. Przypominamy, że umieszczenie jakiegokolwiek ogłoszenia w gablocie parafialnej wymaga zgody ks. proboszcza. Plakaty i informacje umieszczone samowolnie będą usuwane.
 10. Od 6 listopada Pan Robert, nasz organista, będzie roznosił poświęcone opłatki w rejonie kościoła, w domach przy ul. Inżynierskiej, potem na Wiejskiej i przyległych. Opłatki są wykonane przez Siostry Sakramentki, które mają swój klasztor klauzurowy na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Siostry poświęcają się modlitwie za Kościół i świat. Biorąc od nich opłatki wspomagamy je materialnie. Do opłatków będą dołączone życzenia świąteczne od księży oraz list ks. Proboszcza dotyczący duchowych i materialnych spraw naszej parafii. Część ofiar składanych przy tej okazji jest przeznaczona dla pana Roberta z podziękowaniem za jego posługę w parafii.
 11. Z przykrością informujemy, że na terenie naszego miasta pojawiły się ogłoszenia odnoszące się do sposobu sprawowania kultu w Kościele. Przypominamy, że nikt nie otrzymał od parafii ani od diecezji upoważnienia do prowadzenia tego rodzaju działalności informacyjnej w zakresie liturgii w przestrzeni publicznej. Ogłoszenia te nie są podpisane w sposób pozwalający ustalić tożsamość autora informacji, ale jednocześnie podszywają się pod autorytet Kościoła. Prosimy wiernych o zgłaszanie zauważonych ogłoszeń tego rodzaju oraz o ignorowanie zawartych tam treści, gdyż w niektórych miejscach wypowiedzi są sprzeczne z dokumentami i nauczaniem Kościoła. Osoby wprowadzające zamęt i niepokój w parafii polecamy modlitwie wiernych.
 12. Stowarzyszenie „Przez Teatr” organizuje konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Szczegóły w gablocie