I Niedziela Adwentu
Wszystkie Ogłoszenia

                                              I Niedziela Adwentu  – 27 listopada 2022

 1. Spotkania rekolekcyjne będą w następującym porządku:

Poniedziałek – Msze Święte o godz. 6.30; 8.00; 10.00 18.00; 20.00

Wtorek – Msza Św. tylko o 6.30; potem Liturgie pokutne o 8.00; 10.00; 16.00; 18.00; 20,00 z możliwością Komunii Świętej.

Środa – Msze Święte o godz. 6.30; 8.00; 10.00 18.00; 20.00.

 1. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w Roratach codziennie o 6.30. Rozpoczynamy od poniedziałku. Po Mszy zapraszamy na śniadanie do auli. Dla dzieci będzie adwentowa niespodzianka.
 2. W tym tygodniu przeżywamy:

pierwszy czwartek miesiąca – Msza o powołania kapłańskie i zakonne o godz. 6.30

pierwszy piątek miesiąca – spowiedź od 6.15 i po południu od 16.30. Msza dla dzieci o 17.00 Msza rozpoczynająca nocne czuwanie o 21.00 Skrutacja Pisma Świętego od 23.00 do 24.00

pierwszą sobotę – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP po Mszy o 7.15.

pierwszą niedzielę – po Mszy o 10.00 procesja Eucharystyczna i spotkanie braci z Totus Tuus.

 1. Liturgia Pokutna dla dzieci z kl. 4 będzie we czwartek 1 grudnia o 16.30. Po liturgii agapa w auli.
 2. Spotkanie Rady Parafialnej i przedstawicieli wszystkich grup i zespołów parafialnych będzie w niedzielę 4 grudnia o 19.15 w auli.
 3. Prosimy o zgłaszanie się chętnych do pomocy przy organizacji śniadań dla dzieci po Roratach. Lista i bliższe informacje w zakrystii.
 4. Małżonków przeżywających kryzys małżeństwa zapraszamy na warsztaty p.t.: „Jak wychodzić z kryzysów małżeńskich w świetle słowa Bożego?” Zajęcia prowadzi ks. Marek Kruszewski. Więcej szczegółów na tablicy ogłoszeń. Małżonkowie z Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji przygotowali materiały formacyjno-katechetyczne na każdą niedzielę obecnego roku liturgicznego, który przeżywamy pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Na stronie parafialnej jest link do krótkiego filmu na każdą niedzielę. Na stoliku z prasą mamy kartki z propozycją refleksji o kościele w wybranym aspekcie.
 5. Wymiana tajemnic Różańca młodzieży i dzieci będzie w niedzielę za tydzień po Mszy o 11.30
 6. Nasz organista, Pan Robert wraz z małżonką Agnieszką, będą roznosili poświęcone opłatki od czwartku w domach przy ul. Wschodniej, Dziennikarskiej, Ossowskiej, Zielone Łąki i sąsiadujących, następnie przy ul. Powstańców, Długiej, Żabiej, Dąbrowskiego i sąsiednich. Do opłatków jest dołączony list ks. Proboszcza do parafian oraz życzenia świąteczne od księży. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone, jak w latach ubiegłych, na ogrzewanie naszej świątyni oraz w części jako podziękowanie za pracę Pana Roberta.
 7. Klerycy naszego Seminarium przygotowali przedstawienie p.t. Pinokio. Wybieramy się do seminarium 3 grudnia. Wyjazd o 14.00 z kościoła. Zapisy w zakrystii.
 8. Rozpoczęła się zbiórka żywności dla ubogich z naszej parafii rozpoczęła się dziś. Kosze są ustawione przy ołtarzu bł. Męczenników Podlaskich.
 9. Ruch Światło-Życie zaprasza do formacji w Oazie Dzieci Bożych wszystkich chłopców i dziewczęta od 4 do 7 klasy. Spotkania będą odbywały się w piątki od 17:30 do 19:00. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Marcina.
 10. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Torunia na świętowanie rocznicy powstania tej rozgłośni. Informacje o zapisach na tablicach ogłoszeń.
 11. Bielanki pod opieką rodziców i Sióstr Dominikanek przygotowały Kiermasz Adwentowy. Pod chórem można zobaczyć ich prace i wesprzeć je, w organizacji spotkań formacyjnych i wyjazdu na rekolekcje wakacyjne. Za tydzień dalszy ciąg kiermaszu.
 12. W naszym sklepiku są już świece wigilijne Caritas.
 13. Dziękujemy firmie Paradowskich za wieniec adwentowy.
 14. Wizyta Duszpasterska w przyszłym tygodniu:

Poniedziałek 5.12 – ul. Wąska od 17.30, Poniatowskiego od krańców i Długosza.

Wtorek 6.12 – ul. Chopina od krańców

Środa 7.12 – ul. Łukasińskiego od krańców.

Piątek 9.12 – ul. Żwirki i Wigury, Kołłątaja, Kochanowskiego.

Sobota 10.12 – Zapolskiej, Moniuszki, Leśna i Tuwima.

Wizytę rozpoczynamy o 16.30 a w soboty o 9.00.       Na wizytę przygotowujemy: Pismo Święte, krzyż, płonące świece, wodę święconą oraz zeszyty z katechezy dzieci i młodzieży. W czasie trwania wizyt kancelaria będzie czynna po południu tylko we wtorki i czwartki. Poranny czas kancelarii nie zmienia się. Zazwyczaj odwiedziny rozpoczynamy od najniższych numerów domów, chyba, że ogłosimy inaczej.

List pasterski na Adwent 2022 r.

25 listopada 2022

List pasterski na Adwent 2022 r.

Drodzy Diecezjanie,
Umiłowani Siostry i Bracia.

Rozpoczynamy kolejny Adwent, a tym samym nowy rok liturgiczny. Będziemy po raz kolejny w naszym życiu rozważać wielkie tajemnice zbawcze. To czas oczekiwania. Najpierw na spotkanie z Jezusem przychodzącym do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia. Chcemy się dobrze przygotować, aby godnie i owocnie przeżyć ten święty czas. Istnieje także inny Adwent. To nasze przygotowania na przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów, gdy “ujrzymy Go twarzą w twarz” (por. 1 Kor 13, 12).

Mówiąc o Adwencie pragnę Was prosić, Siostry i Bracia, o owocne wykorzystanie tego czasu. W codziennym zabieganiu jest w nas dużo nerwowości, pośpiechu; poddawani jesteśmy lawinie informacji, nie zawsze nam pomocnych. Czujemy się tym wszystkim zmęczeni, zdezorientowani, często – nie wiedząc dlaczego – źle usposobieni do innych ludzi. Proszę, wykorzystajmy te najbliższe tygodnie na wyciszenie i na zadbanie o samych siebie. Niech będzie więcej modlitwy, skupienia i serdeczności wobec bliźnich, poczynając od najbliższych. Skorzystajcie z adwentowych rekolekcji i dni skupienia oraz ze Mszy Świętych roratnich. Warto zachować w naszej adwentowej codzienności pewną powściągliwość, skromność i wyciszenie.

* * *

Jedną z naszych codziennych powinności wobec bliźniego jest to, abyśmy byli dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą. Bardzo wielu z nas przeżywa obecnie trudny czas. Jest w nas wiele lęku o zdrowie, a nawet życie. Patrząc na różne trudności materialne martwimy się i z troską spoglądamy w przyszłość. Trwająca wojna w Ukrainie wcale nie zmierza ku końcowi, a stan napięcia z nią związany przekracza granice wielu państw. W naszym kraju znalazło bezpieczne miejsce wielu sióstr i braci z Ukrainy. Chcielibyśmy – w miarę naszych możliwości – nadal otaczać ich opieką, dając im nadzieję na przyszłość. Dzielę się z Wami, Czcigodni Diecezjanie, tymi sprawami i jednocześnie proszę, abyśmy służyli sobie nawzajem pomocą.

* * *

W naszym przeżywaniu Adwentu przez wszystkie cztery niedziele będzie nam towarzyszył prorok Izajasz, zwany ewangelistą Starego Testamentu. Dziś prorokuje o przyszłości świętego miasta Jeruzalem. Stanie się ono religijnym centrum nowego świata. Jerozolima, w której swoje życie złoży Jezus Chrystus, przyciągać będzie wszystkich w przeświadczeniu, że stamtąd wyjdzie Prawo Boże, pouczające ludzi, jak powinni postępować w życiu. Towarzyszy temu nadzieja, że jeśli ludzie będą zachowywać pouczenia Boże zapanuje pośród narodów prawdziwy pokój. Jakże to pragnienie jest nam dzisiaj bliskie. Sytuacja za wschodnią granicą naszego kraju i inne światowe konflikty pokazują ogrom cierpień. Wszystko to dzieje się na oczach całej ludzkości. Jedyna nadzieja, aby świat zaznał pokoju, leży w nawróceniu każdego człowieka, czyli poznaniu i umiłowaniu Boga oraz Jego praw.

W dzisiejszym przepowiadaniu Słowa Bożego św. Paweł wzywa do czuwania nad prawością naszego życia. Apostoł powiada, że mamy żyć „przyzwoicie jak w jasny dzień”, a wreszcie – „przyoblec się w Pana Jezusa Chrystusa”. To jakby włożyć na siebie wyjątkową szatę. Wprawdzie – jak mówimy – „nie szata zdobi człowieka”, lecz właśnie dopiero styl życia, codzienne postępowanie, relacje z innymi ludźmi, pokazują kim się jest! Zachęca więc św. Paweł, abyśmy żyli pobożnie, tzn. byli przyobleczeni w Chrystusa.

Słowo Boże zapisane u św. Mateusza może nas zastanawiać, że w czasie adwentowego oczekiwania na ziemskie narodziny Jezusa Chrystusa Kościół przypomina nam sprawę przyszłego sądu nad całą ludzkością. Ponieważ nikomu z nas nie jest znany czas ponownego przyjścia Pana Jezusa – Sędziego żywych i umarłych – dlatego to przypomnienie powinno być dla nas wezwaniem do ustawicznego czuwania. Oznacza to w praktyce życie w stanie łaski uświęcającej i takie zagospodarowanie naszej codzienności, aby każdy dzień był przeżyty na większą chwałę Boga i ku pożytkowi bliźniemu.

* * *

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu wchodzimy w nowy rok duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Zostało ono podjęte w trudnym czasie również dla Kościoła. Wysiłek dla obudzenia i umocnienia wiary w Kościół jako dzieło Boga na ziemi, ustanowionego dla nas, grzesznych, z myślą o naszym zbawieniu staje się coraz bardziej palącą potrzebą. W symbolu wiary wyznajemy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Kościół jednak nie posiada tych przymiotów sam z siebie. Sprawia to Chrystus przez Ducha Świętego.

Słowo „Kościół” oznacza „zwołanie”, zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. Tego pojęcia używano już w czasach Starego Testamentu w odniesieniu do ludu wybranego przed Bogiem, począwszy od zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał Prawo i został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem.

Pierwszą wspólnotę tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako „Kościół”, uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Żyje on Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób jego Ciałem. (por. KKK , nr 751-752)

Przez najbliższy rok liturgiczny – aż do przyszłego Adwentu – będziemy starali się w naszych wspólnotach parafialnych rozważać ten niezwykły dar Jezusa Chrystusa. Wstępując po swoim zmartwychwstaniu do Ojca w Niebie, zostawił nam wspólnotę – Kościół, w którym On sam jest głową. Zostawił Kościołowi Swoje Słowo, przykład Swego życia na ziemi, sakramenty. Mamy też wiele świadectw tych, którzy w pełni mu zaufali – świętych męczenników i wyznawców. Nie jest to zatem wspólnota założona i żyjąca na podobieństwo partii politycznych, stowarzyszeń, czy różnych organizacji świeckich, jakich jest wiele na świecie.

Widzimy, że ten dar naszego Pana i Zbawiciela zasługuje na szczególny szacunek. W dzisiejszym świecie, także w społeczności wiernych, Kościół często jest postrzegany w sposób uproszczony, błędny. Skutkuje to tym, że mamy coraz większe problemy z przyjęciem tego, co Kościół podaje do wierzenia, czyli co zwiastuje i czego wymaga. Nie dowierzamy Kościołowi także dlatego, że zdarza się nam spotykać na swojej drodze takich członków Kościoła, którzy sami będąc słabi, osłabiają wiarę innych. Ważne, żeby umieć rozróżnić to, co jest świętością Kościoła, a co jest słabością i grzesznością poszczególnych jego członków.

* * *

Umiłowani Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie,

proszę Was – raz jeszcze – o dobre zagospodarowanie czasu Adwentu. Potrzebujemy wszyscy przede wszystkim odnowienia ducha. Potrzebujemy powrotu do życia modlitwą i czerpania swoich sił z bliskości z Bogiem. Pamiętajcie o Kościele i Ojczyźnie. Błagajmy Boga o pokój na świecie i o odnowę moralną. Szczególnej trosce powierzam wszystkie Rodziny naszej diecezji.

Z serca Wam błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski