XXXII Niedziela Zwykła
Wszystkie Ogłoszenia

                                        XXXII niedziela zwykła – 6 listopada 2022

 1. Zakończyliśmy nabożeństwa różańcowe. Dziękujemy katechetom i dzieciom oraz wszystkim grupom parafialnym, które włączyły się w prowadzenie modlitwy różańcowej, szczególnie zaś ks. Rafałowi za zorganizowanie takiej formy uczestnictwa w różańcu. Dziękujemy również wszystkim organizatorom Balu Wszystkich Świętych. Siostrom Dominikankom oraz Dyrekcji Szkoły nr.4 za gościnę, Katechetom, młodzieży z wolontariatu oraz sponsorom i współprowadzącym bal. Dziękujemy służbie liturgicznej za organizację Mszy na cmentarzu 1 listopada. Dziękujemy Panom i Pani, którzy pomagali w ostatnim czasie w segregacji śmieci na cmentarzu. Jest jeszcze miejsce dla chętnych do pomocy. Zgłoszenia w zakrystii.
 2. Od poniedziałku organista, Pan Robert wraz z małżonką Agnieszką, będą roznosili poświęcone opłatki, razem z listem ks. Proboszcza do parafian oraz życzeniami świątecznymi od księży. Rozpoczną od Osiedla Wolności, potem ul Przemysłowa i ulice sąsiadujące z ul. Wolności. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone, jak w latach ubiegłych, na ogrzewanie naszej świątyni oraz w części jako wynagrodzenie pracy Pana Roberta.
 3. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Msze Święte o 7.00; 8.45; 10.00 i 18.00. Biskup udzielił dyspensy od postu piątkowego. O godz. 12.00  w Urzędzie Miasta nastąpi uroczyste otwarcie wystawy „11 listopada w Zielonce” Wystawa będzie możliwa do oglądania w dniach od 11 do 20 listopada w Sali konferencyjnej. Msza wieczorna w intencji naszej Ojczyzny. Aby ułatwić wszystkim spotkanie przy pomniku zamordowanych Harcerzy Urząd Miasta zorganizował dowóz autokarem. Odjazd z parkingu przed kościołem o 16.00. Apel przy pomniku „Rota” o 16.30. Powrót do kościoła o 17.30.
 4. Projekcja filmu „11 Listopada”, autorstwa naszych parafian ś.p. Kamila Kulczyckiego i Urszuli Szałaty, będzie w sobotę, 12 i 19 listopada, o godzinie 14:00, w Urzędzie Miasta Zielonka.
 5. Można jeszcze włączyć się w słuchanie katechez wyrastających z doświadczenia spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który zbawia grzesznika i wyprowadza z duchowej śmierci, z wewnętrznej pustki i przygnębienia do pokoju, radości i najgłębszego sensu życia. W poniedziałki i czwartki o 20.00 w dolnym kościele.
 6. Księża biskupi zapraszają młodzież z diecezji na zlot w ramach Dni Młodzieży 19.11. Młodzież z naszej parafii uczestniczy w spotkaniu w Warszawie w bazylice przy ul. Kawęczyńskiej. Początek o 13.30. Zapisy i informacje u ks. Rafała.
 7. Spotkanie grupy Rycerzy Św. Jana Pawła II będzie we wtorek 15 listopada o 19.00 w Domu katechetycznym.
 8. Zapraszamy do udziału w zbiórce żywności, organizowanej przez Wirtualną Choinkę która odbędzie się w dniach 26-27 listopada w sklepach na terenie Zielonki. Szukamy wolontariuszy, którzy mogliby rozdawać ulotki informujące o zbiórce, odbierać przekazywaną żywność, później ją posortować. Zapisy osób chętnych odbywają się drogą mailową:  pararejzielonka@gmail.com
 9. Przyjmujemy jeszcze imiona zmarłych na wypominki roczne. W 3 niedzielę miesiąca o 18.00 Msza św. za wszystkich poleconych naszej modlitwie. Kwadrans przed Mszą czytamy kolejny fragment wypominek. Ponadto na mszach codziennych w modlitwie powszechnej czytamy niewielki fragment wypominek.
 10. Ruch Światło-Życie zaprasza do formacji w Oazie Dzieci Bożych wszystkich chłopców i dziewczęta od 4 do 7 klasy. Spotkania będą odbywały się w piątki od 17:30 do 19:00. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Marcina.
 11. Wymiana tajemnic dla młodzieży należących do Żywego Różańca dziś (niedziela) po Mszy o 18.00 w domu św. Józefa. Zapraszamy chętnych do dołączenia do tej grupy różańcowej.
 12. Spotkanie osób wyjeżdżających do Lizbony za tydzień w niedzielę o 19.00 w domu św. Józefa. Są jeszcze wolne miejsca.
 13. Od poniedziałku 14 listopada rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską. Każdego roku rozpoczynamy od innej części naszej parafii. Część mieszkańców odwiedzamy przed świętami i część w styczniu i na początku lutego. Rozpoczniemy od Osiedla Wolności według porządku:

 

Poniedziałek 14.11. – ul. Wolności 2 bl. 2; 3; 4; 5 i 6

Wtorek 15.11 – ul. Wolności 2 bl. 10; 10A; 11 i od 17.30 bl. 11A

Środa 16.11. – ul. Wolności 2 bl.  9; 13 od krańców; 24 i 24A

Czwartek 17.11 – ul. Wolności 2 bl. 12; 14; 15 od 19.00; 16 i 17

Piątek 18.11 – ul. Wolności 2 bl. 7; 8 i 22

Sobota 19.11 – ul. Wolności 2 bl. 23 i 23A oraz ul Wolności domki

Przychodzimy do waszych domów z Bożym błogosławieństwem i Słowem budzącym wiarę. Owoce tego krótkiego spotkania zależą w znacznej mierze od waszego zaangażowania. Dlatego zachęcamy do obecności całą rodzinę. Warto przesunąć lub odłożyć inne zajęcia, by spotkać się z Jezusem, który przychodzi z nami i otrzymać cenny dar błogosławieństwa. Jeśli komuś nie odpowiada termin proponowany, można umówić się indywidualnie na inny termin. Ofiary, które zechcecie złożyć przy tej okazji będą przeznaczone na remont więźby dachowej na plebanii i w miarę możliwości na realizację planów, o których można przeczytać w liście od ks. Proboszcza dołączonym do opłatków.  Wizytę rozpoczynamy o 16.30 a w soboty o 9.00.       Na wizytę przygotowujemy: Pismo Święte, krzyż, płonące świece, wodę święconą oraz zeszyty z katechezy dzieci i młodzieży. W czasie trwania wizyt kancelaria będzie czynna po południu tylko we wtorki i czwartki. Poranny czas kancelarii nie zmienia się. Zazwyczaj odwiedziny rozpoczynamy od najniższych numerów domów, chyba, że ogłosimy inaczej.