XXIX Niedziela Zwykła
Wszystkie Ogłoszenia

                                        XXIX niedziela zwykła – 16 października 2022

 1. Wiosną przyszłego roku będziemy musieli wymienić więźbę dachową na plebanii, ponieważ połowa belek podtrzymujących dach jest zmurszała. To będzie związane z demontażem istniejącego dachu i ułożeniem go od nowa na nowej więźbie. Ofiary zebrane podczas wizyty duszpasterskiej będą przeznczone na ten cel.
 2. Można jeszcze włączyć się w słuchanie katechez wyrastających z doświadczenia spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który zbawia grzesznika i wyprowadza z duchowej śmierci, z wewnętrznej pustki i przygnębienia do pokoju, radości i najgłębszego sensu życia.
 3. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych. Modlimy się codziennie o 17.15 do końca października.
 4. Przyjmujemy już imiona zmarłych na wypominki. Roczne jak dotychczas w 3 niedziele miesiąca o 18.00 Msza św. za wszystkich poleconych naszej modlitwie. Kwadrans przed Mszą czytamy kolejny fragment wypominek oraz na mszach codziennych w modlitwie powszechnej pewien ich fragment. Wypominki jednorazowe będą na cmentarzu po Mszy 1 listopada lub 2 listopada w kościele po Mszy wieczornej. Przy składaniu imion na wypominki jednorazowe proszę zaznaczyć czy na cmentarzu, czy w kościele.
 5. Na naszym cmentarzu w Zielonce wprowadzamy stopniowo segregację odpadów. Prosimy zwracać uwagę na tabliczki informacyjne i stosować się do nich. Potrzebna jest pomoc mężczyzn w porządkowaniu odpadów na cmentarzu. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii.
 6. Odbyły się spotkania Rodziców dzieci, które przystąpiły w maju do I Komunii Św. Zawiązała się grupa przygotowująca się do rocznicy. Ponieważ wielu rodziców brakowało proponujemy dodatkowy termin dla wszystkich szkół. Zapraszamy we wtorek 18 października o godz. 19.00 w Auli. Dzieci, które zostały wypisane z lekcji religii w klasie czwartej, nie będą mogły przystąpić do rocznicy.
 7. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na żywy pomnik Św. Jana Pawła II w postaci stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z rodzin niezamożnych.
 8. Uruchomiono bezpłatne telefoniczne linie wsparcia dla małżonków i rodzin w kryzysie. Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.
 9. W niedzielę za tydzień będzie gościł w naszej parafii ks. Tadeusz Smereczyński, misjonarz z Kazachstanu i podzieli się swoim misyjnym doświadczeniem. Będziemy mogli Go wspomóc swoimi ofiarami zbieranymi przed kościołem.
 10. Organizujemy Bal Wszystkich Świętych 31 października po południu. Zapraszamy do udziału w przygotowaniu tego wydarzenia od strony duchowej, muzycznej, plastycznej, kulinarnej i logistycznej. Spotkanie organizacyjne będzie we środę 19.10 o 19.00 na plebanii.
 11. Spotkanie grupy o. Pio za tydzień w niedzielę po wieczornej Mszy św.
 12. Spotkanie dla młodzieży chętnej do wystawienia jasełek w parafii dziś po wieczornej Mszy św. w domu św. Józefa.
 13. Młodzież zainteresowaną udziałem w Żywmy Różańcu Młodzieży zapraszamy na spotkanie do domu św. Józefa dziś po wieczornej Mszy św.
 14. Odnowa w Duchu Świętym od wtorku 18 X rozpoczyna Seminarium o wspólnociecykl katechez oraz rozważań o tym, czym jest wspólnota Kościoła jako dzieło Boga, do którego zostaliśmy zaproszeni. Więcej informacji w gablocie.
 15. Msza Święta dla Męskiej Służby Liturgicznej odbędzie się w środę 19 X o 18:45.
 16. W ubiegłą niedzielę we Mszy uczestniczyło 2314 osób a do komunii przystąpiły 1354 osoby. W stosunku do lat 2018 i 2019 jest tendencja spadkowa w liczbie uczestników Mszy, ale procent przyjmujących Komunię Św. nieznacznie wzrasta.