WYPOMINKI ROCZNE 2023 – 2024
Wszystkie Ogłoszenia

Wypominki 2023-2024

 

1                     + Księży: Bolesława Jagiełłowicza, Zygmunta Abramskiego, Kazimierza Kalinowskiego, Mariana i Benignę Kulczyckich, Bogdana i Stefanię Piwarskich i wszystkich dobrodziejów naszej parafii.  + Filipa i Teresę oraz Adama i Józefę Seta, Antoniego i Zofię Matylewicz. Bronisławę Jagła, Kazimierę Szymańską, Teresę Nasiłowską.  Księży: Józefa Łazickiego, Jerzego Dupczyka, Wiesława Chrząszcza i wszystkich w czyśćcu cierpiących.                       ks
2                     +Janinę i Stanisława Czarkowskich, Felicję i Kazimierza Koc, Stefanię Jana, Hannę, Franciszka, Romana oraz Tadeusza Olendzkich. + Stanisława, Józefę, Ignacego, Stefana, Franciszka, Irenę, Alicję i Alinę Kamińskich, Józefa i Franciszkę Macios, Stanisława i Kazimierę Borkowskich. Braci i siostry z I wspólnoty neokatechumenatu w Zielonce. + Jana, Juliannę i Jana Więch, Annę i Stanisława Nagraba.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                      ks
3                     + Annę, Bolesława, Rafała, Annę, Genowefę, Marię, Annę, Jana, Bogusława i c.r. Lipowieckich. Ryszarda, Bolesława, Mieczysława, Krystynę, Felicję, Józefę i Józefa i c.r. Zbiciaków. + Zdzisława, Sabinę i Wawrzyńca Pstrzochów, Romana Wiśniewskiego. + Zm z rodz. Jurczaków, Zachajów, Winiarskich, Berezów, Kopycielów, Dąbrowskich, Tomczuków i Białych. + Jerzego, Kazimierza i Czesławę Wypych i Wojciecha Górskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.   ks
4                     + Mariusza, Alinę, Sylwestra i Leszka Jastrzębskich. Jadwigę Chaberską, Mariannę, Władysława, Rozalię, Jana i c. r. Kędzierskich. Uliannę i c.r. Kurdejów. Stanisławę, Stanisława i c.r. Przyborowskich. Adama i Krzysztofa Golędzinowskich. + Jerzego Starczewskiego, Janinę, Wojciecha i c.r. Rostkowskich, Konstantego, Stefanię, Zofię i Krystynę, księży: Juliana i Saturnina.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                        ks
5                     +   Krystynę Radzikowską, Stanisława Uryszka, Mariannę i Wacława oraz Romana i c.r. Stawarskich, Katarzynę i Stanisława i c.r. Sawułów, oraz c.r. Bodzaków i Goździkowskich.

+  Mikołaja Mieleniec, Lucjana Hrycia, Józefę i Stefana Borowskich, Bronisławę i Edwarda Nowaków, Stanisławę i Antoniego Korniluków, Tomasza i Lucynę Bonisławskich i c.r. Bednarskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                      ks

6                     +  Jana, Czesławę, Stanisława, Krzysztofa, Czesława, Marię i Jana Burdaków, Czesława, Stanisława i Stanisławę Malinowskich, ks. Stanisława Niewierowskiego. + Sabinę i Mariana Biernackich, Henryka i Alicję Kostrzewów, Piotra Roleckiego. + Annę i Stanisława, Jana i Tadeusza, Piotra i Tomasza Wujków, Janinę i Czesława Rytlów,  Mariannę i Tadeusza oraz Zdzisława Żachów.        Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                              ks
7                     + Krystynę, Władysława i Włodzimierza Zalewskich, Bolesława i Franciszkę Modzelewskich, Antoniego i Alinę oraz Annę, Krzysztofa, Mieczysława, Lucjana i Michalinę Bagińskich, Stanisławę i Wincentego Szwedów. + Genowefę, Antoninę, Czesława

oraz Stanisława i Paulinę i c.r. Michałowskich, Reginę i Henryka Stańczuków, Czesławę i Antoniego Jasińskich, c.r.  Kalatów i Murawskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.    Ks.

8                     + Michałka, Józefa, Jasna, Piotra, Kazimierza, Janinę i Stefanię Ćwiek. Andrzeja, Stanisława, Jana, Zenona, Mariana, Juliannę, Helenę, Teresę Wasążników. Michała, Janusza i Magdalenę Harasiuków. Księży i Siostry zakonne z naszej parafii, poległych w obronie wiary i Ojczyzny. + Tadeusza, Walentynę, Romana, Bronisławę, Mariannę i Aleksandra Konopków, Andrzeja, Zofię, Felicję, Franciszka, Władysława i Kazimierza Koców, Józefę i Bolesława Olędzkich.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                        Ks.
9                     + Mirosława oraz Reginę o Bogdana i c.r. Koców, Stefanię, Annę Władysława, Antoniego, Kazimierę i Franciszka. C.r. Tokarskich i Surówko. + Zbigniewa, Eugeniusza, Stanisławę i Tadeusza Wyszomirskich, Janinę, Mariana, Jana i Jolantę i c.r. Grzymałów, Andrzeja i Tadeusza Ołowskich, Teresę i Józefa Gocalów i c.r. Zawadzkich i Pogorzelskich.    Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                                                             Ks.
10                + Janinę, Szczepana, Mariana, Kazimierę, Tomasza, Wacława, Teodora i Feliksa Komudów. Wiesławę Szuman, Annę i Jerzego Haszkiewiczów. Jadwigę, Józefa i Jana Flagów, Marię, Jana, Antoniego i Franciszka Śliwów, Helenę, Władysława, Czesława Franciszka i Franciszkę Mowlów, Józefa i Józefę Czarneckich. + Krzysztofa, Jana i Leonarda Kolendów, Mariana i Danutę Korzeniewskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                  Ks.
11                + Jadwigę i Franciszka oraz Paulinę i Stanisława Gęsinów, Leokadię i Stefanię Wyszomirskie, Janinę, Franciszka, Eugenię i Aleksandra Sawickich, Edmunda Uszynskiego, Eugenię i Zenona Skarżyńskich, Aleksandrę i Adama oraz Kazimierza i Mariannę Banaszuków, Reginę i Aleksandra Kotowskich, Czesława Michalika, Stanisława i Mariannę Treniszewskich, Halinę, Władysława, Franciszka, Stanisława i Roberta.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.              Ks.
12                + Janinę, Józefa, Zbigniewa Zarychtów, Helenę, Józefa, Adama, Stanisława, Józefa i Agnieszkę Wójcików, Władysławę, Stanisława, Tadeusza i Aleksandrę Krawczyków, Stefanię, Czesława i Ryszarda Szwedów, Wandę i Jerzego Zwanitaj, Marię i Feliksa Skórów. + Jadwigę, Władysława i c.r. Opłockich, Mariannę, Michała i c.r. Kopanieckich, zm. z rodz. Brodackich.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                                                   Ks.
13                + Annę, Stanisława, Władysławę, Stefana, Zofię i Zdzisława Gromulskich. Czesławę, Jana, Helenę i Franciszka Grębkowskich, Ryszarda Kieleńskiego, Alicję Sułkowską i Andrzeja Wasiaka. + Stanisławę i Czesława Wołczyńskich, Danutę Wójcik, Zm. z DPS w Zielonce Irenę Szymańską i Celinę Sielewicz. +Jana, Janinę i Piotra Szczęsnych. Stanisława, Franciszka i Stanisława Wojdynów.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                    Ks.
14                + Mariannę, Wacława i c.r. Żurawskich, Miturów, Cichoszów, Jadwigę i Józefa i c.r. Krużelów, Urbaniaków i Psutów. Genowefę i Władysława. + Bolesławę, Antoninę, Eleonorę, Marię, Stanisława, Michała i Teofila Kulisiów. Stanisławę, Mariannę i Wiktora Gabryluków. Zofię i Władysława Kosudów, Wiesławę Dawid, Annę i Czesława Kowalczyków. Aleksandrę i Czesława Szurnickich. Andrzeja Twarowskiego. Księży: Adolfa Pogorzelskiego i Alojzego Dłużniewskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                             Ks.
15                + Zm z rodz. Gąsowskich, Zarembów i Markowskich. + Zofię i Stanisława Karczmarczyków, Alinę i Leszka Blachów, Annę Gut, Marię i Sebastiana Ryhorowicz, Jolantę Pyra. + Huberta Michałowskiego, Wandę, Tadeusza, Zbigniewa i Romana Kublików. + Elżbietę Irenę Kołakowską, Annę Agnieszkę i Samuela Nowakowskich, c.r. Laseckich i Sulewskich.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                           Ks.
16                /3/+ Stanisławę, Szczepana Zglińskich, Zbigniewa, Janinę i Stanisława Moczulskich, Wiesławę Tarnówka, Wiktorię, Zofię, Annę, Teresę Gołaszewskie, Bogusława Poniatowskiego, Mariannę, Stanisława Janczewskich, Mariannę, Józefa Sudoł, Weronikę, Bolesława, Stanisława Zaręba, Halinę Rzepniewską;  /2/ + Zofię, Stanisława, Hannę Stanisława, Leszka, Alinę i Jerzego;    Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                            JG
17                /1/ + Jana Wojtkowskiego, Halinę Zaczek, Izabelę Wojtkowską, Witolda Makowskiego, c.r. Wojtkowskich, Krysiaków, Jaskłowskich; /4/+Iwonę Jędrzejewską, Mariana, Antoniego, Leokadię Bloch, Mariana, Czesławę, Mariannę Bojar, Eugenię, Bronisława Kwiek. /5/+ Bożennę, Mariana, Aleksandrę, Stefana Kulbickich. /8/+ Piotra Szulima, Czesławę, Jana Biernat.    Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                             JG
18                /6/+ Helenę, Piotra, Genowefę, Romualda Wysockich, Scholastykę, Donata Szemil, Franciszkę, Stanisława Jankowskich, Wiesława Małczuk, Andrzeja Kucharek, Andrzeja Tonkiel; /7/+ Zdzisława, Witolda, Annę, Janinę, Antoniego, Henryka Tołwińskich, Lucynę, Aleksandra, Wandę, Franciszka Kostro, Jana, Jadwigę Szczepańskich, Witolda, Wandę, Bronisława, Helenę, Mariana Kalickich;  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                           JG

 

 

 

19                /9/+ Wacława, Teodorę, Jana, Stanisława, Andrzeja, r. Sarnowskich, Jana, Jacka, r. Kuropatwa, Helenę, Jana Satorów, poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny przez Niemców i Sowietów; /11/+ Kazimierza, Kazimierę, Zofię, Edwarda, Halinę, Henryka, Cecylię, Ignacego. /12/+ Janinę, Grażynę, Józefa, Zygmunta Maliszewskich, r. Maliszewskich. /14/+ Edwarda Nilipińskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                  JG
20                /10/+ Teresę, Jana Wasiłowskich, Irenę, Mieczysława, Andrzeja, Bogdana Męczkowskich, r. Wasiłowskich, Tarachów, Męczkowskich, Przestrzelskich, Siemińskich Chodorowskich, Górskich; /13/+ Irenę, Jana Tryniszewskich, r. Tryniszewskich i Zawistowskich, Feliksa Gut, r. Gut i Bors, Zofię, Aleksandra Gajewskich,    Wszystkich w czyśćcu cierpiących                    JG.
21                /15/ + Czesławę, Zbigniewa, Janinę, Henryka, Andrzeja, Janinę, Henryka, Izabellę i c. r. Wołłowiczów, Stefanię, Henryka Sroczyńskich, Zofię i Władysława Filipowiczów, Wiesława Gromulskiego, Mariannę, Tadeusza, Franciszka, Halinę i c.r. Waszczuków i Chwesiuków, Eugenię, Marię, Lecha Tomaszewskich, Marię, Mieczysława, Tomasza Plecanów. Barbarę Perekitko,   Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                          JG
22                /15/+ Tomasza Gajowczyka, Aleksandrę, Eugeniusza, Stanisława, Antoniego, Lecha i c.r. Chudonów, Gabrielę, Wacława i c.r. Drulewskich, Elżbietę i Andrzeja Szelągowskich, Rozalię i c.r. Krupińskich., Janinę Bronisławę Mioduszewskie, Marię Podbielską. /16/+ Stanisława, Aleksandra, Bronisławę Łuniewskich, Władysława, Władysławę, Jana, Stanisława, Aleksandra Solińskich, Juliana, Jadwigę Bielskich, Henryka, Reginę, Józefa Pruszyńskich.    Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                                                   JG
23                + Józefę, Stanisława, Franciszkę, Hiacentego i Michalinę Madziarów. Stefanię, Stanisława, Jana i Stanisława Piotrowskich. Władysława, Genowefę, Eugeniusza, Apolinarego, Stefana Felicję, Anielę i Jana Sadochów. + Janinę, Józefa, Zygmunta, Franciszkę, Stanisława, Stanisława i c.r.Korytkowskich i Dawidczyków. + Ireneusza, Władysławę i Czesława Kowalczyków i c.r. Lesaków.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                            ks
24                + Jacka oraz Michalinę i Hieronima  Woldonów, Janinę i Włodzimierza Paluchów, Stanisława Mackiewicza, Danutę Bieńkowską, Gabrielę i Edwarda Sałacińskich, Barbarę i Mariana Przybylskich, Elżbietę Grabowską, c.r. Paluchów, Woldonów, Mackiewiczów, Nowacińskich, Wołkowiczów, Gorzyczków i Jankowskich, zm z bl. 14 przy ul. Wolności. + Andrzeja Grabowskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                  ks
25                + Irenę i Stanisława Tarwackich. Szczepana i Annę Pachulskich. Rodziców Fronców, c.r. Młodzianowskich, Błąkałów, Trusiaków, Cieśluków i Muczyńskich. + Marka i Jerzego oraz Alicję i Janinę Kurowskich. + Stanisława Siejko i c.r. Świderskich, Siejków, Kwaśniców, Okońskich, Kukawskich, Jezierskich, Sińczuków, Mazurów, Sikorskich, Krasnodębskich i ks. Zenona Tomczaka.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                            Ks
26                + Marię i Zdzisława Pobłockich. Antoninę i Wacława oraz Wacława Szołajskich. + Zofię, Irenę, Stanisława, Tadeusza Pieczarowskich, Helenę, Kazimierza, Stanisława i c.r. Ramusów. Janię, Stanisława, Kazimierza i Zdzisława Paciorków, Mariannę Antoniego, Władysława, Jana i Stanisława Szymańskich. + Zofię, Leszka i Jana Stanetów. Helenę i Jana Dąbkowskich. Janinę i Henryka Olszewskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                        ks
27                + Zbigniewa, Elżbietę i Leona Wójcików. Stanisława i Czesławę Niemyjskich. Janinę i Kazimierza Bułyhów. +Jadwigę, Wacława, Sławomira i c.r. Kościuszków. Teresę, Józefa i c.r.  Gocalów. C.r. Kurów i Wyszomirskich. + Zm z rodz. Kaszubów, Laszczkowskich, Witkowskich, Gibasów, Białowąsów, Grzegorczyków, Parysków, Miszelów i Totów. + Jana Łysiaka, Kazimierza i Eleonorę Greńczuków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                  ks
28                Módlmy się za zmarłych+ Karolinę i Stanisława Żaczków. Genowefę i Stanisława Wąsowskich. Feliksę i Feliksa Iwińskich. Teklę, Jana i Witolda Jarząbków. Zofię i Stanisława Gawrysiuków. Ewelinę Sapieja, Mariana Bociana, Iwonę Dełęgowską. + Leokadię. Polikarpa, S. Genowefę, Ks. Mariana, Barbarę i c.r.  Rytel-Tyburczych. Jadwigę, Mieczysława, Elżbietę i c.r.    Kozakowskich. Bożennę Kulbicką, c.r. Ołtarzewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących    ks
29                + Mieczysława, Krystynę, Tadeusza Cymbalaków, Franciszkę, Eugeniusza, Annę, Janinę, Walentego i c.r. Ołowskich. Zofię, Jana, Krystynę Stanisława i Danutę Wrzosków. Ewę Krasnodębską, Katarzynę Muszyńską, Elżbietę Fonberg. + Helenę, Lidię i Kazimierza Kiełbasów, Jadwigę, Stanisława i Wojciecha  Bernhard. Piotra i Emilię Strzeleckich. + Barbarę i Stanisława Rudaś. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                ks
30                + Anielę, Jana i c.r. Michałowskich. Lecha i c.r. Panuchno. Krzysztofa oraz Urszulę i Piotra Madejaków, c.r. Kościnów i Dębskich. + Józefa, Juliannę, Józefa Sadowskich. Stanisława Jabłońskiego. + Martę i Mieczysława Zaborowskich. Stefanię Dąbrowską i c.r. Gerejów, Orpelów, Miszczaków i Ratyńskich. + Edwarda Bojara, Tadeusza Krupowicza, c.r. Ołowskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                             ks
31                + Adama, Bożennę i Stefana Bogońskich. + Mariana, Zofię i Andrzeja Pałków; Leokadię i Bolesława Kozłowskich, Zofię, Jana i Stanisława Sendków, Stanisława Dydka, c.r. Niedziałków, Adaszewskich, Górskich, Plewińskich, Kowalczyków. + Walerię i Tadeusza Lachut, Kazimierę Małachowską, Danutę Kosowicz, c.r. Lelakowskich i Dziwoniów.   + Mariana Norberta. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                              ks
32                + Halinę Chrom-Barska, Andrzeja Żmudzkiego, Piotra skwarka, Jacka Dylaka, Józefę Porzuczek, Alicję oraz Annę, Narcyza, Zbigniewa i c.r.Szumskich, Bogumiłę i c.r. Zamrzyckich, zm z rodz. Struzików, Elaków i Dubaników. Wiesława oraz Katarzynę i Jana i c.r.  Jaroszów, Leokadię i Bolesława Sieczkowskich, c.r. Czopów, Sadłów, Popielców, Tałajów i Bonieckich.        Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                              ks
33                + Reginę, Witolda, Aleksandra, Aleksandrę, Stanisława Kotów, Kazimierę i Jana Leszczyńskich, Artura Żukowskiego, Eugenię, Edwarda, Annę i Stanisława Świderskich, Stefanię, Czesława i c.r. Przyborowskich. + Stefana, Jana Władysławę, Józefa i Weronikę Krawczyków, Eugenię, Bolesława, Kazimierza, Ludwika i Bolesławę Włodarczyków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących  ks
34                + Jolantę Sowińską-Karaś, Waldemara, Adelę, Barbarę, Tadeusza i c.r. Sowińskich. Adelę, Antoniego, Jana i c.r. Kamelów, Tomasza, Krzysztofa i c.r. Krawczyków, c.r. Bichtów, Iwanickich i Wolińskich. + Bogdana, Stefana i Czesławę Kopczeńskich, Władysława, Stanisławę, Henryka, Jadwigę, Genowefę, Halinę, Barbarę i Grzegorza Gałązków, Stanisławę Krawczyk, Barbarę i Szczepana Papisów.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                       Ks
35                + Władysławę, Edwarda, Weronikę i Józefa Jóźwików, Józefa, Karolinę i Wincentego Kobusów, Alicję, Zygmunta, Paulinę i Jana Malinowskich, Stanisławę, Władysława i Adama Stefaniaków, Jadwigę Błaszczyk. + Michalinę i Henryka, Janinę, Piotra, sabinę i Romana Dużyńskich; Helenę i Jana Wiśniewskich, Józefa Słowika, Jana, Krtzysztofa, Jerzego i Hannę Sobolewskich, Leonarda Wieczorka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                          ks
36                + Eugeniusza, Annę, Wandę Tadeusiaków, Zygmunta i Marię Cieślaków, Walerię i Edwarda Tomaszewskich, Zbigniewa, Witolda i Mieczysławę Wranów, Janinę, Eugeniusza i Krzysztofa Fiszerów, Stanisława Kokoszkę, Wiesławę Smuragę, Piotra Kowalewskiego, Krystynę Kryszczuk, Zbigniewa Jarosza. + Lucynę, Aleksandra i Witolda Tomczuków, Bogusława Kierskiego.   Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                        ks
37                + Tadeusza, Czesława i Wandę oraz Zygmunta, Jolantę i c.r. Wojtkowskich, Jana i Bronisławę oraz Józefa i Bolesławę, Czesława i c.r. Cholewickich, Władysława i c.r. Boguckich, Zygmunta i c.r. Siennickich, Wieslawę Murawską i c.r. Lipińskich, Lipskich, Godlewskich, Kosowskich, Kosków, Wojnów i Jurczuków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                           ks
38                + Wiesławę Tarnówkę, Teresę Gołaszewską, Haliną Rzepniewską, Leszka Wiśniewskiego, Bogusława Poniatowskiego, Stanisława Sierotę. Zbigniewa, Janinę i Stanisława Moczulskich, Szczepana im Stanisławę Zglińskich, Mariannę i Stanisława Janczewskich, Mariannę i Józefa Sudoł, c.r. Zarębów, Gołaszewskich i Kierskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                ks

 

 

39                + Stanisławę i Józefa oraz Adama i Józefę Malinowskich, Antoninę i Kazimierza oraz Wiktora Koców, Anastazję i Antoniego Wojtkowskich, Kamilę i Józefa oraz Władysławę i Franciszka i Stanisława Żero. Stanisława i Stanisławę, Józefa i Władysławę oraz Halinę Koców, Helenę Radziszewską, Ludwikę i Kazimierza Zdzichowskich, Elżbietę Jurczuk, Zofię i Zbigniewa Furmantowicz, Władysława Wojtkowskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                   ks
40                + Sabinę i Adama Krawczyków, Kornelię, Zygmunta, Janinę i Józefa Popowskich, Zofię i Ryszarda Zalewskich, Eugeniusza Jelińskiego. +Kazimierza, Ryszarda, Marię, Helenę, Kazimierza, Bronisławę, Adama, Mariannę, Lucynę, Mariana, Zofię, Antoninę, Magdalenę, Władysława, Halinę, Annę i Stanisława. C.r. Berezów, Mowlów, Kobryńczuków, Grądzkich, Krysiaków, Wyszomirskich i Romanowiczów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                      ks
41                + / Ks. Roberta Skrzypka, Marka Obukowicza, Lucjana, Helenę, Jadwigę, Weronikę, Longinę, Halinę, Tadeusza i Roberta Wrzaszczyk; Zbigniewa Czekiel, Teodorę, Władysława, Bolesława, Leokadię, Józefa, Leokadię, Jana Golińskich; Franciszka Charasa; Władysława, Anielę, Stefanię i Mieczysława Sapińskich; Annę Gajzler, Andrzeja i Justynę Papis, Andrzeja Wilbika, Ryszarda Żarnowskiego, Teresę Skrzat, Urszulę Urban. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                   Rg
42                + 2/ Cr. Sulków, Michałowskich, Pietruszków, Owsianków, Wrońskich, Wasiorów, Kuleszów, Jabłońskich, Małeckich, Wojtkowskich, Gurnikowskich, Kwiecińskich, Łagodów, Kurów, Buzów. 3/ Cr. Malesów, Getków, Palaczów, Matuszewskich, Walczaków, Cyconiów, Rozbickich, Ślezankiewiczów, Brałułów, Boruckich, Wawrzyńców, Wielgów, Gutowskich, Łanowskich, Paplińskich, Kultysów, Wojnickich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                Rg
43                + 1/Ksawerego Księżopolskiego, rodziców, braci i bratowe, Czesławę i Franciszka Bujalskich, Teresę i Mariana Pieńkowskich, Hannę Kosińską, cr. Dmowskich.  4/Cr. Jabłonowskich, Faszczewskich, Płaskocińskich, Wróblewskich 5/ Aleksandra, Feliksę, Czesława, Aleksandra, Mariana, Henryka Marcinkiewiczów 6/Cr. Setów, Golińskich, Wojtasów, Hołujów, Stefaniuków, Gawrońskich, Wojtczaków, , Dłużniewskich,.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                 Rg
44                + 7/ Cr. Wierzbickich, Banaszków, Jackiewiczów, Tarczyńskich, Jusińskich, Urzyczynów, Cieślaków, Budyńskich. 8/ Joannę, Mariana, Leona i Reginę Marciniaków; Franciszka, Marię, Tomasza, Janusza Sztajerwald; Leokadię i Janusza Tabor; Zofię Pazio, Modestę Stobnicką, Danielę Szczerską, cr. Dzięciołów, Dubielaków i Sztajerwaldów . Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                                                                 Rg
45                + 9/ Andrzeja Miecznikowskiego, Krystynę Miecznikowską-Wróbel, Teresę i Franciszka i c.r. Lipieniów, Aurelię i Władysława Błońskich, Cecylię i Franciszka i c.r. Miecznikowskich,  Błońskich i Stopów  10/ Józefę, Adama, Helenę, Eugeniusza, Andrzeja i Włodzimierza Krasnodębskich, Kazimierę, Stefana, Barbarę Turek, Józefę, Bronisława, Zygmunta i Józefa Rostkowskich oraz Krystynę Rafalik.     Wszystkich w czyśćcu cierpiących                          Rg
46                + 11/ Henryka, Zofię i Jana Żelazowskich, o. Beniamina, Stanisława, Leokadię i Kazimierza Banaszuków, Halinę Gołotę, Mariannę Wierzbicką, Aleksandra Zastawnego, Marię, Małgorzatę Rodowicz, Krystynę i Stanisława Rodowiczów, Józefę, Tadeusza, Jerzego Szaszewskich, Martę Panczakiewicz i Józefa Piórkowskiego  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                           Rg
47                + 12/ Leokadię i Witolda oraz Leokadię i Witolda iTadeusza i c.r. Pieńków, Zofię i Ignacego i c.r. Baranów, Katarzynę i Jerzego Jaroszów, Czesława Kowalskiego, Annę i Jerzego, Krystynę i Henryka i c.r. Bogusławskich, Barbarę i Leszka, Radosława Waltera, cr. Jaroszów; Jana, Annę i Józefa, Henryka i c.r. Repińskich, Roberta i c.r. Gałkowskich, Annę i Franciszka i c.r. Furgałów, Janinę i Adama i c.r.  Żelazowskich, Stefanię Czajak, Elżbietę Peryt, Alicję Panasiuk, Martynę, Katarzynę, Małgorzatę, Wiesławę, Magdę, Bartka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących         Rg
48                Módlmy się za zmarłych + 13/ Józefę, Piotra, Ludwika, Józefa, Zofię cr. Kołodziej, Wiktorię, Ignacego, cr. Banaszek, Zofię, Jana, Ryszarda, cr. Wojdów, Wiktorię, Jerzego Perzynę, zm. z bl. 5 os. Wolności II, Krystynę, Zdzisława i cr. Kamińskich 14/ Czesława, Janinę, Tomasza i c.r. Sewerynków, Czesława, Anielę i cr. Brandmillerów, Łukasza i Janusza Jaczewskich, Stanisława i Zofię i cr. Laskowskich. C.r. Tazbirów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                      Rg
49                + 15/ Krystynę, Czesława i Józefę, cr. Jemielita, Mariannę Żochowską, Zbigniewa Kombor, Irenę i Zbigniewa Bronickich, Rozalię Kiełek, Stanisława Wożnik, Waldemara Zbrzeżny; Jana,

Janinę i cr. Radziszewskich, cr. Koc, Wyszyńskich, Dobrogowskich, Niemyjskich 16/ Martę,

Stanisława Jackowskich, Helmuta, Hermana, Elisabeth Lamberty, Ewalda Bryłkę, Cecylię,

Jana Jackowskich, Izydora, Agnieszkę Bryłków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących               Rg

50                + 17/ Ewę, Wandę, Bożenę, Przemysława Jębrzyckich, Stanisławę i Bolesława Boruc, Stefanię i Mariana Odzeniak. 18/ Ignacego Gumowskiego, Helenę, Halinę, Józefa Pietranik, Helenę, Ignacego Micał, Annę, Bolesława Gumowskich 19/ Szczepana, Bronisławę, Mariannę i Mariana Cieślaków, Józefa Maciejewskiego, Jana i Teofilę, Janinę Stodólskich, Stanisławę, Jana, Stanisława i Danutę Boguckich, Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                         Rg
51                + 20/ Teresę, Stanisława, Józefę i Franciszka Józefaciuk, Helenę i Władysława i Franciszkę i Franciszka Mowel, Mariannę i Władysława Waszczuk, Stanisława Wojtkowskiego, Stanisławę i Czesławę i Mariusza Kozanowskich. 21/ Marię, Elżbietę, Alfreda, Krzysztofa i Stanisława Rzeczyckich, Zdzisława Głuchowskich, Janinę Piłczyńską, Eugenię Truszczyńską,

cr. Domaszczyńskich, Piłczyńskich i Miszczaków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących             Rg

52                + 22/ Iwonę Groszek, Jana, Helenę, Konstantego, Piotra, Włodzimierza, Antoninę, Mariana, Alicję,Franciszka, Waleriana, Lucynę, Stanisława Zarębę, Stefanię, Stanisława Uścińskich. Jana Baprawskiego 23/ Zygmunta, Jadwigę, Wiesława, Teresę, Jana i Adama Rydzewskich, Irenę, Stanisława i Grzegorza Wąsowskich. 24/ ks. Stanisława Jaczewskiego, Janusza, Łukasza, Annę, Zofię, Wacława, Anielę, Konstantego, Aleksandra, Danutę, Janinę, Janka, cr. Jaczewskich, Cioków, Lasków, Śliwów, Tryfonów                                                                                         Rg
53                + 25/ Witolda, Feliksę, Stanisława Augustyniaka, Kazimierę, Stanisława, Stefanię, Czesława,

Stefana Błaszczyków, Józefa, Helenę Zaranek, Jadwigę Gadomską, Stanisławę Mikołajczuk,

Mariannę Gryczon, Jacka, Zdzisława Kur, Czesława Skibniewskiego 26/ Modzelewskiego Jana, Janinę i Stanisława Nienałtowskich, Jadwigę i Szczepana Modzelewskich.

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                            Rg

54                + 27/ Za Mirosławę, Stanisławę, Krystynę, Mariana, Józefa i cr. Lachów, Paulinę, Piotra i cr. Szelągów, Zygmunta Sabaka 28/ Mariana, Zofię, Józefa, ks. Wacława, Władysława,

Franciszka, cr. Maciejów, Helenę, Bolesława, cr. Boratyńskich, Skowerów, Matanowskich,

Borkowskich, Dąbrowskich 29/ Genowefę i Mariana, Władysława i c.r. Totów, Jana i Józefa, Mariana i Annę i c.r.  Hojdów, Annę i c.r. Wragów, Annę i c.r. Fliśników, Zofię Paluch, Andrzeja i Stanisława Fliśnik, Józefa Put, Aleksandra Zgraję, Wszystkich w czyśćcu cierpiących           Rg

55                + 30/ Annę i Mikołaja, Helenę i Eugeniusza, Piotra i Gertrudę, Zofię, Emilię Hrynkiewicz;

Katarzynę i Jana, Stanisławę i Bronisława, Leszka, Anielę, Zofię Perzynów; Zofię i Michała

Krzemińskich; Gulewiczów, Niźnikiewiczów; Henryka i Apolonię, Bożenę Smoderek;

Wacława i Leokadię Grabowskich; Marię Nowicką; Aleksandra i Rozalię Godlewskich;

Krystynę Sieradz; Janinę i Ludwika Górka; Małgorzatę Sitarz; Jacka Urlicha, Elżbietę i

Wacława Majdan, Wiesława Wyrozębskiego; Sebastiana Ryhorowicza; Lotników polskich

poległych w obronie Ojczyzny.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                         Rg

56                + 31/ Barbarę, Józefę i Antoniego Chudzik, ks. Feliksa Chudzik; Józefę i Leoncjusza Prytko oraz cr. Prytków 32/ Henryka Błońskiego, Józefę i Józefa Waśniewskich, cr. Szymańskich,

Waśniewskich, Błońskich, Pieczarowskich, Paciorek i Ramus 33/ Cr. Walendów – Jabłońskich,

Szewczyków – Gugałów 34/ Ryszarda, Bożenę, Bronisławę i Antoniego Czuber, Jana i Teresę

Kozakowskich, Emilię i Kazimierza Kursa. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                       Rg

57                + 35/ Franciszkę, Franciszka, Antoniego, Stanisławę, Bożenę Korniluk, Jana Piskorz, Ignacego,

Mariannę, Józefa, Janusza Bednarskich, Lucjana Hryć, Wiesławę Piatrzyc, Jadwigę, Danutę

Marciniak 36/ Franciszka Chmielewskiego, Zofię i Stefana Kujawa 37/ Jadwigę, Teodora Opara,

Alicję, Eugeniusza Szymańskich, Teresę, Tadeusza Rostkowskich, cr. Oparów, Szymańskich,

Rostkowskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                    Rg

 

58                + 38/ Eugenię, Czesława, Kazimierza, Janinę, cr. Białek, Czesława, Jana, Mariannę, Antoniego, Więch, cr. Markowskich 39/ Stefanię, Leonarda, Michała i Annę Szustakiewicz, Zygmunta, Lucynę, Helenę i Wacława Wielgo, Hannę Adasiak, Jadwigę, Stanisława i Jerzego Muczyńskich, Rodzinę Milewskich, Szustakiewiczów, Wielgo i Rogala 40/ Remigiusza Prusakiewicza, cr. Kałudzińskich i Prusakiewiczów, za zmarłych pomordowanych w obronie Ojczyzny. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                            Rg
59                + 42/ Jadwigę i Ryszarda Krzyckich, Gabrielę, Leona i Marcelego, Franciszkę i Aleksandra

Freundlich, Marię i Jana Nowaków, Rozalię i Wacława Krzyckich, Lucynę i Antoniego,

Karolinę, Kazimierza, Józefa Zalewskich, Piotra i Marię Kosno, Antoniego Kulczyckiego,

Emilię i Annę Arłamowskie, Marię i Augustyna, Ewę i Macieja, Andrzeja Nowak, Klementynę

Drucker, Eugeniusza Omieciucha, Wandę Terech, Mirosławę Kozakiewicz, Wacława

Jarominiaka, Andrzeja Nowaka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                         Rg

60                + 41/ Mirosława, Stanisława, Władysławę, Franciszka, Bronisławę Łąkowskich

Tomasza, Kazimierę Chudków, Helenę, Eugeniusza Kalinowskich 43/ Józefa, Marię, Stanisława Słupek, Zofię, Stanisława, Michała, Mariana Wojewoda, Helenę, Bolesława Dziekiewicz, Stefanię, Jana Mazurek, Natalię, Stanisława Parysiewicz, ks. Tadeusza Bąk 44/ Rozalię, Jana, Bolesława i Mikołaja, cr. Książków, Groszyków, Bubrowieckich, Maksiaków, Dymerskich, Olków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                 Rg

61                + 45/ Mariannę i Juliana Derkacz, Stanisławę i Józefa Dobrogowskich 46/ Józefę i Stefana

Kuźniarskich, Zofię i Stanisława Rodaków 47/ Zofię, Henryka, Stanisława, Franciszka,

Zdzisława i Eugeniusza i cr. Smolików, Wiktorię, Stanisława, Janinę, Halinę, Zygmunta,

Romana i cr. Janiszewskich 48/ Teofilę, Ignacego, Henryka, Zofię i Kazimierza Król, Stefanię i

Antoniego Śmiechowskich, Czesławę i Tadeusza Moskal, Elżbietę i Marka Traczyk, Tadeusza i Irenę, Kazimierza Kołodziejczyk, Wiolettę Stefaniak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.      Rg

62                + 49/ Danielę, Alfonsa, Małgorzatę, Pelagię, Bronisława, Emilię, Franciszka, Zofię, Isię,

Franciszka, Tadeusza, Henryka, Kostka, Marię, Józefa, Mariannę, Walentego Kuźmińskich,

Helenę, Stanisława, Janinę Ogińskich, Jadwigę, Jana, Helenę, Ignacego Dankowskich 50/

Janinę, Kazimierza, Grażynę, Bogdana Natkowskich, Jadwigę Anklewicz 51/ Waldemara,

Anielę, Ludwika Kuczyńskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                           Rg

63                + 52/ Władysławę, Józefa, Krystynę i c.r. Zaufall, Alinę i Leszka Matlakowskich, c.r. Fabijaniak Felczyńskich, Sknurzyl, Chojnackich, Tchorków, Szczytków, Tarnawskich, Domańskich, Kowalczyk, Matlakowskich, Przeździeckich, Tlaga, Barańskich, Chrzanowskich, Howeryng, Rączka 53/ Jadwigę, Jolantę, Józefa, Władysława, Genowefę Jakowskich, Helenę, Henryka Gołębiewskich, Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                    Rg
64                + 55/ Rodzinę: Tarapata, Pogorzelskich, Lipków, Jolantę Sikorską 56/ Teresę, Zdzisława i Wacławę, Mariannę i Bronisłwa Kądziela, Stefanię, Tadeusza, Mieczysława Tytman, Wacławę, Szymona, Weronikę Mazurek, Józefa, Juliannę Oniśk, Piotra, Katarzynę Wnorowskich, Jana i Zofię Tytman, Józefa, Genowefę Syta, Marię Wojciechowską, Eugieniusza i Alinę Dmoch, Pelagię, Edmunda Lubańskich, Hannę Sawicką, Jarosława Kołpaczyńskiego, Izabellę Appel

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                             Rg

65                + 54/ Kazimierza, Genowefę, Jerzego Szpikowskich, Zygmunta, Zofię, Andrzeja, Macieja

Wrzesień 57/ Honoratę i Czesława Jezierskich, Wandę i Lecha Barańskich, Zofię, Kazimierza,

Jerzego Zawisza, Danutę Brzostek, Jadwigę i Zbigniewa Sikorskich 58/ Zenobię i Tadeusza

Krajewskich, cr. Kulesza i Krajewskich 59/ Stanisława Nikodymczuka, zmarłych z rodzin:

Nikodymczuków i Bagińskich  i wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                        Rg

66                + 60/ Helenę, Eugeniusza Krasowskich i cr. Krasowskich, Janusza, Henryka i c.r. Gromków, i c.r. Roskanów, Antoniego Wieńckiewicza 61/ Wacława, Marka, Stanisława Odzeniak, Juliannę, Franciszka Marcinkiewicz, Zygmunta Dawidczyk 62/ Stefanię, Aleksandra Leśniewskich, Zofię, Ignacego, Janinę, Józefa, Zbigniewa Łempickich, Wandę, Stefana Małek, Barbarę, Józefa, Sławomira Niewęgłowskich, Mariana Guzek Wszystkich w czyśćcu cierpiących                     Rg
67                + 63/ Jana, Jadwigę, Aleksandra, Zofię Król, Teresę Chorchos, Małgorzatę i Eugeniusza Góran, Mirosława Milewskiego, Zygmunta, Apolonię, Roberta Baranowskich, Mariannę, Leszka Ciach, Annę i Jana Szczuczyńscy, Janinę Jędrzejewska 64/ Czesławę i Józefa Szulborskich, Leokadię i Józefa Dąbrowskich, Annę i Włodzimierza Rozmaryn 65/ Leokadię i Stanisława, Franciszkę i Bronisława Wysockich, Mariannę i Józefa Chmielewskich, c.r. Wysockich i Chmielewskich

67/ Rodzinę Frankowskich, Górskich, Rożko Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                 Rg

68                + 66/ Cr. Turkiewiczów: Annę, Grzegorza, Weronikę, Władysława, Zofię, Jerzego, cr.

Świderskich: Juliannę, Jana 68/ Tomasza, Annę, Leonarda Wyczółkowskich, Stefanię, Stanisława Bliźniak 70/ Weronikę, Józefa, Stanisława, Jerzego, Sabinę, Stanisława, Ewę, Kazimierza, Antosię, Malę, Leszka, Norberta, Marysię, Bożenę, Zygmunta Dąbrowskich, Cecylię, Lena, Helenę, Ignacego Pekowskich, Irenę, Benedykta, Macieja Rymackich, Bogdana Urbańskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                      Rg

69                +69/Jerzego, Klarę i Antoniego Grażulis 71/Adama Smagę, Halinę i Zygmunta Wyczółkowskich

72/ Cr. Wycechów, Korosiów, Radzkich, Rudników 73/ Rodzinę: Kosiorek, Kosior, Filipiak,

Rostek, Trojan, Królikowskich, Piekut, Żak, Kurek 74/ Tadeusza Ciszewskiego, Jana i Emilię

Ciszewskich, Eugenię i Stanisława Pietrzak, Józefa Skałeckiego 75/ Jana, Janinę, Tomasza

Godlewskich, Kazimierza i Kazimierę Wojtkowskich Wszystkich w czyśćcu cierpiących       Rg

70                + 76/ Cr. Mazolewskich, Gardeckich, Jankun 77/ Krystynę Sieradz, Władysławę Sieradz, Tadeusza Sieradz, Antoniego Sieradz. Mariannę Chacińską, Kazimierza Chacińskiego 78/ Irenę,

Kazimierza Wierzbickich, Marię, Szymona, Jerzego Siporskich 79/ Eugenię, Józefa, Henryka,

Jadwigę i Piotra Czarnockich, Weronikę, Feliksa, Stanisława Smuniewskich, Konstancję,

Piotra Sobiczewskich, Janinę Józefa Wesołowskich, Rozalię Kazimierza Tadeusza Wiktora

Żółkowskich, Zbigniewa Olszewskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                            Rg

71                + 80/ Stanisławę, Edwarda, Mirosława Lichosik, Mariannę Zdzisława Malinowskich, Zygmunta

Podbielskiego 81/ Tadeusza, Andrzeja Rozbickich, Stefanię i Stefana Rolków, cr. Rolków,

Krystynę, Jana, Piotra Banaszków i cr Banaszków 82/ Irenę, Teresę, Edwarda Tomczyk,

Krystynę, Leszka Sawickich 83/ Tadeusza, Krystynę Młynarczyk, Jana, Genowefę Woźniak,

Wiesława, Stanisława Lojtek. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                             Rg

72                + 84/ Annę, Helenę, Witolda Czerwińskich, Reginę, Jerzego, Kazimierza Walter, Grażynę,

Mariana Frelek, Grzegorza Szewczyka 85/ Krzysztofa oraz Danutę, Romana, Anitę Borowskich, Eugenię, Tadeusza Domurat, Sabinę, Tadeusza, Krzysztofa, Edka Domurat, Stefanię, Roberta Kowalik, Mariannę, Kazimierza Kryńskich, Alinę, Jana, Damiana Kryńskich, Reginę, Stanisława Prokopiak, Tadeusza Kryńskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                     Rg

73                + 86/ Mieczysława, Mariannę oraz Janinę, Władysława Wróblewskich, Jakuba Młynarczyka Michała, Kazimierę Gutowskich, Pawła Szubę 87/ Zofię, Romana Kosmowskich, Antoniego, Wacławę, Zygmunta Gołębiewskich, Krystynę Skibińską 88/ Elżbietę Derlicką, Jadwigę i Witolda Szybińskich, Halinę i Bonifacego Zembrzuskich, Bartłomieja Gibadło, Tadeusza Włostowskiego, Janusza Kryńskiego, o. Alojzego Dłużniewskiego, Alicję Panasiuk

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                              Rg

74                + 91/ cr. Flisów, Małyszczuków, Maciejewskich 92/ Antoniego i Konrada Warczewskich 93/ Janinę, Henryka i Iwonę, Jarosława i cr. Wasielczuk c.r. Święckich, Hieronima, Janinę i Józefa Kozłowskich 94/ Pawła, Stanisława, Janinę Dudzik, Jana, Janinę, Gertrudę, Juliana, Mariannę Żejmo, Julię i Juliana Waszkiewicz, Stanisławę, Stanisława Roguskich, Franciszka i Rozalię Burakowskich, Waldemara Kielak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                   Rg
75                +89/ Barbarę Glinka 90/ Alicję i Jana Puścion 95/ Eugeniusza, Karolinę, Zygmunta, Mariana, Władysławę, Zygmunta Kołodziejów; Barbarę, Józefa Wałach; Roberta, Henryka Kurowskich; Stanisława, Helenę Wójcików; Jerzego Zloda; Bolesława, Zuzannę Ciołków; z r. Sytów, Lalaków, Wawrów, Atlińskich, Sołdajów, Kęsików 96/ Jana, Annę, Alfredę Cybulskich

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                             Rg

 

76                +97a/ Hipolita, Szymona, Alfonsa-Józefa, Ewę-Eugenię, Władysława i Marię, Eugeniusza i

Janinę, Wacława i Wandę, Bolesława i Leontynę, Stanisława i Czesławę Bądzyńskich, Joannę,

Wacława, Sylwestra Trembińskich; Konstantego, Marię, Juliana, Karola, Wandę Dworzyńskich 97b/ Władysławę Turską, Janinę, Józefa, Wojciecha Grabowskich; Zofię, Janusza Masłowskich,

Jana, Helenę Kapaon, Jana, Helenę, Józefa, Krystynę, Marię oraz Teofila i Józefę Szotarskich;

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                             Rg

77                + Marię i Pawła Baran; Michalinę Landwójtowicz; Stefanię Kałucką; Annę, Józefa i Stanisława

Bus. 97c/ Tadeusza Hajzera, Reginę Chrulską, Józefa Muchę, Bolesławę Sidorowicz, Pelagię

Nowaczyk, Jadwigę Kownacką, Jadwigę Heinze, Helenę i Ryszarda Kamińskich. Jerzego,

Janinę, Krystynę i Antoniego Kierulis; Janinę Jabłonkę, Stefanię i Antoniego Szemis, Edwarda

i Irenę Bogdankiewicz. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                        Rg

78                + 97d/ Eugeniusza, Halinę i Stefana Kozłowskich; Jana Markowskiego, Leszka Kicior, Mirosława Makowskiego, Romana Woźniewskiego, Ewę, Jerzego, Martę, Józefa, Marię i Jadwigę Marszelewskich; Marię, Józefa i Stanisławę Wesołowskich; Helenę i Piotra Neuman; Helenę i Władysława Kamińskich, Elżbietę, Zofię i Bogdana Romańskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                                                     Rg
79                + 98/ Jana, Mariannę, Jana, Stanisława, Władysława, Józefa, Annę, Stefana, Mariannę oraz

Czesława i c.r.  Rojków, Józefę, Stanisława Iwańczyków, Mariannę, Tadeusza Grzegorczyków,

Józefę, Wawrzyńca i c.r. Piechurskich, Olgierda Zienkiewicza, Macieja Błasiaka, c.r. Sułków, Zofię, Stanisława Biernackioch, dziadków, pradziadków oraz Blankę, Mieczysława, cr. Biernackich, Błońskich, Przywózkich, Wierzbickich, Paprockich, r-ców chrzestnych, Henrykę Miles, Roberta Góreckiego, Danutę Kukowską, Henryka, c r. Skupiów, ks. Tadeusza Dajczera, ks. Stefana Kornasa, o. Alojzego Dłużniewskiego Wszystkich w czyśćcu cierpiących             Rg

80                + 99/ Wacławę i Mariana Zawadzkich, Mariannę i Władysława Jabłońskich.100/ Mariannę, Jana, Jerzego Wochniak, Urszulę, Mieczysława Dziedzic, Jadwigę, Benedykta, Jana Górniak, Henriettę, Tadeusza Żurawskich, Monikę, Stefana, Tadeusza Grabowskich, Marię, Józefa, Henryka Górskich, sąsiadów i przyjaciół 101/ Krzysztofa, Stanisławę, Stanisława, Waldemara Sobiczewskich; Julię Dobek, Janina Biel, Wacława Bojanowskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                                                                   Rg
81                + 103/ Leokadię, Władysława Szumowskich, Mariannę Chmiel, Mieczysława Chmielewskiego,

Barbarę Dąbrowską, Halinę, Jerzego Kamienieckich, Janinę, Teresę, Jadwigę Alitoić, Józefę,

Edwarda Wincentego, Józefę, Jerzego, Kazimierza, Anielę, Andrzeja Babulewiczów, Łukasza

Glinkę, Johna Stocksa, Stanisławę, Stanisława Sokalskich, Zofię Dubej, Mariannę, Piotra,

Mieczysława, Marię, Zofię Papisów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                  Rg

82                + 102/ Marię i Franciszka, Annę Czuryk; Eugenię i Ludwika Mazur 104/ Stanisława i Mariannę,

I Wacława Fabjańscy; Teresę i Jerzego Bocianowskich 105/ Leona i Janinę Deska, Marka

Karolkowskiego, Bogdana Kołka, Mieczysława i Elżbietę Gotowiec, Mieczysława, Gabrielę Roguskich, Bronisława i Antoni Karalkowski 106/ Antoninę, Aleksandra Kostrzewa; cr. Suskich Stolarskich, Janinę Szmik, Waldemara Piątkowskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących     Rg

83                + 107/ cr. Lau i Koseckich, zm. Rodzeństwo 108/ Jerzego Rożnowskiego 109/ Ignacego i Czesławę Michalskich 110/ Marka, Emilię i Lucjana Balcerak 111/ Jerzego, Piotr, Barbarę, Apolonię, Stanisława, Jana, Macieja, Franciszkę, cr. Niedźwieckich, Annę, Bronisława, Mariana, Janinę, Stanisławę, Witolda, Stanisława, Franciszkę, Józefa, cr. Bobranów, Romana, Zenona, Teresę, Marka i cr. Węclewiczów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                         Rg
84                + 112/ Józefa, Ryszarda Matwiejczuk, Wandę Mańkowską, cr. Mastynów, Stelmachów,

Wyszogrodzkich, Cichockich 113/ Andrzeja i Adama Mańk 114/ Barbarę, Antoniego, Krzysztofa Dziwulskich, Bronisławę, Józefa Wrońskich, Krystynę Tylk, Piotra Rodziewicza. 115/ Józefa, Józefę, Jana, Janusza, Stanisława, cr. Kraśniewskich i Wołyńców

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                              Rg

 

85                + 116/ Mariannę, Józefa, Katarzynę, Wojciecha, cr. Wancerz, Ewę, Adama, Helenę, Szymona,

Krystynę, Tadeusza, Zbigniewa, Krzysztofa, cr. Stachowicz, Mariannę i Mikołaja Wikalińskich, Tadeusza, Stefana, Tadeusza, cr. Skrzypczyków, Romana, Różę, Klemensa, Michała, cr. Srokę, Mieczysława, Władysława Kępkę, Helenę, Zygmunta Branickich, Cecylię, Leszka, Marię, Kazimierza Lewickich, Władysława Zalewskiego, Jerzego Szczerbę, Jolantę, Romana Smolarczyk. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                         Rg

86                + 119/ Janusza i Alicję cr. Niedziałków, Michała i Annę Józefkiewczów, Michalinę, Stanisława,

Mariusza Bagińskich, Władysława i c.r. Kołodziejów, Kazimierza i c.r. Grochowskich, Irenę Romejko, Dominikę Żuk, Sławomira Chmielana, Daniela Wójcika, Tadeusza i c.r. Baryckich, Krzysztofa Dąbkowskiego, c.r. Kwiecińskich, Rajkiewiczów, Baranów, Dłużników, Bagińskich, Nogali, Praisów, Zdrojewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                          Rg

87                + 117/ Tadeusza Gontarczuka 118/ Marię i Czesława Boczkowskich 120/ Stanisława Koca, Tomasza i Mariannę Górskich 121/ Cr. Gorzelniawskich, Walczaków, Sadzyńskich, Wacholów 122/ Zofię, Jana, Wiesława oraz Annę i Józefa Byba. Józefę i Antoniego Gzik 123/ Józefę, Czesława, Henryka Śledziewskich, Jana i Władysławę Gotowiec, Mieć 124/ Tadeusza i Czesławę, Edwarda i Ryszarda Słowik, Joannę Miller, Janinę i Ingemana Hassona, Józefa Karpińskiego, Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                      Rg
88                + 125/ Stanisławę, Józefa Nagórka, cr. Nagórków i Kutesów 126/ Cr. Kardas, Kulawiec 127/

Jana Niszczota, cr. Niszczotów i cr. Roman 128/ Cr. Sobiegrajów, Parzuchowskich 129/ Zofię,

Krystynę, Zbigniewa, Bolesława Tymińskich, Eugeniusza, Annę i Leopolda, Stanisława

Boguckich 130/ Czesławę i Bronisława Krupa, Annę, Piotra, Henryka i Kazimierza Sulich,

Henrykę i Piotra Szymaniak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                               Rg

89                + 131/ Wacława, Edwarda, Stanisława Tymińskich, Stanisławę, Czesława Kazanowskich132/

Aleksandrę Ignacego, Antoniego, Aleksandrę i Tadeusza i c.r. Kobusów. C.r. Angielczyków 133/ Teresę i Mirka Putkowskich 134/ Cecylię i Stefana Stefaniak, Marcjannę i Andrzeja Bulik 135/ Janinę i Krzysztofa Nabiałkowskich 136/ Wiesława i c.r. Ufel, Suchockich, Sosnowskich 137/ Cr. Słowików, Marciniaków, Tchórzewskich, Popławskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących   Rg

90                + 138/ Cr. Wiechetek, Szulc, Kasiedczak, Maleszko 139/ Dorotę, Teresę, Czesława, Waśniewskich, Helenę i Wacława Wypych z rodziną, Feliksę i Edwarda Gera z rodziną, Franciszkę i Walentego Waśniewskich z rodziną 141/ Janinę i Józefa Kamińskich, Wincentego i Kajetana Florczuk, Kazimierza i Jana Sowińskich 143/ Henrykę i Władysława Nojszewskich, Henryka Gumiennego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                         Rg
91                + 140/ Antoniego oraz Piotra, Helenę, Jadwigę, Henryka, Mieczysława Michałowskich,  Zofię, Edwarda, Tadeusza, Hieronima, Malinę, Zofię, oraz Ewę, Zofię, Józefę, Emilię Grabowskich, Leokadię, Henryka, Eugenię, Janinę, Franciszka Zawisłowskich, , Jadwigę Manturzyk, Barbarę i Władysława Bąk, Mieczysława Nygrys 142/ Cr. Niewińskiech, Genowefę, Felicję, Andrzeja, cr. Lipowskich, Genowefę i Henryka, Bogdana Zajdenc, Wszystkich w czyśćcu cierpiących   Rg
92                + 144/ Hieronimę, Stanisławę, Mieczysława, Wiesławę, Danutę, Zofię, Stanisława i Cr. Błockich, Marię, Stanisława, Jana, Stanisławę, Kazimierza, ks. Tomasza, Reginę i Cr. Miłkowskich, Wiesława i Annę i cr. Grodzińskich, Henryka, Wiktorię, Zbigniewa, Henryka, Joannę, Konstancję, Stanisława i Cr. Krzyżanowskich, Marię, Pawła, Tadeusza i Cr. Czarkowskich, Stępowską Elżbietę, Marię, Tadeusza, Henryka, Stanisława, Konstancję, Piotra i cr. Niewiarowskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                  Rg
93                + 143/ Henrykę i Władysława Nojszewskich; Henryka Gumiennego 145/ Iwonę i Edwarda,

Edwarda i Stefanię Gmitrzuk, Stanisława i Czesław Miller, cr. Żelazowskich 146/ Cr. Staneta, Skolimowskcy, Kowalczyk 147/ Wandę, Kazimierza Malczewskich 148/ Helenę i Franciszka, Ewę i cr. Kosowskich, Maliszewskich, Józefa i cr. Woronowiczów, Klimowiczów

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                              Rg

 

 

94                + 149/ Józefa, Bolesława, Czesławę, Halinę Łapków, Mariannę Sosnowską, Józefa, Czesławę Suchockich 150/ Jana, Halinę, Grzegorza Kowalskich, Mariannę Szymańską, Agatę Wójcik 151/ Edwarda, Bolesławę, Franciszka Anusiewiczów, cr. Lebedyńskich, Kurjanowiczów, Sobków, Halinę, Józefa, Franciszka Truszkowskich, cr. Popławskich. 152/ Romana, Stanisława, Józefa Nowickich, Czesława, Annę Prędotów, Janinę, Józefa Kaczmarskich, Danutę Książek

Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                              Rg

95                + 155/ Leokadię, Wacława, Elżbietę, Stanisława i Halinę Kuczyńskich, Krystynę Kryśkiewicz, Genowefę, Józefa i Barbarę Dębek, Zofię i Władysława, Jerzego, Ewę i Romana Borys, Annę i Mieczysława Wójcik, ks. Jana Sikorę, Ks. Stanisława Kanię, Ks. Władysława Szymańskiego, ks. Ireneusza Korporowicza, Danutę Racką, Krystynę Żabę, Krystynę Grabską, Krzysztofa Tymińskiego. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                       Rg
96                + 153/ Cr. Zawistowskich, Walczuków, Żochowskich, Dębków, Jastrzębskich, Stańczuków, Rytlów, Bochenków, o. Alojzego, ks. Tadeusza Wołoszyna 154/ Leonarda i Elżbietę, cr. Wawrzonkiewiczów, Franciszka i Leokadię, cr. Sławińskich, Eugenię Ostalską, Reginę Rychter, Waldemara Głodowskiego 156/ Antoniego i Mariannę Cap, cr. Wąsowskich i Capów 157/ Aleksandrę, Stanisława, Janinę Stelmaszcyk, Dariusza Wójcika, Zygmunta, Krystynę Jerzego Wrońskich, Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                           Rg
97                + Helenę, Jana Antoninę i Antoniego Parcianych, Jana, Julię, Franciszka, Józefę, Stanisława i Marię Rzeszutków, Marię Krystynowicz, Kazimierza, Kazimierę, Mieczysława i Rajmunda Szulców, Eugenię, Bronisława i Jerzego Gillernów, Zofię, Józefa, Józefę i Leona Ranke.  Teresę, Marzenę, Andrzeja, Artura, Krzysztofa i Wojciecha. Wszystkich w czyśćcu cierpiących          Ks
98                + /17/Reginę, Mieczysława i c.r.  Szulęckich, Andrzeja Wicherskiego, c. r. Borowych./18/ Zofię, Adama, Andrzeja, Edwarda, Mariana, Artura, r. Paradowskich. /19/ Stefanię, Szczepana, Zdzisława, Eugeniusza Nienałtowskich, r. Nienałtowskich, Pachołek,  Soliwodzkich, Marię Hruszczowiec. /20/c. r. Smoszyńskich i Włodarczyków. /22/ Hannę, Bronisławę, Stanisława Misztal, Henryka Oleś, Mieczysława, Janinę Malesa. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.    Jg
99                + /21/ Danutę, Józefa, Aleksandrę, Szymona, Zygmunta, Annę Pieniak, Teresę, Mieczysława Michałowskich, Helenę, Jana, Adama, Halinę Piszcz, Zygmunta, Genowefę Ojdana, r. Pieniaków i Piszczów. /23/ Zbigniewa, Anastazję, Józefa Tabęckich, Genowefę, Jana Stańczak /24/Dariusza Parysa, Helenę, Kazimierza Łukasiewicz, Jadwigę, Edmunda Parys, Elżbietę Surdyn, Jadwigę Łukasiewicz oraz Elżbietę. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                     Jg
100            + /25/r. Gibczyńskich, Wytrykowskich, Wysockich, Potockich, Bagińskich, Rzyszkiewiczów, Jolantę, Bożenę i Mariusza. /26/ Mariannę, Waldemara Dąbrowskich, Agnieszkę, Ryszarda Kowalskich. /27/Edwarda, r. Rawa, Zofię, Franciszka Niegockich, Marka Andruszko, Krzysztofa, Józefa Brzezińskich, rodziców Wołujewicz, /30/ Zofię, Józefa Piekarus, Feliksę, Apolonie, Stanisława Pietruszka, Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                               Jg
101            +/28/ Zdzisława, r. Jagaś, Krystynę, Eugeniusza, Bogdana Knyt, Mariannę, Edwarda, Stanisława i c. r. Pamiętów, Jerzego Kucharskiego, Wiesławę Skłodowską, Waldemara Chudzik-Lipko. /29/ Wandę, Mieczysława Adamczyk, Annę, Adama Kardas, r. Adamczyk, Świniarskich, Salach, Przygodzkich. /34/ ks. Jana Decyka, rodziców Stefanię i Władysława, Stefanię Decyk, Janinę, Czesława, Jadwigę, Jana, Reginę, Tadeusza Rostków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.  Jg
102            +/31/ Genowefę, Wacława Brzostek, Reginę, Franciszka, Stanisława Pecura, Irenę, Stefana Michałowskich, Barbarę, Józefa Tyminskich, Tadeusza Sieradzkiego, Julię Ferenz, Kazimierza, Genowefę, Mariana, Mieczysława, r. Buców./32/Stanisława i Juliannę, Piotra i Zofię, Pawła Zgódka, Stanisława i Józefę, Ryszarda i Alinę Padzik, Tadeusza i Marię, Dariusza, Mirosława Wiechetek, Anatola Czajka, Wacława i Helenę, Ryszarda Rakowskich, Mariana i Irenę Smoter, Kaliksta i Wandę, Wiesławę, Aurelię Rudzińskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących      Jg

 

 

103            +/33/ Zdzisława, Sabinę, Wawrzyńca Pstrzoch, Stefanię i Aleksandra Gawrońskich, Annę, Czesława, Mariana Kowalików, Stefanię, Aleksandra, Henryka i Mariana Wardaków, Czesławę Lipińską, Kazimierę Antosiewicz, Janinę Kurek, Henryka Matusiaka, r.  Gawrońskich, Kurków, Wardaków, Kowalików i Gawronów. /36/ Krystynę, Zygmunta, Stanisława, Helenę Bulej, Michała Macyszyna, Annę i Pawła Mucha. Wszystkich w czyśćcu cierpiących         Jg
104            +/35/ Celinę, Kazimierza Rybak, Zofię, Andrzeja Prywata, r. Rybaków, Prywatów, Weronikę, Leonarda Golla, Irenę, Jana Kaczmarskich, Mariana Kucharskiego, Czesława Chabowskiego, Wacława Golla./37/ Teresę, Wiesława Mroczkowskich. /38/ Anielę Winko, Janinę, Mieczysława, Tadeusza Biernackich, Mariannę, Stanisława, Zdzisława Molskich, Stanisławę Lubowicką, Karolinę, Juliana Witeckich,  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                 Jg
105            +/39/ Annę, Antoniego, Teresę, Jerzego, Ryszarda Cholewińskich, Stefanię, Czesława, Bolesława, Stanisława Pankiewicz, Zofię, Bolesława Przygoda. /40/ Mariannę, Henryka, Stefanię, Adelę, Józefa Krasuskich, /41/ Jadwigę, Edwarda Facon, Renatę, Eleonorę, Józefa Piotrowskich, Mariannę, Edwarda Wojciechowskich, Zofię Biadun, Janinę, Henryka Skurka, Stanisławę i Stanisława Rola, Mariannę i Jana Kulik. Wszystkich w czyśćcu cierpiących      Jg
106            +/42/ R. Paderewskich, Przygodów, Roguskich, Lisów, Furs, Nowakowskich, Rogulskich, Czapskich, Gołębiewskich, Dąbrowskich, Chrupek, Szijer, Tryców, Szewczyk, Marka Fałdzińskiego, Włodzimierza Wieczorka, Julię Monfredini, Zofię Trojanowską, ks. Alojzego Dłużniewskiego, nauczycieli, pracowników, uczniów szkół w Zielonce. /43/ Zdzisława, Jacka, Janinę, Józefa Kur, Stanisławę, Franciszka, Tadeusza, Janinę Kierył, Stanisława, Felicję, Witolda, Zofię, Tadeusza Góźdź, r. Bogowicz, Petrilla, Wszystkich w czyśćcu cierpiących      Jg
107            +/44/ Waldemara, r. Jarczyńskich, Marię, Antoniego, r. Rabczyńskich, Elżbietę, Marka Traczyk, Ariela de Mur. /45/ Joannę, Antoniego, Józefa, r. Asztelów, Katarzynę, Marcina, Henryka, Marię, r. Giszczyńskich, r. Kocyków, Godlewskich, Kurowskich, Krzywiznów, Gosik, Andrzejczaków, Szymańskich, Bajerów, Ewę Śliwińską, Jerzego Małkiewicza, Adama Nowaka, zmarłe duchowieństwo, wszystkich cierpiących w czyśćcu,                                                                Jg
108            + /46/ Barbarę, Tadeusza, Stefana, Reginę, Stanisława, Anastazego, Jana Żerańskich, Jagodę Strok, Eugenię, Józefa, Wojciecha, Janusza, Tadeusza Dąbkowskich. /47/ Tadeusza, Jadwigę, Piotra Perlejewskich, Marię, Antoniego Pieniak, Jadwigę, Jana Dorotkiewicz, Stanisławę i Stanisława Pruskich, Stanisława Barańczuka, zm. Z tych rodzin./54/ Władysława, Janinę        Jg  Koziatek, r. Kurowskich, Augustyniaków, babcie i dziadków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących
109            +/48/ Andrzeja oraz rodziców Stefanię, Leona, Piórkowskich, Walerię, Jana, Mariannę, Eugeniusza Gosów, Stefanię, Franciszka, Jadwigę, Władysława, Bankiewiczów, Cecylię, Czesława, Tadeusza Kałuskich, Kazimierę, Leona, Andrzeja Piotrowskich, Jadwigę, Jana Bargielów, Antoniego Świderskiego, Annę Nawrot, Jerzego Tyszkiewicza /49/Andrzeja Zadrożnego, Henrykę, Antoniego, Leszka Drutkowskich, Genowefę Kucharską, Władysława, Jacka Zielińskich, r. Soliwodów, Zielińskich, Ziemaków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących    Jg
110            +/50/ Danutę, Ryszarda Kwiatkowskich, Halinę, Stanisława, Jerzego, Elżbietę Perlejewskich, Józefa Pisarskiego, Jana, Wandę Lorfing. /51/Tadeusza, Janinę, Edwarda Burza, Zofię, Józefa Kiljan, Jerzego Twardowskiego, Marię Dymowską, Władysławę Strzałkowską, Ewę Chojnacka, Zbigniewa, Barbarę, Grzegorza Gumowskich, Krzysztofa Pytel, Małgorzatę Kozłowską. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                            Jg
111            +/52/ Reginę, Józefa, Janusza, Alicję, Aleksandra, Aleksandrę, Józefę Stanisława, Antoninę, Michała, Danutę, Zdzisława r. Michałowskich, Pietrzaków, Karwackich, Laskowieckich, Rytelów. /53/Stanisława, Irenę, Jana, Zbigniewa, Henryka, Bronisławę, Stefana, Helenę, Aleksandra, Mariannę, Marcina, Annę, r. Zarembów, Szałkowskich, Charabinów, Ostrouchów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                                          Jg

 

 

112            +/55/ Halinę Grądzkę, Annę, Franciszka Romanowicz, r. Bubrzyków, Stanisławę, Zofię Wyszomirskie, r. Jurczaków, Lucynę, Mariana Grądzkich, Teresę, Annę Juzepczuk, Radosława Kuleszę, Jarosława Kamińskiego, Marka Wawrzonkiewicza, Celinę i Stanisława Rytel, Krystynę, Władysława Kacprzak. /56/Jana, Stanisława Pogonowskich, Mariannę, Franciszka Kur, Kazimierza, Jana, Adelę Bawół. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                Jg
113            +/57/ Annę, Czesława Prędota, Zofię, Stanisława Strzeleckich, Janinę Brewińską, Zdzisława Skoniecznego. /58/Weronikę, Bolesława, Mariannę Trojanowskich, Zofię Jakubowską. /59/Tadeusza Rackiego, Józefa, Janinę Cepowicz. /60/Stefanię, Bolesława, Czesława, Mieczysława, r. Grabowskich, Ryszarda Zycha, Irenę Łukomską, Lucynę, Kazimierza Stenckich, Irenę, Marka Mielniczaków. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                            Jg
114            +/61/ Tomasza, Alfreda, Eugeniusza Gorczyńskich, Irenę, Jerzego, Adama Sawickich, Stefanię Lipińską, Zofię, Józefa Szczęśniak. /62/Zofię, Stanisława, Józefa Ruszczyk, r. Dymarczyków i Szymczyków. /63/Jadwigę, Jana, Elżbietę Prasowskich, Marię, Mariana Kruk, Barbarę, Witolda Szymaniuk, r. Czubów, Kruków, Lewandowskich, Szymaniuków. /64/Czesławę, Sławomira i Jana Mikołajczyk, Genowefę, Mieczysława Kowalczyk. Wszystkich w czyśćcu cierpiących    Jg
115            +/65/ r. Słowików, Miodków, Maciołków, Chądzyńskich. /66/r. Wrońskich, Wałaszków, Rutków, Szewczaków, Ostrowskich. /67/r. Elertów, Bogusławskich, Choromańskich, Jamiołkowskich, Walterów, Jana Kopika. /68/Mariannę-Annę Gut, Wandę Kaniewską, Pawła, Piotra, Mariana Liwińskich, Daniela Gut. /69/ Eugenię, Kazimierza, Ryszarda Szmurło, Bolesława, Henryka, Andrzeja Kosińskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                         Jg
116            +/70/ Stanisława, Mariannę Biaduń, Stanisława, Marię, Edmunda, Jadwigę Biały, Zdzisława Dutkiewicza, Lecha, Bożennę Gerej, Ludwika, Feliksa Godlewskich, Henryka, Eustachię, Albinę, Teresę Łuniewskich, Witolda, Zdzisława, Janusza Sadowskich, Wiesława Woźnickiego. /71/r. Dąbrowskich, Kalinowskich, Porucznik. /72/ r. Sawickich, Astramowiczów, Badaszewskich, Stępniewskich, Dulewiczów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                   Jg.
117            +/73/ Mieczysława Bagińskiego, Janinę, Julię, Adama, Hieronima Wojkowskich. /74/Stanisławę, Bolesława, Teresę, Jadwigę, Zbigniewa Stępkowskich, Stanisławę, Józefa Jarząbek. /75/Józefa, Andrzeja, Helenę Druszcz. /76/Irenę, Henryka Jankowskich, Agnieszkę, Mariana, Zygmunta Pawlak. /77/ Grażynę, Tadeusza, Helenę, Józefa Wojtczuk, Barbarę, Artura Słowik./79/ Wiesławę Ługowską, Irenę, Mariana Marchewka. Wszystkich w czyśćcu cierpiących             Jg
118            +/78/ Stanisława, Antoninę, Władysława Tryniszewskich, Helenę, Józefa Sawickich./80/ Stefana, Mariannę Burzyńskich, Krystynę Skowrońską, Andrzeja Zadrożnego, Henrykę, Antoniego, Leszka Drutkowskich, Genowefę Kucharską. +/82/ Zofię, Stanisława Truchel. /83/Teodora, Kazimierę, Feliksę, Wojciecha Zimnowodzkich, Martę, Jana Okoń, Apolonię, Zofię Niezabitowskie, Teresę, Henryka Wróblewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących           Jg
119            + /81/Zofię Kurczab, Eugenię, Kazimierza, Staniosława, Helenę, Barbarę, Henryka, Antoninę, Pawła, Katarzynę, Józefa, Jana, r. Żuk, Halinę, Annę, Józefa, Romana, Władysława r. Neć, Franciszka, Marię, Franciszka r. Rogowskich, Katarzynę, Józefa, Władysława, r. Paluch, Janinę, Feliksa Krzemiendak, Anielę, Jana Parowicz, Jakoba, Dorli Schmid, Ritę, Alberta Ziegler. /86/ Kazimierza, r. Michalików, r. Bąkowskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                       Jg
120            +/84/ks. Jana Decyka, Stefanię, Władysława, Stefanię Decyk, Kamilę, Stanisława Przewoźnych, Zenona, Stanisława, Henrykę Mróz, Anastazję, Jana Wiechowskich, Aleksandrę Zawistowską, Antoniego Grzechnika. /85/Zofię, Stanisława Prędota, Kazimierę, Józefa, Mieczysława Piechotka. /87/Kazimierza Dobrzenieckiego, Genowefę, Stefana, Katarzynę, Jana Utkowskich, Bolesława, Jana Aftańskich.Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                Jg

 

 

121            + /88/ Mariannę, Stanisława, Ireneusza, Marka Niedźwieckich, Weronikę, Wacława, Romana Ławryk, Marka Nojbałer, Mirosławę Widłas. /89/Jana, Rozalię, Eugeniusza, Jana, Irenę, r. Szwajów, Pasiczów, Ładaszów, Zawistowskich, Grynczuk./90/ r. Szulc, Stanisławskich, Habrzyńskich, Wojtkowskich, Podbielskich, Kalinowskich, Hasny. /94/ Stanisława Rutkowskiego, Ewę, Marię Szczyrba.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                               Jg
122            +/91/ Stanisława, Aleksandra, Bronisławę Łuniewskich, Władysława, Władysławę, Jana, Stanisława, Aleksandra Solińskich, Juliana, Jadwigę Bielskich, Henryka, Reginę, Józefa Pruszyńskich. /92/Tadeusza, Jadwigę, Józefa, Franciszka, Eugeniusza, Zbigniewa Wyszomierskich, Mariannę, Jana, Aleksandrę, Stefana Pogorzelskich, Teresę, Józefa Gocal, r. Wyszomierskich, Zawadzkich, Ołowskich, Godlewskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących   Jg
123            +/93/ Ksawerego, Aleksandrę, Józefa Libudów, Annę, Jana, Stanisława Łukasiuków, Jadwigę, Witolda Skowrońskich, Franciszkę, Zygmunta, Tadeusza Mateusiaków, Jarosława Żukowskiego. /95/ Kazimierza, Janinę Krajewskich i zmarłych z ich rodzin. /96/Emilię, Stanisława, Piotra Kazimierza, Kosińskich, Zygmunta, Genowefę, Stanisława, Bronisławę, Antoniego, Rozalię Pruszyńskich, Szczepana, Hannę, Stanisława Grzesiak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących     Jg
124            +/97/ Jana, Władysława Ożarowskich, Leokadię Walejewską, Helenę, Arkadiusza Bożuta, r. Ożarowskich, Olendzkich, Piekutowskich, Rynkowskich. /98/Janinę, Kazimierza Skłodowskich, Stanisławę, Stanisława Olędzkich, Bolesława, Annę, Jana, Stefanię, Eleonorę, Jana, r. Olędzkich Skłodowskich, Murawskich, Moczulskich. /99/Bogusława, Leopolda, Hannę Gonstaw, Jana, Jadwigę Gierak, Antoniego, Reginę Masztalerz. Wszystkich w czyśćcu cierpiących              Jg
125            +/100/ Ks. Zbigniewa Kraszewskiego, Anielę, Wincentego Dzinkowskich, r. Jabłońskich, Wierciochów, Szusteckich, Kaczyńskich, Kulmów, Wąsiewiczów, Jędrzejewskich, Dąbrowskich, Jelonków, Popiełuszków, Białobrzeskich, Szulców. /101/Jerzego, Kazimierę, Ryszarda, Weronikę, Teofila Mańk, Adama, Lucynę, Czesława Frąckiewicz, Franciszkę, Walentego, Dorotę Waśniewskich, Apolonię Sobczak. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                     Jg
126            +/102/ Józefa, Stanisławę, r. Wilczak, Woźniaków, Borkowskich, Stanisława, Jadwigę Szydłowskich, r. Zająców, Szydłowskich, Królów, Strzelców, Bątruków, Żmudzińów. /103/Albinę, Ryszarda Sasin, Annę, Tadeusza Trojanek. /104/Józefa, Krystynę, Zdzisława, Jana, Hannę, Stanisława Powierża, Stanisława Sasina, Stanisławę Szwedek, /109/ Krystynę, Annę, Józefa Uszyńskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                               Jg
127            +/105/ Michała, Otylię, Wacława Zbrzeźniak, Jadwigę Szymczak, Juliannę, Maksymiliana Jarząbek, Jolantę, Zdzisława Rozbickich, Stanisława Susoła. /106/Zofię, Józefa Tryniszewskich, Alicję Jacka Błaszkiewicz, Helenę, Aleksandra Średnickich, Jana, Janinę, Tomasza Godlewskich, Janinę Dąbrowską, Leontynę, Tadeusza Skłodowskich, Jana Sitarskiego, Teresę, Jana Milewicz. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                     Jg
128            +. /107/Henrykę, Leokadię, Władysława Kokoszko, Annę, Mariana Boguckich, Anielę, Józefa Idziak. /108/ Krystynę, Tadeusza Janiaków, Józefę, Ignacego Roszkowskich, Lucynę, Stefana, Danutę Skibniewskich, Annę Bolszakow, Stanisława, Michalinę, Bolesława Szablistych. /111/ r. Bartkov, Bajdeckich, Dżulińskich, Matviienko, Iwonę, Edwarda, r. Gmitrzuków, Millerów, Żelazowskich.  Wszystkich w czyśćcu cierpiących.                                                                   Jg
129            +/110/ Zofię, Kazimierza Czapskich, Jana, Marię Furs, Józefa, Władysława, Bronisławę, Edwarda, Barbarę, Ewę, Dorotę, Emilię, r. Kaniewskich, Halinę, Mariana, Zbigniewa, Annę, Grzegorza, Bożenę, r. Miodek, ks. Stanisława, ks. Leonarda, Jadwigę, Marię, Anielę, Genowefę, Annę, Zofię, Józefa, Karola, Genowefę r. Czapskich. Wszystkich w czyśćcu cierpiących       Jg

 

 

 

130            +/112/ Stanisławę Brzeźniak, Alicję Sobiesiak, Elżbietę Kołakowską,  Bogumiłę Stankiewicz, ks. Piotra Urbanowskiego, Ks. Zbigniewa Jakubickiego, Ks. Marka Janickiego, ks. Stanisława Kucia, ks. Zbigniewa Wojciechowskiego. /113/Edwarda, Wiktorię, synów: Andrzeja, Mariana, Marcina, Zdzisława Wiśniewskich, Janinę, Aleksandra, syna Aleksandra Kopczyńskich; Tadeusza, Wiolettę Barzenc, Zofię Kicler,  Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                       Jg
131            +/114/ Jadwigę, Józefa, Bogdana, Michała Wojtkowskich, r. Wojtkowskich, Dołęgowskich, Kempistych, Annę, Feliksa r. Jaroszewiczów, Sabinę, Czesława r. Andrzejewskich, r. Woźniaków, Eugeniusza Olchawskiego, r. Olchawskich, Irenę Domka, Ewę Kubin, Marylę Zembrzycką, Cecylię, Andrzeja Czartoryskich, Jolantę Smereczańską, Małgorzatę Bąk. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                                                                 Jg
132            +/115/ Barbarę, Józefa, r. Jurczaków, Teresę Gurtowską, Halinę, Zdzisława, r. Borysów, Podporów, Borysiaków, Duniów, Anusiewiczów, Ochmanów, Hołujów, Wysków, Orzeszków, r. Zaleskich, Michalskich, Cieszkowskich, Orylów, Szczepaniuków, zmarłych sąsiadów. Wszystkich w czyśćcu cierpiących                                                                                             Jg.
133            1. Wojciecha, Zygmunta i c.r. Iwanowskich, Feliksa, Aleksandra, Stanisława, Barbarę, Henryka, Józefa i c.r. Krysińskich, 2. Kazimierza i c.r. Gocałów, Żebrowskich, Majewskich, Rajdyberdów, Wolińskich. 3. Władysława oraz Mariannę i Piotra Lewandowskich, Helenę i Jana oraz Czesławę Tadeusza Leona Jana Mieczysława Józefa i Czesława  c.r. Dolatowskich. 6. Jana, Czesława i Sławomira Mikołajczuków, Stanisława i Jacka Korejwo. Wszystkich w czyśćcu cierpiących  Mw
134            4. Szczepana, Martę i Józefa, c. r. Jóźwików, Stanisławę i Stefana i c.r. Cieplińskich, Aleksandrę  i Jana Magoń, z r. Sikorów, Andrzeja Błachnio, Barbarę i Krzysztofa Grądek, 5. Józefa Gontarczuka, Annę, Ireneusza i Grzegorza Olędzkich. 7. Apolonię, Bolesława Niedbała, Tadeusza Duszewskiego , Stanisława i Zenobię Radwan. 9. z r. Siekierków, Lubowickich, Żyłowskich, Szeleszyńskich, Angielczyków, Tomaszów i Hajduków.                                     Mw
135            8. Krystynę i Alfreda i c.r. Ochmanów, c.r. Kazimczuków, Bazylczuków, Polaków, Zielińskich Siemieniaków, Kondraciuków, Kozłowskich, Przetackich, Wróblów, Małeckich, Wadów, Tutowieckich, Krasnodębskich 10. Wiesławę Jóźwiak, Anielę Odzeniak, Franciszka Odzeniak oraz Helenę i Franciszka Jóźwiak. 11. Bożenę Stefana Adama Bogońskich, Bolesława Dąbrowskiego. 13. Jana oraz Zofię i Mieczysława Pawlak, Aleksandrę Sobck                        Mw
136            12. Gizelę Eligius Szydłowskich, Darius i Agatę Cebelińskich, Józefa Szydłowskiego, Ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka, Zofię, Wiesława i Hannę oraz Tomasza Antolaków. Wiesława i c. r. Bielickich, Aleksandra, Stanisławę Kuligowskich i c. r. Kuligowskich. 15. Jolantę Karczewską, Władysława Koncewicza, Zofię Podgórską, Czesławę Swinarską, Piotra Kamińskiego, Iwonę Pacholczyk, Teresę Bartel, Sabinę Jasionek, Jana Jasionek, Piotra Koncewicza.                    Mw
137            16. Tadeusza Stanisława Leokadię Bolesława i Teresę Olejarczyk; Aleksandrę Józefa i Józefę c. r. Szydłowskich, Karolinę i Kazimierza Śniadała, Kazimierza Gawrysia, Ryszarda Mańka, Annę Świderkównę, c. r. Olejarczyk, Szydłowskich, Gawryś, Mańk, Pogorzelskich, Śniadoła, Walędzik, Kalbarczyk, Szestawickich. 17. Antoniego i Franciszkę Zyśk, Tadeusza Moczulskiego, Kazimierza i Reginę Moczulskich, Mariana i Jadwigę Porzezińskich.                                      Mw
138            18. Czesława Sołtysiak, Zenona Cegiełka, Bronisława i Helenę Lewandowskich. 19. Teresę Sielanko, Teresę Barbarę Zdzisława Mieczysława Bożenę Bielerzewskich Janinę i Zbigniewa Łużnych, Aleksandrę Rogalińską, Elzbietę i Zbigniewa Mazur, Piotra Nagłowskiego, Bogdana Błaszczyka, Andrzeja Lesnick i Mirosława Spela. 20. Tadeusza Koltys , z r. Gryńczuków

21. Jana Gąsowskiego, Wincentego Mariannę Józefa i Różę Angielczyków.                           Mw

139            23. Agnieszkę, Marię i Władysława, Agnieszkę i Pawła, Jana, Janinę oraz Halinę i Tadeusza Obara, Macieja i Lilię Prandotów. Eugeniusza, Władysławę i Wacława oraz Dorotkę Suchockich, Marię i Wacława Skarżyckich, Janinę i Stanisława Gąsiorowskich, Marię Mazur, Mariannę i Jana Chrząszczyk, Krzysztofa Krawczyk, Krzysztofa Klukowskiego, Ireneusza, Marię i Józefa Kopeć, Wiesławę i Zygmunta Sikorskich, Helenę i Mikołaja Bracha,                                                   Mw
140            23 Sabinę Bogdana i Kazimierza Kwiatkowskich, Józefa Bokszwajder, Aleksandrę i Romana Jureczko, Zygmunta Klatkowskiego, Krystynę i Kazimierza Kurek, Sławomira i Stanisławę Prandota, Grażynę Woźniewską, Stanisława Wojtynę, Mariannę i Jana Kwiatkowskich oraz Władysława Baranowskiego. 22. Czesława Godlewskiego, Mariannę  Waldemara i Jana  Borawskich, Mariannę i Henryka Lewczuk, Teresę, Józefa i Honoratę Gocal.                         Mw
141            24. Jadwigę Pawła Andrzeja Zofię i Henryka Słomkowskich, Różę Tadeusza Jana Tadeusza Zdzisława Jakobschy. 25. Mieczysława i Ryszarda Zbiciak, Krystynę Rembelską, Jana Rułkowskiego Bronisławę Bernatowicz, Annę i Bolesława Lipowieckich. 30. Krystynę i Wacława Krawieckich, Zofię Grzymała, Marcina Wiśniewskiego, zmarli z r. Krawieckich i Zielińskich. 28. Witolda, Reginę Kot i c. r. Kotów, Leszczyńskich.                                        Mw
142            26. Elżbietę i Mieczysława, Zofię Aleksandrę, Jadwigę i Kazimierza Wielgat Waldemara, Anastazję Piotra Wiśniewskich, Mariannę Wawrzyńca Ignaca Izabelę Tadeusza Mariusza Teresę Władysława Franciszkę Barbarę Aleksandrę Mieczysława Janinę Danutę Stanisława Bogdana Magdalenę Tęc, Zofię Antoniego Edwarda, Jana, Mirosławę Kazimierza Goś, Stanisławę Kołodziej, Kazimierę Władysława Waszczuk, Janinę Leopolda Rutkowskich, Tadeusza        Mw Skarżyńskiego, Jerzego Kwietnia, z r. Sędków, Arkadiusza Tęczę, Natalię Stanisława Wrotniak
143            27. Zofię i Ryszarda Zalewskich, Kornelię Zygmunta Józefa Popowskich, Pelagię Eugeniusza Bolesława Dolnych, Eufrazynę Jana Topichów, Anielę Wacława Jana Wacława Halinę Zbyszka Zalewskich, Alę Nowak, Halinę Jana Świętochowskich Jana Prycha, Irenę Klemarewską, Ks. Bpa Jana Wieczorka, c. r. Glochów, Zalewskich, Kaczmarków, dzieci nienarodzone, 31. Mieczysława Stanisławę Kuźmów i Arkadiusza Kozioł                                                            Mw
144            29. Zofię Stanisława Janusza Choromańskich, Ludwikę Ignacego Rzepka, Jana Janinę , Janinę Cholewa, Marię Czesława Piotra Joniuk Krystynę Stanisława Dominikę Mirowskich, Czesławę Stanisława Adelę Stanisława Koców, Jana Józefa Felicję Kazimierza Ignacego Feliksę Niemyjskich, c. r. Rzepka, Cholewa, Koc, Żero, Niemyjskich. 34. Helenę Dąbrowska, Kazimierza, Tadeusza Dąbrowskich i Józefa Karczewskiego.                                                 Mw
145            32. Piotra Krzysztofa Poziemskich. 33. Irenę i Ryszarda Stelmaszewskich, Jana i Matyldę Słomskich. 35. z r. Stokowskich, Złotkowskich, Makowieckich, Sterio, Wojno, Niegowskich i Kerc. 36. Edwarda Krzeczkowskiego. 37. Czesławę Kazimierza Krzeczkowskich, Janinę Łukasik, Henryka Łukasik, Aleksandra Stanisławę Krzeczkowskich, Marię Rajmunda Stanisławskich. 38. Sofię Levkevych [Lewkiewicz]                                                                Mw
146            39. Różę Jana Kazimierza Marię Wiśniewskich, Zofię Stanisława, Józefa Stanisława Orzechowiczów, Natalię Józefa Rozumowskich, Jadwigę Skalską, Stanisławę Rąblewską, Aleksandra Kubus i Andrzeja Mikołajczaka. 41. Stanisława Jadwigę Dmochowskich, Janinę Stanisława Bożyk , Andrzeja Jana Zofię Aleksandra Gołota. 42. Tomasza Andryszczyka

43. z r. Koc, Rytel, Prokopiak, Lewczuk, Ilczuk.                                                                    Mw

147            40. Czesława Edwarda Pelagię Widłak Stanisławę Kazimierza Nowoszewskich s. Flarydę Kulig, Danutę Antoniego Daniela Zygmunta Weronikę Sawickich, Kazimierza Tomaszewskiego, Janinę Jerzego Dobrzyńskich, Wiesławę Leszka Parnowskich Kazimierę Ignacego Liszewskich Renatę Halinę Cibor, Zbigniewa Bednarczyk, Franciszka Janinę Annę Joannę Powierża, Eugenię Kołak i Bronisława Więckowskiego.                                                                           Mw
148            44. Annę i Józefa Bechta, Salomeę i Stanisława Durk Apolonię i Mariuszka Cieślińskich. Franię Węclewicz, Mariannę Szczepkowską i Arkadiusza Oliwierczuka. 45. Helenę Ignacego Klimczak, Annę Leona Stępień, Krystynę Kazimierza Polińskich i Władysława Małowiejskiego

46. Zofię Czesława Bieńkowskich, Henrykę Jana Borczon Aleksandrę Juliana Stanisława Rzewnickich, Grażynę Dzierzgiewicz, Aleksandrę Jastrzębską.                                            Mw

149            47. Czesława Siekierko, z r. Siekierków, Michalików, Olszewskich i Żyłowskich. 48. Jana i Władysławę Grzymałów. Eugeniusza Wiśniewskiego. 49. Józefa Józefę Wacława Stefana Jana Eugenię Felicję Rutkowskich Jana Gabrielę Tadeusza Kazimierę Jerzego Pietryków Teresę Henryka Cioków Mariannę Henryka Cherubińskich Tadeusza Barbarę Darius Borken-Hagen  Mw
150            50. Sabinę Wacława Bolesławę Krystynę Marię i Danutę Żukowskich Antoninę Stefana Annę Włockich. 51. Jadwigę Rajdmunda Annę Józefa Franciszkę Antoniego Gorzelany, Annę i Jana Miładowskich, Władysławę Kazimierza Stanisława Stanisławę Malinowskich, Annę Kazimierza Sosnowskich, Juliana Irenę Atamanik Marka Graf. 53. Stanisławę Stanisława Żukowskich Zofię Franciszka Niemyjskich, z r. Żukowskich, Niemyjskich, Żebrowskich.                                  Mw
151            52. Mariannę Jana Pyrdek Jadwigę Henryka Janusza Kryńskich. 54. Annę Słata, Mariannę Tadeusza Słata, z r. Bełków, Pniaków, Grabowskich, Rodaków, Ewę Kaczmarczyk.

55. Bronisławę Siedlik, Józefa Kowalczyka, Władysławę Pekal, s. Angelę Babiarz i s. Borgię Stala, z r. Szymczyków, Kowalczyków, Siedlików, Golonków, Kozłów, Pekalów, Łępickich, Szymańskich, Rudzików, Pupków, Orzołków, Wysockich.                                                       Mw

152            56. Jakuba Jadwigę Martę Ryszarda z r. Aniszewskich, Siergieja Olgę, z r. Szworak Annę Mikołaja Iwana Kacpra Horoszko. 57. Franciszka Zofię Jakuba Tadeusza Marię Tobołów, Tadeusza Stanisławę Biel, Henryka Biel, Stanisława Laskę, Emiliana Mariolę Michalskich

58. Jolantę Stanisława Adelę Kazimierza Witkowskich Janinę Stanisława Żabińskich Reginę Mariana Nejfeld Marka Dołkowskiego i Piotra Bolestę.                                                         Mw

153            59. Sławomira Zdzisława Franciszka Stanisława z r. Lewandowskich Teofila Zofię Joannę Tadeusza Stanisława, z r. Jarnieckich Irenę Andrzeja z r. Wocialów. 60. z r. Koców : Halinę Elżbietę Stanisława Stanisławę z r. Cyrkowskich : Mariannę Jana Stanisława Antoniego Janinę Józefa Mariannę, Janinę i Józefa z r. Czesułów, Reginę Mariannę z r. Kamzol. 62. Zofię Władysława Szymańskich, Annę Andrzeja Pazik Krystynę Władysława Stefaniak.                Mw
154            61. Helenę Zdzisława Józefa Bronisława z r. Kiełków i Rekusów, Aleksandrę Czesława z r. Kamińskich , Wiechowskich , Sudaków, Mieczysława Karolinę Czesława, Stefana Wacława Wandę Zdzisława z r. Mazurków i Gałązków, bliskich sąsiadów. 64. Zofię Stanisława Ewę Feliksa Janinę Stefana Albina Teresę Zdzisława Henryka Wacława z r. Szymańskich, Aleksandrę Władysława z r. Wocialów, Alicję Czesława Danutę z r. Daleczyńskich.                                Mw
155            63. Jadwigę Karwat, Anastazję Wacława Zofię Stanisława Henryka Ryszarda Zofię Franciszka Jerzego Nielipińskich Halinę Antoniego Józefa Warzyńskich Krystynę Lipińską, Reginę Jana Wyder, Halinę Adama Wodzickich z r. Kwiatkowskich Terlikowskich Kaczmarczyków Krasowskich. 66. Marię Mikołaja Stojanowyczów, Katarzynę Jana Patko Stanisławę Stanisława Żukowskich z r. Stojanowyczów, Żukowskich Patko Żebrowskich.                                       Mw
156            65. Jadwigę Karwat, Anastazję Wacława Zofię Stanisława Henryka Ryszarda Zofię Franciszka Jerzego Nielipińskich Halinę Zygmunta Dropia Zofię Antoniego Józefa Warzyńskich Krystynę Lipińską, Reginę Jana Wyder Halinę Adama Wodzickich oraz z r. Kwiatkowskich.

67. Stanisława Zarębe, Kazimierę Gordiejew Szczepana Stanisławę Zglińskich, Zbigniewa Moczulskiego, Janinę Stanisława Wiktorię Stanisława Zofię Teresę Gołaczewskich.              Mw

157            68. Władysławę Jedut, Jana Stanisława Władysława Marię Piechowską, Emilię Ryszarda Marchewka, Sylwestra Tadeusza Sławka Wieśka Leopolda Korzeniowskiego, Sławka Sobicińskiego. 69. Z r. Nowaków, Chińczów, Glinków, Kulczywskich Marię Sikorską

70. Czesławę Wojciecha Jana Kurpik z r. Trześniewskich : Marka Mateusza Jana Helenę. 76. Janinę Muzyka, Janusza i Grażynę Milewskich, Józefę i Stefana Kuźniarskich.                     Mw

158            71. Halinę Kazimierza Henryka Łuniewskich, z r. Wiśniewskich, Postlep, Godlewskich, Tymińskich, Tadeusza Bronisława Jana Tomasza Wacława Stanisałwa Łuniewskich Lucjan Jadwiga Łuniewscy Krystyna Jerzy Nowińscy Irenę Glinka -Nowak Henryka Glinak, Ryszarda Glinkę i Lucynę Wyszomierską. 73. Bogusława Zawadzkiego, z r. Zawadzkich, Gajdów, Łykowskich, Szczepańskich, wszystkich co zginęli w obozach koncentracyjnych.                 Mw
159            72. Jadwigę Wszołkowską, Marię Irenę Feliksa Stefana Stanisława Iwanowskich Bronisława Stanisława Jadwigę Wacława Wiesława Zenona Jarosława Wrzosek Eugenię Władysława Żachowskich Stanisława Waszczuk, Jana Uszyńskiego, Helenę Kubiak, Marka Anastazję Romualda Franciszka z r. Wyszomirskich, Waszczuków, Skorupków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 77. Bożenę Mariana Aleksandra Skarżyńskich.                                                        Mw
160            74. Stanisława Józefa Stanisława Tryniszewskich z r. Tryniszewskich, Józefa Lucynę Szelest Zdzisława Pakuła, Roberta Koczkodaj, Leona Roberta Twardziak Jerzego Łachacz, Halinę Ptaszyńską, Jana Waldemara Naszewskiego, Henryka Grzybak, Józefa Ruder, Jerzego Gregorek Zdzisława Okołotowicza, Jana Irenę Harędziak z r. Ziółkowskich, Pakułów, Dytkowskich, Gonstawów. 79. Władysława i Teodorę Grabowskich, z r. Grabowskich i Perkowskich.        Mw
161            75. z r. Figielskich: Zofię Mariana Pawła Jana Ignacego Stanisława Leszka Janinę Władysława Piotra Koziatek Marię Zenona Jezierskich Marię Ryszarda Jerzego Mirosława Niciszewskich Władysława Mariana Władysławę Kamińskich Stanisławę Edmunda Tylińskich Annę Lucjana Leona Niegowskich Marcina Głuszek , Paciorkowskich, Kan   76. Janinę Muzyka, Janusza Milewskiego, Grażynę Milewską, Józefę Kuźniarską i Stefana Kuźniarskiego.                       Mw
162            78. Janinę Władysława Składowskich, Halinę Michała Bochenek , z r. Zielonków

79. Władysława i Teodorę Grabowskich, z r. Grabowskich i Perkowskich. 80. Władysławę Wacława Szczepanik, Stefana Bogdańskiego, Bogdana Kępka, Mieczysława Pankiewic. 82. Jadwigę Wincentego Rostkowskich Barbarę Tomasza Wojciecha Krzysztofa Laskowskich Annę Andrzeja Stanisława Zofię Bronisława Jerzego , z r. Olszewskich i Gorczyńskich.                Mw

163            81. Urszulę Edwarda Radosława Mariannę Józefa Zuzannę Aleksandra Katarzynę Jakuba Kazimierza Wacława Feliksa Mariannę Bożenę Czesława Zdzisława Janinę Władysława Elżbietę oraz z r. Kamińskich, Gąsior, Bujnik, Bondarzewskich, Doniluk i Mróz. 83. Helenę Kazimierza Tadeusza Dąbrowskich , Józefa Karczewskiego. 84.Marię Kłopotowską, Stanisława Józefę i Jadwigę Lubowickich.                                                                                                 Mw
164            85. z r. Nowickich, Korzebow, Kochańskich, Fidurów, Wasiluk, Skoniecznych. 86. Mieczysława Kuźma, Stanisława Kuźma i Arkadiusza Kozioł. 87. Krystynę Andrzeja Bieńkowskich, Janinę Najbauer, Weronikę Adamczyk, Marka Najbauer. 88. Janinę Stefana Tkaczyk, Józefa i Józefę Pabian, Janinę Maksymowicz, Władysława Kaźmierczak. 89. Janusza, Eugeniusza Wyczołkowskich, Józefa Zofię Sałata Urszulę Filińską z rodzicami.                                      Mw
165            90. Sabinę Celinę Józefa Rafała Dąbkowskich. 91. Henryka Kokoszka, Władysława Magdalenę Jachacy. 92. Antoniego Stanisława Hilarego Tadeusza Waszczyk Stanisława Artura Mariannę Józefa Zaręba. 93. Jana Skłodowskiego, Stefanię Białą oraz z r. Skłodowskich. 94. Mariannę Tadeusza Wojciecha Aleksandra Panas Stanisława Kazimierę Szulborskich Stanisława Mazur , Stanisława Paszkiewicz. 97. Henrykę Marzewską, Józefę Osztawską.                                    Mw
166            95. Jana Hannę Kurowskich, Aleksandra Henryka Szwejkowskich, Stanisława Mariannę Kur Janusza Filipiak, dziadków i babcie z tych rodzin. 96. Lucjana Feliksa i z r. Wyszyńskich i Radziszewskich, Mieczysława i z r. Michalskich Jadwigę Józefa Ewę Alinę Zygmunta Reginę.

98. Jana Józefa Ryszarda Zygmunta Krystynę z r. Cabanów, Ignacego Krystynę z r. Sobotów, Helenę Anusiewicz, Edwarda Górskiego.                                                                                Mw

167            99. Irenę Hieronima Stanisława Tadeusza Kazimierza z r. Przestrzelskich. 100. Marię Aleksandra z r. Twardowskich, Gawrysiaków Zofię Janinę Borek, Ryszarda z r. Czerwińskich, Półtorak Marię Cytacką, Sławomira Romualda Jadwigę Lipscy. 101. Wacława Henryka Motel, Mariannę Franciszka Frąckowiak Józefa Adelę z r. Motel, Frąckowiak, Jodźwińskich. 102. z r. Waś. 103. Jana Białek, z r. Białków Gołębiewskich , Gajewskich.                                          Mw.
168            104. z r. Podgórskich, Żelazowskich, Pardów, Kluzików. 105. Janinę Kazimierza i Stanisławę Tadeusza Sikorów. 106 Jadwigę Franciszka Władysława i c. r. Twardowskich. Helenę Henryka Zofię Kazimierę Stanisława i c.r. Dobrogowskich. 107. Halinę i Mariana Bieńkiewicz

108. Antoninę Henryka Mieczysława Datman Mariannę Stanisława Skłodowskich.

109. Leokadię Wojciecha Kuntz, Krystynę Czesława Rudzińskich.                                        Mw

169            110. Jana Antoninę Franczak, Bronisławę Stefana Zaręba. 111. Janinę, Wenencjusza, Wojciecha Waś, Andrzeja Czyżewskiego. 112. Józefa Henryka Jana Stanisława Sylwestra z r. Winiarskich Jerzego Zygmunta Alinę Pękala. 113. Stanisława Marię Kopeć. 114. Jerzego Tyszkiewicza, Mariana Cudnego, z r. Cudnych. 115. z r. Wyszomirskich, Leokadię Konstantego Mierzejewskich Zofię Zdzisława Gołota.                                                                                 Mw
170            116. Janinę Piotra Zygmunta Godlewskich Annę Franciszka Władysława Helenę Wyszyńskich Sabinę Edwarda Oszman , Ilonę Pawlicką. 117. Mieczysława Jóźwik, Stanisława Mariannę Halinę Anuszkiewicz , z r. Jóźwiaków i Anuszkiewiczów. 118. Jadwigę Eugeniusza Zalewskich, Marię Mieczysława Jóźwickich, z r. Nowaków, Roszkowskich, Jóźwickich, Zalewskich. 124. Andrzeja Wacława Stanisława Laseccy Jadwigę Pawlak, Leokadię Świerszczkowską.           Mw
171            119. Stanisława Derewońko. 120. Jadwigę Plewnicką, Piotra Nasiłowskiego, Marcina Czarnak, z r. Ratyńskich, Plewnickich, Nasiłowskich, Falkowskich. 121. Jana Stefana Augustyniak, Franciszkę Mariana Pietrzak Czesława Kryśkiewicz i Apolinarego Włodarczyka. 122. Zygmunta Wójkowskiego, Wandę Mariana Bagniuk, Bronisławę Henryka Gawlik, Melanię Karola Latkowskich. 125. Wiesława Zofię Fabijańskich.                                                                    Mw
172            123. Wandę Józefa Zbigniewa Sobała Czesławę Andrzeja Genowefę Tadeusza Witkowskich Henryka Wrzosek, Alberta Wolfa, Genowefę Jana Pergół. 126. Bolesława Leokadię Eugeniusza Książek Jana Zofię Sobiescy Leokadię Niedźwiecką z r. Niedźwieckich, Książków, Lipko, Kowalczyk. 127. Ryszarda koziej, Genowefę Płudowską, Zdzisława Płudowskiego, Grzegorza Gwiazdowskiego. 128. z rodzin Jasionków, Kamińskich, Luchowskich, Witarowskich         Mw
173            129. z rodzin Koc, Dawidowskich. 130. Adelę Grzegorza Krućko. 131. Tadeusza Pawlaka, Jadwigę Włodek. 132. Janinę Stanisława Wacłowskich, z r. Benedykciuk, Wacławskich. 133. Mariana Zofię Zdanowskich, Annę Pogorzelską. 134. Władysława Gnatowskiego, z r. Busmow, Gnatowskich, Sznicińskich. 135. Tadeusza i Stanisława Manowskich, Reginę Mariana Nejfeld. 136. Stanisławę Józefa Nowickich, Jana Książak, o. Alojzego Dłużniewskiego                      Mw
174            137. Ewelinę Głomską, Barbarę, Tadeusza Kubiaków, Zalewskich, Leokadię, Stanisława Stęplewskich, Mariannę, Andrzeja Czekalskich, z r. Wojtczaków, Szematowicz, Urbańczyków, Dworczaków, Kubiaków, 138 . Kazimierza, Jadwigę, Wacława z r. Niegowskich, Janinę, Romana z r. Szymaników, Więchów, Kikołów.                                                                         Mw