Wszystkie Ogłoszenia

                                          XXI niedziela zwykła – 22 sierpnia 2021

 

  1. Zbliża się uroczystość beatyfikacji Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej z tej okazji ks. biskup Romuald kieruje do nas słowo. (poniżej)
  2. 26 sierpnia będziemy przeżywali parafialny odpust z racji Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Główna Msza święta będzie o 18.00. Będzie jej przewodniczył ks. Profesor Piotr Tomasik, który posługiwał w naszej parafii w latach 90. Po Mszy będzie agapa w ogrodzie za kościołem. Liturgia Pokutna przed odpustem będzie we środę o 19.30. Aby uzyskać łaskę odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przystąpić do Komunii Św. i odmówić modlitwę według intencji Ojca Świętego. Wszystkich chętnych do pomocy w organizacji uroczystości odpustowych zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek o 19.00 w Auli Św. Jana Pawła II.
  3. Parafialny Chór im. Józefa Gromali wznawia działalność. Próby będą w piątki o 19 w domu Katechetycznym począwszy od 3 września. Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia dobrego dzieła służącego pięknu naszych wspólnych modlitw i uroczystości.
  4. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do Medjugorje w dniach 13 – 20. 09 Koszt 600 zł i 230 euro. Zapisy z wpłatą złotówek oraz program pielgrzymki w zakrystii.
  5. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza do Torunia na 13 Dziękczynienie w Rodzinie w sobotę 4 września. Informacje i zapisy pod telefonami podanymi na tablicach ogłoszeń.
  6. W niedzielę 5 września Siostry Loretanki zapraszają na doroczne uroczystości odpustowe do Loretto. Natomiast w Otwocku-Świdrze będzie uroczystość 40 rocznicy poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Patronki Ruchu Szensztackiego. Szczegóły tych uroczystości są na plakatach w tablicach ogłoszeń.
  7. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

–  Paweł Bolesta, kaw. i Angelika Magdalena Gąsior, panna, oboje z par. tut. Zap. II

Jacek Wincenty Jarosz, kaw. i Agata Wojtczuk, panna oboje z par. tut. Zap. I

Rodolfo Antonio Lopes de Sousa, kaw i Natalia Pytel, panna, oboje z par. tut. Zap. I

Prosimy o modlitwę za tych narzeczonych. Kto wiedziałby o przeszkodach, zobowiązany jest powiadomić o tym w kancelarii parafialnej.

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Wielkimi krokami zbliżamy się do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która będzie miała miejsce w niedzielę 12 września 2021 r. Zapewne wiele serc przepełnia radość, że zostaną oni zaliczeni w poczet błogosławionych.

Diecezja warszawsko-praska – ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 1992 r. – wyrosła z dziedzictwa archidiecezji warszawskiej, której pasterzem był Prymas Tysiąclecia. Wiele miejsc na terenie naszej diecezji związanych jest w różny sposób z osobą Księdza Prymasa. Najbardziej znana jest Choszczówka – miejsce jego pracy, modlitwy i wypoczynku. Wypada również wspomnieć: parafię Kamieńczyk, skąd pochodzą rodzice Prymasa, a także gdzie są groby jego przodków, dom Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Fiszorze, gdzie Prymas kilkakrotnie przebywał na wakacjach i spotykał się z kard. Karolem Wojtyłą oraz macierzysty dom Instytutu Prymasowskiego w Warszawie przy ul. Marsa. Szczególną spuścizną jego pasterskiej troski o wiernych są 24 parafie naszej diecezji, które erygował kard. Wyszyński. Nasza wspólnota diecezjalna jest więc szczególnie zobowiązana, aby wyrazić Bogu wdzięczność za życie i posługę Prymasa Tysiąclecia.

Chciałbym zatem – już dziś – poprosić Was o włączenie się w duchowe przygotowanie do uroczystości beatyfikacyjnej. Księży Proboszczów proszę zaś, aby w dniach od 3 do 11 września poprowadzili w swoich parafiach Nowennę, w której zawierzymy duchowe owoce beatyfikacji. W kolejne dni tej Nowenny będziemy z bp. Jackiem modlić się w różnych parafiach, które erygował kard. Wyszyński.

Na czas wakacyjnego wypoczynku z serca Wam błogosławię, zawierzając to, co przed nami Bożej Opatrzności.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski