XXIII Niedziela Zwykła
Wszystkie Ogłoszenia

23 niedziela zwykła –6 września 2020
1. W tym tygodniu we wtorek święto Narodzenia NMP a w sobotę wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej i zwycięstwa Jana III Sobieskiego w 1683r.
2. W obliczu wielu ataków na rodzinę i małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, jest pilna potrzeba dania świadectwa prawdzie o godności osoby ludzkiej, małżeństwa i rodziny. Trzeba również pokazać, że większość społeczeństwa ma zdrowe myślenie i dać mocną przeciwwagę współczesnym prądom myślowym wrogim Ewangelii. Taką okazją jest Marsz dla rodziny organizowany w Warszawie 20 września. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
3. Taca za tydzień będzie przeznaczona na seminarium.
4. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na Radio Maryja oraz na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Za tydzień zbiórka ofiar na parafialną caritas.
5. Spotkanie dla rodziców dzieci z kl. 3, przygotowujących się do pierwszej komunii Św. będzie w następującym porządku: Szk.nr.1 w poniedziałek 21. 09; Szk. nr.2 we środę 23.09; Szk.nr.4 we czwartek 24.09. o godz. 19.00 w Auli Św. JP II
6. Sklepik parafialny poleca nowe wydanie albumu Cud nad Wisłą Jana Wysockiego i Jana Żaryna, książki Ks. Pawlukiewicza, Bpa. Zawitkowskiego i Ks. Dolindo. Zachęcamy również do korzystania z prasy katolickiej.
7. Małżonków pragnących inwestować w swoje życie małżeńskie i rodzinne na fundamencie wiary i z pomocą Maryi, zapraszamy na spotkanie dla rodzin w Ruchu Szensztackim 10 września o godz. 17.00 w domu Św. Józefa.
8. Na naszym cmentarzu jest sporo zarezerwowanych miejsc, na których nie ma jeszcze pomnika. W wielu przypadkach nie wiadomo, kto dzierżawi to miejsce. Ponieważ prowadzona jest inwentaryzacja grobów na cmentarzu, prosimy zarządzających pustymi placami o kontakt w kancelarii, w celu weryfikacji prawa do korzystania z danego miejsca. Dziękujemy tym, którzy już to uczynili. Prosimy również o zadbanie o najbliższe otoczenie swoich grobów poprzez systematyczne usuwanie chwastów i samosiejek drzew i krzewów. Szczególnie agresywną rośliną jest rdestowiec, który w wielu miejscach cmentarza się rozrasta. Prosimy również o usuwanie ławek, które stoją na środku alejki i zastąpienie ich ławkami przenośnymi. Pragniemy również odnowić, postawiony przez Ks. Abramskiego krzyż, przy którym gromadzili się wierni na wspólną modlitwę na cmentarzu. Kto chciałby uczestniczyć w pracach remontowych lub złożyć ofiarę na ten cel, niech się zgłosi do ks. Proboszcza po 19 września.
9. Dziękujemy za wpłaty na konto parafialne oraz ofiary na nowe ławki w kościele.
10. Biblioteka parafialna zachęca do korzystania z bogatego zasobu naszego księgozbioru – codziennie, w dowolnym indywidualnym terminie po telefonicznym umówieniu się. Numer telefonu jest podany na drzwiach biblioteki. Od września zapraszamy także w niedziele od godz. 10,00 do 13,00.
11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce poszukuje kilku nowych pracowników. Szczegóły na plakacie w tablicy ogłoszeń i w zakrystii.
12. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
– Krzysztof Węgłowski, kaw. z par. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie i Aneta Wiśniewska, panna z par. tut. Zap. II
– Mariusz Rafał Rytwiński, kaw. i Monika Słaba, stanu wolnego, oboje z par. tut. Zap. I
– Arkadiusz Biały, kaw. z par. Św. Hieronima w Warszawie i Agnieszka Żochowska, panna z par. tut. Zap. I
Prosimy o modlitwę w intencji tych narzeczonych, kto zaś wiedziałby o przeszkodach, zobowiązany jest do powiadomienia o tym w kancelarii parafialnej.