VI Niedziela wielkanocna
Wszystkie Ogłoszenia

6 Niedziela Wielkanocna – 26 maja 2019
1. Diakon Sylwester Bryska, który praktykował w naszej parafii od października, przyjmie święcenia Prezbiteratu w sobotę 1 czerwca. W związku z tym kancelaria w tym dniu będzie czynna tylko do godz. 9.00. Mszę prymicyjną w naszej parafii Ks. Sylwester odprawi w niedzielę 9 czerwca o 13.00.
2. List biskupów w związku z problemami poruszonymi w filmie braci Sekielskich jest na tablicach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej. (tekst poniżej)
3. Dziś o godz.16.00 w Parku Dębinki będzie kolejne spotkanie Ewangelizacyjne.
4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca. Nocne czuwanie rozpocznie się Mszą o 21.00. Od 23 do 24 będzie skrutacja Pisma Św. Nabożeństwo pierwszosobotnie w sobotę po Mszy o 7.30. Ks. Paweł chorych odwiedzi tydzień później tj. w sobotę 8 czerwca.
5. Za tydzień będziemy przeżywać Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności w Warszawie. Szczegóły na plakacie. W tym dniu zbieramy do puszek ofiary na budowę Świątyni Opatrzności – wotum Narodu Polskiego za dar wolności.
6. Zapraszamy do udziału w czuwaniu przed zesłaniem Ducha Świętego 8 czerwca od godz. 20.00. Będzie specjalne nabożeństwo 7 darów Ducha Świętego, Msza Św, i śpiew Akatystu.
7. Sakrament Bierzmowania będzie udzielony naszej młodzieży dnia 6 czerwca podczas Mszy o 18.00 sprawowanej przez Ks. Biskupa Marka Solarczyka. Spotkanie dla rodziców tej młodzieży będzie w poniedziałek 27 maja o 19.00 w Auli Św. JP II.
8. Wdzięczni Panu Bogu za życie i pracę Pana Józefa Gromali, zmarłego w 1995 r. organisty tutejszej Parafii, który był również wychowawcą młodzieży i nauczycielem muzyki, śpiewając przed laty w scholii dziecięcej i zespole młodzieżowym, dziś jako dorośli wychowankowie pragniemy śpiewem uczcić jego pamięć. Zapraszamy do udziału we Mszy dziś o godz. 13.00, a po Mszy na krótki koncert.
9. Zapraszamy na Wieczór Wspomnień w formie prezentacji multimedialnej o Ojcu Alojzym Dłużniewskim dziś po Mszy wieczornej do Auli Św. Jana Pawła II. Będzie również pokaz slajdów z Nowej Gwinei, gdzie Ojciec był na misji.
10. Małżonków pragnących inwestować w swoje życie małżeńskie i rodzinne na fundamencie wiary i z pomocą Maryi, zapraszamy serdecznie na spotkanie dla rodzin z Ruchu Szensztackiego, w sobotę 1 czerwca 2019 r. o godz.11:00 w salce Domu Katechetycznego.
11. Słuchacze Warszawsko-Praskiej akademii Wiary w Zielonce są zaproszeni na wykład o dziedzictwie nauczania Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz koncert jubileuszowy na UKSW w najbliższy poniedziałek o 16.00.
12. Starosta Wołomiński zaprasza do pałacu w Chrzęsnem na rekonstrukcję historyczną o Polskiej Husarii i inne atrakcje w dniach 1 i 2 czerwca. Szczegóły na plakatach w tablicach ogłoszeń.
13. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Maksymilian Maria Kulczycki, kaw. z par. tut. i Magdalena Anna Jamka, panna z par. Opatrzności Bożej w Wesołej. Zap. II
Adrian Tomasz Stępień, kaw i Zuzanna Luiza Przekopiak, panna, oboje z par. tut. Zap. II
Mateusz Marcin Kozanowski, kaw. z par. tut. i Katarzyna Rybak, panna z par. Św. Stanisława w Postoliskach. Zap. II
Łukasz Szczypiński, kaw. i Aleksandra Terenowska, panna, oboje z par. tut. Zap. II
Łukasz Grzegorczyk, kaw. i Agata Sara Mrozik, panna, oboje z par. tut. Zap. II
Adam Gołębiowski i Julia Gołębiowska z d. Kidziun, w związku cywilnym, z par. tut.. Zap. II
Kamil Kluziak, kaw z par tut. i Tatsiana Kanash, panna z par MB Loretańskiej w Warszawie Zap. I
Łukasz Zalewski, z par tut i Renata Sroka, z par. Przemienienia pańskiego w Woli Zarczyckiej, oboje stanu wolnego, Zap. I
Krzysztof Boruta, kaw. i Monika Dorota Rzeczkowska, panna, oboje z par. tut. Zap. I
Prosimy o modlitwę za tych narzeczonych. Kto zaś wiedziałby o przeszkodach, zobowiązany jest powiadomić o tym w kancelarii parafialnej.

 

 

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Słowo biskupów do wiernych
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza
(Mk 9, 42)
Drogie Siostry i drodzy Bracia!
W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.
Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).
Głęboko tkwią w nas wykrzyczane słowa świadectwa osoby pokrzywdzonej, iż Chrystus nie krzywdził dzieci. „To [co ksiądz zrobił] naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Ja do tej pory mam koszmary. Cały czas jest to we mnie” – tak powiedziała w filmie w czasie konfrontacji z oprawcą 39-letnia Anna, przed laty 9-letnia uczennica. I drugie świadectwo, przekazane w artykule napisanym przez dorosłego dziś mężczyznę: „Nie mam żalu do Kościoła. Wiem, że skrzywdził mnie nie [cały] Kościół, lecz konkretna osoba. Nie wiem, czy ktokolwiek z przełożonych cokolwiek o tym wiedział. Ale martwi mnie, że tacy jak ja, pozostają poza kościelną sferą uwagi”. Obydwa wyznania są wstrząsające – to nigdy nie powinno się było wydarzyć. 1. Świadectwo cierpienia Wielu z nas obejrzało film „Tylko nie mów nikomu”. Ten dokument, to przede wszystkim wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych. Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia. Każdy, kto jest wrażliwy, poznając losy osób pokrzywdzonych, odczuwa ból, wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali.
Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom.
Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów Chrystusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mk 9,42). „Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7). 2. Wrażliwość Wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jako społeczność, musimy stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania wobec duszpasterzy i biskupów.
Wyznania pokrzywdzonych przynaglają nas, biskupów, ale i wszystkich ludzi dobrej woli do większego wyczulenia na zagrożenia; do większej wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym. Zarówno niebezpieczeństwa, jak i konieczność wsparcia dotyczą każdego środowiska, nie tylko kościelnego, ale i rodzin, szkół, klubów sportowych i wielu innych grup. Sytuacje życiowe pokrzywdzonych skłaniają do szybszego i skuteczniejszego pomagania im. Oni potrzebują wielkiej wrażliwości i wsparcia, by odnaleźć równowagę życia.
Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych. W każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. Chcemy wspierać pokrzywdzonych od początku tej drogi w podjęciu kroków potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy.
Przyjmujemy z wdzięcznością nowe motu proprio papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty nakazuje zgłaszanie takich przestępstw i przewiduje poważne kary dla przełożonych, którzy zaniedbywali swoje obowiązki chronienia owczarni Chrystusowej. Pamiętamy też o tym, że według zawartych w tym dokumencie nowych norm prawa kościelnego nikogo przy zgłaszaniu przestępstwa nie wolno zobowiązywać do milczenia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te zgłoszenia w instytucjach kościelnych przebiegały ze współczuciem i z jak największą wrażliwością oraz w poczuciu bezpieczeństwa dla każdej osoby i jej dramatu. Będziemy też nadal zgłaszać przestępstwa państwowym organom ścigania.
Wielu duchownych i świeckich pracuje z osobami, które odważyły się powiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach. Nie rozgłaszamy tego, ponieważ szanujemy ich prawo do prywatności. Być może sami zdecydują się o tym głośno mówić. Reakcja najbliższego otoczenia rzadko niestety opiera się na życzliwości i wrażliwości. Często jest okrutna, bezmyślna i bezlitosna, czasem pełna wyrzutów, przez co nam wszystkim potrzebna jest zmiana mentalności, by osoby poszkodowane w dzieciństwie lub młodości w delikatnej sferze seksualności były chronione i wspierane.
3. Odpowiedzialność
Zwracamy coraz większą uwagę na wychowanie w seminariach i kształtowanie osobowości przyszłych księży. Nie chcemy dopuścić, aby w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom i przyrzeczeniom. Ponadto, od sześciu lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powołany przez Konferencję Episkopatu Polski organizuje wraz z zespołem współpracowników Centrum Ochrony Dziecka liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Przygotowujemy w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych także system zapobiegania; ma on pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Chcemy, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem we wszystkich środowiskach.
W tym kontekście w szczególny sposób doceniamy pracę zdecydowanej większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii gorliwie i ofiarnie służą Bogu i ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich posługę, przesłoniły nam grzechy konkretnych osób. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej nie przenośmy też win konkretnych osób w sutannach na wszystkich księży. Tych czynów dopuścili się konkretni ludzie i oni powinni zostać ukarani za swoje czyny. Wesprzyjmy w tych trudnych chwilach kapłanów pracujących z poświęceniem, by nie utracili zapału i otrzymali umocnienie ze strony wiernych świeckich.
Wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli jednoczymy wysiłki w rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwom. Prosimy o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Prosimy o pomoc w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by wszystkie placówki prowadzone przez Kościół stały się domami bezpiecznymi, wyznaczającymi najlepsze standardy ochrony dzieci. Taki sam apel kierujemy do odpowiedzialnych za ruchy katolickie i organizacje młodzieżowe. Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi wobec dzieci i młodzieży, a także wobec osób pokrzywdzonych.
Zakończenie
Nasze słowo do wszystkich ludzi dobrej woli kończymy modlitwą do Ducha Świętego:
Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.
Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,
lecz zgromadzeni w imię Twoje.
Przyjdź do nas i bądź z nami,
Racz obmyć nasze serca
i naucz nas, co mamy czynić,
dokąd mamy zmierzać,
Powiedz, co mamy podjąć,
abyśmy wsparci Twoją mocą
Tobie zdołali podobać się we wszystkim.
(św. Augustyn)
Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty kościelne, upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi,
aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich. Podpisali:
Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 22 maja 2019 r.