Dobra informacja
Wszystkie Ogłoszenia

Mamy dziś do przekazania dobrą informację. Ksiądz proboszcz podpisał właśnie umowę dotacyjną na renowację parafialnego ogrodu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace ruszą już niebawem.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Zielonka poprzez udostępnienie lokalnej społeczności i turystom zmodernizowanego ogrodu, zlokalizowanego w granicach administracyjnych gminy, pełniącego funkcję zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, obejmującego ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

Zadanie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu „OdNowa w ogrodzie – modernizacja terenu zieleni, obejmująca wykonanie i udostępnienie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, na obszarze Miasta Zielonka”.