Ogłoszenia XXVIII Niedziela Zwykła
Wszystkie Ogłoszenia

                              28 Niedziela Zwykła– 15 października 2017

 1. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na naszą parafialną Caritas.
 2. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. W naszej parafii odbędzie się nabożeństwo w intencji dzieci zmarłych przedwcześnie. Zapraszamy dziś po Mszy św. wieczornej.
 3. Jutro /w poniedziałek 16.10 / o 18.00 będziemy się modlić w intencji naszej ojczyzny za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II. Każdego 16 dnia miesiąca będziemy się modlić w tej intencji. Modlitwę będą animowały różne grupy parafialne. Po Mszy będzie krótka konferencja i fragment poezji Św. Jana Pawła II. Zapraszamy.
 4. Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych codziennie o 17.15. Od poniedziałku do piątku ze szczególnym udziałem dzieci.
 5. W tym tygodniu są spotkania dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii Św. We wtorek szk. Nr.2, we środę Szk. Nr. 1 i SAT. O 19.00 w Auli Św. Jana Pawła II
 6. Przyjmujemy już imiona zmarłych na parafialne wypominki. Modlitwa za zmarłych będzie przez cały rok na każdej Mszy św. oraz w trzecią niedziele miesiąca na Mszy o 18.00. Kwadrans przed tą Mszą czytamy fragment wypominek a modlimy się za wszystkich poleconych naszej modlitwie.
 7. W przyszłą niedzielę, 22 października w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Łukasińskiego odbędzie się XV Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 mszą święta. Przewidziany jest także posiłek, koncert,  gry, konkursy, zabawy, parada Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci i finałowy Apel przy krzyżu harcerskim w parku miejskim. Organizowane od piętnastu lat w rocznicę śmierci Ani Szałaty spotkania odbywają się pod stałym patronatem Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji. Serdecznie zapraszamy niepełnosprawne dzieci i ich opiekunów z naszej parafii.
 8. Przy wyjściu z kościoła są listy na których możemy złożyć swój podpis z adresem i numerem pesel pod obywatelskim projektem ustawy o zakazie aborcji względem dzieci nienarodzonych, które są chore lub podejrzewa się u nich choroby. Im większa liczba podpisów, tym większa szansa by wreszcie zatrzymać przelewanie niewinnej krwi bezbronnych dzieci
 9. Grupa Modlitwy Głębi zaprasza na modlitwę w ciszy we środy o 19.30 w dolnym kościele.
 10. Spotkanie dla osób chętnych do pomocy w dekoracji kościoła kwiatami będzie dziś o 19.30 na plebanii.
 11. W szkole Nr.2 jest prowadzona zbiórka makulatury na cele misyjne. Można włączyć się w tę akcję przynosząc makulaturę w tym tygodniu do domu katechetycznego.
 12. Katecheza Chrzcielna dla rodziców i chrzestnych jest raz w miesiącu w trzecią niedzielę o 12.30 w domu Św. Józefa.. Planując datę chrztu dziecka planujmy również udział w katechezie. Spisanie aktu chrztu w kancelarii winno być po odbyciu katechezy.
 13. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

 – Adam Jakub Dąbrowski, kaw i   Renata Piotrowska, panna, oboje z par. tut. Zap. II

Prosimy o modlitwę za tych narzeczonych kto zaś wiedziałby o przeszkodach zobowiązany jest powiadomić o tym w kancelarii parafialnej.