Jerycho Różańcowe – 19 – 25 marca AD 2014
Wszystkie Ogłoszenia

W KOŚCIELE PARAFIALNYM MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W ZIELONCE
W INTENCJACH:
Tryumfu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na całym świecie.
*
O błogosławieństwo dla Ojca Św. Franciszka i Benedykta XVI .
*
O wypełnienie Woli Bożej przez całe duchowieństwo
i wszystkich wiernych w Kościele Katolickim.
*
Dziękczynnej Panu Bogu za dar „Jerych Różańcowych”, z prośbą o dary Ducha Świętego dla Ks. Abpa Henryka Hosera,
Bpa Marka Solarczyka i ich współpracowników.
*
O odrodzenie i rozwój Ojczyzny Polski i całego Narodu Polskiego.
*
Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy Narodu Polskiego z prośbą o powstrzymanie błędnych ideologii.
*
O rozwój duchowy i materialny
gminy Zielonka i całego powiatu wołomińskiego.

Rozpoczęcie – 19.03.2014. Msza Święta o godz. 18.00
Zakończenie – 25.03.2014. Msza Święta o godz. 18.00

PROGRAM RAMOWY:
00.00-00.30 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.
00.30-02.30 Różaniec, cicha adoracja (Apostolat Maryjny).
02.30-03.30 Nabożeństwo do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości.
03.30-05.30 Różaniec, godzinki (Siostry Dominikanki).
05.30-06.30 Jutrznia (Neokatechumenat).
06.30-08.00 Msze Święte.
08.00-09.00 Różaniec (Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Grupa Charytatywna).
09.00 -10.30 Różaniec do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny (Grupa modlitewna Apostolstwa Patronki Dobrej Śmierci).
10.30-11.30 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.
11.30-12.30 Różaniec (Totus Tuus).
12.30-14.00 Różaniec (Żywy Różaniec).
14.00-15.00 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.
15.00-16.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
16.00-17.00 Różaniec (Grupa Ojca Pio).
17.00-17.30 Różaniec dzieci.
17.30-18.00 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00-19.00 Msza Święta.
19.00-19.30 Różaniec (Ministranci, lektorzy).
19.30-20.30 Różaniec (Koło Przyjaciół Radia Maryja).
20.30-21.30 Różaniec (Akcja Katolicka).
21.30-22.30 Różaniec (Domowy Kościół, Oaza Młodzieżowa).
22.30-23.00 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.
23.00-24.00 Różaniec (19, 21, 23 – Domowe Ogniska Miłosierdzia; 20, 22, 24 – Róże Różańcowe, Margaretki, Ogrody Maryi).

Uwagi:
• W piątek 21 marca Droga Krzyżowa o godz. 17.30, 18.30, 19.30.
• W niedzielę 23 marca Msze Święte o godz. 7.00, 8.45, 10.00, 11.30, 13.00, 14.00, 15.30, 18.00. Gorzkie żale o 17.15. Po Mszy Św. wieczornej film „Ja Jestem”.
• We wtorek 25 marca w czasie Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się XVIII Przyrzeczenie Duchowej Adopcji dziecka poczętego.