61 Światowy Dzień Trędowatych
Wszystkie Ogłoszenia

„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.”
Mk 1,40

Ustanowiony z inicjatywy Sługi Bożego Raoula Follereau, Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia całemu światu, że w najuboższych rejonach świata żyją i cierpią ludzie dotknięci najstarszą i najstraszniejszą chorobą, jaką zna ludzkość. Od blisko trzydziestu lat ta groźna choroba zakaźna jest uleczalna. Kilkanaście milionów chorych na trąd zostało wyleczonych. Ale do całkowitego wyeliminowania tej groźnej choroby jest jeszcze daleko. Każdego roku pojawia się ponad 200 tys. nowych przypadków. Dlatego po raz kolejny w ostatnią niedzielę stycznia przed kościołami na całym świecie zbierane są pieniądze na rzecz ośrodków dla trędowatych. (…) Należą do nich fundacje, stowarzyszenia i ośrodki noszące imię Raoula Follereau. Podstawowe leki na trąd zapewnia OMS, ale potrzebne są środki na utrzymanie i rozwijanie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych, formację personelu medycznego, opiekę nad trędowatymi i ich rodzinami. Potrzebne są także środki na rozwijanie badań naukowych nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia, które pozwoliły by w najbliższych latach całkowicie wyeliminować trąd.
Każdy z nas może za Chrystusem powiedzieć: „Chcę, bądź oczyszczony” wspierając modlitwą i ofiarą tych, o których bogaty świat dawno zapomniał.

dr Kazimierz Szałata – prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau