Różaniec Święty w naszej parafii
Wszystkie Ogłoszenia

Różaniec Święty w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce

codziennie:

godz. 8.00 – (piątek godz. 7.30)

godz. 17.15 – (niedziela godz. 17.00)

Modlitwa na rozpoczęcie

Wszechmogący Boże, w łączności ze wszystkimi Aniołami i Świętymi w Niebie ofiarujemy ten Różaniec na wieczną cześć i chwałę Twoją, Boże w Trójcy Jedyny oraz uwielbienie Niepokalanej Dziewicy, Bogarodzicy Maryi ufając w Jej przemożne orędownictwo.

Czcigodna Dziewico, Zwycięska Pani nieba i ziemi, na imię której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca Świętego – wstawiaj się za nami. Za wysłuchanie próśb naszych dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący. Bądź uwielbiony na wieki. Amen.

Intencje Różańca Świętego:

1. Za Papieża i w Jego intencjach

2. O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz we wszystkim wypełniła Wolę Bożą

3. O zwycięstwo Krucjaty Różańcowej w naszej Ojczyźnie

4. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów narodu

5. O rozwój kultu i adoracji Najświętszego Sakramentu

6. Za wszystkich kapłanów, szczególnie kapłanów naszej parafii, ks. egzorcystę i jego posługę

7. O pogłębione przeżywanie Sakramentu Pokuty i Pojednania dla spowiedników i spowiadających się

8. O nawrócenie grzeszników, zwłaszcza zatwardziałych, uwikłanych i zniewolonych przez zło

9. O obronę życia dzieci poczętych

10. O błogosławieństwo Boże, opiekę Niepokalanej, łaskę otwarcia na Dary Ducha Św. i Jego prowadzenie dla dzieci i młodzieży

11. O pogłębienie katolicyzmu i rozwój ducha polskości w rodzinach

12. O rozkrzewienie Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca i tryumf Niepokalanego Serca Maryi

13. O Miłosierdzie Boże dla konających i dusz w czyśćcu cierpiących

14. O łaskę przeżywania cierpień w łączności z Panem Jezusem i Matką Bożą Bolesną dla wszystkich ludzi, szczególnie samotnych i chorych

15. O wypełnienie Woli Bożej w życiu wszystkich parafian i gorącą miłość do Matki Bożej

16. O ufne powierzenie się Miłosierdziu Bożemu wszystkich narodów świata

17. O królowanie Najświętszego Serca Pana Jezusa w sercu każdego człowieka, w rodzinach, parafiach, w Polsce i na całym świecie

18. O pokój na świecie mający źródło w Najświętszym Sercu Pana Jezusa

19. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

20. O wytrwałość, męstwo, wierność dla prześladowanych chrześcijan i nawrócenie dla ich prześladowców

21. Za Radio Maryja i wszystkie dzieła przy nim powstałe, aby rozwijały się na chwałę Bogu i narodowi oraz za inne katolickie media, aby głosiły naukę Kościoła

22. W intencjach własnych, które nosimy w sercu (wspólnotowych, osobistych)

Po każdej dziesiątce:

„O mój Jezu…”

„O Maryjo bez grzechu…”

„Najświętsze Serce Pana Jezusa…”

„Pod Twoją Obronę…” – w intencji całego Kościoła Świętego, Papieża i w Jego intencjach

Wezwania do Matki Bożej:

• Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

• Królowo Polski, módl się za nami

• Matko Boża Częstochowska, módl się za nami

• Matko Boża Zwycięska, módl się za nami

POTĘGA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Matka Boża prosi – „Módlcie się, odmawiajcie Różaniec”/Lourdes, Gietrzwałd, Fatima/

„Pragnę, by mnie wzywano, pragnę udzielać łask. Serce Moje przepełnione jest Miłością i dlatego przynoszę Różaniec, proszę o Różaniec, nalegam na jego dobre odmawianie… z niezachwianą mocą żywej wiary…taki Różaniec będzie kruszył skały… Różaniec jest barierą, zaporą przed ogniem piekielnym. Przez Różaniec tworzą się wyspy, gdzie nie wolno działać złym duchom…Z Różańca powstaje…wieża obronna i …mur ochronny, trwajcie w pokoju i wznoście dookoła siebie fortecę niezdobytą ze Świętych Różańców… /”Myśli Różańcowe”/

„Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową. Odmawiajcie Różaniec za papieża, biskupów i kapłanów. Z powodu działania szatana wielu kapłanów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie…Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku…” /Akita/

„Serce Matki Bożej jest ściśnione na widok zła i grzechów w narodzie. Trzeba więcej zadośćuczynienia za zło, więcej wspólnej modlitwy różańcowej… Codziennie we wszystkich kościołach ma być odmawiany Różaniec za Ojczyznę. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – to Różaniec. On tylko uratuje Polskę od strasznych chwil, jakimi inne narody będą karane za swą niewierność wobec Boga…”/Prymas August Hlond/

„Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej…”/Prymas Stefan Wyszyński/