Katechezy Nowej Ewangelizacji
Wszystkie Ogłoszenia

Katechezy w ROKU WIARY

…dla was jest obietnica i dla dzieci waszych
i dla wszystkich…,

których Pan, Bóg nasz, powoła.

Dz 2, 39

BÓG nie jest obojętny na Twoje problemy!

ZAPRASZAMY!

NA katechezy Nowej Ewangelizacji dla dorosłych i młodzieży.

Katechezy będą głosić bracia z I wspólnoty neokatechumanalnej z ks. proboszczem M. Stefaniukiem.

Św. Paweł mówi: Spodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo głoszenia Dobrej Nowiny o darmowej miłości Boga do grzesznika.

Zapraszamy każdego – młodego i dojrzałego, ubogiego i bogatego, wierzącego i niewierzącego, a szczególnie tych, którzy nie widzą dla siebie nadziei albo czują się oszukani, samotni, nieszczęśliwi, odrzuceni.

Pan czeka, żeby Cię zbawić, uzdrowić, pocieszyć.

Katechezy będą głoszone w auli Jana Pawła II

w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30.

Początek katechez w poniedziałek – 21 stycznia o godz. 19.30.

Więcej na temat Drogi Neokatechumenalnej.

http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl