60. Światowy Dzień Trędowatych
Wszystkie Ogłoszenia

Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau

na 60 Światowy Dzień Trędowatych

Według legendy, święty Marcin leczył kiedyś trędowatych pocałunkiem. Mimo niekwestionowanego postępu w medycynie, ta szczególna „terapia” nie straciła nic na wartości, o czym dobrze wiedzą misjonarze pracujący w najuboższych rejonach świata. Trędowaci bowiem zawsze cierpieli nie tylko z powodu choroby wywołanej bakterią Hansena, ale przede wszystkim z powodu braku miłości i lęku, który kazał izolować chorych w miejscach odosobnienia, bez zapewnienia im jakiejkolwiek opieki. Kiedy inicjator Światowego Dnia Trędowatych, Sługa Boży Raoul Follereau rozpoczynał swoją wielką akcję, zdawał sobie sprawę, że ma do czynienia z nieuleczalną chorobą. Wiedział też, że można, a nawet trzeba wspierać, pielęgnować i kochać ludzi dotkniętych trądem. Dzięki odkryciu skutecznej terapii, wielkiej pracy organizacyjnej oraz zaangażowaniu rzeszy świeckich i zakonnych misjonarzy, w ciągu ostatnich lat wyleczono kilkanaście milionów chorych. Mimo to trąd nie ustępuje, a jego rozwojowi sprzyjają głód, ubóstwo, brak edukacji i dostępu do elementarnej opieki medycznej. Obserwowany w ostatnich latach wzrost nastrojów antychrześcijańskich głównie w Afryce i krajach azjatyckich utrudnia, a nawet w niektórych regionach wprost uniemożliwia kontynuację pracy na rzecz trędowatych. Dlatego bardziej, niż kiedykolwiek potrzebna jest dziś szczególna modlitwa o pokój, tolerancję i sprawiedliwość społeczną. Potrzebne jest także materialne wsparcie, które pozwoli leczyć, pielęgnować i opiekować się nie tylko ludźmi chorymi na trąd, ale też tymi, którzy na skutek przebytej choroby nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Za wszelkie formy wsparcia ruchu na rzecz trędowatych składamy serdeczne Bóg zapłać.

dr Kazimierz Szałata

prezes Fundacji

fundator Międzynarodowej Unii RF

Pomoc na rzecz trędowatych można przekazać na rachunek bankowy Fundacji Polskiej Raoula Follereau;

87 1240 1082 1111 0000 0387 2932 tytuł wpłaty: TRĄD

Fundacja Polska Raoula Follereau jest jedną z wielu działających na świecie instytucji niosących pomoc chorym na trąd i cierpiących z powodu głodu, ubóstwa oraz analfabetyzmu. Fundacja jest zrzeszona w Union Internationale des Associations Raoul Follereau, dzięki czemu każda pomoc jest monitorowana przez przedstawicieli UIARF i dociera do najbardziej potrzebujących.

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2011 roku zanotowano 219 075 nowych przypadków trądu na świecie. Wśród nich 20200 stanowiły dzieci poniżej piętnastego roku życia. 73% nowych zachorowań na trąd odnotowano w Azji Południowo-Wschodniej a krajem najbardziej zagrożonym chorobą trądu są Indie. Około trzech milionów osób wyleczonych z trądu, to osoby ciężko okaleczone i wymagają stałej opieki.

Więcej informacji na stronie internetowej follereau.org