Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Wszystkie Ogłoszenia

1. Wielu łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, pokoju i radości płynących ze Świąt Wielkanocnych życzymy dziś wszystkim naszym parafianom i gościom.

2. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy troszczyli się o oprawę Liturgii Wielkiego Tygodnia i uczestniczyli w adoracji; siostrom zakonnym, Lektorom, Ministrantom, Bielankom, Zespołom chóralnym z panem organistą Robertem i panem Leszkiem, Kościelnej Służbie Porządkowej, Straży Pożarnej, Harcerzom, grupom modlitewnym.

Dziękujemy ks. Tomaszowi Połomskiemu, panom Józefowi i Dariuszowi Nowickim oraz paniom Ewie, Agnieszce i Katarzynie za pomoc w wykonaniu Grobu Pańskiego, panu Anusiewiczowi, państwu Moczulskim i panu Kazimierzowi Modzelewskiemu za materiały do Grobu. Państwu Augustyniakom, Wiktorowiczom i wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za ofiary na kwiaty. Pani Bożenie, Magdalenie i Martynie za przystrojenie Grobu Pańskiego i kościoła.

3. Jutro Msze św. jak w niedzielę. Taca na KUL.

4. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O 18.00 Msza św. połączona z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie prowadzona przez ks. Marcina, egzorcystę. Ks. Marcin w tym dniu będzie spowiadał tylko po południu od 16.00.

5. W piątek 13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Stowarzyszenie Kombatantów, Rodzina Katyńska, Burmistrz Miasta Zielonka, Dziekan Dekanatu zielonkowskiego zapraszają na uroczystą Mszę św. o 10.00 w kościele M.B. Częstochowskiej w Zielonce w intencji zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze oraz innych miejscach kaźni.

W najbliższy piątek z racji oktawy Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne.

6. Za tydzień Święto Miłosierdzia Bożego. O 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Z tym dniem jest związana Obietnica, którą wypowiedział Jezus do S. Faustyny; „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

Za tydzień w Ostrówku o 15.00 Uroczystości z udziałem Bpa Kazimierza Romaniuka.