Do zobaczenia Bracie…
Wszystkie Ogłoszenia

Bóg powołał na wieczną wartę druha Kamila Kulczyckiego. Człowieka o sercu przepełnionym miłością do Boga, Ojczyzny i ludzi, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Twoje odejście bardzo boli ale wiem że jesteś w Domu Ojca.
Z wielkim żalem informujemy, że 9 lutego 2012 r. w wypadku drogowym w Hiszpanii zginął Kamil Kulczycki.
 Kamil Kulczycki był druhem 58. Szczepu Drużyn Harcerek, Harcerzy i Gromad Zuchowych ZHR w Zielonce. Był współtwórcą Międzynarodowego Zlotu Niepodległości, który od sześciu lat odbywał się w Zielonce.

Kamil był pomysłodawcą i współreżyserem filmu „11 listopada”, za powstanie którego otrzymał w 2009 roku nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Zielonki „Mutka vel Zielonka”. Zaledwie kilkanaście tygodni temu odbyła się premiera kolejnego jego filmu: „Dachau”, którego był reżyserem.

Kamil Kulczycki był mocno zaangażowany w życie miasta uczestnicząc w organizacji uroczystości patriotycznych i czuwając nad działalnością Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Zielonce. Koordynował coroczną akcję ZHR „Świąteczna Paczka”, polegającą na zbiórce darów dla Polaków żyjących na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie.

Wielokrotnie pomagał ludziom których dotknęła tragedia np. podczas powodzi, nieszczędząc czasu ani sił. Druh Kamil Kulczycki odszedł na wieczną wartę w wieku 24 lat…

Zielonka straciła człowieka, który budował jej nowe oblicze, pamiętając jednocześnie o naszej historii i tradycji.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.