Wspólnoty

Akcja Katolicka 
Opiekun: ks. Proboszcz 
Prezes: Tadeusz Tomczuk
Spotkania: I-szy poniedziałek miesiąca, godz. 18.30
 
Apostolat Maryjny
Opiekun: Rafał Goliński
odpowiedzialna Joanna Raczyńska
spotkania ostatnia niedziela miesiąca g. 19.00 dom św. Józefa
 
APOSTOLAT MARYJNY DZIECI
Odpowiedzialna: s. Bernadetta Chaim OP
W naszej parafii istnieją dwie grupy Apostolatu Maryjnego Dzieci. Uczestnictwo w Apostolacie nie jest absorbujące, wystarczy tylko raz w miesiącu odebrać Kapliczkę od innej rodziny. Kapliczka przechodzi z domu do domu, dokonuje się to w obrębie grupy 20 rodzin. Każda rodzina gości Matkę Najświętszą w znaku Kapliczki przez dwa dni w miesiącu.
Bliższe informacje pod telefonem: 797 907 888.
 
Bielanki
Opiekun: ks. Marcin Wojtczak
Dziewczęca Służba Liturgiczna (Bielanki)
Służba: I niedzielę miesiąca o godz. 10.00
II niedzielę miesiąca o godz. 11.30
Spotkania formacyjne w klasztorze sióstr dominikanek.
Odpowiedzialna: s. Karola Łukawiecka OP
 
Grupa Modlitwy Ojca Pio
Opiekun: ks. Rafał Galiński
Msza św. 23 każdego miesiąca godz. 18.00.
Po Mszy św. Spotkania modlitewne.
https://glosojcapio.pl/gmop
 
Grupa modlitewna FIAT
Opiekun: ks. Proboszcz 
http://www.stowarzyszeniefiat.pl/
 
Apostolstwo Dobrej Śmierci 
Opiekun: ks. Marcin Hołuj
https://apostolstwo.pl/
 
Koło Przyjaciół Radia Maryja
Opiekun: ks. Proboszcz 
Przewodniczący: Waldemar Szczęsny
Spotkania: drugi poniedziałek miesiąca godz. 18.00 Msza św. Po niej spotkanie formacyjne
https://www.radiomaryja.pl/live/
 
Kościelna Służba Porządkowa
Opiekun: ks. Proboszcz  
Odpowiedzialny: Roman Jurczak
Spotkania: I-sza niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00
 
Kółka Różańcowe
Opiekun: ks. Proboszcz
Odpowiedzialna: Danuta Siejko
Spotkania: po Mszy św. w drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.00
 
Koła Żywego Różańca Rodziców modlących się za dzieci
Opiekun: ks. Rafał Goliński
Odpowiedzialna: Monika Szulc
Wymiana tajemnic w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy o 13.00
 
Margaretki
Opiekun: ks. Rafał Goliński
Odpowiedzialna: Stanisława Domańska
 
Neokatechumenat
Eucharystia: sobota, godz. 19.30
I-sza wspólnota: czwartek godz. 19.30 ks. Proboszcz
II-ga wspólnota: środa, godz. 20.00 ks. Rafał
III-cia wspólnota: środa, godz. 19.30 ks. Paweł 
 
Szkolne Koła Żywego Różańca
Różaniec rodziców ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.
Co uzyskujemy na uczestnictwie w takiej róży:
1. Dajemy naszym dzieciom najpiękniejszy prezent – wszystkie łaski związane z odmawianiem Różańca.
2. Pewność, że zawsze ktoś modli się za moje dzieci.
3. Rozwój osobistej modlitwy.
Szkolne Koła Różańcowe tworzą uczniowie z klas V i VI SP nr 1 im. Bolesława Prusa.
Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców.
 
Rodziny Nazaretańskie
Spotkania: czwartek, godz. 18.00 (Msza św. i spotkanie modlitewne)
 
Ruch Światło-Życie
Opiekun: ks. Marcin Wojtczak
Odpowiedzialny: Jan Koźbiał, Mateusz Zych
Spotkania: piątek, godz. 19.00
https://oazapraga.pl/
 
Domowy Kościół
Od 1996 roku  powstało siedem kręgów (obecnie 6):
I krąg – opiekun ks. Mieczysław Stefaniuk
II krąg – ks. Marcin Wojtczak
III krąg – ks. Mateusz
IV krąg – ks. Piotr Śliwka
V krąg – ks. Rafał Goliński
VI krąg – ks. Rafał Goliński
Spotkania raz w miesiącu odbywają się według ustaleń wewnętrznych.
Więcej informacji: Domowy Kościół Rejon Zielonka
Kontakt: Para Rejonowa rejonu zielonkowskiego : Anna i Andrzej Koczkodaj  664746115, 501753624 pararejzielonka@gmail.com
 
Służba Liturgiczna (ministranci)
Ks. opiekun – ks. Marcin Wojtczak, Główny Ceremoniarz- Dariusz Baran.
Spotkania:
kandydaci -poniedzialek, godz. 17.00, – animator Ignacy Repiński;
szkoła podstawowa kl. 4-6 – czwartek, godz. 17.00, ks. Marcin Wojtczak, animator- Maciej Olchawski
kl. 7-1 – wtorek, godz.16.45, animator GCSL;
lektorzy – środa, godz. 19.00 ks. Marcin
 
Towarzystwo Przyjaciół KUL-u
Opiekun: ks. Proboszcz
 
Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego Warszawa-Tarchomin
Opiekun: ks. Proboszcz
Odnowa w Duchu Świętym
Opiekun: ks. Marcin Wojtczak
Odpowiedzialna: Danuta Kaszuba
Spotkania: wtorek, godz. 19.00
http://odnowa.diecezja.waw.pl/
Zespół charytatywny
Odpowiedzialna: s. Róża
Zastępca: Halina Włodarczak
Spotkania: I-szy poniedziałek miesiąca, godz. 17.00
 
Ruch Szensztacki
Opiekun: Ks. Rafał Goliński
Gałęzie:
 1. Rodziny Szensztackie
 2. Liga Matek Szensztackich
 3. Kręgi Rodzin przyjmujące kapliczkę Trzykroć Przedziwny Matki Zwycięskiej Królowej Szensztatu.
https://szensztat.pl/
 
Schola Canticum novum
Próby scholi odbywają się w dolnym kościele w środy o godz. 20.00 oraz w niedziele o 12.15 (przed Mszą św.).
Kierownictwo scholi:
Leszek Wincenciak (dyrygent), Maciej Zych (dyrygent), Katarzyna Kozakowska
Więcej informacji oraz kontakt z nami:
http://parafiazielonka.pl/canticum/

Schola dziecięca
Opiekun: ks. Marcin Wojtczak
Próby śpiewu w czwartki o godz. 17.30 w domu katechetycznym.
Dzieci śpiewają podczas niedzielnych Mszy św. o godz. 11.30, oprócz I niedzieli miesiąca.

Ogrody Maryi
https://ogrodmaryi.pl/
Domowe Ogniska Miłosierdzia
http://swfaustyna.eu/domowe-ogniska-milosierdzia-zalozenia/
515106181